Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนปี 2567 อเมริกา อังกฤษ การันตีมีโรงเรียนและบ้านโฮสแน่นอน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส
High School Exchange Program ปีการศึกษา 2567-2568

เปิดรับสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Academic Exchange ประจำปี 2567-2568

ประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ

กำหนดเปิดเทอม กันยายน 2567 –  ปิดเทอม มิถุนายน 2568

ถ้าหากน้องๆเป็นหนึ่งคนที่กำลังมองหาโอกาสดีๆในการไปเรียนต่อต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษา แบบค่าใช้จ่ายไม่สูง โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนตอบโจทย์ที่สุด โครงการนี้เปิดโอกาสให้น้องๆได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติจากประสบการณ์จริง ผ่านการเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยม และพักกับครอบครัวในท้องถิ่น การันตีมีโรงเรียนและบ้านโฮสแน่นอน ได้ฝึกภาษากับเจ้าของภาษาทั้งในและนอกห้องเรียน ได้ท่องเที่ยวต่างประเทศ

 

น้องๆ มัธยมที่มีความฝันโอกาสมาถึงแล้ว สนใจเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน รับสมัครเฉพาะน้องๆที่กำลังเรียนระดับมัธยมศึกษาอายุระหว่าง 14-17 ปี 

 

ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดี และสอบภาษาอังกฤษได้คะแนนสูงตามเกณฑ์  มีสิทธิได้รับทุนส่วนลด 15,000 - 50,000 บาท  ไปเรียนที่เวลส์ ประหยัดได้อีก 1 แสนกว่าบาท   

 

ลงทะเบียนสนใจเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

เมื่อลงทะเบียนแล้วเจ้าหน้าที่ OEC จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม

 สอบถามข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ที่ 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844-6, LINE ID : @oecglobal
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 096-836-6299, 
LINE ID : oecpinklao
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3 

 
คุณสมบัติผู้สมัคร Academic Exchange USA

1. อายุ 14-17 ปี ในวันเปิดเรียน สิงหาคม

2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา

3. มีผลการเรียน 2.50 ขึ้นไป

4. มีคะแนน Eltis 205  (นัดสอบกับ OEC)

5. มีความประพฤติดี ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอุปสรรคในการเรียนหรือใช้ชีวิตในต่างประเทศ

6. ผู้ปกครองกรุณาเตรียม Bank Letter และ Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน อย่างน้อย 1.5 ล้านบาท

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 - ไม่สามารถเลือกโรงเรียน เลือกเมือง หรือเลือกรัฐ

 - เพื่อเข้าเรียน Grade 9 – Grade 12 ในโรงเรียนมัธยมเอกชนในสหรัฐอเมริกา นักเรียนสามารถเข้าร่วมโครงการ 1 ปี เพื่อประสบการณ์การเรียนในโรงเรียนมัธยมในสหรัฐอเมริกา หรือหากเรียนต่อเนื่องหลายปีจนกว่าจะจบ Grade 12 จะได้วุฒิ High School Diploma ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทุกๆปี

 - นักเรียน ม.5 ที่สมัครเข้าเรียน Grade 12 เพียงปีเดียว สามารถได้ใบจบ High School Diploma *แนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมไว้ล่วงหน้าในวิชา US History, American Government 

 - วุฒิ High School Diploma สามารถนำมาสมัครเข้าเรียนต่อ ป.ตรี ในโปรแกรมอินเตอร์ในไทย และต่างประเทศได้ 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร Academic Exchange UK

1. อายุ 16 ปี ในวันเปิดเรียน สิงหาคม

2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4

3. มีผลการเรียน 2.50 ขึ้นไป

4. มีคะแนน IELTS for UKVI 5.5 (สอบที่ศูนย์สอบ IELTS)

5. มีความประพฤติดี ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอุปสรรคในการเรียน หรือใช้ชีวิตในต่างประเทศ

6. ผู้ปกครองกรุณาเตรียม Bank Letter ที่มีเงินในบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท ในช่วง 31 วันก่อนยื่นวีซ่า

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

- ไม่สามารถเลือกโรงเรียน เลือกเมือง หรือเลือกรัฐ 

- เพื่อเข้าเรียนหลักสูตร A-Level ในโรงเรียนมัธยมรัฐบาลในอังกฤษ นักเรียนสามารถเข้าร่วมโครงการ 1 ปี เพื่อประสบการณ์การเรียนในโรงเรียนมัธยมอังกฤษ หรือต่อ ปีที่ 2 เพื่อสอบจบหลักสูตรได้

- วุฒิ A-Level สามารถนำมาสมัครเข้าเรียนต่อ ป.ตรี ในโปรแกรมอินเตอร์ในไทย และต่างประเทศได้

- พิเศษ สำหรับนักเรียนที่เลือกไปเวลส์ ประหยัดได้ถึง 1 แสนกว่าบาท 

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Academic Exchange ในสหรัฐอเมริกา และ สหราชอาณาจักรอังกฤษ คืออะไร ?

โครงการ Academic Exchange เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับนักเรียนนานาชาติ ที่มองหาโอกาศในการเรียนมัธยมในต่างประเทศ ในราคาประหยัดกว่าสมัครโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศทั่วไป เปิดรับในประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรอังกฤษ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการหาประสบการณ์การเรียน และใช้ชีวิตในต่างประเทศ 1 ปี หรือวางแผนการเรียนระยะยาว เรียนจนจบมัธยมปลาย เพื่อเรียน ต่อ ป.ตรี ในต่างประเทศ  ทางองค์กรณ์จะเป็นผู้จัดสรรค์ให้นักเรียนเข้าเรียน เปิดรับทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน และจัดหาบ้านโฮส ใกล้ๆโรงเรียนให้ด้วย

 

โรงเรียนในสหรัฐอเมริกาเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับ Grade 9 – Grade 12 และหากเข้าเรียนในปี Grade 12 ก็ได้ใบจบ High School Diploma โรงเรียนในสหราชอาณาจักรอังกฤษ นักเรียนจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล มีมีนักเรียนราวๆ 500 ถึง 1,500 คน หากเรียนหลักสูตร A-Levels ต่อเนื่อง 2 ปี ก็สามารถเข้าสอบ และได้ใบจบ A-Level Certificate นักเรียนจะได้เข้าเรียนร่วมชั้นเรียน กับนักเรียนมัธยมในต่างประเทศ และได้เรียนรู้การดำรงชีวิตร่วมกับครอบครัวชาวอเมริกัน/ชาวอังกฤษ ที่ทางองค์กรณ์ได้คัดเลือกแล้ว ซึ่งมีความพร้อมในการดูแลนักเรียน ปลอดภัย และเชื่อถือได้  โดยนักเรียนจะเดินทางแบบเดี่ยว ไม่ใช่กลุ่ม และไม่มีเจ้าหน้าที่ไปส่ง เดินทาง ไปยังสนามบินปลายทางที่ใกล้บ้านโฮส ทางครอบครัว หรือเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนจะมารับนักเรียนที่สนามบิน เพื่อส่งเข้าที่พัก  กำหนดการเดินทาง ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ เนื่องจากโรงเรียนในแต่ละรัฐไม่ได้เปิดเทอมพร้อมกัน

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา Academic Exchange

โครงการ Academic Exchange มีความยืดหยุ่นในการรับสมัครนักเรียน มากกว่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนตามปกติ

• โครงการนี้นักเรียนสามารถแจ้งความสนใจพิเศษในการจัดหาโรงเรียน เช่น เน้นวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น
• วีซ่านักเรียนสามารถอยู่เรียนต่อในปีถัดๆไปได้

 เหมาะสำหรับน้อง ม.4 ที่ไปอังกฤษ ส่วนใหญ่เข้าเรียนระดับ A-Level 2 ปี เพื่อสอบจบ A-Level Certificate
• เหมาะสำหรับน้องๆ ม.5 ที่สนใจไปต่อ ม.6 (Grade 12) สามารถได้ใบจบระดับมัธยมปลายของสหรัฐอเมริกา (High School Diploma) โดยไม่ต้องกลับมาซ้ำชั้น
• เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ทานอาหารมังสวิรัติ หรือมีความจำเป็นด้านสุขภาพต่างๆ
• มีสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการฝึกซ้อมศิลปะแขนงต่างๆ ห้องแล็บทดลอง ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านวิชาการที่ทันสมัย สนามกีฬา โรงยิมส์

 

นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ไปแล้วจะได้อะไรบ้าง ?

• นักเรียนจะได้รับโอกาสอย่างมากมายในการฝึกฝนการใช้ภาษากับเจ้าของภาษา ได้เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับคนท้องถิ่น ได้ดูแลรับผิดชอบตนเอง ได้ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้เพื่อนใหม่และมิตรภาพดีๆ ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหม่ในประเทศที่เราได้ไปเรียนและใช้ชีวิต 
• ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบของโรงเรียน และประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ความท้าทายในการปรับตัว และเรียนรู้การดำรงชีวิตที่แตกต่างไปจากการดำรงชีวิตที่ประเทศไทย
• จะเป็นพื้นฐานในการปรับตัว ให้กับโลกในอนาคตของนักเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทยกับชาวต่างชาติ รวมถึงจะได้รับความคุ้มครองทางประกันภัยอย่างถูกต้อง

 

วัตถุประสงค์

• โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชนในต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างเยาวชนนานาชาติ สร้างเสริมประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในต่างแดน โดยการไปใช้ชีวิตกับครอบครัวในท้องถิ่น และเข้าเรียนร่วมชั้นเรียน กับเพื่อนนักเรียนในต่างประเทศ 

• นักเรียนไทยสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การอยู่อาศัยในต่างประเทศ กลับมาใช้เป็นต้นทุนทางความรู้เพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีมาตรฐานสากลได้ 

• OEC มองเห็นถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าว ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ การเรียนในโรงเรียนในต่างประเทศ และพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวต่างชาติ

 

ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ "นักเรียนแลกเปลี่ยน"

OEC จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยดูจากกลุ่มอายุการจัดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกจะคำนึงถึงความสามารถด้านวิชาการความสามารถด้านการสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษ ทัศนคติ บุคลิกภาพ สุขภาพ ความรับผิดชอบ และความพร้อมในด้านต่างๆ จากนั้นเมื่อโครงการได้ตอบรับนักเรียนแล้ว นักเรียนจะได้รับชุดเอกสารใบสมัครของต่างประเทศไปจัดเตรียม เพื่อส่งให้องค์กรในต่างประเทศ การจัดเตรียมเอกสารใบสมัครต่างประเทศ มีความสำคัญมากในการจัดหาครอบครัว และโรงเรียนอุปถัมภ์

 

องค์กรต่างประเทศผู้สนับสนุนโครงการ  "นักเรียนแลกเปลี่ยน"

คือ องค์กรผู้ดำเนินการจัดการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการในประเทศต่างๆที่นักเรียนจะเข้าร่วม ซึ่งองค์กรแต่ละประเทศ จะมีหลักเกณฑ์ในการรับนักเรียนแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆ องค์กรจะพิจารณาตอบรับนักเรียน จากใบสมัครและเอกสารประกอบทั้งหมดที่นักเรียนเตรียมไป โดยเอกสารที่สมบูรณ์ ก็จะส่งผลให้ได้รับการคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ และโรงเรียนได้เร็วกว่า


องค์กรต่างประเทศยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนให้เป็นไปตามระเบียบของภาครัฐของประเทศนั้นๆ และองค์กรต่างประเทศเป็นหน่วยงานที่มีสิทธิในการขอออกเอกสารสิทธิในการขอวีซ่าจากหน่วยงานกองตรวจคนเข้าเมือง และมีสิทธิเพิกถอนวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนอีกด้วย นอกเหนือจากนั้นองค์กรต่างประเทศยังสามารถกำหนดระเบียบ ข้อบังคับวิธีการดำเนินการปฏิบัติการโครงการ ให้กับทั้งองค์กรเครือข่ายผู้จัดส่งนักเรียน รวมถึงบุคลากรต่างๆให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นๆ ด้วยเช่นกัน

 

ระยะเวลาของโครงการ  "นักเรียนแลกเปลี่ยน"

Academic Exchange 1 ปีการศึกษา (10 เดือน) และหากนักเรียนต้องการเรียนต่อ สามารถเรียนต่อในปีถัดๆไป เพื่อจบระดับ ม.ปลายได้ โปรแกรมนี้เปิดรับสำหรับประเทศ สหรัฐอเมริกา และ อังกฤษ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

1. นักเรียนมีอายุระหว่าง 14-17 ปี  (อายุครบ 15 ปี / และไม่เกิน 18 ปี ในวันเปิดภาคเรียน )

​2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3, ม.4, หรือ ม.5 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา)

​3. นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ และวิชาการที่ดี เกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50 สอบผ่านข้อสอบภาษาอังกฤษ Eltis ตามเกณฑ์ที่แต่ละประเทศกำหนดและสำหรับอังกฤษ ใช้คะแนน IELTS for UKVI 5.0

4. นักเรียนมีความประพฤติดี มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอุปสรรคกับการเข้าร่วมโครงการ 

5. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามกำหนด 10 เดือน และไม่อนุญาตให้กลับมาประเทศไทย หรือผู้ปกครองจากไทยไปเยี่ยม ในช่วงระยะเวลาที่นักเรียนอยู่ในโครงการ

 


 

รีวิวเรียนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

    

    

ดูรีวิวน้องๆโครงการเรียนกแลกเปลี่ยน

 

อ่านต่อ ขั้นตอนการสมัครรับทุน 
คลิก
 ] โหลดใบสมัคร


>>  ดาวน์โหลดใบสมัคร ** ใบสมัครสำหรับศูนย์สอบ กรุงเทพฯ

นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา และ ยุโรป