Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เอเจนซี่เรียนต่อต่างประเทศ [สาขาเวียดนาม ]

อยากไปเรียนภาษา คอร์ส ระยะสั้น ป.ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีต่างประเทศ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

OEC Global Education - Ho Chi Minh City

 OEC Global Education - Ho Chi Minh City
Indochina Park Tower, FL 2.3, 4 Nguyen Dinh Chieu Str., Ward Dakao, District 1, HCMC, Vietnam

Vietnam OEC Global Education - TP Hồ Chí Minh
 Indochina Park Tower ,Lầu 2.3, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q1, TP. HCM, Việt Nam

( Gần phía bờ kè)

 

Office Hours:
Monday - Friday : 8.30 AM - 5:30PM  , Saturday : 9.00 AM - 1.00PM

 

PARKING FREE

 

CONTACT​

  Tel: +848 38208921-922  
 Fax: +84 8 382 02924
 Email: contact@oecglobal.com.vn

Website: www.oecglobal.com.vn

 


 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ