Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

บริการแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ

เอเจนท์เรียนต่อต่างประเทศ ศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ  

    Thai  |  English     


ปรัชญาของศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศของ OEC
OEC มุ่งมั่นให้บริการแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศอย่างซื่อสัตย์ และยึดถือความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และตัดสินใจเลือกเรียนต่อต่างประเทศได้ตรงวัตถุประสงค์

 

Study Abroad Let OEC be a part of your success

 

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศที่เปิดมานานมากกว่า 30 ปี

OEC Global Education เป็นศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ที่ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1985 OEC เป็นหนึ่งในศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย เปิดให้บริการมานานกว่า 30 ปี  เราให้คำแนะนำในการเรียนต่อทุกหลักสูตร ในประเทศต่างๆได้แก่ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สิงคโปร์  เป็นต้น  OEC  ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เพราะการให้บริการที่ครบวงจร เป็นกันเอง และการดูแลที่ต่อเนื่อง แม้ว่านักเรียนจะจบการศึกษาไปแล้วก็ตาม บริการที่ดีของเรามีต่อเนื่องยาวนานมากว่า 3 ทศวรรษ
 
OEC มีประสบการณ์ด้านการแนะแนวมากว่า 30 ปี นักเรียนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การปฏิบัติตน และการดำรงชีวิตระหว่างศึกษาอยู่ในต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย OEC จะสรรหาสถาบันที่ดีมีคุณภาพ และให้บริการครบวงจร ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

 

ให้ OEC มีส่วนผลักดันให้นักเรียนประสบความสำเร็จทางการศึกษาต่อต่างประเทศ เพราะการศึกษาต่อต่างประเทศ จะช่วยเสริมให้นักเรียนเป็นคนฉลาด ทันโลก ทันสมัย มีระเบียบวินัย มีความเชื่อมั่นในตนเอง พูดเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคนรุ่นใหม่ในยุคโลภาภิวัฒน์นี้ เพราะความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่นักเรียนจะได้รับขณะอยู่ในต่างประเทศ คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียน ประสบความสำเร็จในภายภาคหน้า


เชื่อมั่นกับบริการที่ยาวนาน และมีศูนย์แนะแนวหลายสาขา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

OEC GLOBAL EDUCATION เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ OEC ได้ให้บริการแนะแนวนักเรียนมากกว่า 15,000 คน เพื่อไปศึกษาในสถาบันชั้นนำและมีคุณภาพในประเทศ ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์  จากประสบการณ์ของ OEC ที่ผ่านมา การศึกษาในต่างประเทศ เป็นวิธีการที่เติมเต็มเป้าหมายด้านอาชีพ ครอบครัว และชีวิต ของนักเรียน ที่นำพานักเรียนมุ่งไปสู่ความสำเร็จทางอนาคตด้านการเรียน และการทำงาน 

OEC GLOBAL EDUCATION ได้เปิดดำเนินการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1985 ปัจจุบันเปิด สาขาในประเทศไทยที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ที่ต่างประเทศคือประเทศเวียดนาม OEC ได้รับการรับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA)

 

 

OEC ตัวแทนคุณภาพ หนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
OEC Global Education is an approved member of the 
Thai International Education Consultant Association ( TIECA).

 


แนะแนวศึกษาต่ออเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ อีกหลายประเทศ

OEC เป็นตัวแทนสถาบันในต่างประเทศซึ่ง ก.พ.ให้การรับรอง ทั้งใน อเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ OEC มีความสัมพันธ์อันดี และยาวนานกับสถาบันชั้นนำกว่า 300 แห่ง ทั่วโลก เราให้บริการครบวงจรและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน การปฏิบัติตน และการดำรงชีวิตระหว่างการศึกษาอยู่ในต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย

เรียนต่ออเมริกาเรียนต่อแคนาดา

เรียนต่ออังกฤษเรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์เรียนต่อสิงคโปร์

 


บริการของเรา

study oversea ให้คำแนะนำ และปรึกษาฟรี! มีรายละเอียดหลักสูตรของสถานศึกษาแต่ละแห่งให้ท่านเลือก เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ถูกต้อง

study oversea ให้ข้อมูลเรื่องระบบการเรียน อัตราค่าเรียน และค่าครองชีพในแต่ละประเทศ

study oversea เลือกสรร สถาบันที่มีคุณภาพ และเหมาะกับความต้องการของท่านพร้อมดำเนินการติดต่อและสมัครเรียนให้

study oversea บริการจัดทำวีซ่า จัดหาที่พัก จองตั๋วเครื่องบินราคานักศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่บริการรับสนามบิน จัดทำประกันสุขภาพและการเดินทางในต่างประเทศ แนะนำเรื่องการทำงานพิเศษระหว่างเรียน

study overseaปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนักศึกษาออกเดินทาง

 

หลักสูตรที่บริการแนะแนว  

study oversea หลักสูตรภาษาอังกฤษ  
study oversea มัธยมศึกษา
study oversea อนุปริญญา
study oversea ปริญญาตรี
study oversea ปริญญาโท
study oversea ปริญญาเอก

 

ประเทศที่ให้การบริการแนะแนวเรียนต่อ

study oversea ออสเตรเลีย
study oversea อังกฤษ
study oversea นิวซีแลนด์
study oversea อเมริกา
study oversea แคนาดา
study oversea อิตาลี
study oversea สิงค์โปร์
study oversea เนเธอร์แลนด์
study oversea สวิตเซอร์แลนด์
study oversea ฟิลิปปินส์ 
study oversea เยอรมนี
study oversea มอลต้า
study oversea มาเลเซีย
study oversea และอีกหลายประเทศในยุโรปContact us :

 

OEC Global Education Bangkok THAILAND

White House Place (near ABAC )
1 Ramkhamheng 24 2rd floor  34-1 Huamark Bangkapi Bangkok THAILAND 10240
Tel (66) 2 720-6845 Fax (66) 2 719-2823 Mobile  085-8093322
Email contact@oecglobal.com  Line ID: oechm
Skype: oec-helpdesk@hotmail.com (Bangkok)


OEC Global Education Pinklao THAILAND

1 st floor T. Yongkiat Glass  Building (near SD Avenne Hotel) 2 Boromrachachonnanee rd.,
Bangbumru  Bangplud  Bangkok 10700
Tel (66) 2 881 9344  Fax (66) 2 881 9344 Mobile 097 260-4334 
Email oec_bkk7@oecglobal.com , gorapin@oecglobal.com 


OEC Global Education Chiangmai THAILAND
1/16 Sanambinkao Rd., Suthep Muang, Chiangmai  50200
Tel (66) 053 285157 Fax (66) 0 53 285158 Mobile: (66) 84 0433100
Email : chiangmai@oecglobal.com  LINE id: oeccm3
Skype:oec_cm1@hotmail.com Skype: OECCM


 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ