Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ข้อมูลเรียนต่อ สิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์ Singapore

ข้อมูลประเทศสิงคโปร์

ข้อมูล เรียนต่อสิงคโปร์  Singapore

 

ข้อมูลประเทศสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศมาเลเซีย มีพื้นที่เป็นเกาะใหญ่ พื้นที่ทั้งหมด  640 ตารางกิโลเมตร และ มีเกาะเล็กอีกประมาณ 60 เกาะ โดยมีเกาะ Palau Tekong, Pulau Ubin Sentosa, Pulau Bukum, Pulau Merlimau และ Pulau Ayer Chawan เป็นเกาะที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ประเทศ สิงคโปร์ เป็นประเทศเล็กๆแต่เต็มไปด้วยประชากรที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ดังนั้น รัฐบาล จึงให้ความสำคัญและสนับสนุนเรื่องการศึกษากันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบการศึกษาที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ บรรยากาศทางการศึกษาที่ทำให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดได้อย่างอิสระและเปิดกว้าง

นอกจากนี้ประเทศสิงคโปร์ยังเป็น ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย โดยมีการนำเสนอความโดดเด่นที่หลากหลายของการศึกษาไว้ด้วยกัน

ทั้งในด้านความเจริญของเมือง ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย ประกอบกับ หลักสูตรการศึกษาพื้นฐานที่ดีเยี่ยม เข้มข้นมากตามมาตรฐานสากล

สามารถช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ที่ทันโลกและก้าวไกลสู่อนาคตที่สดใสได้ ไม่เพียงแต่ความโดดเด่นทางด้านการศึกษาเท่านั้น ประเทศสิงคโปร์ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงเกินไป ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีกมากมาย ที่ประเทศสิงคโปร์ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรับได้ และมีค่าครองชีพที่ไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับยุโรป หรืออเมริกา

 

การเดินทางในสิงคโปร์

การเดินทางในประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างสะดวกสบาย   เนื่องจากมี รถไฟฟ้า  ครอบคลุมเกือบทั้งเกาะ และ  ยังมีรถเมล์ (Bus) ไว้ให้บริการเป็นอีกทางเลือก มาตรงเวลามาก โดยเฉพาะ รถเมล์ จะมีเวลาบอกว่า มาถึงกี่โมง  ดูประกอบกับ Google Map ซึ่งตรงกัน  จะมีคลาดเคลื่อนเฉพาะ ช่วงที่รถเสีย เท่านัั้น  แนะนำโหลด Singapore Travel by MRT ก่อนเดินทางไป 

 

สิงค์โปร์มีคนหลากหลายเชื้อชาติ

ประเทศสิงคโปร์ ยังได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยการผสมผสานความเป็นชาวเอเชียอย่างลงตัว และ คุณภาพชีวิตที่ดีมาก ค่าแรงสูงหากคนไทยจะไปทำงาน แต่ต้องเก่งจริงๆ 

ประชากรมีหลากหลายเชื้อชาติ เช่น ชาวจีน มาเลย์ อินเดีย และ ลูกครึ่งเอเชีย  ชาวยุโรป ก็มีมาอยู่รวมกันอย่างสงบ และไม่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องชนชาติระหว่างกัน

ทั้งยังดำรงวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของตนไว้อย่างเคร่งครัด 

 

ข้อมูล เรียนต่อสิงคโปร์  Singapore

 

ปลอดภัยไร้กังวลเมื่ออาศัยที่สิงค์โปร์

กฏหมายที่เข้มงวดทำให้ อาชญากรรม และคดี ต่างๆ มีจำนวนน้อยมาก ทำให้รู้สึกมั่นใจในการส่งลูกหลานมาศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์ อุ่นใจ ใกล้บ้าน สิงค์โปร์อยู่ใกล้เมืองไทย พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองมาเยี่ยมได้ง่าย ค่าเครื่องบินไม่แพง สามารถจองได้ในราคาหลักพัน ทั้งนี้ยังมีสายการบินตรง จากหลายเมืองใหญ่ของไทย มาที่สิงคโปร์   ใช้ระยะเวลาในการเดินทางเพียง 2- 3 ชั่วโมงเท่านั้น

แล้ว น้องๆ นักเรียน จะรู้ว่าทำไมจึงควรมาศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์ เพราะที่นี่  นักเรียนจะได้เรียนรู้และใช้่ชีวิตอย่างคุ้มค่าไป พร้อมๆกับความสนุกสนาน  ปลอดภัย ใกล้บ้าน

 

กฎหมายของสิงคโปร์

สิงคโปร์ มีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขานในเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด มาตรฐานความเป็นอยู่ที่สูง เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีกฎหมายลงโทษร้ายแรง คือ การประหารชีวิต หรือ โทษจำคุกระยะยาว ในการใช้ยาเสพติด การเสพหรือจำหน่ายยาเสพติดในประเทศสิงคโปร์นั้น มีความผิดขั้นร้ายแรงถึงประหารชีวิต

กฏหมายเข้มงวด อื่นๆ เช่น  ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะอย่างเด็ดขาด  ห้ามถ่มน้ำลายในที่สาธารณะ ทิ้งเศษขยะลงพื้น ฝ่าฝืนครั้งแรก ต้องถูกปรับในอัตราที่สูง   

 

ประชากรของสิงคโปร์

ประชากรประมาณ 5 ล้านคน เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นสุดในภูมิภาค และ เป็นประเทศที่เล็กที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประชากรนั้นประกอบไปด้วยชาวจีน ชาวมาเลย์ ชาวอินเดีย และ ชาติอื่นๆ (เป็นเชื้อสายผสมระหว่างยุโรปกับเอเชีย และเชื้อสายอื่นๆ) ซึ่งอยู่ด้วยกันโดยไม่มีปัญหา ความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ และฮินดู

 

ข้อมูล  สิงคโปร์  เรียนต่อสิงคโปร์ Singapore

 

ภูมิอากาศสิงคโปร์

ลักษณะภูมิอากาศของสิงคโปร์คล้ายกับประเทศไทย คือ เป็นแบบร้อนชื้น ฝนตกชุกตลอดปี เนื่องจากอิทธิพลทางทะเล และที่ตั้งของประเทศ แต่อากาศค่อนข้างเย็นสบายเมื่อเปรียบเทียบกับ กรุงเทพ เพรามีต้นไม้ใหญ่ตลอดเส้นทางในเมือง 

 

ภาษาของสิงคโปร์

สิงคโปร์มีภาษาราชการถึง 4 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามาเลย์ และทมิฬ โดยมีภาษามาเลย์เป็นภาษาประจำชาติ และ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจ และ การศึกษา ส่วนภาษาจีนกลาง (แมนดาริน) เป็นภาษาที่มีการใช้ในการสื่อสารทางสังคมมากที่สุด เนื่องจากประชากรประกอบด้วยคนเชื้อชาติจี มากกว่าครึ่ง แต่มั่นใจได้แน่นอนว่าเกือบทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้ คนสูงอายุที่สิงคโปร์พูดภาษาอังกฤษได้เกือบทุกคน  ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ แน่นอน

 

เวลาของสิงคโปร์

เวลาของสิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (GMT +8.00) 

 

ระบบไฟฟ้าของสิงคโปร์

ระบบไฟฟ้าที่สิงคโปร์ใช้เหมือนเมืองไทย คือ 220 โวลต์ แต่ความแตกต่างนั้นคือ สิงคโปร์ใช้เต้าเสียบแบบ 3 ขา (บ้านเราใช้ 2 ขา) ต้องซื้อปลั๊กพิเศษแบบนี้ก่อนไป 

 

เงินตราของสิงคโปร์

หน่วยเงินตราของสิงคโปร์คือ ดอลลาร์ (Singapore Dollar) โดยแบ่งค่าเงินต่างๆออกเป็นดังนี้

- ธนบัตร   มูลค่า S$2, S$5, S$10, S$20, S$50, S$100,

 ธนบัตร S$500, S$1,000 และ S$10,000  ซึ่งผู้เขียนก็ยังไม่เคยเห็นใบละ หมื่นนี้เลย ปกติ ที่โน้นเค้านิยมใช้บัตรเครดิต

- เงินเหรียญมูลค่า   1, 5, 10, 20 เหรียญ และ 50 เซน

 

แหล่งท่องเที่ยวของ สิงคโปร์

การชอปปิ้งทีเป็นความฝันของใครหลายๆคนไทยที่มาเยือนสิงคโปร์ย่านศูนย์กลาง การชอปปิ้งของสิงคโปร์คือ ถนนออชาร์ด “Orchard Road”

มีแหล่ง Shopping ที่น่าตื่นตาตื่นใจ มีสินค้าให้ น้องๆ นักเรียนจับจ่ายสินค้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  อาหารก็ถูกปากคนไทย กว่าไปอยู่แถบยุโรป ทำให้สิงคโปร์เป็นสถานที่ที่น่าประทับใจสำหรับนักเรียนไทย นักท่องเที่ยวไทย 

สิงคโปร์มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายรูปบบ นอกจากนั้นยังมีสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจ อาทิเช่น “Singapore Zoological Gardens” เป็นสวนสัตว์มาตรฐานระดับโลก ซี่งถูกสร้างและปรับปรุงให้กลมกลืนใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด

“Night Safari” เป็นสวนสัตว์กลางคืน  นักท่องเที่ยว นักเรียน จะเพลิดเพลินกับชีวิตสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด กับ การนั่งรถรางชมสัตว์ที่ออกหากินยามค่ำคืน มากกว่า 100 ชนิด เปิดที่บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลาทุ่มครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืน

“Sentosa Island” เกาะเซนโตซ่า เป็นสถานท่องเที่ยวที่สร้างความสนุกสนาน และ ความประทับใจให้กับทุกเพศทุกวัย โดยการเดินทางไปเกาะเซนโตซ่านั้นมีด้วยกัน 3 วิธี คือทางเรือเฟอร์รี่ รถยนต์ และ กระเช้าลอยฟ้า

“Singapore Botanic Garden” เป็นสวนพฤกษชาติที่มีพันธุ์พืชหลากหลายชนิดและพืชที่หาดูได้ยาก โดยเฉพาะสวนเพาะกล้วยไม้ ที่มีกล้วยไม้ถึง 20,000 ต้นและเหตุนี้เองจึงเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว

 

เรียนประกาศนียบัตร (Certificate/ Diploma)

เรียน ประกาศนียบัตร อนุปริญญา เตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล ที่สิงคโปร์

singapore เรียน หลักสูตรเตรียมสอบ A Level ที่สิงคโปร์ 

singapore หลักสูตร ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ที่สิงคโปร์ 

 

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3 รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ