Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนมัธยมนิวซีแลนด์ Study High School in New Zealand › เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์

โรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์  High School in New Zealand

เรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ดีอย่างไร

หากนึกถึงการเรียนต่อมัธยมศึกษาในต่างประเทศ ประเทศแรกๆ ที่หลายคนนึกถึงคงไม่พ้นประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม ด้านความปลอดภัย ค่าเรียนที่สมเหตุสมผล และยังมีอีกหลายเหตุผลที่ทำให้ผู้ปกครองตัดสินใจส่งบุตรหลานไปเรียนที่นิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ก่อนที่จะไปเจาะลึกถึงเหตุผลว่าทำไมผู้ปกครองและน้องๆ เลือกเรียนต่อมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์ เรามาทำความรู้จักกับประเภทและระบบการศึกษากันก่อนค่ะ


ข้อดีการเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์

- คุณภาพการเรียนการสอนมีมาตรฐานสูง

- ให้ความสำคัญกับการเรียนทั้งทางทฤษฎีวิชาการและภาคปฎิบัติ

- เป็นประเทศที่ปลอดภัยอันดับต้นๆของโลก ระบบความปลอดภัยภายในโรงเรียนดีมาก

- ราคาค่าเรียนและค่าครองชีพสมเหตุสมผล

 

OEC พร้อมให้ข้อมูลและวางแผนการเรียนต่อครบถ้วน ทั้งแบบ ชายล้วน หญิงล้วน และแบบสหศึกษา โดยแยกเป็นเอกชน รัฐบาล และกึ่งรัฐบาล เพื่อให้ตรงกับความต้องการและความเหมาะสมของน้องๆแต่ละคน ผู้ปกครองและน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ติดต่อพี่ๆ OEC เข้ามาได้เลย

 


ประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งประเภทของโรงเรียนออกเป็น 3 ประเภท คือ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนกึ่งรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน

• โรงเรียนรัฐบาล (State School) –ชาวนิวซีแลนด์มักจะเลือกเรียนที่นี่เพราะทางรัฐบาลนิวซีแลนด์ให้การสนับสนุนและมอบทุนการศึกษาฟรี ให้กับเด็กๆชาวนิวซีแลนด์ที่มีอายุไม่เกิน 19 ปี แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองยังต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าอาหารกลางวัน และค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร

• โรงเรียนกึ่งรัฐบาล (State Integrated School) – โดยส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยองค์กรทางศาสนา เช่น โรงเรียนคาทอลิก โดยโรงเรียนกึ่งรัฐบาล จะได้รับเงินสนับสนุนของรัฐด้วยเช่นกัน แต่ทางโรงเรียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด้วย ส่วนใหญ่แล้ว นักเรียนต่างชาติ จะเลือกเรียนโรงเรียนกึ่งรัฐบาล เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง

• โรงเรียนเอกชน  (Private School) – โรงเรียนเอกชนโดยส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงแต่มีข้อดีคือมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยที่สุด โดยบางโรงเรียนอาจจะแบ่งแยกชาย/หญิงแบบชัดเจน

 

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ แบ่งเป็น 3 ระดับชั้น โดยมี 13 ชั้นปีการศึกษา (Year 1 – 13) ดังนี้

• ระดับชั้นประถมศึกษา Primary School (Year 1 – 6) ในระดับชั้นนี้ จะเน้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอนโดยครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลเด็ก โดยสอดแทรกกิจกรรม รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการอ่านเขียน และการคำนวณ

• ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Middle School (Year 7 – 10) ในระดับชั้นนี้จะเรียนรู้วิชาเฉพาะเพื่อเตรียมตัวสำหรับ การเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพิ่มพูนวิชาความรู้จากหลักสูตรการเรียน  ที่ครอบคลุมและมีความสมดุล รวมทั้งพัฒนาทางด้านความคิด การแสดงความคิดเห็น การอภิปราย เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างแรงบันดาลใจ และนักเรียนจะต้องมีจุดมุ่งหมายเกิดขึ้น

• ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Senior College (Year 11 – 13) นักเรียนที่อยู่ในระดับชั้น Year 11 – 13 ส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายในชีวิตแล้ว ดังนั้นหลักสูตรจึงเน้นเตรียมพร้อมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียน เตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการโดยน้องๆจะได้รับใบประกาศนียบัตร National Certificate of Educational Achievement หรือ NCEA เพื่อการันตีถึงความสำเร็จการศึกษา

 

ภาคการศึกษาที่เปิดเรียน

ปีการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์จะเริ่มต้นในเดือนมกราคม โดยจะมีสี่เทอมในหนึ่งปี ในหนึ่งเทอมจะเรียนประมาณ 10 สัปดาห์ และมีการพัก 2 สัปดาห์ระหว่างภาคเรียน และพักช่วงฤดูร้อน6 สัปดาห์ในตอนท้ายของปี

• ภาคเรียนที่ 1 ปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนเมษายน (หยุดสองสัปดาห์)

• ภาคเรียนที่ 2 พฤษภาคมถึงต้นเดือนกรกฎาคม (หยุดสองสัปดาห์)

• ภาคเรียนที่ 3 ปลายเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนกันยายน (พักสองสัปดาห์)

• ภาคเรียนที่ 4 กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนธันวาคม (วันหยุดฤดูร้อนหกสัปดาห์)

 

เหตุผลที่ควรไปเรียนต่อมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

ระบบการศึกษาที่นิวซีแลนด์ มีคุณภาพระดับนานาชาติ อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก

การศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์มีมาตรฐานที่สูง เพราะการออกแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น ให้นักเรียนรู้จักแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ข้อมูล ทั้งยังเปิดโอกาส ฝึกทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ การเรียนมัธยมเรียนที่นิวซีแลนด์ นั้นเรียนไม่เครียดโดยจะเน้นให้ทำกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทำให้นักเรียนมีคุณภาพและความรู้พร้อมที่จะนำไปต่อยอดในด้านต่างๆ นอกจากนี้น้องๆสามารถใช้ผลการเรียนที่โรงเรียนในนิวซีแลนด์ สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยระดับโลก เช่น University of Oxford ใน ประเทศอังกฤษ หรือ Harvard University ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เช่นเดียวกัน

 

ทุกโรงเรียนในนิวซีแลนด์ ให้การดูแลนักศึกษาต่างชาติได้อย่างยอดเยี่ยม มีระเบียบวินัยที่ต้องปฏิบัติทั้งตัวผู้เรียน โรงเรียน และครูผู้สอน

เนื่องจากระเบียบวินัยของทุกโรงเรียนในนิวซีแลนด์เคร่งครัด ไม่มีการใช้กำลังทำร้ายร่างกาย และครูไม่มีการลงโทษเด็กโดยการตี แต่ทางโรงเรียนลงโทษนักเรียนโดยการให้ทำการบ้านเพิ่ม ทำงานหลังเลิกเรียน หรือหนักสุดคือให้พักการเรียน และทุกโรงเรียนที่นิวซีแลนด์มีกฎที่นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนในระหว่างการศึกษา ถ้าหากนักเรียนคนใดคนหนึ่ง ไม่ปฏิบัติตามกฎ จะมีจดหมายแจ้งเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรมไปยังผู้ปกครอง ถ้าหากมีพฤติกรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้ หรือมีพฤติกรรมที่รุนแรง นักเรียนจะถูกส่งกลับประเทศทันที ดังนั้น นักเรียนทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด

 

ประเทศนิวซีแลนด์ มีความปลอดภัยสูงมาก อัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำ

ในเรื่องของความปลอดภัย ประเทศนิวซีแลนด์ติดอันดับโลกในเรื่องของความปลอดภัย ดังนั้นผู้ปกครองจึงไม่ต้องกังวลเลย โดยเฉพาะน้องๆที่ยังไม่เคยใช้ชีวิดในต่างประเทศ เพราะ ชาวนิวซีแลนด์เป็นมิตร อัธยาศัยดี และพร้อมให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ ด้านสภาพอากาศที่นิวซีแลนด์บริสุทธิ์และไม่มีมลพิษเลย นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้ง การเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ มีคอร์สเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เช่น ESOL ที่ดีเยี่ยม โดยที่นักเรียนไม่ต้องเรียนลดชั้น นอกจากนี้ การเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ไปเที่ยวและศึกษาดูงานและเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวนิวซีแลนด์อีกด้วย

 

เรียนมัธยมนิวซีแลนด์ค่าใช้จ่ายถูกกว่าเรียนโรงเรียนนานาชาติในไทยบางโรงเรียน แต่ได้คุณภาพการศึกษาระดับสากล

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถือว่าค่าใช้จ่ายในการเรียนไม่แพงเลย ทั้งยังได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ และได้รับการศึกษาคุณภาพระดับนานาชาติอีกด้วย

 

เรียนจบมัธยมที่นิวซีแลนด์พร้อมรับประกาศนียบัตรระดับนานาชาติ NCEA

เพื่อโอกาสทางการศึกษาต่อที่มากกว่า ได้รับการยอมรับทั่วโลก NCEA (National Certificate of Education Achievement) เป็นใบประกาศสำหรับนักเรียนที่เรียนจบมัธยมปลายที่นิวซีแลนด์ (High School) ซึ่งจะได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ผ่านการตรวจสอบจาก NZQA ใบประกาศมีความยืดหยุ่น และสามารถเลือกวิชาเรียนให้ตรงกับความสนใจส่วนตัวได้ นักเรียนอาจเรียนวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในระดับที่สูงกว่าได้ เป็นคุณวุฒิหลักสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์

 

หากน้องๆและผู้ปกครองสนใจที่จะไปเรียนต่อมัธยมศึกษาที่นิวซีแลนด์ก็ไม่ยากเลยค่ะ ไม่ต้องกังวลเรื่องผลการเรียนที่น้อยกว่าเกณฑ์หรือไม่เก่งภาษาอังกฤษ ก็สามารถไปเรียนได้ค่ะ ขอแค่น้องๆตั้งใจและพร้อมที่จะเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆ ดังนั้นถ้าน้องๆและผู้ปกครองสนใจสามารถติดต่อเพื่อขอคำปรึกษากับพี่ OEC ได้เลยนะคะ

 


โรงเรียนมัธยม นิวซีแลนด์
City State
ACG Auckland  North Island
Alfriston college Manukau North Island
Auckland Grammar School  Auckland  North Island
Burnside High School  Christchurch South Island
Baradene College of the Sacred Heart  Auckland  North Island
Berkley Normal Middle School  Auckland  North Island
Bayfield School  Auckland North Island
Cambridge High School  Cambridge  North Island
Cashmere High School  Christchurch South Island
Central Southland College  Winton South Island
Columba College  Dunedin South Island
Epsom Girls Grammar School  Auckland  North Island
Fiordland College  Ta Anau South Island
Gisborne Boy HighSchoo Gisborne North Island
Gisborne Girl HighSchool  Gisborne North Island
Glenfield College  Auckland North Island
Hamilton Boy High School  Waikato North Island
Heretaunga College Upper Hutt  North Island
Howick College Auckland North Island
Hillcrest High School  Hamiltionn North Island
Horowhenua College  Levin North Island
James Hargest College   Invercargill South Island
Kaikorai Valley College  Dunedin South Island
King’s High school  Dunedin South Island
Lincoln High school  Auckland  North Island
Liston College  Waitakere North Island
Longbay College  Auckland  North Island
Lynfield College  Auckland  North Island
Macleans College  Auckland  North Island
Marlborough Girls’ College  Blenheim, South Island
Marlborough Boy’ College  Blenheim, South Island
Mt. Aspiring college Wanaka South Island
Matamata college Matamata North Island
Middleton Grange college Christchurch  South Island
Morrinsville College Morrinsville North Island
Mountainview High School  Timaru South Island
Mount Albert Grammar School  Auckland  North Island
Mount Roskill Grammar School  Auckland North Island
Nayland college Nelson South Island
Nelson College  Nelson South Island
Northcote College  Auckland North Island
New Zealand Institute of Studie  Auckland North Island
Opihi College  Temuka South Island
Onslow College Wellington North Island
Otago Boy High School  Dunedin South Island
Otago Girls High School  Dunedin South Island
Pakuranga College  Manukau North Island
Papatoetoe High School Wellington North Island
Peachgrove Intermediate School Hamiltionn North Island
Pukekohe High School  Pukekohe  North Island
Rangiora High School Rangiora  South Island
Riccarton High Schoo Christchurch South Island
Roncalli College  Christchurch South Island
Rosehill College  Auckland North Island
Sacred Heart College Gloendowie North Island
Selwyn College School  Auckland  North Island
South Otago High School  Balclutha South Island
Southland Boy High School  Invercargill South Island
Southland Girl High School Invercargill South Island
Springbank School  Auckland  North Island

St Dominic ‘s College 

Auckland  North Island
St Hilda's Collegiate school Dunedin  South Island
St John college  Hamiltionn North Island
St Patrick’s College Wellington North Island
St Peter’s College  Gore South Island
St. Peter's School  Hamiltionn North Island
St. Paul’s Collegiate School Hamiltionn North Island
Southwell School Hamiltionn North Island
Timaru Boy High School  Timaru South Island
Timaru Girl High School  Timaru South Island
Taupo – Nui – A – Tia College (Taupo College)  Thames North Island
Waihopai School Invercargill South Island
Waiuku College  Auckland  North Island
Wellington High School Wellington North Island
Waikato Diocesan School for Girls Hamiltionn North Island
Wakatipu High School Queenstown South Island

โรงเรียนมัธยม Wellington Private Education Network (WPEN) นิวซีแลนด์

Wellington Private Education Network (WPEN) คือการรวมตัวระหว่างสามโรงเรียนเอกชนชั้นนำในกรุงเวลลิงตัน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการศึกษาคุณภาพและการดูแลเอาใจส่นักเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดในกรุงเวลลิงตัน เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ โรงเรียนทั้งสามแห่งได้แก่ 

โรงเรียนมัธยม Scots College นิวซีแลนด์

โรงเรียนมัธยม Samuel Marsden Collegiate School นิวซีแลนด์

โรงเรียนมัธยม Samuel Marsden Collegiate School - Whitby นิวซีแลนด์

โรงเรียนมัธยม Chilton Saint James School นิวซีแลนด์


 

 สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์
ในประเทศไทยที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157


รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ