Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

มหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย

อยากไปเรียนภาษา ป.ตรี - โท คอร์สระยะสั้น มหาวิทยาลัยแห่งออสเตรเลีย

เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีออสเตรเลีย สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 720684402 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

 University in Australia 
มหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย 

ออสเตรเลีย เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญในการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษากว่า 100,000 คน จากทั่วโลก มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาล และได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล มีมหาวิทยาลัยของเอกชนเพียงไม่กี่แห่ง มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย ได้พัฒนาศักยภาพทางการศึกษา และหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ออสเตรเลียไม่มีการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย ความนิยมขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน นักเรียนควรจะเลือกมหาวิทยาลัยจากหลักสูตร จากตัววิชาที่เราต้องการจะไปศึกษามากกว่า เพราะมหาวิทยาลัยทุกแห่งได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลียและไทย อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย

 

อยากทราบ ค่าใช้จ่ายเรียนต่อออสเตรเลีย
เรียน และ ทำงานออส เรียนต่อปริญญาโท - ตรี
[กรอกแบบฟอร์ม] สั้นๆ

 


เรียน ปริญญาตรี ปริญญาโท ออสเตรเลีย 
มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Group of Eight ออสเตรเลีย

 

Group of Eight (Go8) หรือ กลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากของ ออสเตรเลีย ซึ่งครอบคลุมการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งนี้ กลุ่มมหาวิทยาลัย Go8 มีวัตถุประสงค์ขึ้นเพื่อส่งเสริมผลงานของมหาวิทยาลัยสมาชิกในด้าน สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ที่ดี และความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยแห่งชาติทั้ง 8 แห่ง โดยความพิเศษของสมาชิกในกลุ่มจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ในด้านเงินทุน สนับสนุนการวิจัยมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น

มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Group of Eight ออสเตรเลีย ประกอบด้วย

1. Monash University 

2. University of Western Australia 

3. Australian National University หรือ ANU

4. University of Sydney

5. University of Melbourne

6. University of New South Wales หรือ UNSW

7. University of Queensland

8. University of Adelaide


         


 

รายชื่อ มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย กพ รับรอง

รายชื่อ มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย City
Australian National University  

Central Queensland University CQU
Sydney, Melbourne, Brisbane, GoldCoast, Rockhampton

Many Location
Charles Darwin University Many Location
Deakin University Melbourne
Griffith University  Brisbane  
La trobe University Melbourne
Jame Cook University  Many Location
Queenland university Technology  Brisbane
Monash University Many Location
Swinburne University & Technology  Melbourne
University of Newcastle  Many Location
University of Ballarat  Ballarat,
University of Tasmania  Tasmania
University of Technology Sydney
(UTS: INSEARCH)
Sydney
University of Wollongong  Sydney
University of Melbourne Melbourne
University of Sydney Sydney
University of Queensland Queensland
University of New South Wales Sydney 
University of Western Australia Crawley
University of Adelaide Adelaide
Victoria University  Melbourne
University of the Sunshine Coast  Sunshine Coast
University of Southern Queensland  Toowoomba

 


มหาวิทยาลัยของออสเตรเลียที่น่าสนใจ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

 

ปริญญาตรีในประเทศออสเตรเลีย โดยปกติใช้ระยะเวลาเรียนโดยเฉลี่ย 3- 4 ปี ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแห่งจัดหลักสูตรในลักษณะที่เรียกว่า Combined Degree คือนักศึกษาสามารถเรียนปริญญาตรี 2 สาขาในเวลาเดียวกัน โดยเพิ่มระยะเวลาจากปริญญาตรีปกติ 3 ปี เป็น 4 ปีปริญญาโท (Master Degree)

 


เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

 

ปริญญาโท ประเทศออสเตรเลีย ที่เป็นระบบการเข้าชั้นเรียน (Coursework) ใช้ระยะเวลา 1-2 ปี บางสาขาอาจเรียนแบบ Coursework โดยไม่ต้องมีการเขียนวิทยานิพนธ์ บางสาขาอาจกำหนดให้มีการเขียนวิทยานิพนธ์บ้าง สำหรับปริญญาโทในระบบการทำวิจัย (Research) เป็นการเรียนโดยการทำวิจัยเป็นหลัก ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี 

 


เรียน ปริญญาเอกที่ออสเตรเลีย

 

ปริญญาเอกในประเทศออสเตรเลีย เน้นการทำวิจัย (Research) เป็นหลัก บางสาขาอาจมีส่วนประกอบของการเรียนแบบบรรยาย (Coursework) บ้าง ไม่มากนัก ระยะเวลาในการเรียน คือ 3-5 ปี ผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาเอกควรจบปริญญาโทในสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียง มีพื้นฐานการทำวิจัยในสาขาที่สนใจเป็นอย่างดี การตอบรับเป็นนักศึกษา จะขึ้นอยู่กับหัวข้อในการทำวิจัย (Research Proposal) เป็นหลัก

ระดับภาษาอังกฤษ

ปริญญาตรี: ใช้คะแนน IELTS 6.0 ขึ้นไป

ปริญญาโท: ใช้คะแนน IELTS 6.5 ขึ้นไป

ปริญญาเอก: ใช้คะแนน IELTS 6.5 ขึ้นไป

 

ถ้าคะแนนไม่ถึงเกณฑ์สามารถเรียนหลักสูตร Direct Entry ได้ ระยะเวลาในการเรียน ขึ้นอยู่กับคะแนนทีได้การเปิดภาคเรียนออสเตรเลียจะเปิดเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกรกฎาคม ของทุกปี 

 มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น   มหาวิทยาลัยซิดนีย์ 


มหาวิทยาลัย University in Australia 

ปริญญาตรี ปริญญาโทที่  มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย  

Central Queensland University (CQU) 


มหาวิทยาลัย Central Queensland University เป็นมหาวิทยาลัยสากลระดับห้าดาวที่มีวิทยาเขตอยู่มากมายใน ออสเตรเลีย CQU มีห้องเรียนที่ทันสมัย ระบบอินเตอร์เน็ต, ห้องสมุด เจ้าหน้าที่แนะแนวสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้คำแนะนำที่ดีแก่นักศึกษาในด้านการเรียนต่อมหาวิทยาลัย พร้อมหลักสูตรให้เลือกอย่างหลากหลาย

 


Deakin University 


Deakin University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำท ที่รัฐวิคตอเรีย มี 5 วิทยาเขต มีนักศึกษากว่า70,000คน ได้ลงทุนกับสื่อการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกต ของทางมหาวิทยาลัย ทำให้มีนักศึกษาในออสเตรเลีย สนใจเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย จำนวนมากในแต่ละปี มีทุนการศึกษาให้เรียนในหลายสาขา 

 


Griffith University 


มหาวิทยาลัย Griffith University เป็นมหาวิทยาลัย ในออสเตรเลียที่เปิดสอนปริญญาตรี 268 สาขา และ ปริญญาโท – เอก 382 สาขา มีสาขาที่นิยมได้ แก่ เรียนด้าน International Business Microelectronic Engineering Asian Studies Multimedia Environmental Management An Education Alliance in Aviation มหาวิทยาลัย Griffith University มี 5 สาขาที่เรียน ได้แก่ Nathan Gold Coast Mt Gravatt Logan และ South Bank


Swinburne University & Technology 


เปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับอุดมศึกษาและหลักสูตรวิชาชีพ เราจึงมีข้อได้เปรียบอย่างชัดเจนสำหรับนักศึกษานานาชาติ ที่จริงแล้ว คือหนึ่งในมหาวิทยาลัยออสเตรเลียเพียงไม่กี่แห่งที่มีเส้นทางการศึกษาที่ชัดเจน เริ่มตั้งแต่การศึกษาปรับพื้น และการฝึกงาน ไปจนถึงสุดทางที่ระดับปริญญาเอก มีทุนเรียนออสเตรเลีย 

 


University of Ballarat 


ทุนเรียน ออสเตรเลีย University of Ballarat สำหรับ เรียนระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ TAFE (ยกเว้น Higher Degree by Research programs) ทุนเรียน University of Ballarat 

 


University of Tasmania


มหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีความเก่าแก่ เป็นอันดับ 4 ของประเทศ ออสเตรเลีย ตั้งอยู่ที่เมือง Hobart และ Launceston
ทุนการศึกษา 25 %สำหรับนักศึกษาต่างชาติ Scholarships for International Students สำหรับเรียนต่อ ปริญญาตรี ทุกสาขา 

 


University of Technology Sydney 


มหาวิทยาลัย University of Technology, Sydney ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Sydney ออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัย มีชื่อ ด้านการสอน ด้าน ธุรกิจ ไอที และวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักเรียนนไทย ที่จบหลักสูตร Inter สมัครเรียนได้ โดยไม่ต้องใช้ผล IELTS ยกเว้นบางสาขา เช่น MBA นักเรียนต้องได้ GPA 2.75 ขึ้นไป 

 


University of Wollongong 


Wollongong เป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐบาลออสเตรเลีย ต รัฐนิวเซาท์เวลส์ ห่างจากเมืองซิดนีย์ มหาวิทยาลัย มีความทันสมัย มีชื่อเสียงทางด้านการวิจัย และการเรียนการสอนในระดับสูง ปัจจุบันมีนักศึกษา ประมาณ 22,000 คน เป็นนักศึกษานานาชาติ ประมาณ 3,600 คน จาก 70 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยเปิดสอนทั้งหมด 9 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร์, คณะศิลปกรรม, คณะวิศวกรรม, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะศึกษาศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสาธารณสุข โดยมีมากกว่า 490 สาขา 

 


The University of Newcastle 


เป็นมหาวิทยาลัย ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเมือง Newcastle แห่งรัฐ New South Wales ประเทศ ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ได้รับการขนานนาม ว่า เป็นประเทศแห่งการศึกษาที่น่าไปเรียนมาก ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีนักศึกษา ประมาณ 26,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 3,500 คน 

 


Victoria University 


มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ( Victoria University ) เป็นมหาวิทยาลัยหลากวัฒนธรรมที่มีสีสัน ตั้งอยู่ในกรุงเมลเบิร์นซึ่งเป็น เมืองหลวง ของรัฐวิคตอเรีย ออสเตรเลีย มีหลักสูตรหลากหลายสาขาที่อยู่ชั้นแนวหน้าของอุตสาหกรรมและ ได้รับรางวัลมา แล้ว มากมาย 

 

 

 


 


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
มหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย หลายแห่ง
ในประเทศไทยที่
OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ