เรียนปริญญาโท ศิลปะ ธุรกิจการค้า วิทยาศาสตร์ กฎหมาย ออสเตรเลีย University of Wollongong

 

  โปรโมชั่น !   | เรียนอังกฤษ   | เรียนอเมริกา   |เรียนแคนาดา   |เรียนนิวซีแลนด์   |เรียนออสเตรเลีย |   เรียนสิงคโปร์
 
 
        
 
 
ค้นหา
ค้นหาโดยพิมพ์ ชื่อสถาบัน หรือ เมืองที่สนใจไปเรียนต่อ

เรียนปริญญาโท ศิลปะ ธุรกิจการค้า วิทยาศาสตร์ กฎหมาย ออสเตรเลีย

 
 

ออสเตรเลีย - เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย

 
 

เรียนปริญญาโทซิดนีย์ มหาวิทยาลัยวูลลองกอง ออสเตรเลีย


เรียนปริญญาโท Sydney Business School

มหาวิทยาลัย University of Wollongong เป็น มหาวิทยาลัย ชั้นนำ ของ รัฐบาลออสเตรเลีย ตั้งอยู่บนเชิงเขา เมือง วูลลองกอง รัฐนิวเซาท์เวลส์ ห่างจาก เมืองซิดนีย์ไม่มาก ปัจจุบันเป็น มหาวิทยาลัยที่ทันสมัย มีชื่อเสียงทางด้านการวิจัย และ การเรียนการสอน ในระดับสูง ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 22,000 คน ในจำนวนนี้ ประกอบด้วย นักศึกษา นานาชาติ ประมาณ 3,600 คน จาก 70 ประเทศทั่วโลก รวมนักศึกษาไทย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปิด ศูนย์ภาษา อังกฤษ เตรียมความพร้อม ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อเพิ่มความมั่นใจและ เข้าใจก่อนเข้าสู่ระบบการเรียนจริง

 

นอกจากนี้การเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลียยังมีลักษณะพื้นฐานมาจากระบบ การเรียนการสอนของประเทศอังกฤษ ที่ได้การไว้ใจในระดับสากล นักศึกษาที่เลือกเรียนมหาวิทยาลัย  ที่ออสเตรเลียจะได้รับการเรียน ในสิ่งแวดล้อมที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ การเล่าเรียนที่มีประสิทธิภาพระดับสูง จึงสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มาศึกษาเล่าเรียนได้ทั้งเรื่องของภาษาอังกฤษ  หลักสูตร เรื่องอิสระทางความคิดอ่านเพื่อตนเอง และเรื่องในการเข้าใจในศักยภาพของตัวเอง  โดยนักศึกษาที่มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนภาษาที่ออสเตรเลียทุกท่าน จำต้องผ่านการสอบวัดระดับในด้านภาษาอังกฤษกับทางสถาบันที่จะเข้าศึกษา เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้จัดหลักสูตรที่ควรให้กับนักเรียนได้อย่างถูกต้อง เพราะในแต่ละ มหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย จะมี คุณภาพ ห้องเรียนที่เป็น กันเองระหว่างนักเรียนและ อาจารย์ผู้สอน  ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

 

 

ทุน เรียนดี เรียนต่อมหาวิทยาลัย University of Wollongong

ทุน เรียนดี ระดับ มหาวิทยาลัย [Scholarship for undergraduate ] สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ทุนส่วนลดค่าเรียน 25%ยกเว้นบางสาขา ได้แก่
Medicine , Nursing, Nutrition, dietetics, Exercise science, Rehabilitation, Psychology

 

ทุนเรียนบริหารธุรกิจ ที่วูลลองกอง รัฐนิวเซาท์เวลส

ทุนเรียนบริหารธุรกิจ Business School scholarship ส่วนลดค่าเรียนมูลค่า $5,565-$8,350 สำหรับนักเรียนที่เรียนที่ SBS แคมปัสที่ซิดนีย์ หรือวูลลองกอง อินโนเวชั่น


Scholarships for Academic Pathway courses

AUSFoundation
: หลักสูตร 1 ปี (3 Session)
: หลักสูตร 9 เดือน (2 session)
AUSDiploma
: หลักสูตร 1 ปี (3 Session)
: หลักสูตร 9 เดือน(2 session)

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

AUSMaster of International Business
AUSMaster of Management
AUSMaster of Project Management
AUSMaster of Retail Management
AUSMaster of Science (Logistics)
AUSGraduate Diploma in Business Administration


เรียนปริญญา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ธุรกิจการค้า วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ซิดนีย์


หลักสูตรยอดนิยมของนักเรียนไทย University of Wollongong ออสเตรเลีย

จากการสำรวจและจัดอันดับ ของ มหาวิทยาลัย ในประเทศ ออสเตรเลีย University of Wollongong ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัย อันดับหนึ่งใน ด้าน ประสบการณ์ทางการ ศึกษา และ คุณภาพของบัณฑิต มาอย่างต่อเนื่อง ตลอด ระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับ สูงสุด ของ มหาวิทยาลัย ใน ระดับ 5 ดาว (A Five-Star Education)

AUSMaster of Business Administration
AUSMaster of International Business (MIB)
AUSMaster of Science (Logistics)
AUSMaster of Management
AUSMaster of Engineering Management
AUSMaster of Digital Multimedia
AUSMaster of Retail Management

คณะที่เปิดสอนของ มหาวิทยาลัยวูลลองกอง ออสเตรเลีย

 

เรียนปริญญา ศิลปะ ที่ออสเตรเลีย Faculty of Arts

AUSCommunication and Cultural Studies
AUSEnglish Language and Linguistics
AUSHistory
AUSModern Languages
AUSPhilosophy
AUSPolitics
AUSResource and Environmental Studies
AUSScience and Technology Studies
AUSSociology and Society

เรียนปริญญาศิลปะสร้างสรรค์ ที่ออสเตรเลีย Faculty of Creative Arts

AUSCreative Writing
AUSMusic Composition
AUSMusic Performance
AUSPerforming Arts
AUSTheatre Performance
AUSTheatre Production
AUSVisual Arts and Design

เรียนปริญญาธุรกิจการค้า ที่ออสเตรเลียFaculty of Commerce

AUSAccountancy
AUSEconomics
AUSPublic Relations
AUSApplied Finance
AUSStrategic Human Resource Management
AUSStrategic Management
AUSStrategic Marketing
AUSStrategic Management and Marketing
AUS(SBS) Sydney Business School

เรียนปริญญา ศึกษาศาสตร์ ที่ออสเตรเลีย Faculty of Education

AUSAdult Education
AUSEducational Leadership
AUSHigher Education
AUSLanguage and Literacy
AUSSpecial Education

เรียนปริญญา วิทยาศาสตร์ ที่ออสเตรเลีย Faculty of Science

AUSBiotechnology
AUSEcology and Biogeography
AUSEnvironmental Science
AUSGeography
AUSGeology
AUSMedical Chemistry
AUSPhysics

เรียนปริญญา วิศวกรรม ที่ออสเตรเลีย Faculty of Engineering

AUSCivil
AUSEnvironmental
AUSMaterials
AUSMechanical
AUSMechatronic
AUSMining

เรียนปริญญา วิทยาศาสตร์สุขภาพ Faculty of Health & Behavioural Sciences

AUSBiomedical Science
AUSExercise Science
AUSHealth Science
AUSHuman Movement Science
AUSIndigenous Health
AUSNursing
AUSNutrition and Dietetics
AUSPsychology
AUSPublic Health

เรียน กฎหมาย ที่ออสเตรเลีย Faculty of Law

AUSTransnational Crime Prevention
AUSInternational and Comparative
AUSLegal Practice
AUSCriminal Prosecutions

เรียนปริญญาไอที ที่ออสเตรเลีย Faculty of Informatics

AUSComputer Engineering
AUSComputer Science
AUSElectrical Engineering
AUSInformation and Communication Technology
AUSInformation Systems
AUSMathematics
AUSStatistics
AUSTelecommunication Engineering

เหตุผลหลักที่นักศึกษาตัดสินใจเลือก มหาวิทยาลัยวูลลองกอง ออสเตรเลีย

 

University of Wollongong จัดอยู่ในอันดับ 1 ด้านผลการสอน ตั้งอยู่บนเชิงเขา เมือง วูลลองกอง รัฐนิวเซาท์เวลส์ ห่างจาก เมืองซิดนีย์ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง มหาวิทยาลัย University of Wollongong เปิดสอนทั้งหมด 9 คณะ มีมากกว่า 400 สาขาวิชา เพื่อรองรับนักศึกษา

ค่าเรียนปริญญาโท University of Wollongong

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเล่าเรียน
(AUS ต่อปี)
ART & CREATIVE ARTS    
Master of International Studies 1 year $19032/year
Master of Creative Arts 1 year $19200/year
Master of Journalism 1 year $19200/year
Master of Professional Writing 1 year $19200/year
BUSINESS
Master of Business Administration 1.5years $23466/year
Master of International Business 1 year $22260/year
Master of Management 1 year $22260/year
COMMERCE
Master of Accountancy 1 year $22260/year
Master of Applied Finance 1 year $22260/year
Master of Commerce 1 year $22260/year
Master of Strategic Management 1 year $22260/year
Master of Strategic Management Marketing 1 year $22260/year
EDUCATION
Master of Education (all majors) 1 year $19032/year
ENGINEERING
Master of Engineering Management 1 year $23802/year
Master of Engineering Practice 1 year $23802/year
Master of Medical Radiation Physics 1 year $25992/year
HEALTH & BEHAVIOURAL SCIENCES
Master of Nursing 1 year $19500/year
Master of Science
(Nutrition & Dietetics) 2 years $23904/year
(Midwifery) 1 year $19500/year
(Psychology) 1 year $23904/year
INFORMATICS
Master of Computer Science 1 year $23280/year
Master of Information Systems 1.5 years $23280/year
Master of Information Technology Management 1 year $23280/year
Master of Technology Engineering 1 year $23802/year
LAW    
Master of Law 1.5 years $22902/year

สอบถามข้อมูล ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
University of Wollongong

ในประเทศไทยที่
OEC Global Education
กรุงเทพ (02) 720 6845 -6 เชียงใหม่ 053 289107-8

 

ปรึกษา ฟรี !- เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย

 
 
   
ขอข้อมูลการเรียนต่อเพิ่มเติม

 

HOME
| OUR SERVICE | COUNTRY INFO | STUDY ABROAD | SPECIAL PROMOTION | MORE INFO | EVENT | CONTACT US


OUR SERVICE
COUNTRY INFO
STUDY ABROAD
SPECIAL PROMOTION
CONTACT US

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ
หัวหมาก ใกล้ ม.เอแบค Tel 02- 720 6845-6 ,
086-6003996 085-8093322 , 089-1113917
ปิ่นเกล้า ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
02 881 9344 Mobile 097 260-4334

สาขาเชียงใหม่
สาขา นิมมานเหมินทร์ UNISERV Tel 053-289107-8
Mobile 084-0433100 089-5524747 ,081-8839093
สาขา ช้างคลาน @Curve Tel 053 105707
Mobile 081 9603081


Copyright 1985-2015 @ OEC GLOBAL EDUCATION Co.,Ltd - All Right Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความและรูปภาพ โดย บริษัท โอ อี ซี โกบอล เอดูเคชั่น จำกัด
ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความ ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย บัญญัติไว้สูงสุด
www.oecglobal.com | www.oecglobal.net