Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

โปรโมชั่นเรียนภาษาที่อเมริกา บอสตัน นิวยอร์ค แอลเอ ซานฟราน

 อยากไปเรียนภาษา คอร์ส ระยะสั้น ป.ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยที่อเมริกา

เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศอเมริกา กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

เรียนภาษาที่อเมริกา
นิวยอร์ค แอลเอ ซานฟราน บอสตัน ชิคาโก และ อีกหลายเมืองที่อเมริกา 

คลิก ดูค่าใช้จ่ายคร่าว ที่อเมริกา


อยากไปเรียนภาษาที่อเมริกา   ปรึกษาฟรี 

 เลือกเมือง เลือกระยะเวลา 
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
กรอกแบบฟอร์มสั้นๆ 

 

ทัก แชตหาเรา ที่ไลน์


เรียนภาษาที่อเมริกา 

เมื่อตัดสินใจว่าจะไปเรียนอเมริกา  น้องๆ ควรเลือก  เมือง ก่อนเนื่องจากประเทศอเมริกา เป็นประเทศที่ใหญ่ มีเมืองใหญ่หลายเมืองที่น่าสนใจ มีเมืองขนาดกลางที่ค่าครองชีพไม่สูงมาก ภูมิอากาศก็แตกต่างกันมากในแต่ละภูมิภาค  ต่อจากนั้นจึงทำการเลือกหลักสูตร  และ สถาบันการศึกษา ที่สนใจไว้สัก 2-3 แห่ง หากไม่ทราบก็เข้ามา ปรึกษาพี่ ๆ  ที่ OEC หรือ ทักมาคุยกันทางไลน์ก็ได้ 

 

การไปเรียนที่อเมริกาน้องๆ มักจะมีคำถามตามมา ได้แก่  น้องๆ ต้องใช้เงินเท่าไหร่  แล้วต้องเตรียมอะไรบ้างหากจะเป็นเรียนภาษาเท่านั้น   แต่หากน้องๆ อยากได้วีซ่าแบบนานๆ 5 ปี หรือ 10 ปี ต้องเตรียมตัวยังไง  ทำเองวีซ่าจะผ่านไหม เป็นคำถามที่ต้องหาหนทางหาคำตอบ  ทำยังไงให้ได้วีซ่าหากเงินก้อนมีจำนวนจำกัด แต่ละเคสมีความยากง่าย ต่างกัน แชตมาคุยกันก่อนได้คะ 

 

ส่วนคำถามที่ว่าวีซ่านักเรียน วีซ่ายุ่งยากขนาดไหน จริงๆ หากน้องๆ มีประสบการณ์ก็ไม่ยาก แต่ถ้าไม่มีประสบการณ์ก็ยากอยู่ โดยเฉพาะปัจจุบัน ทางอเมริกา ค่อนข้างเพ่งเล็งมาทางประเทศแถบเอเชียกันมากขึ้น เนื่องจากนโยบายของอเมริกาที่เปลี่ยนแปลงไป  แถมหากทำพลาดแล้ว โดนปฏิเสธวีซ่า อาจเสียประวัติไปตลอดชีวิต และ โอกาสที่จะได้วีซ่าในอนาคตก็เป็นไปได้ยากกว่าเดิม  ถามว่ายื่นซ้ำได้ไหม ตอบว่า ได้ แต่น้องๆ ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม พร้อมทั้งแสดงเหตุผลการไปเรียนที่อเมริกาให้ชัดเจน   

 

ความนิยมไปเรียนและศึกษาต่อที่ประเทศอเมริกาจัดว่าเป็นทางเลือกแรกๆ ของนักเรียนไทย เนื่องจาก ระบบการศึกษาอเมริกาที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก  นักเรียนไทยคุ้นเคยกับ วัฒนธรรม จากสื่อภาพยนตร์ และ สื่อโฆษณาต่าง ๆ นักเรียนไทยนิยมไปเรียนภาษาอังกฤษ ที่ อเมริกา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  เมื่อมีเวลาว่างก็จะท่องเที่ยวระหว่างศึกษา ได้ฝึกภาษาไปด้วย

 

การเลือกเรียนในระดับชั้นมัธยม วิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยของอเมริกา ก็มีให้เลือกได้เยอะ  สถาบันการศึกษาก็มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  และ กิจกรรมก็หลากหลาย ซึ่งมีสถาบันระดับอุดมศึกษาของอเมริกามากกว่า 3,000 แห่ง นักศึกษาไทย มักจะมีโอกาสได้เลือกเรียนหลักสูตรที่ เหมาะสม กับความรู้ ความสามารถ ทุนทรัพย์ ของตนเอง และ อเมริกาเป็นประเทศมีความเป็นอิสระ กว้างใหญ่ เดินทางสะดวกโดยรถยนต์ 

 

มหาวิทยาลัยของ อเมริกา มีคณะ และสาขา ที่มีให้เลือกได้ตามใจได้ไม่ยาก แต่ที่สำคัญต้องมีระดับความสามารถด้วย  มหาวิทยาลัย  นำ นวัตกรรมใหม่ๆ ในการเรียนการสอน มาใช้อยู่เสมอ ทำให้การศึกษาของอเมริกา เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก 


เรียนภาษา บอสตัน นิวยอร์ค  ซานฟราน  แอลเอ  ซานดิเอโก

ค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัยแต่ละแห่งจะแตกต่างกัน ขึ้นกับ ขนาดและความมีชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัย   ขณะที่ ค่าที่พัก และ ค่าครองชีพจะขึ้นอยู่ กับ เมือง   รูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว และ นิสัยส่วนตัวของน้องๆ การเข้ามหาวิทยาลัยหลายแห่ง มีการวัดผลภาษาก่อนเข้าเรียน  หากผลภาษาของน้องๆ ต่ำกว่าเกณฑ์

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป  (General English  )

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป เป็นการผนวกการเรียนทักษะการพูด การเขียน การอ่าน และการฟัง เข้ากับการพัฒนาทักษะต่างๆ หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป นี้จึงเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มี เน้นหนักที่ทักษะการ ฟัง พูด  อ่าน และ เขียน ซึ่งจำเป็นต่อการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล  บางโรงเรียนอาจเสริมการเรียนในหัวข้อภาษาอังกฤษที่เหมาะกับความสนใจของนักเรียนแต่ละคน  ยกตัวอย่างเช่น ได้แก่  เรียนเนื้อเพลง  กีฬา เหตุการณ์ปัจจุบัน  

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (English for Academic Purposes )

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบนี้จะเน้นในการ พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ เน้นเน้นทักษะหลักๆ ฝึกสนทนาภาคปฏิบัติในชีวิตจริง พัฒนาความถูกต้อง ซึ่งจำเป็นต่อการเรียนในวิทยาลัย หรือ เข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยอย่างประสบความสำเร็จ  นักเรียนมีสิทธิเลือกวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกว่า 3000 แห่ง ตามทักษะความสามารถของน้องๆ เอง

 

ค่าเรียนภาษาที่อเมริกาโดยประมาณ

เรียนภาษาที่อเมริกา 3 เดือน

ตัวอย่างการคำนวณ ค่าเรียนภาษาที่บอสตัน อเมริกา 3 เดือน 

** ดูโปรแล้ว ค่าเรียนภาษาที่ชิคาโก อยู่ที่ $270 ต่อ สัปดาห์   ประเมินค่าเรียนประมาณ  12 weeksx $270 x36 บ =  116,640 บาท  ราคานี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ที่พัก ประกันสุขภาพ วีซ่า และ ตั๋วเครื่องบิน

 

เรียนภาษาที่อเมริกา 6 เดือน

- ตัวอย่างการคำนวณ ค่าเรียนภาษาที่นิวยอร์ค อเมริกา 6 เดือน 

** ดูโปรแล้ว ค่าเรียนภาษาที่นิวยอร์ค อยู่ที่ $300 ต่อ สัปดาห์  ประเมินค่าเรียนประมาณ  24 weeksx $270 x 36 บ =  259,000บาท ราคานี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ที่พัก ประกันสุขภาพ วีซ่า และ ตั๋วเครื่องบิน

 

เรียนภาษาที่อเมริกา  1 ปี

- ตัวอย่างการคำนวณ ค่าเรียนภาษาที่นิวยอร์ค อเมริกา  1 ปี

** ดูโปรแล้ว ค่าเรียนภาษาที่นิวยอร์ค อยู่ที่ $250 ต่อ สัปดาห์  ประเมินค่าเรียนประมาณ  52 weeksx $250 x 36 บ =  468,000บาท ราคานี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ที่พัก ประกันสุขภาพ วีซ่า และ ตั๋วเครื่องบิน

 


โปรโมชั่นเรียนภาษาที่ Kaplan International English เมือง New York , Los Angeles , Chicago , Miami , SanFrancisco , San Diego และอีกหลายเมือง ประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบันคุณภาพ มีให้เลือกหลายเมือง อยู่ใจกลางเมือง  อ่านต่อคลิก

 


โปรโมชั่นเรียนภาษาที่ ELS เมือง Boston, Chicago, Las Vegas, Honolulu, Washington, Seattle และอีกหลายเมือง ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนในสถาบันคุณภาพ มีศูนย์ภาษาหลากหลายเมือง และมีคอร์สเรียนภาษาราคาไม่แพง  อ่านต่อคลิก

 


โปรโมชั่นเรียนภาษาที่ FLS International เมือง Los Angeles , Boston , New York , Las Vegas ประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบันภาษาชั้นนำ ที่เปิดดำเนินการสอนมากว่า 20 ปี และมี 4 แคมปัสที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย  อ่านต่อคลิก

 


โปรโมชั่นเรียนภาษาที่ EC English  เมือง New York , Los Angeles , San Diego , Boston , Washington , San Francisco , Miami  ประเทศสหรัฐอเมริกา

สมัครวันนี้รับส่วนลดพิเศษ และฟรีค่าสมัครเรียน  อ่านต่อคลิก

 


โปรโมชั่นเรียนภาษาที่ Oxford House College  เมือง New York , Miami , Boston  ประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบัันภาษามีเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ ทั้งความสำเร็จด้านวิชาการ และความสำเร็จตามเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน  อ่านต่อคลิก

 


โปรโมชั่นเรียนภาษาที่ Stafford house School of English  เมือง Chicago, Boston, San Francisco, San Diego  ประเทศสหรัฐอเมริกา

รับส่วนลดค่าเรียน 20%  และฟรีกิจกรรมวันหยุด  อ่านต่อคลิก

 


โปรโมชั่นเรียนภาษาที่ Kings English เมือง New York , Los Angeles , Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับว่ามีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง มีสาขาทั้งในสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา อ่านต่อคลิก

 


โปรโมชั่นเรียนภาษาที่ Talk English Schools  เมือง  Atlanta , Aventura , Boston , Fort Lauderdale , Miami , Miami Beach , San Francisco  ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนภาษาในราคาพิเศษ ในศูนย์ภาษาในหลายเมือง  อ่านต่อคลิก

 


โปรโมชั่นเรียนภาษาที่ Language Studies International (LSI)  เมือง New York , San Diego , Berkley , San Francisco , Boston  สหรัฐอเมริกา

โรงเรียนสอนภาษา LSI เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ได้รับการรับรองจาก British Council ว่าเป็นสถาบันการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เปิดมายาวนานกว่า 40 ปี  อ่านต่อคลิก

 


โปรโมชั่นเรียนภาษาที่ Oxford International Education Group​ (OIEG) เมือง San Diego สหรัฐอเมริกา

สถาบันสอนภาษาที่ใหญ่ที่สุดและได้รับความนิยมมากที่สุดในอังกฤษ เรียนภาษาในห้องเรียนขนาดเล็ก 10-12 คน  อ่านต่อคลิก

 


โปรโมชั่นเรียนภาษาที่อเมริกา Zoni Language Centers เมือง Miami , Manhattan สหรัฐอเมริกา

สถาบันสอนภาษาที่ได้รับการยอมรับจากนักเรียนมาแล้วทั่วโลก อ่านต่อคลิก

 


โปรโมชั่นเรียนภาษาที่ Sprachcaffe GEOS Languages Plus  เมือง New York , Los Angeles , Boston สหรัฐอเมริกา

โปรแรงๆไม่แพงอย่างที่คิด เรียนคุ้มค่าใช้ชีวิตที่สนุก กับการเรียนภาษาอังกฤษ  อ่านต่อคลิก

 


โปรโมชั่นเรียนภาษาที่ College of English Language (CSE) เมือง San Diego, Paific Beach, Santa monica สหรัฐอเมริกา

สถาบันภาษาที่มีมาตรฐาน ห้องเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในบริเวณที่สะดวกสบายในตัวเมือง และใกล้กับชายหาดได้รับรองมาตรฐานจาก CEA  อ่านต่อคลิก

 


โปรโมชั่นเรียนภาษาที่ Wisconsin ESL Institute (WESLI) เมือง Madison สหรัฐอเมริกา

เรียนในเมืองแห่งการศึกษา รับส่วนค่าเรียนในราคาพิเศษ  อ่านต่อคลิก

 


โปรโมชั่นเรียนภาษาที่ St Giles International  เมือง New York , San Francisco สหรัฐอเมริกา

สถาบันภาษาได้รับการรับรองคุณภาพจาก British Council รับราคาเรียนพิเศษ  อ่านต่อคลิก 

 


โปรโมชั่นเรียนภาษาที่ The New England School of English (NESE)  เมือง Boston สหรัฐอเมริกา

NESE ตั้งอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในใจกลาง Harvard Square ใน Cambridge อยู่ห่างจากสถานีรถไฟและสถานีรถประจำทางเพียง 100 เมตร และ 10 นาทีจากใจกลางเมืองบอสตัน   อ่านต่อคลิก

 


โปรโมชั่นเรียนภาษาที่ Columbia West College (CWC) เมือง Los Angeles สหรัฐอเมริกา

English Program มีหลายโปรแกรมให้เลือก Essential English, Essential English Plus, TOEFL, Business English, University Preparation ราคาเรียนสุดพิเศษ!   อ่านต่อคลิก

 

 


 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ