Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

รีวิว เรียนต่อ ออสเตรเลีย อเมริกา อังกฤษ นิวซีแลนด์ แคนาดา สิงคโปร์ เยอรมัน สวิส

รีวิวเรียนต่อนอก ของน้องๆบางส่วนที่ไปกับ OEC   

รีวิวเรียนต่อออสเตรเลีย

รีวิวเรียนต่ออเมริกา

รีวิวเรียนต่ออังกฤษ

รีวิวเรียนต่อนิวซีแลนด์

รีวิวเรียนต่อแคนาดา

รีวิวเรียนต่อสิงคโปร์

รีวิวเรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์รีวิว

รีวิวเรียนต่อเยอรมัน

กำลังปรับปรุงข้อมูล กำลังปรับปรุงข้อมูล

รีวิวโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 
 

 


"OEC ประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี "
หากน้องๆสนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุงเทพฯ
หัวหมาก 02-720-6845-6  ปิ่นเกล้า 02-881-9344
เชียงใหม่  053 285157 


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ