Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ข้อมูล สิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์ Singapore

อยากไปเรียน คอร์สระยะสั้นสิงคโปร์ ปริญญา ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยแห่งสิงคโปร์
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาที่สิงคโปร์ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157


เรียนต่อต่างประเทศ ทุนการศึกษา 2000$SGD » สำหรับนักเรียนหญิงที่สมัครเรียนระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ในสาขา Engineering/IT/Cybersecurity กับสถาบัน PSB Academy Singapore ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินมูลค่า 250$SGD เมื่อสมัครเรียน อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลประเทศสิงคโปร์

ข้อมูล  สิงคโปร์  เรียนต่อสิงคโปร์ Singapore

ข้อมูลประเทศสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศมาเลเซีย มีพื้นที่เป็นเกาะใหญ่ พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 640 ตารางกิโลเมตร และมีเกาะเล็กอีกประมาณ 60 เกาะ โดยมีเกาะ Palau Tekong, Pulau Ubin Sentosa, Pulau Bukum, Pulau Merlimau และ Pulau Ayer Chawan เป็นเกาะที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์

 

ประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศเล็กๆแต่เต็มไปด้วยประชากรที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ดังนั้นทุกฝ่ายจึงให้ความสำคัญและสนับสนุนเรื่องการศึกษากันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบการศึกษาที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ บรรยากาศทางการศึกษาที่ทำให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดได้อย่างอิสระและเปิดกว้าง

 

นอกจากนี้ประเทศสิงคโปร์ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย โดยมีการนำเสนอความโดดเด่นที่หลากหลายของการศึกษาไว้ด้วยกัน ทั้งในด้านความเจริญของเมือง ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย ประกอบกับหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานที่ดีเยี่ยม เข้มข้นมากตามมาตรฐานสากล สามารถช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ที่ทันโลกและก้าวไกลสู่อนาคตที่สดใสได้

 

ไม่เพียงแต่ความโดดเด่นทางด้านการศึกษาเท่านั้น ประเทศสิงคโปร์ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงเกินไป ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีกมากมาย ที่ประเทศสิงคโปร์ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรับได้ และมีค่าครองชีพที่ไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับยุโรป หรืออเมริกา


 

อยากไปเรียนสิงคโปร์
ระดับ มัธยม ปริญญา แต่ไม่รู้เริ่มตรงไหน

กรอกแบบฟอร์มสั้นๆ ทางเราจะติดต่อกลับ 

 


การเดินทางในสิงคโปร์


การเดินทางในประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างสะดวกสบายเนื่องจากมี MRT ครอบคลุมเกือบทั้งเกาะ และยังมีรถเมล์ (Bus) ไว้ให้บริการเป็นอีกทางเลือก  Download MRT MAP NZ
 


สิงค์โปร์มีคนหลากหลายเชื้อชาติ

ประเทศสิงคโปร์ ยังได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยการผสมผสานความเป็นชาวเอเชียอย่างลงตัวและคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย เนื่องจากประชากรมีหลากหลายเชื้อชาติ เช่น จีน มาเลย์ อินเดีย และลูกครึ่ง ระหว่างชาวเอเชีย และชาวยุโรปมาอยู่รวมกันอย่างสงบ และไม่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องชนชาติระหว่างกัน ทั้งยังดำรงวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของตนไว้อย่างเคร่งครัด สิ่งสุดท้ายที่จะทำให้คุณตัดสินใจง่ายขึ้น


ข้อมูล  สิงคโปร์  เรียนต่อสิงคโปร์ Singapore

ปลอดภัยไร้กังวลเมื่ออาศัยที่สิงค์โปร์

กฏหมายที่เข้มงวดทำให้ อาชญากรรม และคดีต่างๆ มีจำนวนน้อยมาก ทำให้รู้สึกมั่นใจในการส่งลูกหลานมาศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์ อุ่นใจ ใกล้บ้าน เพราะสิงค์โปร์อยู่ใกล้เมืองไทย พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองมาเยี่ยมได้ง่าย ทั้งนี้ยังมีสายการบินตรงสู่หลายเมืองใหญ่ของไทย อาทิ กรุงเทพ ภูเก็ต ใช้ระยะเวลาในการเดินทางเพียง 2- 3 ชั่วโมงเท่านั้น แล้วคุณจะรู้ว่าทำไมจึงควรมาศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์ เพราะที่นี่คุณจะได้เรียนรู้และใช้่ชีวิตอย่างคุ้มค่าไปพร้อมๆกับความสนุกสนาน


กฎหมายของสิงคโปร์

สิงคโปร์ มีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขานในเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด มาตรฐานความเป็นอยู่ที่สูง เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีกฎหมายลงโทษร้ายแรง คือ การประหารชีวิต หรือโทษจำคุกระยะยาว ในการใช้ยาเสพติด การเสพหรือจำหน่ายยาเสพติดในประเทศสิงคโปร์นั้น มีความผิดขั้นร้ายแรงถึงประหารชีวิต ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะอย่างเด็ดขาด การทิ้งเศษขยะลงพื้น ฝ่าฝืนครั้งแรกจะต้องถูกปรับ ต้องทำความสะอาด ในที่สาธารณะด้วย กฎหมายนี้รวมถึงการห้ามถ่มน้ำลายในที่สาธารณะ


ประชากรของสิงคโปร์

ประชากรประมาณ 5 ล้านคน เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นสุดในภูมิภาค และเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในภูมิภาค ประชากรนั้นประกอบไปด้วยชาวจีน ชาวมาเลย์ ชาวอินเดีย และอื่นๆ (เป็นเชื้อสายผสมระหว่างยุโรปกับเอเชีย และเชื้อสายอื่นๆ) ซึ่งอยู่ด้วยกันโดยไม่มีปัญหา ความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ และฮินดู


ข้อมูล  สิงคโปร์  เรียนต่อสิงคโปร์ Singapore

ภูมิอากาศสิงคโปร์

ลักษณะภูมิอากาศของสิงคโปร์คล้ายกับประเทศไทย คือ เป็นแบบร้อนชื้น ฝนตกชุกตลอดปี เนื่องจากอิทธิพลทางทะเล และที่ตั้งของประเทศ แต่อากาศค่อนข้างเย็นสบายเมื่อเปรียบเทียบกับ กรุงเทพ เพรามีต้นไม้ใหญ่ตลอดเส้นทางในเมือง 


ภาษาของสิงคโปร์

สิงคโปร์มีภาษาราชการถึง 4 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามาเลย์ และทมิฬ โดยมีภาษามาเลย์เป็นภาษาประจำชาติ และภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจ และการศึกษา ส่วนภาษาจีนกลาง (แมนดาริน) เป็นภาษาที่มีการใช้ในการสื่อสารทางสังคมมากที่สุด เนื่องจากประชากรประกอบด้วยคนเชื้อชาติจี มากกว่าครึ่ง แต่มั่นใจได้แน่นอนว่าเกือบทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาแน่นอน


เวลาของสิงคโปร์

เวลาของสิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (GMT +8.00)


ระบบไฟฟ้าของสิงคโปร์

ระบบไฟฟ้าที่สิงคโปร์ใช้เหมือนเมืองไทย คือ 220 โวลต์ แต่ความแตกต่างนั้นคือ สิงคโปร์ใช้เต้าเสียบแบบ 3 ขา (บ้านเราใช้ 2 ขา) ต้องนำปลั๊กพิเศษแบบนี้ก่อนไปยังเรียน


เงินตราของสิงคโปร์

หน่วยเงินตราของสิงคโปร์คือ ดอลลาร์ (Singapore Dollar) โดยแบ่งค่าเงินต่างๆออกเป็นดังนี้

- ธนบัตรมูลค่า S$2, S$5, S$10, S$20, S$50, S$100, S$500, S$1,000 และ S$10,000

- เงินเหรียญมีตั้งแต่ 1, 5, 10, 20 เหรียญ และ 50 เซนแหล่งท่องเที่ยวของ สิงคโปร์

การชอปปิ้งทีเป็นความฝันของใครหลายๆคนที่มาเยือนสิงคโปร์ย่านศูนย์กลาง การชอปปิ้งของสิงคโปร์คือ ถนนออชาร์ด “Orchard Road” มีแหล่ง Shopping ที่น่าตื่นตาตื่นใจ มีสินค้าให้คุณจับจ่ายสินค้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้สิงคโปร์เป็นสถานที่ที่น่าประทับใจ และจะไม่มีวันลืม

 

สิงคโปร์มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย นอกจากนั้นยังมีสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจ อาทิเช่น “Singapore Zoological Gardens” เป็นสวนสัตว์มาตรฐานระดับโลก ซิ้งถูกสร้างและปรับปรุงให้กลมกลืนใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด “Night Safari” เป็นสวนสัตว์เปิดที่บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลาทุ่มครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืน คุณจะเพลิดเพลินกับชีวิตสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด กับการนั่งรถรางชมสัตว์ที่ออกหากินยามค่ำคืน มากกว่า 100 ชนิด

“Sentosa Island” เกาะเซนโตซ่า เป็นสถานท่องเที่ยวที่สร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้กับทุกเพศทุกวัย โดยการเดินทางไปเกาะเซนโตซ่านั้นมีด้วยกัน 3 วิธี คือทางเรือเฟอร์รี่ รถยนต์ และกระเช้าลอยฟ้า

“Singapore Botanic Garden” เป็นสวนพฤกษชาติที่มีพันธุ์พืชหลากหลายชนิดและพืชที่หาดูได้ยาก โดยเฉพาะสวนเพาะกล้วยไม้ ที่มีกล้วยไม้ถึง 20,000 ต้นและเหตุนี้เองจึงเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว


เรียนประกาศนียบัตร (Certificate/ Diploma)

เรียน ประกาศนียบัตร อนุปริญญา เตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล ที่สิงคโปร์

singapore เรียน หลักสูตรเตรียมสอบ A Level ที่สิงคโปร์ 
singapore หลักสูตร ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ที่สิงคโปร์ 


 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ