Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนที่โกลโคส ออสเตรเลีย Southern Cross University ทุนเรียนดี โปรโมชั่นเรียน

มหาวิทยาลัย Southern Cross University
ออสเตรเลีย

 

 

ข้อดีของการเรียนที่ Southern Cross University

✔ จบ ม.5 เรียนปรับพื้นฐาน 6 เดือน แล้วต่อ ป.ตรี รวมเรียน 3.5 ปี

✔ จบ ม.6 เรียน ป.ตรี 3 ปี

 เรียน MBA ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน

 

The Postgraduate Qualifying Program - หลักสูตรอนุปริญญาโทหรือ PQP เป็นหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นครอส โดยจัดการเรียนการสอนที่แคมปัสในโกลด์โคส ประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรนี้เป็นการปูเส้นทางสู่ปริญญาโทให้แก่นักศึกษาในสาขาธุรกิจและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ หลักสูตรอนุปริญญาโทส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 9 เดือนถึง 1 ปี – อย่างไรก็ตาม หลักสูตรอนุปริญญาโทนี้ใช้เวลาเพียง 4 เดือนเท่านั้น สอบถามเจ้าหน้าที่ OEC เพิ่มเติม

 

Southern Cross University

Southern Cross University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ในประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาดังนี้ ธุรกิจ บัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยว การโรงแรม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาลศาสตร์ กฎหมาย สื่อสารมวลชน ทัศนศิลป์ สังคมศาสตร์ และ MBA 

ที่น่าสนใจคือการเรียนระดับปริญญาตรีเกือบทุกหลักสูตร (และบางสาขาในระกับปริญญาโท) ของ Southern Cross University มีฝึกประสบการณ์การทำงาน เน้นลงมือปฏิบัติจริง โดยเฉพาะด้านการโรงแรมที่จะได้ฝึกงานกับกลุ่มโรงแรมขนาดใหญ่ระดับ 5 ดาว

ในด้านการวิจัย Southern Cross University มีผลงานโดดเด่นในด้าน การแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความปลอดภัยของอาหาร ปัญหาสุขภาพ คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม

การเรียนเป็นระบบ 3 เทอม เปิดภาคเรียนในเดือน กุมภาพันธ์ กรกฎาคม พฤศจิกายน

 

เปิดสอนในหลายวิทยาเขต ได้แก่  

- Lismore Campus รัฐนิวเซาเวลส์ ออสเตรเลีย
- Gold Coast Campus รัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย
- Coffs Harbour campus รัฐนิวเซาเวลส์ ออสเตรเลีย
- The Hotel School Sydney รัฐนิวเซาเวลส์ ออสเตรเลีย
- The Hotel School Melbourne รัฐวิคทอเรีย ออสเตรเลีย

 

ปริญญาตรี 3 ปีจบ ปริญญาโท 2 ปีจบ ที่ออสเตรเลีย

หลักสูตรที่เปิดสอน ของ SCU College 

1. เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร 1-10 เดือน

- General English (GE) เรียน 5-40 สัปดาห์

- English for Academic Purposes (EAP) เรียน 5-40 สัปดาห์

2. เรียน Academic Pathways

 - Undergraduate Qualifying Program 6 เดือน

- Postgraduate Qualifying Program 6 เดือน

- Diploma of Business/ Diploma of Science 1 ปี

3. หลักสูตรการโรงแรม และอีกหลายหลักสุตร เลือกเมืองได้ ระหว่าง ซิดนีย์ หรือ เมลเบิร์น   

- หลักสูตรการโรงแรม เลือกเรียนแคมปัสที่เมืองซิดนีย์ หรือเมลเบิร์น ที่ Hotel School Sydney หรือ Hotel School Melbourne เปิดสอนระดับปริญญาตรี 3 ปี อนุปริญญาโท 1 ปี และปริญญาโท 2 ปี ทุกหลักสูตรจะได้ฝึกประสบการณ์การทำงาน ในเครือข่ายโรงแรมชั้นนำ

- หลักสูตรอื่นๆ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 3 ปี ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 4 ปี  ในสาขาต่างๆดังนี้
บริหารธุรกิจ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  การท่องเที่ยว  สิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์ทางทะเล  ป่าไม้ การวางแผนเมือง วิศวกรรมศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา พยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ดนตรี ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์

 

ค่าเทอม  Southern Cross University

SCU Online Course List and Prospectus

ค่าเทอม เรียนปริญญาตรีที่ ออสเตรเลีย  AU $20,560  ต่อปี  อัตราค่าเทอมแต่ละคณะ   อ่านต่อ

 

 

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3