Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อออสเตรเลีย เอเจนซี่เรียนต่อออสเตรเลียที่ได้การรับรอง

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อออสเตรเลีย ผ่านการรับรองของ QEAC

 

OEC Global Education เป็นเอเจนซี่เปิดมานานกว่า 30 ปี มั่นใจได้ 100% บริการ แนะแนวการศึกษาต่อออสเตรเลีย ที่ผ่านการรับรองของ QEAC (Qualified Education Agent Counsellor for Australia)

 

OEC เป็น Agency แนะแนวศึกษาต่อออสเตรเลียที่มีคุณภาพและเปิดมานานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ 1985 หากน้องๆ นักเรียนสนใจเรียนที่ออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเป็นเมืองใดและในหลักสูตรใดน้องๆสามารถเลือก และเข้ามาปรึกษาเพื่อค้นหามหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่เหมาะสมหากต้องการความช่วยเหลือในกระบวนการใดๆ น้องๆสามารถใช้บริการของบริษัทแนะแนวศึกษาต่อ (Education agent) ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการบริการ*  


Australia Qualified Agency  เอเจนซี่แนะแนวเรียนต่อ ออสเตรเลีย 

บริษัท OEC ได้ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อ หรือ Agency เรียนต่อออสเตรเลียที่จะแนะนำเรื่องการเรียน การสมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษา หาที่พัก แนะนำการใช้ชีวิตในออสเตรเลีย รวมทั้งช่วยเหลือเรื่องการยื่นวีซ่าโดยเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการเรียนต่อในออสเตรเลีย ทั้งในระดับมัธยม จนถึงระดับ ปริญญา ที่ออสเตรเลีย และสามารถแบ่งปันประสบการณ์ออสเตรเลีย ดังกล่าวได้


นอกจากนี้ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ OEC มีความชำนาญในการดำเนินเรื่องสมัครเข้าเรียนและเกณฑ์ในการขอวีซ่า จึงสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ เคสการสมัครเรียนและ โอกาสได้วีซ่าของน้องๆ สูงกว่าสมัครที่อื่น

*หากเราเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย นั้นที่ออสเตรเลีย


Agency แนะแนวศึกษาต่อออสเตรเลีย เส้นทางสู่การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย


เรียนภาษาออสเตรเลีย มั่นใจประสบการณ์ 30+ ปี 

สนใจศึกษาต่อในระดับ :

• มัธยมศึกษา (High School)
• ปริญญาตรี (Undergraduate)
• ปริญญาโท-เอก (Postgraduate)
• ภาษาอังกฤษ (English Course)
• ประกาศนียบัตร (Certificate/ Diploma)

** โปรโมชั่นเรียนภาษา ** 


เรียนต่อออสเตรเลีย 

ให้ OEC เป็นส่วนที่ผลักดันให้ท่านประสบความสำเร็จทางการศึกษาต่อออสเตรเลีย การศึกษาต่อออสเตรเลีย ณ เมืองที่มีวัฒนธรรม คุณภาพ ชีวิต ทะเล อากาศ สิ่งแวดล้อม กิจกรรมต่างๆที่ดี และการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เป็นสิ่งที่เหมาะสม สำหรับคนรุ่นใหม่ในยุคนี้ เพราะความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ท่านจะได้รับขณะอยู่ในออสเตรเลีย คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมให้ท่านเป็นคนฉลาด ทันโลก ทันสมัย มีระเบียบวินัย มีความเชื่อมั่นในตนเอง พูดเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

 

Agency แนะแนวศึกษาต่อที่มีประสบการณ์

หากน้องๆ กำลัง มองหา Agency แนะแนวศึกษาต่อที่มีประสบการณ์ และมีคุณภาพ ที่ต้องการ ความช่วยเหลือ ในการไปศึกษาต่อในออสเตรเลีย เจ้าหน้าที่แนะแนวของ OEC มีความรู้ เกี่ยวกับระบบการศึกษาของออสเตรเลีย วีซ่า และการใช้ชีวิตในออสเตรเลียเป็นอย่างดี สนใจ สอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจวันนี้ที่ 02-7206844-6 (กรุงเทพ) หรือ 053-285157 (เชียงใหม่)

แนะแนวศึกษาต่อ เรียนภาษาอังกฤษ ที่ ออสเตรเลีย

แนะแนวศึกษาต่อ เรียนมัธยมศึกษา ออสเตรเลีย 

แนะแนวศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาตรี: 3-4 ปี 

แนะแนวศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาโท: ออสเตรเลีย 

แนะแนวศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาเอก ออสเตรเลีย 


OEC ผ่านการรับรองการเป็นที่ปรึกษาแนะแนวเรียนต่อออสเตรเลียโดย QEAC

OEC Global Education 
Qualification No : #H275  ตั้งแต่  2012 


ความหมายของ QEAC 

The Qualified Education Agent Counsellor Database (QEACD) is a list of education agents that have taken the Education Agent Training Course (EATC) formal assessment and been assessed as competent.

 

Shorty after an education agent is assessed as competent, they receive a Certificate of Completion, which is a pdf file available for download through the individual's homepage. At the same time, they are listed on the QEACD.

 

Students, parents, providers and government staff should consider both the Certificate and the database when assessing whether an agent is a Qualified Education Agent Counsellor. While counsellors may have a printed Certificate, it is only valid if a listing on the QEACD supports it.


 

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844-6, LINE ID : @oecglobal
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 096-836-6299, 
LINE ID : oecpinklao
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3