Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

รีวิวเรียน ที่ Kaplan สิงคโปร์

รีวิวเรียนภาษาที่ Kaplan Singapore สิงคโปร์

 

แบบสัมภาษณ์นักเรียน เรียนต่อต่างประเทศ OEC Global Education

 น้องลูกแก้ว

สถาบัน ทีไปเรียน Kaplan Singapore ประเทศ สิงคโปร์

คอรส์ ทีเรียน Diploma in Commerce (General Studies) ระยะเวลาเรียน 8 เดือน

 

Q: ทำไมถึงเลือกเรียน Diploma in Commerce (General Studies) ที่ประเทศสิงคโปร์

A: เริ่มจากการทีอยากฝึกพูดภาษาอังกฤษบ่อยๆแต่ไม่อยากไปเรียนประเทศไกลจากไทย เลยมองหาประเทศทีอยู่ใกลๆ้ สามารถบินไปกลับไทยได้บ่อย ก็เลยเลือกสิงคโปร์เพราะรูสึ้กว่ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอีกทังยังเป็นประเทศที่การศึกษาสูง เดินทางสะดวกไม่ว่าจะเป็นการเดินนั่งรถบัส หรือนั่งรถไฟใต้ดิน แต่ละที่ก็ใช้เวลาไม่นานในการเดินทาง ที่สำคัญคือมีความปลอดภัยสูง


Q: มีการเตรียมตัวก่อนไปเรียนอย่างไรบ้างคะ

A: ตอนแรกก็ศึกษาบริเวณที่เรียนว่ามีอะไรบ้าง ศึกษาวัฒนธรรม สภาาพแวดล้อม ในประเทศสิงคโปร์ เรื่องทั่วไปที่ควรรู ้และวิธีการใช้จ่ายเงินที่นั่น ส่วนใหญ่ก็จากคนร็ูจักและเพื่อนที่อาศัยอยู่ที่สิงคโปร์


Q: เล่าประสบการณ์การไปเรียนที่ Kaplan Singapore ให้เพื่อนๆทราบหน่อยค่ะ

A: เป็นประสบการณที่แปลกใหม่มากเพราะไม่เคยไปต่างประเทศมาก่อน ตอนที่เดินทางไปรู้สึกกังวลมากเพราะต้องทำอะไรคนเดียวด้วยตัวเอง ติดต่อสื่อสารกับคนทีไม่รูจัก แต่สนุกมากได้เรียนรู ้
สิ่งใหม่ๆตลอด ชอบทีที่่สุดุคือการเดินทางที่นี่ สะดวกมากสามารถนั่งบัสไปได้ทุกที่เลย


Q: ข้อ ดีข้อ เสียที่พัก และ สังคมในโรงเรียนหรือ ห้องเรียนเป็นอย่างไรบ้าง

A: ที่พักที่อยู่มีเพื่อนจากต่างประเทศมาอยู่ร่วมกันได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันแต่ว่า เพื่อนๆที่เจอมีแต่คนที่มาจากประเทศอินโดนีเซียก็เลยรู้สึกเหงาอยู่บ้างที่ไม่มีคนจากชาติอื่นเลย และไม่มี
เวลาส่วนตัวเท่าไหร่ สังคมในโรงเรียน คุณครูค่อนข้างใจดีสามารถปรึกษาได้ตลอดไม่ว่าจะเดินเข้าไปหาหรืออีเมลไปสอบถาม แต่ส่วนใหญ่เพื่อนๆมาจากประเทศจีนกันดังนั้น บางครั้ง ก็ร็ูสึกเหงาบ้างเพราะพูดจีนไม่ได้แต่ก็ได้เรียนรู้ภาษาจีนไปในตัว ชอบห้องเรียนของkaplanมากเพราะเป็นห้องเรียนที่ทันสมัยและดูใหม่ มีการใช้ การ์ดเพื่อ เช็คชื่อเข้า ออก มีโปรเจกเตอร์ 2 อันในห้องไม่ต่องกลัวว่าจะไม่เห็น สามารถดูว่าเราเรียนห้องอะไรได้จากแอปพลิเคชั่น ของkaplanเลยสะดวกมากๆ


Q: ความคิดเห็นแนะนำ ติชมต่อพี่ๆ OEC ที่ดูแล

A: พี่ๆดูแลดีมากค่ะ เวลามีข้อ สงสัยก็ถามพี่ๆ ได้คำตอบเข้าใจและชัดเจนเสมอ


Q: คำแนะนำฝากถึงเพื่อนๆที่ต้องการไปเรียนต่างประเทศ

A: สิงคโปร์เป็นประเทศที่อยากแนะนำอันดับต้นๆเลย เดินทางสะดวก มีความปลอดภัยสูง และ
มีความหลาหลายทางวัฒนธรรม

 

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3