Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

มหาวิทยาลัยแห่งออสเตรเลีย

รายชื่อมหาวิทยาลัย ออสเตรเลีย

ปริญญาตรี-โท-เอก Sydney | Brisbane | Hobart | Melbourne [แนะนำ]

Sydney, New South Wale

โทอังกฤษ University of Wollongong AUS [มีทุนการศึกษา *บางส่วน ]

โทอังกฤษ Central Queensland University AUS

โทอังกฤษ Charles Sturt University

Brisbane, Queensland

โทอังกฤษ Central Queensland University AUS

โทอังกฤษ Griffith University AUS  

โทอังกฤษ James Cook University

โทอังกฤษ Queensland University of Technology AUS [มีทุนการศึกษา *บางส่วน 

Hobart, Tasmania

โทอังกฤษ University of Tasmania AUS [มีทุนการศึกษา *บางส่วน 

Melbourne, Victrolia

โทอังกฤษ Deakin University AUS [[มีทุนการศึกษา *บางส่วน  

โทอังกฤษ La Trobe University AUS [มีทุนการศึกษา เรียนดี  มีทุนการศึกษา *บางส่วน  ]

โทอังกฤษ Victoria University AUS

เรียนปริญญาโท-ตรี ที่ออสเตรเลีย ดีไหม

 การเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลียยังมีลักษณะพื้นฐานมาจากระบบการ เรียนการสอนของประเทศอังกฤษ ที่ได้การไว้ใจในระดับสากล  น้อง ควรที่จะเลือก คณะ สาขา และ มหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย ให้ได้ก่อน ต่อจากนั้นจึงทำการสมัครเรียน  ทำวีซ่าให้ผ่านก่อน จึงค่อยซื่้อตั๋วเครื่องบินไปเรียน  หากได้ไปเรียนที่ออสเตรเลีย น้องๆ จะได้รับการเรียนในสิ่งแวดล้อมดี การเล่าเรียนที่มีประสิทธิภาพระดับสูง ที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นระบบ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่มาศึกษาเล่าเรียนได้ทั้งเรื่องของภาษาอังกฤษ  วิชาการ การให้อิสระทางความคิด ความอ่าน และเรื่องในการเข้าใจในศักยภาพของตัวเอง  

 

การรับนักศึกษาเข้าเรียนที่ ออสเตรเลีย 

นักศึกษาที่มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียน ที่ออสเตรเลียทุกคนต้องผ่านการสอบวัดระดับในด้านภาษาอังกฤษ กับ ทางสถาบันที่จะเข้าศึกษา เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้จัดหลักสูตรที่ควรให้กับนักเรียนได้อย่างถูกต้อง เพราะในแต่ละวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย ของออสเตรเลีย จะมีการตรวจสอบ คุณภาพ การเรียนการสอน อย่างสม่ำเสมอจากหน่วยงานของรัฐ   เช่น จำนวนอาจารย์ จำนวนห้องเรียนที่ คุณภาพอาจารย์ผู้สอน   จึงทำให้ระบบการศึกษาออสเตรเลีย  ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

 


เรียนปริญญาโทการสื่อสารที่ออสเตรเลีย (COMMUNICATION)

AUS Master of Art Multimedia 

เรียนปริญญาโทการบริหารการศึกษาที่ออสเตรเลีย (EDUCATION)

AUS Master of TESOL 

เรียนปริญญาโทบริหารออสเตรเลีย (Business )

AUS Master of Business Administration ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
AUS Master of Business (Accounting | Finance 

เรียนการโรงแรม การตลาด การจัดการ Hospitality,Tourism Marketing

AUS Master of Business ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
          Hospitality Management
       AUS  Tourism Management
       AUS Marketing

เรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจ ไอที ออสเตรเลีย INFORMATION SYSTEM

AUS Master of Business ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
        Electronic Commerce and Marketing
       AUS Enterprise Resource Planning System
       AUS Information system and Enterprise Resource Planning System) 

เรียนปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ออสเตรเลีย (SCIENCES)

AUS Master of Science in Food Science  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์อาหาร
AUS Master of Science in Biotechnology 
AUS Master of Science in Computer Science ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์
AUS Master of Science in Software Engineering ปริญญาโท วิศวกรรมซอฟต์แวร์

เรียนปริญญาโท กฏหมายออสเตรเลีย (LAW)

AUS Master of Law ปริญญาโท ด้านกฏหมาย

เรียนปริญญาโท วิศวกรรม ออสเตรเลีย (ENGINEERING )

AUS Master of Engineering ปริญญาโท วิศวกรรม
AUS Mechanical Engineering  ปริญญาโท วิศวกรรม
AUS Civil and Building Engineering ปริญญาโท วิศวกรรม
AUS Master of Project Management 
AUS Master of Applied Project Management

 


Victoria University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดของโลกคือเมือง Melbourne และมีชื่อเสียงมากที่สุด แห่งหนึ่งของออสเตรเลีย เป็นสถาบันที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และ ส่งเสริมให้มีการคิดในสิ่งที่นอกเหนือจากที่ทำประจำ

 

Victoria University มี 11 วิทยาเขตซึ่งตั้งอยู่รอบๆ ย่านธุรกิจใจกลางเมือง Melbourne และแถบตะวันตก ซึ่งสามารถเดินทางไปมาทุกวิทยาเขตได้อย่างสะดวกโดยรถโดยสารสาธารณะ มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านการสนองความต้องการเฉพาะของนักศึกษานานาชาติ มีการเรียนควบทั้งด้านวิชาการและการเสริมสร้างทักษะเชิงปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มพูนโอกาสในอาชีพการงาน นอกจากนั้นวิทยาเขตต่างๆของ VU ยังเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีโครงการความช่วยเหลือหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติด้วย


หลักสูตรของมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย (VU) ให้ความยืดหยุ่นแก่นักเรียน ในการ ออกแบบ อนาคตของตัวเอง หลักสูตรของเราแบ่งกลุ่มตามประเภท อุตสาหกรรม จึงทำให้เส้นทาง การศึกษาเรียบง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณะผู้เชี่ยวชาญจาก ชุมชนและอุตสาหกรรม ต่างๆ ได้ช่วยกันออกแบบหลักสูตรของเรา ให้มุ่งเน้นที่วิธีการทำงานจริง ล่าสุดของ อุตสาหกรรม ดังนั้นคุณจึงสามารถ สำเร็จการศึกษา ได้พร้อมด้วย ความรู้และการฝึกอบรมที่ได้ มาตรฐานความต้องการของอุตสาหกรรม ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต

 


เหตุผลหลักที่นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ Victoria University

 

Victoria University ได้รับการยอมรับในระดับสากล –ให้วุฒิการศึกษา VU ใน 7 ประเทศ จากวิทยาเขตพันธมิตรนานาชาติ 16 แห่ง

มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม หลักสูตรของเรามีความเชื่อมโยงกับพันธมิตร อุตสาหกรรมในบริษัทระดับโลก และมีการเรียนรู้ภาคปฏิบัติทั้งในวิทยาเขตและในสถานที่ทำงานจริง

ประชากรนักศึกษา Victoria University มาจากหลายวัฒนธรรม – VU มีนักศึกษามากกว่า 47,000 คน ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษา ต่างชาติกว่า 11,800 คนที่มาจากกว่า 90 ประเทศ ซึ่งต่างก็มาศึกษาในวิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัย วิคตอเรีย ที่ตั้งอยู่ในกรุงเมลเบิร์น

หลักสูตร Victoria University ที่เปิดสอน – เราเปิดสอนมากกว่า 360 หลักสูตร ซึ่งได้แก่ ภาษาอังกฤษ หลักสูตรประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

เส้นทางการศึกษา Victoria University – เรามีเส้นทางการศึกษาที่ชัดเจน จากระดับอนุปริญญาสู่ปริญญา

วิทยาเขต Victoria University – มี11 วิทยาเขต ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเมลเบิร์น และมีอีกหลาย วิทยาเขต ตั้งอยู่ในระยะ 10 กิโลเมตรรอบๆ เมือง

 


หลักสูตรปริญญาโท ตรี ที่น่าสนใจ

 

หลักสูตร Victoria University เปิดสอนหลักสูตรขั้นอุดมศึกษาทั้งระดับ ปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ได้แก่Art Education Humanity Development Business and Law Heath Education and Science

นอกจากนี้ Victoria University ยังมีวิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (TAFE) ซึ่งได้รับรางวัลใน หลากหลายสาขา ที่เน้นด้านทักษะโดยเฉพาะสาขาทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งหลังจากจบ (TAFE) นักศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อที่ระดับอุดมศึกษาได้

 


ที่พักและที่อยู่ ขณะเรียนที่ มหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย University

 

มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จะให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือหลายด้านในการเสาะหาที่ อยู่อาศัยที่เหมาะสม เพื่อให้เวลาของคุณในกรุงเมลเบิร์นเป็นเรื่องน่าสนุก: ที่พักในกรุงซิดนีย์ เมลเบิร์น บริสเบน และ โอบาร์ต ว่าควรพักที่ไหน ควรย้ายไปที่ใด การหาบ้านเช่า อัตราค่าเช่า และ การจัดหาบ้านพัก หลังจากเดินทางมาถึง บริการ บ้านพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับที่พักทั้งแบบ ระยะสั้นและระยะยาว

นักศึกษา สามารถเลือกพักแบบชั่วคราวหรือถาวรได้ที่ “หมู่บ้านนักศึกษา” (Student Village) ซึ่งจะตั้งอยู่ที่ ห่างจากตัวเมือง ไม่มาก ใกล้มากกับ ป้ายรถบัสและรถราง และนักศึกษาสามารถขึ้นรถรับส่งได้ ในตอนเย็นเพื่อไปยังวิทยาเขต และสถานีรถไฟ นอกจากนี้ยังใกล้กับห้างสรรพสินค้า ที่มีร้านค้าและมีโรงภาพยนตร์


หมู่บ้านนักศึกษา University เป็นที่พักราคาประหยัดแบบไม่มีอาหารให้ แต่ก็มีบริการหลายอย่างเช่น มีเจ้าหน้าที่บริการตลอด 24 ชั่วโมง เคเบิลทีวีในห้องนั่งเล่น รปภ.ตอนเย็น ที่จอดรถฟรี และกิจกรรมกีฬา/พักผ่อน

 


 


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
Australia University
ในประเทศไทยที่
OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157