Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนมัธยมนิวซีแลนด์ Study High School in New Zealand › เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์

โรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์  High School in New Zealand

เรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ดีอย่างไร

หากนึกถึงการเรียนต่อมัธยมศึกษาในต่างประเทศ ประเทศแรกๆ ที่หลายคนนึกถึงคงไม่พ้นประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม ด้านความปลอดภัย ค่าเรียนที่สมเหตุสมผล และยังมีอีกหลายเหตุผลที่ทำให้ผู้ปกครองตัดสินใจส่งบุตรหลานไปเรียนที่นิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ก่อนที่จะไปเจาะลึกถึงเหตุผลว่าทำไมผู้ปกครองและน้องๆ เลือกเรียนต่อมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์ เรามาทำความรู้จักกับประเภทและระบบการศึกษากันก่อนค่ะ


ข้อดีการเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์

- คุณภาพการเรียนการสอนมีมาตรฐานสูง

- ให้ความสำคัญกับการเรียนทั้งทางทฤษฎีวิชาการและภาคปฎิบัติ

- เป็นประเทศที่ปลอดภัยอันดับต้นๆของโลก ระบบความปลอดภัยภายในโรงเรียนดีมาก

- ราคาค่าเรียนและค่าครองชีพสมเหตุสมผล

 

OEC พร้อมให้ข้อมูลและวางแผนการเรียนต่อครบถ้วน ทั้งแบบ ชายล้วน หญิงล้วน และแบบสหศึกษา โดยแยกเป็นเอกชน รัฐบาล และกึ่งรัฐบาล เพื่อให้ตรงกับความต้องการและความเหมาะสมของน้องๆแต่ละคน ผู้ปกครองและน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ติดต่อพี่ๆ OEC เข้ามาได้เลย

 

ประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งประเภทของโรงเรียนออกเป็น 3 ประเภท คือ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนกึ่งรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน

ประเภทของโรงเรียนค่าใช้จ่ายในการเรียน และที่พักมีแบบใด้บ้าง

โรงเรียนมีทั้งแบบ ชายล้วน หญิงล้วน และแบบสหศึกษา แยกเป็นเอกชน รัฐบาล และกึ่งรัฐบาล 

 

โรงเรียนรัฐบาลนิวซีแลนด์ (State School) 

โรงเรียนของรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากโรงเรียนรัฐบาลในนิวซีแลนด์มี คุณภาพดี และมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบ หากนักเรียนไทยไปเรียน  ค่าเรียนโดยเฉลี่ย 250,000-400,000 บาท ต่อปี รวมกับค่าที่พักโดยเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 200,000 - 3000,000 บาทต่อปี (ขึ้นอยู่กับเมือง) 

 

โรงเรียนเอกชนกึ่งรัฐบาลนิวซีแลนด์  (Integrated School)

โรงเรียนเอกชนกึ่งรัฐบาลนิวซีแลนด์ นั้นเป็นโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลบางส่วนเท่านั้น มีค่าเรียนโดยเฉลี่ย  350,000-400,000 บาท ต่อปี  ค่าที่พัก โดยเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 200,000-300,000 บาทต่อปี (ขึ้นอยู่กับเมืองด้วย )

 

โรงเรียนเอกชนนิวซีแลนด์  (Private School)

โรงเรียนของเอกชนนิวซีแลนด์เป็นโรงเรียนขนาดไม่ใหญ่มาก  ทางโรงเรียนประเภทนี้จะดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากไม่มีงบจากภาครัฐทำให้ มีค่าใช้จ่ายในการเรียนโดยเฉลี่ยสูง ถึง 400,000-700,000 บาท ต่อปี ค่าที่พัก แต่โดยเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 250,000 - 300,000 บาท ต่อปี * (ขึ้นอยู่กับเมืองด้วย) ที่พัก ของโรงเรียนนิวซีแลนด์ หลักๆ มี 2 แบบ คือ พักกับโฮมสเตย์ กับ พักหอพักของโรงเรียนประจำ **เลือกโรงเรียนมัธยมต่างประเทศได้ตามเมืองที่ต้องการ

 

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ แบ่งเป็น 3 ระดับชั้น โดยมี 13 ชั้นปีการศึกษา (Year 1 – 13) ดังนี้

• ระดับชั้นประถมศึกษา Primary School (Year 1 – 6) ในระดับชั้นนี้ จะเน้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอนโดยครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลเด็ก โดยสอดแทรกกิจกรรม รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการอ่านเขียน และการคำนวณ

 

• ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Middle School (Year 7 – 10) ในระดับชั้นนี้จะเรียนรู้วิชาเฉพาะเพื่อเตรียมตัวสำหรับ การเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพิ่มพูนวิชาความรู้จากหลักสูตรการเรียน  ที่ครอบคลุมและมีความสมดุล รวมทั้งพัฒนาทางด้านความคิด การแสดงความคิดเห็น การอภิปราย เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างแรงบันดาลใจ และนักเรียนจะต้องมีจุดมุ่งหมายเกิดขึ้น

 

• ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Senior College (Year 11 – 13) นักเรียนที่อยู่ในระดับชั้น Year 11 – 13 ส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายในชีวิตแล้ว ดังนั้นหลักสูตรจึงเน้นเตรียมพร้อมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียน เตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการโดยน้องๆจะได้รับใบประกาศนียบัตร National Certificate of Educational Achievement หรือ NCEA เพื่อการันตีถึงความสำเร็จการศึกษา

 

ภาคการศึกษาที่เปิดเรียน

ปีการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์จะเริ่มต้นในเดือนมกราคม โดยจะมีสี่เทอมในหนึ่งปี ในหนึ่งเทอมจะเรียนประมาณ 10 สัปดาห์ และมีการพัก 2 สัปดาห์ระหว่างภาคเรียน และพักช่วงฤดูร้อน6 สัปดาห์ในตอนท้ายของปี

• ภาคเรียนที่ 1 ปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนเมษายน (หยุดสองสัปดาห์)

• ภาคเรียนที่ 2 พฤษภาคมถึงต้นเดือนกรกฎาคม (หยุดสองสัปดาห์)

• ภาคเรียนที่ 3 ปลายเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนกันยายน (พักสองสัปดาห์)

• ภาคเรียนที่ 4 กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนธันวาคม (วันหยุดฤดูร้อนหกสัปดาห์)

 

เหตุผลที่ควรไปเรียนต่อมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

ระบบการศึกษาที่นิวซีแลนด์ มีคุณภาพระดับนานาชาติ อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก

การศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์มีมาตรฐานที่สูง เพราะการออกแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น ให้นักเรียนรู้จักแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ข้อมูล ทั้งยังเปิดโอกาส ฝึกทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ การเรียนมัธยมเรียนที่นิวซีแลนด์ นั้นเรียนไม่เครียดโดยจะเน้นให้ทำกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทำให้นักเรียนมีคุณภาพและความรู้พร้อมที่จะนำไปต่อยอดในด้านต่างๆ นอกจากนี้น้องๆสามารถใช้ผลการเรียนที่โรงเรียนในนิวซีแลนด์ สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยระดับโลก เช่น University of Oxford ใน ประเทศอังกฤษ หรือ Harvard University ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เช่นเดียวกัน

 

ทุกโรงเรียนในนิวซีแลนด์ ให้การดูแลนักศึกษาต่างชาติได้อย่างยอดเยี่ยม มีระเบียบวินัยที่ต้องปฏิบัติทั้งตัวผู้เรียน โรงเรียน และครูผู้สอน

เนื่องจากระเบียบวินัยของทุกโรงเรียนในนิวซีแลนด์เคร่งครัด ไม่มีการใช้กำลังทำร้ายร่างกาย และครูไม่มีการลงโทษเด็กโดยการตี แต่ทางโรงเรียนลงโทษนักเรียนโดยการให้ทำการบ้านเพิ่ม ทำงานหลังเลิกเรียน หรือหนักสุดคือให้พักการเรียน และทุกโรงเรียนที่นิวซีแลนด์มีกฎที่นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนในระหว่างการศึกษา ถ้าหากนักเรียนคนใดคนหนึ่ง ไม่ปฏิบัติตามกฎ จะมีจดหมายแจ้งเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรมไปยังผู้ปกครอง ถ้าหากมีพฤติกรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้ หรือมีพฤติกรรมที่รุนแรง นักเรียนจะถูกส่งกลับประเทศทันที ดังนั้น นักเรียนทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด

 

ประเทศนิวซีแลนด์ มีความปลอดภัยสูงมาก อัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำ

ในเรื่องของความปลอดภัย ประเทศนิวซีแลนด์ติดอันดับโลกในเรื่องของความปลอดภัย ดังนั้นผู้ปกครองจึงไม่ต้องกังวลเลย โดยเฉพาะน้องๆที่ยังไม่เคยใช้ชีวิดในต่างประเทศ เพราะ ชาวนิวซีแลนด์เป็นมิตร อัธยาศัยดี และพร้อมให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ ด้านสภาพอากาศที่นิวซีแลนด์บริสุทธิ์และไม่มีมลพิษเลย นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้ง การเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ มีคอร์สเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เช่น ESOL ที่ดีเยี่ยม โดยที่นักเรียนไม่ต้องเรียนลดชั้น นอกจากนี้ การเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ไปเที่ยวและศึกษาดูงานและเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวนิวซีแลนด์อีกด้วย

 

เรียนมัธยมนิวซีแลนด์ค่าใช้จ่ายถูกกว่าเรียนโรงเรียนนานาชาติในไทยบางโรงเรียน แต่ได้คุณภาพการศึกษาระดับสากล

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถือว่าค่าใช้จ่ายในการเรียนไม่แพงเลย ทั้งยังได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ และได้รับการศึกษาคุณภาพระดับนานาชาติอีกด้วย

 

เรียนจบมัธยมที่นิวซีแลนด์พร้อมรับประกาศนียบัตรระดับนานาชาติ NCEA

เพื่อโอกาสทางการศึกษาต่อที่มากกว่า ได้รับการยอมรับทั่วโลก NCEA (National Certificate of Education Achievement) เป็นใบประกาศสำหรับนักเรียนที่เรียนจบมัธยมปลายที่นิวซีแลนด์ (High School) ซึ่งจะได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ผ่านการตรวจสอบจาก NZQA ใบประกาศมีความยืดหยุ่น และสามารถเลือกวิชาเรียนให้ตรงกับความสนใจส่วนตัวได้ นักเรียนอาจเรียนวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในระดับที่สูงกว่าได้ เป็นคุณวุฒิหลักสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์

 

หากน้องๆและผู้ปกครองสนใจที่จะไปเรียนต่อมัธยมศึกษาที่นิวซีแลนด์ก็ไม่ยากเลยค่ะ ไม่ต้องกังวลเรื่องผลการเรียนที่น้อยกว่าเกณฑ์หรือไม่เก่งภาษาอังกฤษ ก็สามารถไปเรียนได้ค่ะ ขอแค่น้องๆตั้งใจและพร้อมที่จะเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆ ดังนั้นถ้าน้องๆและผู้ปกครองสนใจสามารถติดต่อเพื่อขอคำปรึกษากับพี่ OEC ได้เลยนะคะ

 

 

 

Albany Junior High School

Avondale College

Botany Downs Secondary College

 

Burnside High School

Christchurch Girls’ High School

CHRIST'S college

Glendowie College

Hamilton Girls High School

Henderson High School

Horwick College

Iona College

James Hargest College

John McGlashan College

Kavanagh College

King’s College

Bethlehem College

Kristin School

Middleton Grange college

Otago Boy's High School

Oxford Area School

Palmerston North Boys’ High School (PNBHS)

Palmerston North Girls’ High School

Rathkeale College

Sacred Heart College

Saint Kentigern

SAMUEL MARSDEN SCHOOL

Scots College

 

Southland Girls’ High School (SGHS)

St. John  College

Takapuna Grammar School

Tauranga Boys’ College

Wainuiomata High School

Wairarapa College

Wakatipu High School

 

Wellington Girls’ High School

 

Whangaparaoa College

Chilton Saint James School 

Samuel Marsden Collegiate School - Whitby

Wellington Private Education Network

 

 

 


โรงเรียนมัธยม นิวซีแลนด์
City State
ACG Auckland  North Island
Alfriston college Manukau North Island
Auckland Grammar School  Auckland  North Island
Baradene College of the Sacred Heart  Auckland  North Island
Berkley Normal Middle School  Auckland  North Island
Bayfield School  Auckland North Island
Cambridge High School  Cambridge  North Island
Cashmere High School  Christchurch South Island
Central Southland College  Winton South Island
Epsom Girls Grammar School  Auckland  North Island
Fiordland College  Ta Anau South Island
Gisborne Boy HighSchoo Gisborne North Island
Gisborne Girl HighSchool  Gisborne North Island
Glenfield College  Auckland North Island
Hamilton Boy High School  Waikato North Island
Heretaunga College Upper Hutt  North Island
Hillcrest High School  Hamiltionn North Island
Horowhenua College  Levin North Island
King’s High school  Dunedin South Island
Lincoln High school  Auckland  North Island
Liston College  Waitakere North Island
Longbay College  Auckland  North Island
Lynfield College  Auckland  North Island
Macleans College  Auckland  North Island
Marlborough Girls’ College  Blenheim, South Island
Marlborough Boy’ College  Blenheim, South Island
Mountainview High School  Timaru South Island
Mount Albert Grammar School  Auckland  North Island
Mount Roskill Grammar School  Auckland North Island
Nelson College  Nelson South Island
Northcote College  Auckland North Island
Opihi College  Temuka South Island
Otago Girls High School  Dunedin South Island
Pakuranga College  Manukau North Island
Peachgrove Intermediate School Hamiltionn North Island
Pukekohe High School  Pukekohe  North Island
Riccarton High Schoo Christchurch South Island
Roncalli College  Christchurch South Island
Rosehill College  Auckland North Island
Selwyn College School  Auckland  North Island
South Otago High School  Balclutha South Island
Southland Boy High School  Invercargill South Island
Southland Girl High School Invercargill South Island
Springbank School  Auckland  North Island

St Dominic ‘s College 

Auckland  North Island
St Patrick’s College Wellington North Island
St Peter’s College  Gore South Island
St. Peter's School  Hamiltionn North Island
St. Paul’s Collegiate School Hamiltionn North Island
Southwell School Hamiltionn North Island
Timaru Boy High School  Timaru South Island
Timaru Girl High School  Timaru South Island
Taupo – Nui – A – Tia College (Taupo College)  Thames North Island
Waiuku College  Auckland  North Island
Waikato Diocesan School for Girls Hamiltionn North Island