Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ประสบการณ์ เรียนต่อที่ Holmes Institue ออสเตรเลีย

เรียนต่อที่ Holmes Institue | Melbourne | Sydney | Brisbane | Gold coast | Crain 


เหตุผลหลักที่นักศึกษาตัดสินใจเลือก Holmes Institute

Holmes Institute มีบรรยากาศอบอุ่น เป็นมิตร คณาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสูงหลายท่านผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร CELTA ของทางสถาบันเองที่เปิดสอนในเมลเบิร์น
Holmes Institute มีหลากหลาย Campus ให้เลือกเรียน ได้แก่ Melbourne Sydneys Brisbane Gold Coast Cairns

 

อาจารย์ทุกท่านอุทิศเวลาในการสอน เพื่อให้นักศึกษาไปสู่จุดมุ่งหมายทางกาศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการสอนให้ผ่านข้อสอบภาษาอังกฤษ ที่เป็นข้อสอบที่ได้รับการยอมรับหรือเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง หรือเพื่อศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวออสเตรเลียผ่านการเรียนภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถเข้าไปพูดคุยกับครูพี่เลี้ยงเป็นรายบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการให้สอนเสริม หรือดูแลในเรื่อง ทั่วๆไปของนักศึกษา
 

ก่อนออกเดินทาง นักศึกษาและผู้ปกครองจะได้รายละเอียดในเรื่องการติดต่อสถาบัน ซึ่งในกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชม. Holmes Institute เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาเลือกเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคน 


รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ