Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ High School Exchange Program  ปีการศึกษา 2566-2567 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส จีน
High School Exchange Program ปีการศึกษา 2566-2567

เปิดรับสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Academic Exchange ประจำปี 2566-2567

ประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ

กำหนดเปิดเทอม กันยายน 2566 –  ปิดเทอม มิถุนายน 2567

ถ้าหากน้องๆเป็นหนึ่งคนที่กำลังมองหาโอกาสดีๆในการไปเรียนต่อต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษา แบบค่าใช้จ่ายไม่สูง โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนตอบโจทย์ที่สุด โครงการนี้เปิดโอกาสให้น้องๆได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติจากประสบการณ์จริง ผ่านการเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยม และพักกับครอบครัวในท้องถิ่น การันตีมีโรงเรียนและบ้านโฮสแน่นอน ได้ฝึกภาษากับเจ้าของภาษาทั้งในและนอกห้องเรียน และท่องเที่ยวต่างประเทศ น้องๆมัธยมที่มีความฝันโอกาสมาถึงแล้ว สนใจเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน รับสมัครเฉพาะน้องๆที่กำลังเรียนระดับมัธยมศึกษาอายุระหว่าง 14-17 ปี 

 

ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดี และสอบภาษาอังกฤษได้คะแนนสูงตามเกณฑ์

มีสิทธิได้รับทุนส่วนลด 15,000 - 50,000 บาท

ไปเรียนที่เวลส์ ประหยัดได้อีก 1 แสนกว่าบาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร Academic Exchange USA

1.  อายุ 14-17 ปี ในวันเปิดเรียน สิงหาคม

2.  กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา

3.  มีผลการเรียน 2.50 ขึ้นไป

4.  มีคะแนน Eltis 205  (นัดสอบกับ OEC)

5.  มีความประพฤติดี ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอุปสรรคในการเรียนหรือใช้ชีวิตในต่างประเทศ

6.  ผู้ปกครองกรุณาเตรียม Bank Letter และ Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน อย่างน้อย 1.5 ล้านบาท

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 - ไม่สามารถเลือกโรงเรียน เลือกเมือง หรือเลือกรัฐ

 - เพื่อเข้าเรียน Grade 9 – Grade 12 ในโรงเรียนมัธยมเอกชนในสหรัฐอเมริกา นักเรียนสามารถเข้าร่วมโครงการ 1 ปี เพื่อประสบการณ์การเรียนในโรงเรียนมัธยมในสหรัฐอเมริกา หรือต่อเนื่องหลายปีจนกว่าจะจบ Grade 12 และได้วุฒิ High School Diploma

 - นักเรียน ม.5 ที่สมัครเข้าเรียน Grade 12 เพียงปีเดียว สามารถได้ใบจบ High School Diploma *แนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมไว้ล่วงหน้าในวิชา US History, American Government 

 - วุฒิ High School Diploma สามารถนำมาสมัครเข้าเรียนต่อ ป.ตรี ในโปรแกรมอินเตอร์ในไทย และต่างประเทศได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร Academic Exchange UK

1.  อายุ 16 ปี ในวันเปิดเรียน สิงหาคม

2.  กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4

3.  มีผลการเรียน 2.50 ขึ้นไป

4.  มีคะแนน IELTS for UKVI 5.5 (สอบที่ศูนย์สอบ IELTS)

5.  มีความประพฤติดี ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอุปสรรคในการเรียน หรือใช้ชีวิตในต่างประเทศ

6.  ผู้ปกครองกรุณาเตรียม Bank Letter ที่มีเงินในบัญชี ไม่น้อยกว่า GBP 10,230 ในช่วง 31 วันก่อนยื่นวีซ่า

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

  - ไม่สามารถเลือกโรงเรียน เลือกเมือง หรือเลือกรัฐ 

  - เพื่อเข้าเรียนหลักสูตร A-Level ในโรงเรียนมัธยมรัฐบาลในอังกฤษ นักเรียนสามารถเข้าร่วมโครงการ 1 ปี เพื่อประสบการณ์การเรียนในโรงเรียนมัธยมอังกฤษ หรือต่อ ปีที่ 2 เพื่อสอบจบหลักสูตรได้

  - วุฒิ A-Level สามารถนำมาสมัครเข้าเรียนต่อ ป.ตรี ในโปรแกรมอินเตอร์ในไทย และต่างประเทศได้

  - พิเศษ สำหรับนักเรียนที่เลือกไปเวลส์ ประหยัดได้ถึง 1 แสนกว่าบาท 

 

ลงทะเบียนสนใจเข้าร่วมสอบ (ค่าสมัครสอบ 300 บาท)

เมื่อกรอกข้อมูลเข้าร่วมสอบแล้ว OEC จะติดต่อกลับอีกครั้งเพื่อยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และนัดหมายวันสอบ

 

 สอบถามข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ที่ 

ศูนย์สอบ : กรุงเทพฯ หัวมาก

โทร : 02-7206844 , 085-8093322

LINE ID: oechm

 

ศูนย์สอบ : กรุงเทพฯ ปิ่นเกล้า

โทร : 02-8819344 , 089-111-8964

LINE ID: oecglobalthailand

 

ศูนย์สอบ : เชียงใหม่

โทร : 053-285157 , 091-858-1248

LINE ID: oeccm3

 


 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจีน 

High School Exchange China ปีการศึกษา 2565-2566

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนไทย – จีน Thai-Chiness Student Exchange Program (TCSP) จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เดินทางไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาขั้นปีที่ 5 เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ Jiujiang Language School ตั้งอยู่ที่ มฌฑล Jiujiang สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนักเรียนไทยจะมีเรียนร่วมกับนักเรียนจีน ระดับมัธยมศึกษาที่ 5 เป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากจีนแล้ว ก็จะกลับมาต่อในโรงเรียนในประเทศไทยในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการจบหลักสูตร

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 


โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Academic Exchange ในสหรัฐอเมริกา และ สหราชอาณาจักรอังกฤษ คืออะไร ?

 

โครงการ Academic Exchange เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับนักเรียนนานาชาติ ที่มองหาโอกาศในการเรียนมัธยมในต่างประเทศ ในราคาประหยัดกว่าสมัครโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศทั่วไป เปิดรับในประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรอังกฤษ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการหาประสบการณ์การเรียน และใช้ชีวิตในต่างประเทศ 1 ปี หรือวางแผนการเรียนระยะยาว เรียนจนจบมัธยมปลาย เพื่อเรียน ต่อ ป.ตรี ในต่างประเทศ  ทางองค์กรณ์จะเป็นผู้จัดสรรค์ให้นักเรียนเข้าเรียน เปิดรับทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน และจัดหาบ้านโฮส ใกล้ๆโรงเรียนให้ด้วย

โรงเรียนในสหรัฐอเมริกาเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับ Grade 9 – Grade 12 และหากเข้าเรียนในปี Grade 12 ก็ได้ใบจบ High School Diploma

โรงเรียนในสหราชอาณาจักรอังกฤษ นักเรียนจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล มีมีนักเรียนราวๆ 500 ถึง 1,500 คน

หากเรียนหลักสูตร A-Levels ต่อเนื่อง 2 ปี ก็สามารถเข้าสอบ และได้ใบจบ A-Level Certificate

นักเรียนจะได้เข้าเรียนร่วมชั้นเรียน กับนักเรียนมัธยมในต่างประเทศ และได้เรียนรู้การดำรงชีวิตร่วมกับครอบครัวชาวอเมริกัน/ชาวอังกฤษ ที่ทางองค์กรณ์ได้คัดเลือกแล้ว ซึ่งมีความพร้อมในการดูแลนักเรียน ปลอดภัย และเชื่อถือได้  โดยนักเรียนจะเดินทางแบบเดี่ยว ไม่ใช่กลุ่ม และไม่มีเจ้าหน้าที่ไปส่ง เดินทาง ไปยังสนามบินปลายทางที่ใกล้บ้านโฮส ทางครอบครัว หรือเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนจะมารับนักเรียนที่สนามบิน เพื่อส่งเข้าที่พัก  กำหนดการเดินทาง ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ เนื่องจากโรงเรียนในแต่ละรัฐไม่ได้เปิดเทอมพร้อมกัน

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา Academic Exchange

โครงการ Academic Exchange มีความยืดหยุ่นในการรับสมัครนักเรียน มากกว่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนตามปกติ

• โครงการนี้นักเรียนสามารถแจ้งความสนใจพิเศษในการจัดหาโรงเรียน เช่น เน้นวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น
• วีซ่านักเรียนสามารถอยู่เรียนต่อในปีถัดๆไปได้

 เหมาะสำหรับน้อง ม.4 ที่ไปอังกฤษ ส่วนใหญ่เข้าเรียนระดับ A-Level 2 ปี เพื่อสอบจบ A-Level Certificate
• เหมาะสำหรับน้องๆ ม.5 ที่สนใจไปต่อ ม.6 (Grade 12) สามารถได้ใบจบระดับมัธยมปลายของสหรัฐอเมริกา (High School Diploma) โดยไม่ต้องกลับมาซ้ำชั้น
• เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ทานอาหารมังสวิรัติ หรือมีความจำเป็นด้านสุขภาพต่างๆ
• มีสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการฝึกซ้อมศิลปะแขนงต่างๆ ห้องแล็บทดลอง ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านวิชาการที่ทันสมัย สนามกีฬา โรงยิมส์

 

 


นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ไปแล้วจะได้อะไรบ้าง ?

• นักเรียนจะได้รับโอกาสอย่างมากมายในการฝึกฝนการใช้ภาษากับเจ้าของภาษา ได้เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับคนท้องถิ่น ได้ดูแลรับผิดชอบตนเอง ได้ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้เพื่อนใหม่และมิตรภาพดีๆ ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหม่ในประเทศที่เราได้ไปเรียนและใช้ชีวิต 


• ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบของโรงเรียน และประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ความท้าทายในการปรับตัว และเรียนรู้การดำรงชีวิตที่แตกต่างไปจากการดำรงชีวิตที่ประเทศไทย 


• จะเป็นพื้นฐานในการปรับตัว ให้กับโลกในอนาคตของนักเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทยกับชาวต่างชาติ รวมถึงจะได้รับความคุ้มครองทางประกันภัยอย่างถูกต้อง

 

 

วัตถุประสงค์

• โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชนในต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างเยาวชนนานาชาติ สร้างเสริมประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในต่างแดน โดยการไปใช้ชีวิตกับครอบครัวในท้องถิ่น และเข้าเรียนร่วมชั้นเรียน กับเพื่อนนักเรียนในต่างประเทศ 

 

• นักเรียนไทยสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การอยู่อาศัยในต่างประเทศ กลับมาใช้เป็นต้นทุนทางความรู้เพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีมาตรฐานสากลได้ 

 

• OEC มองเห็นถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าว ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ การเรียนในโรงเรียนในต่างประเทศ และพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวต่างชาติ

 


ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ "นักเรียนแลกเปลี่ยน"

OEC จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยดูจากกลุ่มอายุการจัดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกจะคำนึงถึงความสามารถด้านวิชาการความสามารถด้านการสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษ ทัศนคติ บุคลิกภาพ สุขภาพ ความรับผิดชอบ และความพร้อมในด้านต่างๆ จากนั้นเมื่อโครงการได้ตอบรับนักเรียนแล้ว นักเรียนจะได้รับชุดเอกสารใบสมัครของต่างประเทศไปจัดเตรียม เพื่อส่งให้องค์กรในต่างประเทศ การจัดเตรียมเอกสารใบสมัครต่างประเทศ มีความสำคัญมากในการจัดหาครอบครัว และโรงเรียนอุปถัมภ์

 


องค์กรต่างประเทศผู้สนับสนุนโครงการ  "นักเรียนแลกเปลี่ยน"

คือ องค์กรผู้ดำเนินการจัดการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการในประเทศต่างๆที่นักเรียนจะเข้าร่วม ซึ่งองค์กรแต่ละประเทศ จะมีหลักเกณฑ์ในการรับนักเรียนแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆ องค์กรจะพิจารณาตอบรับนักเรียน จากใบสมัครและเอกสารประกอบทั้งหมดที่นักเรียนเตรียมไป โดยเอกสารที่สมบูรณ์ ก็จะส่งผลให้ได้รับการคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ และโรงเรียนได้เร็วกว่า


องค์กรต่างประเทศยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนให้เป็นไปตามระเบียบของภาครัฐของประเทศนั้นๆ และองค์กรต่างประเทศเป็นหน่วยงานที่มีสิทธิในการขอออกเอกสารสิทธิในการขอวีซ่าจากหน่วยงานกองตรวจคนเข้าเมือง และมีสิทธิเพิกถอนวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนอีกด้วย นอกเหนือจากนั้นองค์กรต่างประเทศยังสามารถกำหนดระเบียบ ข้อบังคับวิธีการดำเนินการปฏิบัติการโครงการ ให้กับทั้งองค์กรเครือข่ายผู้จัดส่งนักเรียน รวมถึงบุคลากรต่างๆให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นๆ ด้วยเช่นกัน

 


ระยะเวลาของโครงการ  "นักเรียนแลกเปลี่ยน"

  • High School Exchange 1 ปีการศึกษา  (10 เดือน) โปรแกรมนี้เปิดรับสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส
  • Academic Exchange 1 ปีการศึกษา (10 เดือน) และหากนักเรียนต้องการเรียนต่อ สามารถเรียนต่อในปีถัดๆไป เพื่อจบระดับ ม.ปลายได้ โปรแกรมนี้เปิดรับสำหรับประเทศ สหรัฐอเมริกา และ อังกฤษ

 

กำหนดการเดินทางของแต่ละประเทศ

ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนแรกของประเทศนั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เปิดภาคเรียน สิงหาคม-กันยายน และยังพิจารณาจากกำหนดการของกิจกรรมพิเศษที่อาจจะมีขึ้นก่อนเปิดเทอม เช่น การปฐมนิเทศ หรือการเข้าแคมป์เรียนภาษา

 

สำหรับช่วงเวลาของการเดินทางกลับ

ทางโครงการจะคำนึงถึงกำหนดการปิดภาคเรียนของแต่ละประเทศ โดยปกติแล้วนักเรียนแลกเปลี่ยนจะต้องเดินทางกลับภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่โรงเรียนปิดภาคเรียนที่สอง

 

ประเทศใดที่เข้าร่วม  โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน"

- สหรัฐอเมริกา

- อังกฤษ

- เยอรมนี

- ฝรั่งเศส

- จีน

 

รายละเอียดโครงการ "นักเรียนแลกเปลี่ยนยุโรป และสหรัฐอเมริกา"

1. เยาวชนไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน High School ของรัฐบาล หรือเอกชนในเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเยาวชนจะได้เรียนวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรของประเทศนั้นๆ การเรียนที่สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ จะเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เรียนเป็นภาษาเยอรมันที่ประเทศเยอรมัน เรียนเป็นภาษาฝรั่งเศสที่ประเทศฝรั่งเศส สำหรับนักเรียนที่เลือกไปประเทศที่ใช้ภาษาที่ 3 ในการสอบคัดเลือกจะทำข้อสอบภาษาอังกฤษ เมื่อผ่านแล้วให้นักเรียนไปลงเรียนภาษาที่ 3 เพิ่มตามประเทศที่เลือก และต้องผ่านระดับ A2 เป็นอย่างน้อย ก่อนเปิดภาคเรียน สามารถกลับมาศึกษาต่อโดยจะเรียนซ้ำในชั้นเรียนเดิม/ หรือไม่ซ้ำชั้น ขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ (โปรดสอบถามกับทางโรงเรียนของนักเรียนก่อนสมัคร) และอ้างอิงตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

 

2. เยาวชนไทยจะได้พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Volunteer) ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากองค์กรประสานงานโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ มีการตรวจสอบมาตรฐานอย่างชัดเจนในด้านความพร้อมในการดูแลนักเรียน ห้องพักของนักเรียน และตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ของสมาชิกในบ้าน ก่อนอนุมัติให้นักเรียนเข้าพัก


3. เยาวชนไทยมีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองชาติ ในระดับครอบครัว โรงเรียนและในชุมชน ซึ่งจะทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรอบรู้ กล้าแสดงออก  มีความมั่นใจในตนเอง อันจะเป็นประโยชน์แก่เยาวชนในภายภาคหน้า ทั้งในการศึกษาหรือการประกอบอาชีพในอนาคต

 

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

​1. นักเรียนมีอายุระหว่าง 14-17 ปี  (อายุครบ 15 ปี / และไม่เกิน 18 ปี ในวันเปิดภาคเรียน )

 

​2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.4, หรือ ม.5 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา)
 

​3. นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ และวิชาการที่ดี เกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50 สอบผ่านข้อสอบภาษาอังกฤษ Eltis ตามเกณฑ์ที่แต่ละประเทศกำหนด และสำหรับอังกฤษ ใช้คะแนน IELTS for UKVI 5.0 ส่วนประเทศอื่นๆในยุโรป ให้นักเรียนลงเรียนภาษานั้นๆ ให้ผ่านระดับ A2

 

4. นักเรียนมีความประพฤติดี มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอุปสรรคกับการเข้าร่วมโครงการ

 

5. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามกำหนด 10 เดือน และไม่อนุญาตให้กลับมาประเทศไทย หรือผู้ปกครองจากไทยไปเยี่ยม ในช่วงระยะเวลาที่นักเรียนอยู่ในโครงการ

 


 

รีวิวเรียนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

    

    

ดูรีวิวน้องๆโครงการเรียนกแลกเปลี่ยน


 

อ่านต่อ ขั้นตอนการสมัครรับทุน 
คลิก
 ] โหลดใบสมัคร


>>  ดาวน์โหลดใบสมัคร ** ใบสมัครสำหรับศูนย์สอบ กรุงเทพฯ

นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา และ ยุโรป


นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา และ ยุโรป

  

รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ