Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

OEC สมาชิกของ TIECA (สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ)

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ โอ อี ซี  

 

OEC ตัวแทนคุณภาพ หนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
OEC Global Education is an approved member of the 
Thai International Education Consultant Association ( TIECA).

 


OEC Global Education เป็นหนึ่งในสมาชิก ผู้ก่อตั้ง สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ  ซึ่ง บริษัท OEC Global Education  (ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ โอ อี ซี ) ก่อตั้งเมื่อปี 2528 กว่า 33 ปีที่   OEC มีความเชี่ยวชาญ ในทางด้านการให้บริการและคำแนะนำแก่ นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการไป ศึกษาต่อต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับ มัธยม ไปจนถึงระดับปริญญา ในประเทศ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สิงคโปร์ และ ยุโรป  รวมถึง  บริการทางด้าน ทำวีซ่า หาที่พัก และ ตั๋วเดินทาง


ปรัชญาของศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศของ OEC         

OEC มุ่งมั่นให้บริการแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศอย่างซื่อสัตย์ และยึดถือความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และตัดสินใจเลือกเรียนต่อต่างประเทศได้ตรงวัตถุประสงค์


สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ)

คุณ ปวีณา ปาณะวร ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานใหญ่  บริษัทโออีซี  โกลเบิลเอดูเคชั่น อดีต กรรมการ สมาคมฯ สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ)  ในครั้งเข้ารับตำแหน่งรุ่นที่ผ่านมา  และ มีโอกาสเข้า เฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี พ.ศ.2557


คุณ ปวีณา ปาณะวร


บริการแนะนำการศึกษาต่อในต่างประเทศ

บริการแนะนำการศึกษาต่อใน อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา  และ  อีกหลายประเทศ ในทุกระดับ ทุกหลักสูตร  

studyบริการสมัครเรียนหลักสูตรภาษาทุกหลักสูตรในสถาบันชั้นนำ
studyบริการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา
studyมีทุนการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ
studyบริการจัดหาที่พัก รถรับ – ส่งสนามบิน
studyบริการจัดเตรียมเอกสารวีซ่าและทำเรื่องสมัครขอวีซ่า
studyบริการจัดหาตั๋วเครื่องบินในราคานักเรียน
studyให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
studyบริการให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆตลอดระยะเวลาที่นักเรียน ไปศึกษาต่อต่างประเทศ


บริการของเรา

study oversea ให้คำแนะนำ และปรึกษาฟรี! มีรายละเอียดหลักสูตรของสถานศึกษาแต่ละแห่งให้ท่านเลือก เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ถูกต้อง

study oversea ให้ข้อมูลเรื่องระบบการเรียน อัตราค่าเรียน และค่าครองชีพในแต่ละประเทศ

study oversea เลือกสรร สถาบันที่มีคุณภาพ และเหมาะกับความต้องการของท่านพร้อมดำเนินการติดต่อและสมัครเรียนให้

study oversea บริการ จัดทำวีซ่า จัดหาที่พัก จองตั๋วเครื่องบินราคานักศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่บริการรับสนามบิน จัดทำประกันสุขภาพและการเดินทางในต่างประเทศ แนะนำเรื่องการทำงานพิเศษระหว่างเรียน

study overseaปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนักศึกษาออกเดินทาง

หลักสูตรที่บริการแนะแนวศึกษาต่อในต่างประเทศ  

study oversea หลักสูตรภาษาอังกฤษ  
study oversea มัธยมศึกษา
study oversea อนุปริญญา
study oversea ปริญญาตรี
study oversea ปริญญาโท
study oversea ปริญญาเอก

study oversea หลักสูตรฝึกงาน

ประเทศที่ให้การบริการแนะแนวเรียนต่อศึกษาต่อในต่างประเทศ  

study oversea เรียนต่อออสเตรเลีย
study oversea เรียนต่ออังกฤษ
study oversea เรียนต่อนิวซีแลนด์
study oversea เรียนต่ออเมริกา
study oversea เรียนต่อแคนาดา
study oversea เรียนต่ออิตาลี
study oversea เรียนต่อสิงค์โปร์
study oversea เรียนต่อเนเธอร์แลนด์
study oversea เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์

study oversea  และอีกหลายประเทศ

 


 แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

 

OEC Global Education has gained its recognition as one of the oldest and well-established Consultant in education center in Thailand. We have been effectively counsel, operating and retaining our good reputation in providing the best possible service to all our students for more than two decades.

 

Over 33 years, O.E.C Global Education has been successful in assisting students to accomplish their goals of education. We realize that studying overseas provides once in life time opportunity and invaluable advantages to students and will enrich the whole of their future. That is why we promise to hold their hands and walk them through the path of their success.