Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนต่อนิวซีแลนด์ ปริญญาตรี โท เอก คอร์สภาษา พร้อมทำงานพาร์ทไทม์

เรียนต่อนิวซีแลนด์

 เรียนต่อนิวซีแลนด์ ปริญญาตรี โท เอก คอร์สภาษา

สนใจศึกษาต่อในระดับ :

NZมัธยมศึกษาที่นิวซีแลนด์ (High School)

NZปริญญาตรี-โท-เอก ที่นิวซีแลนด์ (Undergraduate) , (Postgraduate)

NZคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ (English Course)
NZประกาศนียบัตรที่นิวซีแลนด์ (Certificate/ Diploma)

 

 

 

Education New Zealand

ประเทศนิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับโดย The Economist, Intelligence Unit (Worldwide Educating for the Future Index) ให้เป็นอันดับที่ 1 ในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคต ด้วยความสามารถในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เหมาะกับภาคอุตสาหกรรมและสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ความสามารถของครูและบุคคลากร นโยบายภาครัฐ ความร่วมมือร่วมใจกันของรัฐบาลและภาคเอกชน ความสามารถในการให้คำปรึกษาถึงอาชีพในอนาคตตั้งแต่ในระดับโรงเรียน และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่อยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัว


เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์

อยากไปเรียนภาษาและทำงานระหว่างเรียนขณะที่พักอาศัยที่ประเทศนิวซีแลนด์นั้น ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับน้องๆที่สนใจเรียนไปต่างประเทศเมืองโอ๊คแลนด์ และเวลลิงตัน และอีกหลายเมืองท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์ มีสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักศึกษาไทย ได้แก่ คอร์สภาษาอังกฤษ คอร์สทำอาหาร คอร์สการท่องเที่ยว ซึ่งสถาบันภาษาอังกฤษมีการสอนพร้อมอนุญาติให้น้องๆที่ลงเรียน ทำงานระหว่างเรียนได้ โรงเรียนนิวซีแลนด์ มีคอร์สคุณภาพและมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ และน้องๆ ยังสามารถหาประสบการณ์ควบคู่ไปกับเรียนภาษาอังกฤษอีกด้วย 

 

นักศึกษาไทยที่เข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษนั้น จะต้องสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษกับทางสถาบันภาษาก่อนเพื่อจะได้เข้าไปเรียนที่ห้องเรียนในระดับชั้นที่เหมาะสม ชั้นเรียนก็มีขนาดเล็กซึ่งทำให้นักเรียนแต่ละคนได้รับการดูแลได้ทั่วถึง หลักสูตรที่สอนนั้นเป็นหลักสูตรการสอนแบบสมัยใหม่ ทั้งห้องเรียนสนทนา การเข้าห้องปฏิบัติ การทางภาษา คอมพิวเตอร์ ดีวีดี และวีดีโอต่างๆ เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น รวมโปรโมชั่นเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ คลิก
 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
•    General English 
•    English for Academic Purposes (EAP) 
•    English for Business 
•    TOEFL / TOEIC / IELTS Preparation Courses

•    Cambridge Examination Courses


มหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ 

มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์มีด้วยกันทั้งหมด 8 แห่ง และมหาวิทยาลัย เป็นของรัฐบาลทั้งหมด มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ เหล่านี้กระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ทั่วประเทศ โดยอยู่ที่เกาะเหนือและเกาะใต้

มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ City State
Auckland University of Technology  Auckland North Island
Lincoln University Canterbury South Island
Massey University Palmerston North
,Auckland
North Island
University of Auckland  Auckland North Island
University of Otago

Dunedin

South Island
University of Canterbury  Christchurch South Island
University of Waikato  Hamilton North Island
Victoria University of Wellington  Wellington North Island

 

คุณสมบัติของผู้สมัครจากไทยเข้าเรียนปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์

คุณสมบัติของผู้สมัครจากประเทศไทย ไปเรียนมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ สมัครไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ นิวซีแลนด์ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์

 

1. นักศึกษาจบชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากทางมหาวิทยาลัยของประเทศไทย

2. สมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี  แต่ถ้านักศึกษามีวุฒิจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่นักเรียนจะต้องเข้าเรียนหลักสูตร Foundation Studies Programme ก่อน หรือผ่านการเรียนมัธยมศึกษา ใน Year 13 หรือ  เลือกเรียนหลักสูตรอนุปริญญาในวิทยาลัย อาชีวศึกษา 2 ปี

2.1 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 (ขึ้นกับ คณะ สาขา มหาวิทยาลัย)
2.2 คะแนน TOEFL อย่างต่ำ 550 หรือ IELTS 6

คุณสมบัติของผู้สมัครจากไทย เข้าเรียน ปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์

1. นักศึกษาจะต้องสำเร็จปริญญาตรีจากไทย หรือเมืองนอก
2. นักศึกษา มีผลคะแนนด้านภาษา TOEFL 600 หรือ IELTS 6.5-7.0
3. บางสาขาวิชา จะต้องมีประสบการณ์การทำงาน ด้วย
4. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00  เอกสารชี้แจงวิทยานิพนธ์พร้อมประวัติส่วนตัว

 

คุณสมบัติของผู้สมัครจากไทย เข้าเรียน   ปริญญาเอก ของ มหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์

1. นักศึกษาจะต้องสำเร็จปริญญาโทจากประเทศไทย หรือเมืองนอก
2. นักศึกษา มีผลคะแนนด้านภาษา TOEFL 600 หรือ IELTS 6.5-7.0 
3. บางสาขาวิชา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้วย 
​4. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 เอกสารชี้แจงวิทยานิพนธ์พร้อมประวัติส่วนตัว

 

ระบบ การเปิดเทอมของ  มหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์

ระบบเทอม ของ มหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ มี 3 เทอม

1. เปิดเรียนระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม
2. เปิดเรียนระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม
3. เปิดเรียนระหว่างเดือน กันยายน – พฤศจิกายน

 

เรียนต่อนิวซีแลนด์ ศึกษาต่อนิวซีแลนด์  
ระบบภาคเรียน มหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ มี 2 ภาค

1.ภาคเรียนที่ 1 มีนาคม – มิถุนายน

2.ภาคเรียนที่ 2 กรกฎาคม – พฤศจิกายน

มหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์  ปิดเทอมช่วงไหน

วันหยุดภาคฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่กลางเดือน พฤศจิกายน ถึง ปลายเดือนกุมภาพันธ์ และ มีวันหยุดประมาณ 2-3 สัปดาห์ ในระหว่างเทอม/ภาค มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ช่วงต้นปีการศึกษาในเดือนมีนาคม มีบางมหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาใหม่กลางปีในเดือนกรกฎาคมในบางสาขา

 


 เรียนวิทยาลัย ของ นิวซีแลนด์ Certificate / Diploma 

นิวซีแลนด์มีสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพทั้งในส่วนของรัฐบาลและเอกชน ซึ่งการเรียนการสอนจะให้ความสำคัญกับสาขาใดสาขา หนึ่ง เป็นพิเศษ เช่น การเที่ยวเที่ยว การโรงแรม การจัดการ การบริหาร และสาขาอื่นๆอีกมากมายตามความสนใจของนักเรียน เงื่อนไขในการรับเข้าเรียนและระยะเวลาในการเรียนนั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา วิชาและสถาบัน

 

หลักสูตรต่างๆของสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ (วิทยาลัย ของ นิวซีแลนด์ )นั้นจะต้องได้รับการรับรองจาก NZQA และวิชาต่างๆที่เปิดสอนนั้นต้องได้รับการประเมิน คุณภาพอยู่เสมอ

 

College in New Zealand City State
AIS St Helens  Auckland North Island
Ara Institute of Canterbury Christchurch South Island
Canterbury College  Christchurch South Island
Cornell Institute of Business and Technology  Auckland North Island
CCEL (Christchurch College of English Limited) Christchurch South Island
Christchurch Polytechnic Institute of Technology  Christchurch South Island
Dominion Auckland North Island
The Design &Arts     
ACG Yoobee School of Design  Auckland
Wellington
Christchurch
North Island
South Island
Le Cordon Bleu Wellington North Island
Massey University College Wellington Auckland Palmerston north North Island
Nelson Marlborough Institute of Technology Nelson South Island
New Zealand Management Academy Otahuhu
Henderson
Hamilton
Auckland
North Island
South Island
New Zealand Language Centers 

Auckland
Christchurch

North Island
South Island
PBRS  Auckland North Island
Southern Lakes English College  Queenstown South Island
Southern Institute of Technology (SIT)     
Waikato Institute of Technology (Wintec) Hamilton North Island
Edenz College  Auckland North Island
Waikato Institute of Education (WIE)  Hamilton North Island
NZSE College

Auckland

New Lynn

Hamilton

Manukau

North Island


เรียนมัธยมนิวซีแลนด์

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์เปิดสอนตั้งแต่ Years9 – Years 13 (อายุตั้งแต่ 13 – 19 ปี) ซึ่งโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ นั้นบางครั้งจะเรียกว่า High School , Grammar Schools หรือ Colleges ซึ่งแต่ละโรงเรียนสามารถจัดหลักสูตร การสอน ได้เองโดยยึดโครงสร้างหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะถูกประเมินผลโดยหน่วยงาน New Zealand Qualifications Authority

 

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ที่น่าสนใจ

 เรียนต่อนิวซีแลนด์   โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์  คอร์สภาษา


โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์มีกว่า 400 แห่ง แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1. โรงเรียนรัฐบาล นิวซีแลนด์
2. โรงเรียนกึ่งรัฐบาล นิวซีแลนด์ ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล และศาสนา
3. โรงเรียนเอกชนนิวซีแลนด์ มักเป็นโรงเรียนของศาสนา

 

โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาล นิวซีแลนด์ โรงเรียนเอกชน นิวซีแลนด์ มีจำนวนน้อย และมักจะรักษา ประเพณี ทางศาสนาและ ปรัชญาเฉพาะของตนไว้ โรงเรียนเอกชน นิวซีแลนด์ มีเสรีภาพในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน นิวซีแลนด์ ต่างมีหลักสูตร และมาตรฐานศึกษา ตลอดจนการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครคล้ายคลึงกัน และ มีจุดประสงค ์เดียวกันคือ เตรียมให้นักเรียนมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถสอบได้คุณวุฒิ ระดับมัธยมศึกษา นิวซีแลนด์ ที่รัฐกำหนด โรงเรียนมัธยมมีทั้งประจำและไป – กลับ นักเรียนสวมเครื่องแบบจนถึง Years 12 ส่วน Years 13 ไม่มีเครื่องแบบ


ภาคการศึกษา แบ่งเป็น 4 เทอม โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ 

เทอม 1: กุมภาพันธ์ - เมษายน
เทอม 2: เมษายน - มิถุนายน
เทอม 3: กรกฎาคม - กันยายน
เทอม 4: ตุลาคม – ธันวาคม