Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เอเจนซี่เรียนต่อต่างประเทศ [สาขาเวียดนาม ]

OEC Global Education - Ho Chi Minh City

OEC Global Education - Ho Chi Minh City
Indochina Park Tower, FL 2.3, 4 Nguyen Dinh Chieu Str., Ward Dakao, District 1, HCMC, Vietnam

OEC Global Education - TP Hồ Chí Minh
Indochina Park Tower ,Lầu 2.3, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q1, TP. HCM, Việt Nam

( Gần phía bờ kè)

 

Office Hours:
Monday - Friday : 8.30 AM - 5:30PM  , Saturday : 9.00 AM - 1.00PM  (PARKING FREE)

 

CONTACT​

Tel: +84 (028) 3820 8921-22
Phone: +84 0966 199 749

Email: contact@oecglobal.com.vn

Website: www.oecglobal.com.vn

 

 

รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ