Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

แคนาดา ข้อมูลสำคัญ บริติชโคลัมเบีย ออนทาริโอ้ คิวเบค

ข้อมูลประเทศแคนาดา
แคนาดา ข้อมูลสำคัญ  บริติชโคลัมเบีย  ออนทาริโอ้ คิวเบค

แคนาดา ข้อมูล

 

บริติชโคลัมเบีย ออนทาริโอ้ คิวเบค

แคนาดา เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา มีพื้นที่ประมาณเกือบ 10 ล้าน ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับมหาสมุทรถึง 3 ด้าน แคนาดาประกอบด้วย 11 มณฑล และเขตการปกครอง 2 เขต ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลาง โดยมีเมืองหลวงคือ เมืองออตตาวา ซึ่งอยู่ในมณฑลมอนตาริโอ ไทยมีพื้นที่ประมาณ 5 แสนกว่าตารางกิโลเมตร ใหญ่กว่าไทย 20 เท่า แต่มีประชากรน้อยกว่าไทยครึ่งหนึ่ง  

สภาพอากาศในฤดูใบไม้ผลิที่แสดงให้เห็นว่า แคนาดาเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างหลากหลาย มีทั้งอากาศที่หนาวเย็นจนถึงจุดเยือกแข็ง และแบบเขียวชะอุ่มตามแบบชายฝั่งตะวันตกของบริติชโคลัมเบีย เช่น เกาะแวนคูเวอร์

แคนาดามี 4 ฤดูกาล ในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิอาจจะลดต่ำลงถึง -25 องศาเซลเซียส ซึ่งหนาวมาก จึงทำให้ต้องมีการติดตั้งเครื่องทำความร้อนในที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ และระบบขนส่งมวลชน ส่วนในฤดูใบไม้ร่วงและใบไม้ผลินั้น อุณหภูมิจะอยู่ในระดับปานกลาง

 

ประชากรแคนาดา

แคนาดามีประชากรประมาณ 32 ล้านคน มีอัตราส่วนของประชากรต่อตารางกิโลเมตร = 3 ซึ่งถือว่าน้อยที่สุดในโลก ชาวแคนาดาส่วนใหญ่ เป็นผู้อพยพมาจากที่ต่างๆ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส แอฟริกา อเมริกาใต้ และ เอเชีย เป็นต้น แคนาดาเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมแบบผสมผสาน มีภาษาราชการ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส ประชากรส่วนใหญ่ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ มีเพียงมณฑล ควิเบคเท่านั้นที่ประชากรจะพูดภาษาฝรั่งเศส   อ่านระบบการศึกษาของแคนาดา

 

มณฑลของ แคนาดา

มณฑลบริติชโคลัมเบีย (British Columbia)

เป็นมณฑลที่ตั้งอยู่ทางฝั่งแปซิฟิกของทวีปอเมริกาเหนือ เป็นเขตที่มีธรรมชาติที่สวยงาม มีสภาพอากาศที่อบอุ่น พื้นที่เป็นภูเขาน้อยใหญ่ มีเมืองหลวงคือ"เมืองวิคตอเรีย (Victoria)" ซึ่งตั้งอยู่ตอนใต้ของเมืองแวนคูเวอร์ มีประชากรประมาณ 3.3 ล้านคน เมืองที่เป็นที่รู้จักกันเป็น ส่วนใหญ่คือ เมืองแวนคูเวอร์ (Vancouver) ซึ่งเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดบนชายฝั่งแปซิฟิค ของทวีปอเมริกเหนือ และเป็นเมืองที่มีชาวเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น อาศัยอยู่มากที่สุด

มณฑลอัลเบอร์ต้า (Alberta)

ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญคือ น้ำมันดิบและ ก๊าซธรรมชาติ เป็นแหล่งกำเนิดเทือกเขาร็อกกี้ (Rocky) นอกจากนี้ยังมีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และ ที่ราบเพาะปลูกข้าวสาร มี "เมืองเอดมันตัน (Edmonton)" เป็นเมืองหลวง

มณฑลมานิโตบา (Manitoba) มีพื้นที่ส่วนใหญ ่เป็นทะเลสาบจนได้ชื่อว่า Land of 100,000 lakes เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ และยังเป็นแหล่งเหมืองแร่ที่สำคัญ คือ ทองแดง สังกะสี และนิเกิล มี "เมือง วินนิเพก (Winnipig)" เป็นเมืองหลวง

มณฑลซัสคาเซวาน (Saskatchewan)

ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 650,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ ที่เหลือเป็นทุ่งราบแพรี่และทะเลสาบ เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ซัสคาเซวานเป็นมณฑลที่ได้ชื่อว่า "ตะกร้าขนมปัง" มี "เมืองรีไจนา (Regina)" เป็นเมืองหลวง มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน ซึ่งมาจาหลายเชื้อชาติ มณฑลซัสคาเซวานยังมีชื่อเสียงทางด้านความงามของพระอาทิตย์ยามอัสดง

มณฑลออนตาริโอ (Ontario)

ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศ เป็นมณฑลที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของแคนาดา มีพื้นที่ 1.1 ล้านตารางกิโลเมตร มี "เมืองโตรอนโต (Toronto)" เป็น เมืองหลวง เป็น ศูนย์กลาง ทางการ เงินและอุตสาหกรรม มีทรัพยากรที่สำคัญ คือ นิเกิล ทองแดง และยูเรเนียม ทางตอนใต้ของมณฑลเป็นที่ตั้งของน้ำตกไนแองการ่า รวมทั้งยังเป็นสถานที่ตั้งของหอคอย CN ซึ่งจัดว่าเป็นสถาปัตยกรรมลอยตัวที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของประเทศ คือ เมือง ออตตาวา (Ottawa)

มณฑลควิเบค (Quebec)

มณฑลควิเบคมี "เมืองควิเบคซิตี้ (Quebeccity)" เป็นเมืองหลวง ควิเบคเป็นมณฑลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของแคนาดาโดยมีพื้นที่ 1,450,680 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศร้อยละ 80 ของประชากร อาศัยอยู่ในเขตชุมชนเมือง ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสาย ฝรั่งเศสและนิยมพูดภาษาฝรั่งเศส

มณฑลนิวฟาวแลนด์ (Newfoundland)

ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของแคนาดา มี "เมืองเซนต์จอห์น (Saint John)" เป็นเมืองหลวง ในปัจจุบันมีประชากร 570,000 คน โดยมีพื้นเพมาจาประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพชาวประมง ซึ่งมักอาศัยอยู่ในบริเวณแหลมอวาลอน และทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑล

มณฑลพรินซ์ เอ็ดเวิร์ด ไอร์แลนด์ (Prince Edward Island)

ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศ เป็นมณฑลที่มีขนาดเล็กที่สุดมีประชากรประมาณ 130,000 คน มี "เมืองชาร์ล็อตทาวน์ (Charlottetown)" เป็นเมืองหลวงซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า "แหล่งกำเนิดของการประชุม" พรินซ์ เอ็ดเวิร์ด ไอร์แลนด์ เป็นมณฑลซึ่งดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีอากาศที่บริสุทธิ์ จึงเป็นแหล่งสำคัญในการฟาร์มผสมของแคนาดาจนได้ชื่อว่า "มณฑลแห่งสวนผลไม้"

มณฑลโนวา สโกเทีย (Nova Scotia)

ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศ เป็นมณฑลที่ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลทั้ง 4 ด้าน มีพื้นที่ 55,491 ตารางกิโลเมตร มี "เมืองฮาลิแฟกซ์ (Halifax)" เป็นเมืองหลวง มีประชากรประมาณ 320,000 ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ในเขตชุมชนเมืองหลวง ประชากร แคนาดา ส่วนใหญ่มีพื้นเพมาจากประเทศอังกฤษ

นูนาวูท (Nunavut)

เป็นมณฑลที่เพิ่งแยกตัวมาจากนอร์ธเวสต์ แคนาดา มีภูมิอากาศคล้ายนอร์ธเวสต์ มี "เมืองอิคคาลูอิท (Iqualuit)" เป็นเมืองหลวง มณฑลนูนาวูทมีประชากรประมาณ 25,000 คน โดยประชากรประมาณ 5,000 คนอาศัยอยู่ในเขตเมืองหลวง การท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตได้ดี นูนาวูทมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามโดยเฉพาะ Auyuittuq National Park ซี่งเป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวสำคัญของ นูนาวูท

นอร์ธเวสต์ (Northwest Territory)

เป็นเขตการปกครองพิเศษ มี "เมืองเยลโลไนฟ์ (Yellow Knife)" เป็นเมืองหลวง มีประชากรประมาณ 40,000 คน ประชากร 1 ใน 3 อาศัยอยู่ในบริเวณเขตชุมชนของเมืองเยลโลไนฟ์ นอร์ธเวสต์ยังได้ชื่อว่าเป็น "ดินแดนแห่งพระอาทิตย์ เที่ยงคืน" ซึ่งในฤดูร้อนจะมีแสงอาทิตย์เกือบตลอดเวลา ธุรกิจเหมืองแร่เป็นธุรกิจที่ทำรายได้หลักให้แก่นอร์ธเวสต์

ยูคอน (Yukon Territory)

เป็นดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน (Midnight Sun) ยูคอนเป็นมณฑลที่ล้อมรอบด้วยอลาสก้า มีพื้นที่ทั้งหมด 483,450 ตารางกิโลเมตร มี "เมืองไวท์ฮอร์ส (Whitrhorse)" เป็นเมืองหลวง มีประชากรประมาณ 28,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองหลวง

นิวบันสวิก (New Brunswick)

ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของแคนาดา เป็นมณฑลที่ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลทั้ง 3 ด้าน มีประชากร ประมาณ 723,900 คน ประชากรร้อยละ 35 พูดภาษาฝรั่งเศษ มี "เมืองเฟรเดริคตัน (Fredericton)" เป็นเมืองหลวง เป็นมณฑลที่มีความ หลากหลาย ทางวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นที่ตั้งของอ่าวฟันดี (Bay of Fundy) ซึ่งเป็นอ่าวที่มีคลื่นสูงที่สุดในโลก

ระบบการปกครองแคนาดา

แคนาดามีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประมุขสูงสุดทาง ด้านการบริหาร ประชาชนจะ เป็นผู้เลือกผู้แทนของตนเอง หลังจากนั้นพรรคที่มีเสียงส่วนใหญ่จะมีหน้าที่ในการจัดตั้งรัฐบาล

 

ภาษา

ประเทศแคนาดามีภาษาราชการ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส แต่ประชากรแคนาดาส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ มีเพียงประชากรในมณฑลควิเบคเท่านั้นที่พูดภาษาฝรั่งเศส

 

เศรษฐกิจแคนาดา

แคนาดาเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ประเทศหนึ่ง และจัดอยู่ใน 10 อันดับแรกของประเทศผู้นำทางอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ และอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญประเภทอื่นๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เหล็กดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในเขตมณฑลออนตาริโอและควิเบค ทางด้านภาคตะวันตกของประเทศ จะเป็นเขตการเพาะปลูก ส่วนมณฑลทางด้านมหาสมุทรแอตแลนติก จะเป็นแหล่งหาปลา ทำเหมืองแร่ และป่าไม้

 

ข้อมูลแคนาดา |  ระบบการศึกษาของแคนาดา 

 

 

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3