Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนและฝึกงานสวิสเซอร์แลนด์ พร้อมฝึกงานแบบได้รับเงิน ค่าตอบแทนขั้นต่ำ 70,000 บาทต่อเดือน และการเตรียมความพร้อมสู่โอกาสในการทำงาน

เรียน ป.ตรี-โท การโรงแรม การท่องเที่ยว
B.H.M.S Business & Hotel Management School
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  รีวิวเรียนต่อ BHMS

 

BHMS  เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

 

เรียน ป.ตรี - ป.โท หลักสูตรการบริหารจัดการ ธุรกิจการโรงแรมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

BHMS Business & Hotel Management School

โรงรียนการบริหารจัดการธุรกิจและการโรงแรม BHMS ตั้งอยู่ที่เมืองลูเซิร์น  และเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายสถาบันการศึกษา Benedict Switzerland ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีการพัฒนา และเติบโตจนกลายเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดย  BHMS เปิดสอนหลักสูตรการบริหารจัดการ ธุรกิจการโรงแรมที่ได้มาตรฐาน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 600 คนต่อปี ได้รับการเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง สู่โอกาสการทำงานในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการซึ่งมีการเติบโตสูงที่สุดในตลาดแรงงานโลก สถาบัน B.H.M.S. Business & Hotel Management Schoo l  เป็นประเทศที่มีต้นกำเนินวิชาการโรงแรม ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 

 

เรียนต่อ BHMS มีข้อดีอย่างไร ?

- Diploma 1 ปี 
- ป.ตรี เรียน 3 ปี จบ 
- ป.โท 1 ปี 
- โอกาสรับทุนกว่าสูงสุด 200,000 บาท *ขึ้นกับคอสที่สมัครเรียน 
- 1 ใน 30 โรงเรียนการโรงแรมชั้นนำของโลก 

 

ทุนส่วนลดค่าเรียน B.H.M.S ประจำปี 2021

หลักสูตร รับทุนส่วนลดค่าเรียน
Diploma/ PGD Program CHF 4000
ปริญญาตรี CHF 4000
ปริญญาโท   CHF 4500-5500  

 

 

Intakes in a year 2021

Intakes & Dates 2021 11-ม.ค.-64 1-มี.ค.-64 12-เม.ย.-64 25-พ.ค.-64 5-ก.ค.-64 23-ส.ค.-64 4-ต.ค.-64 15-พ.ย.-64
Diploma  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
Higher Diploma  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
Bachelor Degree    ✓        ✓    ✓
M.Sc. Degree    ✓        ✓    ✓
MBA Degree      ✓        ✓  
PGD Hospitality    ✓    ✓    ✓    ✓
PGD Culinary  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
Graduate Certificate                
Preparatory English  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓

 

สถาบัน B.H.M.S. Business & Hotel Management School

BHMS Business & Hotel Management School (โรงรียนการบริหารจัดการธุรกิจและการโรงแรม BHMS) ตั้งอยู่ที่เมืองลูเซิร์น  และเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายสถาบันการศึกษา Benedict Switzerland ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีการพัฒนา และเติบโตจนกลายเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดย  BHMS เปิดสอนหลักสูตรการบริหารจัดการ ธุรกิจการโรงแรมที่ได้มาตรฐาน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 600 คนต่อปี ได้รับการเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง สู่โอกาสการทำงานในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการซึ่งมีการเติบโตสูงที่สุดในตลาดแรงงานโลก

 

ทำไมจึงควรเรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เป็นประเทศที่มีต้นกำเนินวิชาการโรงแรม ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
   - เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก
   - เป็นผู้นำด้านมาตรฐานและคุณภาพการบริหารของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
   - เป็นประเทศที่สภาพแวดล้อมที่ดี ทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การเรียนการสอน

 

 

เหตุผลที่ควรเลือกมาศึกษาที่  B.H.M.S.

ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมใจกลางเมืองลูเซิร์น
อาคารเรียนของโรงเรียน BHMS และหอพักนักเรียนนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์นที่มีความสวยงามและเป็นหนึ่งในเมืองหลายๆ เมืองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นักเรียนอาศัยอยู่ในเมืองที่เป็นศุนย์กลางความเจริญทำให้นักเรียนได้รับความสะดวกสบาย 

 

ปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจการบริการและการโรงแรมหลักสูตรเร่งรัด
ที่โรงเรียน BHMS (ร่วมกับมหาวิทยาลัย The Robert Gordon University) ได้ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่ได้มาตรฐาน โดยสามารถเรียนจบ ป.ตรี ภายในระยะเวลา 3 ปี และ ป.โท ระยะเวลา 1 ปี

 

หลักสูตรการศึกษาแบบพิเศษโดยแบ่งภาคการศึกษาระยะเวลาภาคละ 5 สัปดาห์
ระบบการเรียนที่มีเทอมย่อย 4 ภาค ภาคละ 5 สัปดาห์ จะช่วยให้นักเรียนมุ่งศึกษาในแต่ละรายวิชา 3-4 รายวิชาต่อภาคเรียนเท่านั้น ซึ่งถือว่าไม่หนักเกินไปสำหรับนักเรียน

 

การรับรองการหาสถานที่ทดลองฝึกงาน และการว่าจ้างงานหลังจากสำเร็จการศึกษา
การฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม และการฝึกทักษะทางสายอาชีพเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในหลักสูตร นักเรียนจะต้องฝึกอบรมงานในโรงแรม หรือภัตตาคารที่โรงเรียนรับรองเป็นระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน 
 เรียน​การโรงแรม ที่สวิส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาโท  M.Sc. Dual Degree (1 year ) 

เปิดสอน 2 สาขา

International Hospitality Business Management และ

Global Business Management

การเรียนและฝึกงาน

1.เรียน 6 เดือน และ ทำงาน (Internship) 4-6 เดือน   
2.การทำงาน 4-6 เดือน ในโรงแรม ภัตตาคารหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่โรงเรียนรับรอง

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

BHMS และ Robert Gordon University Aberdeen จากประเทศอังกฤษ

เกณฑ์การรับ

1.จบ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

2.ระดับภาษา IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า

 

หลักสูตรปริญญาโท  MBA Dual Degree

หลักสูตร

MBA 3 Specializations:

- Hospitality Management

Innovation & Entrepreneurship

Global Marketing

การเรียนและฝึกงาน

1.เรียน 6 เดือน และ ทำงาน (Internship) 4-6 เดือน   
2.การทำงาน 4-6 เดือน ในโรงแรม ภัตตาคารหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่โรงเรียนรับรอง

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

BHMS และ  York St John University  จากประเทศอังกฤษ

เกณฑ์การรับ

1.จบ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

2.ประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี

3.ระดับภาษา IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า

 


BHMS  เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

หลักสูตรปริญญาตรี  Bachelor Dual Degree ระยะเวลเรียน 3 ปี  

หลักสูตร

ปีที่ 1 Diploma

ปีที่ 2 Higher Diploma

ปีที่ 3 BA Degree ใน 3 สาขาวิชา

1.Hotel & Hospitality  Management

2.Global Business Management

3.Culinary Arts

การเรียนและฝึกงาน ในแต่ละปี

1.เรียน 6 เดือน และ ทำงาน (Internship) 4-6 เดือน   
2.การทำงาน 4-6 เดือน ในโรงแรม ภัตตาคารหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่โรงเรียนรับรอง

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

BHMS และ Robert Gordon University Aberdeen จากประเทศอังกฤษ

เกณฑ์การรับ

1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2.อายุ 17 ปี

3.ระดับภาษา IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า

 

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ

- Postgraduate Diploma Hospitality Management

- Postgraduate Diploma Culinary Arts

- Graduate Certificate

 

การฝึกงานในสวิตเซอร์แลนด์

โปรแกรมที่ BHMS ธุรกิจและการจัดการโรงแรมมีการศึกษาที่เป็นจุดเด่นและการฝีกงานในการทำงานที่หลากหลายนักเรียนมีโอกาสในการฝึกงานที่ต่างๆและได้รับประสบการณ์ในพื้นที่ต่างๆของอุตสาหกรรมการบริการ การฝึกงาน การจัดการโรงแรมได้หลากหลายที่น่าตื่นเต้นและมีโอกาสในความก้าวหน้าทางด้านการงานในอนาคต การฝึกอบรมงานในอุตสาหกรรมธุรกิจการให้บริการถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ BHMS ซึ่งจะทำการจัดหาสถานที่ฝึกอบรมงานที่โรงเรียนได้คัดสรรเป็นอย่างดี 1 แห่ง ต่อปีการศึกษาสำหรับนักเรียน โดยการฝึกอบรมงานนี้ จะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริงในอุตสาหกรรมธุรกิจการให้ บริการที่มีชื่อเสียงในสวิตเซอร์แลนด์ และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

 

ทำงานแบบได้ค่าตอบแทน

สำหรับในส่วนของค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่นักเรียนจะได้รับในระหว่างการฝึกอบรมงานนั้น ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างนายจ้างและสหภาพแรงงาน ซึ่งในปัจจุบัน ค่าตอบแทนขั้นต่ำในการทำงานอยู่ที่ CHF 2,212 ต่อเดือน (ประมาณ 70,000 นักเรียนอาจต้องเสียค่าเช่าที่พัก ค่าโดยสาร และภาษี ดังนั้นนักเรียนจะมีรายได้เหลือเงินต่อเดือนประมาณ ระหว่าง CHF 1,200 - 1,500 ต่อเดือน (ประมาณ 39,000 - 48,000 บาทต่อเดือน)

(*อัตราและเปลี่ยน 1 CHF= 32 บาท)

BHMS  เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

 

ค่าเรียนปี 2020

BHMS มอบให้ทุนการศึกษาสูงสุดถึง 124,000 บาท

หมายเหตุ : ราคาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเรท ณ วันที่จ่าย

หลักสูตร

CHF

บาท (*อัตราและเปลี่ยน 1 CHF= 32 บาท)

ป.ตรี (ต่อปี)

23,100

739,200

ป.โท M.Sc. (ต่อปี)

25,100

803,200

ป.โท MBA (ต่อปี)

29,100

931,200

ป.ตรี Culinary Program (ต่อปี)

22,100

707,200

Preparation English Program

5,600

179,200

(โปรดสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ OEC เพิ่มเติมค่ะ)

 

ที่พักสำหรับนักเรียน

หอพักนักเรียนของโรงเรียน BHMS ประกอบไปด้วยสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆ แก่นักเรียน เช่น ห้องครัว ห้องอาหาร ห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ และห้องพักนักเรียน โดยนักเรียนจะอาศัยอยู่ในห้องพักแบบสองห้องนอน ที่ทันสมัยและสะดวกสบายที่มีห้องน้ำในตัว มุมครัว รวมทั้งรายการโทรทัศน์ต่างๆ นอกจากนี้นักเรียนสามารถเลือกพักในห้องนอนเดี่ยวได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นักเรียนสามารถรับประทานอาหารได้สามมื้อต่อวันในช่วงวันธรรมดา และสามารถทานอาหารมื้อเช้าและมื้อกลางวันรวมกันหนึ่งมื้อ และอาหารเย็น ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์อื่นๆ นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีบริการอาหารมังสวิรัติสำหรับนักเรียนที่รับประทานมังสวิรัติ หรือนักเรียนที่ไม่รับประทานหมูและเนื้อ แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม

 

ค่าใช้จ่ายที่พักและอาหาร

ค่าที่พักแบบ Share Standard

CHF

บาท (*อัตราและเปลี่ยน 1 CHF= 32 บาท)

ระยะเวลา 6 เดือนแรก

3,600

115,200

ค่าอาหาร 6 เดือนแรก

1,800

57,600


รีวิวจากน้องๆที่เรียนต่อ BHMS สวิสเซอร์แลนด์

 เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ BHMS    เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ BHMS

 เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ BHMS


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ