Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

มหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย

เรียน ป.ตรี-โท ออสเตรเลีย

เรียน ปริญญาตรี ปริญญาโท ออสเตรเลีย 
มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Group of Eight ออสเตรเลีย

Group of Eight (Go8) หรือ กลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากของ ออสเตรเลีย ซึ่งครอบคลุมการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งนี้ กลุ่มมหาวิทยาลัย Go8 มีวัตถุประสงค์ขึ้นเพื่อส่งเสริมผลงานของมหาวิทยาลัยสมาชิกในด้าน สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ที่ดี และความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยแห่งชาติทั้ง 8 แห่ง โดยความพิเศษของสมาชิกในกลุ่มจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ในด้านเงินทุน สนับสนุนการวิจัยมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น

 

มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Group of Eight ออสเตรเลีย ประกอบด้วย

1. Monash University 

2. University of Western Australia 

3. Australian National University หรือ ANU

4. University of Sydney

5. University of Melbourne

6. University of New South Wales หรือ UNSW

7. University of Queensland

8. University of Adelaide

 

เรียนปริญญาตรี

โดยปกติใช้ระยะเวลาเรียนโดยเฉลี่ย 3- 4 ปี ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแห่งจัดหลักสูตรในลักษณะที่เรียกว่า Combined Degree คือนักศึกษาสามารถเรียนปริญญาตรี 2 สาขาในเวลาเดียวกัน โดยเพิ่มระยะเวลาจากปริญญาตรีปกติ 3 ปี เป็น 4 ปีปริญญาโท (Master Degree)

 

เรียนปริญญาโท

ระบบการเข้าชั้นเรียน (Coursework) ใช้ระยะเวลา 1-2 ปี บางสาขาอาจเรียนแบบ Coursework โดยไม่ต้องมีการเขียนวิทยานิพนธ์ บางสาขาอาจกำหนดให้มีการเขียนวิทยานิพนธ์บ้าง สำหรับปริญญาโทในระบบการทำวิจัย (Research) เป็นการเรียนโดยการทำวิจัยเป็นหลัก ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี 

 

เรียนปริญญาเอก

การเรียนเน้นการทำวิจัย (Research) เป็นหลัก บางสาขาอาจมีส่วนประกอบของการเรียนแบบบรรยาย (Coursework) บ้าง ไม่มากนัก ระยะเวลาในการเรียน คือ 3-5 ปี ผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาเอกควรจบปริญญาโทในสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียง มีพื้นฐานการทำวิจัยในสาขาที่สนใจเป็นอย่างดี การตอบรับเป็นนักศึกษา จะขึ้นอยู่กับหัวข้อในการทำวิจัย (Research Proposal) เป็นหลัก

 

ระดับภาษาอังกฤษ

• ปริญญาตรี: ใช้คะแนน IELTS 6.0 ขึ้นไป

• ปริญญาโท: ใช้คะแนน IELTS 6.5 ขึ้นไป

• ปริญญาเอก: ใช้คะแนน IELTS 6.5 ขึ้นไป

 

หากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์สามารถเรียนหลักสูตร Direct Entry ได้ ระยะเวลาในการเรียน ขึ้นอยู่กับคะแนนทีได้การเปิดภาคเรียนออสเตรเลียจะเปิดเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกรกฎาคม ของทุกปี 


University in Australia 

มหาวิทยาลัยของออสเตรเลียที่น่าสนใจ

Central Queensland University (CQU)  เมือง Brisbane ออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัย Central Queensland University เป็นมหาวิทยาลัยสากลระดับห้าดาวที่มีวิทยาเขตอยู่มากมายใน ออสเตรเลีย CQU มีห้องเรียนที่ทันสมัย ระบบอินเตอร์เน็ต, ห้องสมุด เจ้าหน้าที่แนะแนวสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้คำแนะนำที่ดีแก่นักศึกษาในด้านการเรียนต่อมหาวิทยาลัย พร้อมหลักสูตรให้เลือกอย่างหลากหลาย อ่านเพิ่มเติม

 


Queenland University of Technology (QUT) เมือง Brisbane ออสเตรเลีย

QUT Business school ติดอันดับ Top 100 ของ Business school ของ Times Higher Education World University Rankings 2019 และเป็นอันดับที่ 6 ของออสเตรเลีย อ่านเพิ่มเติม

 


Griffith University  เมือง Brisbane Gold Coast ออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัย Griffith University มีทุนการศึกษาบางส่วนสำหรับหลักสูตร ป.ตรี-โท ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่าย 50% ของค่าเรียน (มูลค่ากว่า 3 แสนบาท)  อ่านเพิ่มเติม

 


University of Tasmania (UTAS) เมือง Tasmania ออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีความเก่าแก่ เป็นอันดับ 4 ของประเทศออสเตรเลีย ทุนการศึกษา 25% สำหรับนักศึกษาต่างชาติ Scholarships for International Students สำหรับเรียนต่อปริญญาตรีหลายสาขา  อ่านเพิ่มเติม

 


La Trobe University เมือง Melbourne ออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อปี 1964 และปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุด มีชื่อเสียง และ เติบโตเร็วที่สุดของออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านความเป็นเลิศ ในการสอน และการค้นคว้าวิจัย โครงการและหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจากทั่วโลก และมีทุนส่วนลดค่าเรียน  อ่นเพิ่มเติม

 


James Cook University เมือง Brisbane ออสเตรเลีย

เรียนในใจกลางเมืองบริสเบน มีหลักสูตรมากมาย สำหรับระดับปริญญาตรี และบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ ศิลปศาสตร์ ธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์  อ่านเพิ่มเติม

 


University of Southern Queensland (USQ) เมือง Brisbane ออสเตรเลีย

เรียนในหลักสูตรคุณภาพที่มหาวิทยาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นควีนส์แลนด์  (USQ) จะไปสู่ทางเลือกที่หลากหลายของการทำงานในอนาคต ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยที่บัณฑิตได้รับการจ้างงานที่สูงที่สุดในรัฐควีนส์แลนด์  บัณฑิตของ USQ ยังได้รับเงินเดือนเริ่มต้นที่สูงที่สุดในประเทศออสเตรเลียด้วยเช่นกัน  อ่านเพิ่มเติม

 


Deakin University เมือง Melbourne ออสเตรเลีย

เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำ มี 5 วิทยาเขต มีนักศึกษากว่า 70,000คน ได้ลงทุนกับสื่อการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกต ของทางมหาวิทยาลัย ทำให้มีนักศึกษาในออสเตรเลีย สนใจเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย จำนวนมากในแต่ละปี มีทุนการศึกษาให้เรียนในหลายสาขา  อ่านเพิ่มเติม

 


Swinburne University & Technology เมือง Melbourne ออสเตรเลีย

เปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับอุดมศึกษาและหลักสูตรวิชาชีพ เราจึงมีข้อได้เปรียบอย่างชัดเจนสำหรับนักศึกษานานาชาติ ที่จริงแล้ว คือหนึ่งในมหาวิทยาลัยออสเตรเลียเพียงไม่กี่แห่งที่มีเส้นทางการศึกษาที่ชัดเจน เริ่มตั้งแต่การศึกษาปรับพื้น และการฝึกงาน ไปจนถึงสุดทางที่ระดับปริญญาเอก

 

ทุนการศึกษาคอร์ส Foundation และ Unilink Diploma

มีทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม AUD 2,500/คอร์ส นอกจากนี้ยังสามารถรับทุนการศึกษาต่อเนื่องได้ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เป็นทุนส่วนลดค่าเรียน 10% - 25% ขึ้นอยู่กับผลการเรียนของนักเรียน  อ่านเพิ่มเติม 

 


University of Technology Sydney เมือง Sydney ออสเตรเลีย

เป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อ ด้านการสอน ด้าน ธุรกิจ ไอที และวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักเรียนนไทย ที่จบหลักสูตร Inter สมัครเรียนได้ โดยไม่ต้องใช้ผล IELTS ยกเว้นบางสาขา เช่น MBA นักเรียนต้องได้ GPA 2.75 ขึ้นไป   อ่านเพิ่มเติม 

 


University of Wollongong เมือง Wollongong ออสเตรเลีย
มหาวิทยาลัยมีความทันสมัย มีชื่อเสียงทางด้านการวิจัย และการเรียนการสอนในระดับสูง ปัจจุบันมีนักศึกษา ประมาณ 22,000 คน เป็นนักศึกษานานาชาติประมาณ 3,600 คน จาก 70 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยเปิดสอนทั้งหมด 9 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร์, คณะศิลปกรรม, คณะวิศวกรรม, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะศึกษาศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสาธารณสุข  อ่านเพิ่มเติม  

 


The University of Newcastle เมือง Newcastle ออสเตรเลีย

เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ได้รับการขนานนามว่า เป็นประเทศแห่งการศึกษาที่น่าไปเรียนมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีนักศึกษาประมาณ 26,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 3,500 คน   อ่านเพิ่มเติม  

 


Victoria University เมือง Melbourne ออสเตรเลีย

เป็นมหาวิทยาลัยหลากวัฒนธรรมที่มีสีสัน ตั้งอยู่ในกรุงเมลเบิร์นซึ่งเป็น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย มีหลักสูตรหลากหลายสาขาที่อยู่ชั้นแนวหน้าของอุตสาหกรรม และได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย

 

รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ