Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส จีน High School Exchange Program  ปี 2564-2565

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส จีน
High School Exchange Program ปีการศึกษา 2564-2565

นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา และ ยุโรป

High School Exchange Program > USA , UK , Germany , France , Europe

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประจำปี 2021/2022

ถ้าหากน้องๆเป็นหนึ่งคนที่กำลังมองหาโอกาสดีๆในการไปเรียนต่อต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษา แบบค่าใช้จ่ายไม่สูง โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ตอบโจทย์ที่สุด โครงการนี้เปิดโอกาสให้น้องๆได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติจากประสบการณ์จริง พักกับครอบครัว พร้อมทั้งฝึกภาษากับเจ้าของภาษา และท่องเที่ยว น้องๆมัธยมที่มีความฝันโอกาสมาถึงแล้ว สนใจเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน รับสมัครเฉพาะน้องๆอายุระหว่าง 15-17 ปี  น้องๆที่สนใจสามารถลงทะเบียนสอบได้เลย

 

 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูง มีสิทธิได้รับทุนส่วนลด 20,000 - 50,000 บาท 

 


 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจีน 

High School Exchange China ปีการศึกษา 2564-2565

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนไทย – จีน Thai-Chiness Student Exchange Program (TCSP) จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เดินทางไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาขั้นปีที่ 5 เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ Jiujiang Language School ตั้งอยู่ที่ มฌฑล Jiujiang สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนักเรียนไทยจะมีเรียนร่วมกับนักเรียนจีน ระดับมัธยมศึกษาที่ 5 เป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากจีนแล้ว ก็จะกลับมาต่อในโรงเรียนในประเทศไทยในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการจบหลักสูตร

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม


 สอบถามข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ที่ 

ศูนย์สอบ : กรุงเทพฯ, นครปฐม, นครราชสีมา, สงขลา, ตรัง, ภูเก็ต

โทร 02-8819344 , 089-111-8964

LINE ID: oecglobalthailand

 

ศูนย์สอบ : เชียงใหม่

โทร : 053-285157 , 091-858-1248

LINE ID: oeccm7


โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน สหรัฐอเมริกา และยุโรป คืออะไร ?

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ เข้าร่วมโครงการโดยผ่านกระบวนการทดสอบจากทาง OEC และองค์กรปลายทาง เพื่อได้รับโอกาสในการเดินทางไปต่างประเทศด้วยวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน และเข้าศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

นักเรียนมัธยมจะได้เข้าเรียนร่วมชั้นเรียน กับนักเรียนมัธยมในต่างประเทศ และได้เรียนรู้การดำรงชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรฐานของโครงการซึ่งจะถือเป็นผู้ปกครองของนักเรียนโดยชอบธรรมระหว่างที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับการดูแลประสานงานจากผู้ประสานงานโครงการในต่างประเทศตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (หรือประมาณ 10 เดือน)


โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา Academic Exchange

โครงการ Academic Exchange ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการรับสมัครนักเรียน มากกว่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนตามปกติ

• โครงการนี้นักเรียนสามารถแจ้งความสนใจพิเศษในการจัดหาโรงเรียน เช่น เน้นวิชาการ ดนตรี กีฬา เป็นต้น

• สามารถอยู่เรียนต่อในปีถัดๆไปได้

• เหมาะสำหรับน้องๆ ม.5 ที่สนใจไปต่อ ม.6 (Grade 12) สามารถได้ใบจบระดับมัธยมปลายของสหรัฐอเมริกา (High School Diploma)

 

นักเรียนอังกฤษ ส่วนใหญ่เข้าเรียนระดับ GCE (เทียบเท่า ม.4) แนะนำให้เรียนต่ออีก 2 ปี ใน Year 11 – 12 เพื่อได้วุฒิ A Level หรือ B-Tech ตามหลักสูตรสูตรที่นักเรียนเลือกเรียน

• เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ทานอาหารมังสวิรัติ หรือมีความจำเป็นด้านสุขภาพต่างๆ

• นักเรียนจะได้เรียนในโรงเรียนเอกชน

• มีสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการฝึกซ้อมศิลปะแขนงต่างๆ ห้องทดลอง ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านวิชาการที่ทันสมัย


นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ไปแล้วจะได้อะไรบ้าง ?

นักเรียนจะได้รับโอกาสอย่างมากมายในการฝึกฝนการใช้ภาษากับเจ้าของภาษา ได้เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับคนท้องถิ่น ได้ดูแลรับผิดชอบตนเอง ได้ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้เพื่อนใหม่และมิตรภาพดีๆ ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหม่ในประเทศที่เราได้ไปเรียนและใช้ชีวิต

 

ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบขอบเขตของโรงเรียน และประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ความท้าทายในการปรับตัว และ เรียนรู้การดำรงชีวิตที่แตกต่างไปจากการดำรงชีวิตที่ประเทศไทย

 

จะเป็นพื้นฐานในการปรับตัว ให้กับโลกในอนาคตของนักเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทยกับชาวต่างชาติ  รวมถึงจะได้รับความคุ้มครองทางประกันภัยอย่างถูกต้อง


 

วัตถุประสงค์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชนในต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างเยาวชนนานาชาติ สร้างเสริมประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในต่างแดน โดยการไปใช้ชีวิตกับครอบครัวในท้องถิ่น และเข้าเรียนร่วมชั้นเรียน กับเพื่อนนักเรียนในต่างประเทศ

 

นักเรียนไทยสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การอยู่อาศัยในต่างประเทศ กลับมาใช้เป็นต้นทุนทางความรู้เพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีมาตรฐานสากลได้

 

OEC มองเห็นถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าว ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ การเรียนในโรงเรียนรัฐบาลในต่างประเทศ และพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวต่างชาติ

 

โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยตรง จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงาน Council for Educational and Travel, USA (CETUSA), Educatius USA ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ DFSR, JEV Langues, Educatius UK ในทวีปยุโรป จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2564-2565


ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ "นักเรียนแลกเปลี่ยน"

OEC จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยดูจากกลุ่มอายุ การจัดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกจะคำนึงถึงความสามารถด้านวิชาการ ความสามารถด้านการสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษ ทัศนคติ บุคลิกภาพ สุขภาพ ความรับผิดชอบ และความพร้อมในด้านต่างๆ จากนั้นเมื่อโครงการได้ตอบรับนักเรียนแล้ว

 

นักเรียนจะได้รับชุดเอกสารใบสมัครของต่างประเทศไปจัดเตรียม เพื่อส่งให้องค์กรในต่างประเทศ การจัดเตรียมเอกสารใบสมัครต่างประเทศ มีความสำคัญมากในการจัดหาครอบครัว และโรงเรียนอุปถัมภ์


องค์กรต่างประเทศผู้สนับสนุนโครงการ  "นักเรียนแลกเปลี่ยน"

คือ องค์กรผู้ดำเนินการจัดการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการ ในประเทศต่างๆที่นักเรียนจะเข้าร่วม ซึ่งองค์กรแต่ละประเทศ จะมีหลักเกณฑ์ในการรับนักเรียนแตกต่างกันเล็กน้อย

 

ขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆ องค์กรจะพิจารณาตอบรับนักเรียน จากใบสมัครและเอกสารประกอบทั้งหมดที่นักเรียนเตรียมไป โดยเอกสารที่สมบูรณ์ ก็จะส่งผลให้ได้รับการคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ และ

โรงเรียนได้เร็วกว่า องค์กรต่างประเทศยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนให้เป็นไปตามระเบียบของภาครัฐของประเทศนั้นๆ และองค์กรต่างประเทศเป็นหน่วยงานที่มีสิทธิในการขอออกเอกสารสิทธิในการขอวีซ่าจากหน่วยงานกองตรวจคนเข้าเมือง

 

และมีสิทธิเพิกถอนวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนอีกด้วย  นอกเหนือจากนั้นองค์กรต่างประเทศยังสามารถกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการดำเนินการปฏิบัติการโครงการ ให้กับทั้งองค์กรเครือข่ายผู้จัดส่งนักเรียน รวมถึงบุคลากรต่างๆให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นๆ ด้วยเช่นกัน


ระยะเวลาของโครงการ  "นักเรียนแลกเปลี่ยน"

  • High School Exchange 1 ปีการศึกษา  (10 เดือน) โปรแกรมนี้เปิดรับสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส
  • Academic Exchange 1 ปีการศึกษา (10 เดือน) และหากนักเรียนต้องการเรียนต่อ สามารถเรียนต่อในปีถัดๆไป เพื่อจบระดับ ม.ปลายได้ โปรแกรมนี้เปิดรับสำหรับประเทศ สหรัฐอเมริกา และ อังกฤษ

 

 

กำหนดการเดินทางของแต่ละประเทศจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนแรกของประเทศนั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เปิดภาคเรียน สิงหาคม-กันยายน และ ยังพิจารณาจากกำหนดการของกิจกรรมพิเศษที่อาจจะมีขึ้นก่อนเปิดเทอม  เช่น การปฐมนิเทศ หรือการเข้าแคมป์เรียนภาษา 

 

สำหรับช่วงเวลาของการเดินทางกลับ ทางโครงการจะคำนึงถึงกำหนดการปิดภาคเรียนของแต่ละประเทศ โดยปกติแล้วนักเรียนแลกเปลี่ยนจะต้องเดินทางกลับภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่โรงเรียนปิดภาคเรียนที่สอง

 

ประเทศใด ที่เข้าร่วม  โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน" บ้าง ?

- สหรัฐอเมริกา

- อังกฤษ

- เยอรมนี

- ฝรั่งเศส

 

รายละเอียดโครงการ "นักเรียนแลกเปลี่ยนยุโรป และสหรัฐอเมริกา"

1. เยาวชนไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน High School ของรัฐบาล หรือเอกชนในเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเยาวชนจะได้เรียนวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรของประเทศนั้นๆ การเรียนที่สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ จะเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เรียนเป็นภาษาเยอรมันที่ประเทศเยอรมัน เรียนเป็นภาษาฝรั่งเศสที่ประเทศฝรั่งเศส สำหรับนักเรียนที่เลือกไปประเทศที่ใช้ภาษาที่ 3 ในการสอบคัดเลือกจะทำข้อสอบภาษาอังกฤษ เมื่อผ่านแล้วให้นักเรียนไปลงเรียนภาษาที่ 3 เพิ่มตามประเทศที่เลือก และต้องผ่านระดับ A2 เป็นอย่างน้อย ก่อนเปิดภาคเรียน สามารถกลับมาศึกษาต่อโดยจะเรียนซ้ำในชั้นเรียนเดิม/ หรือไม่ซ้ำชั้น ขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ (โปรดสอบถามกับทางโรงเรียนของนักเรียนก่อนสมัคร) และอ้างอิงตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

 

2. เยาวชนไทยจะได้พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Volunteer) ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากองค์กรประสานงานโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ มีการตรวจสอบมาตรฐานอย่างชัดเจนในด้านความพร้อมในการดูแลนักเรียน ห้องพักของนักเรียน และตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ของสมาชิกในบ้าน ก่อนอนุมัติให้นักเรียนเข้าพัก


3. เยาวชนไทยมีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองชาติ ในระดับครอบครัว โรงเรียนและในชุมชน ซึ่งจะทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรอบรู้ กล้าแสดงออก  มีความมั่นใจในตนเอง อันจะเป็นประโยชน์แก่เยาวชนในภายภาคหน้า ทั้งในการศึกษาหรือการประกอบอาชีพในอนาคต

 

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

​1. นักเรียนมีอายุระหว่าง 14-17 ปี  (อายุครบ 15 ปี / และไม่เกิน 18 ปี ในวันเปิดภาคเรียน )

 

​2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.4, หรือม.5 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา)
 

​3. นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ และวิชาการที่ดี เกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50 สอบผ่านข้อสอบภาษาอังกฤษ Eltis ตามเกณฑ์ที่แต่ละประเทศกำหนด และสำหรับอังกฤษ ใช้คะแนน IELTS for UKVI 5.0 ส่วนประเทศอื่นๆในยุโรป ให้นักเรียนลงเรียนภาษานั้นๆ ให้ผ่านระดับ A2

 

4. นักเรียนมีความประพฤติดี มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอุปสรรคกับการเข้าร่วมโครงการ

 

5. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามกำหนด 10 เดือน และไม่อนุญาตให้กลับมาประเทศไทย หรือผู้ปกครองจากไทยไปเยี่ยม ในช่วงระยะเวลาที่นักเรียนอยู่ในโครงการ


 

รีวิวเรียนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

    

    

ดูรีวิวน้องๆโครงการเรียนกแลกเปลี่ยน


 

อ่านต่อ ขั้นตอนการสมัครรับทุน 
คลิก
 ] โหลดใบสมัคร


>>  ดาวน์โหลดใบสมัคร ** ใบสมัครสำหรับศูนย์สอบ กรุงเทพฯ

นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา และ ยุโรป


นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา และ ยุโรป

 

สนใจเข้าร่วมโครงการ  


(กรุงเทพฯ สาขาปิ่นเกล้า)     
โทร 089-1118964  LineID : oecglobalthailand   


(เชียงใหม่) 
โทร 081-9603081  LineID : oec_cm5 


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ