Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ข้อมูลเรียนต่อออสเตรเลีย เรียนที่ออสเตรเลีย ข้อมูลเรียนต่อออสเตรเลีย ซิดนีย์ บริสเบน เมลเบริน์

ข้อมูลประเทศออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียตั้งอยู่ในเขตซีกโลกใต้ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย มีชายฝั่งทะเลที่งดงาม มีป่าชื้นเขตร้อนที่ยังคงความสมบูรณ์ แม้พื้นที่ในตอนกลางส่วนใหญ่จะเป็นทะเลทราย แต่บริเวณที่อยู่อาศัยทั่วๆไป มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีสังคมที่มีหลากหลายวัฒนธรรม แต่มีความเป็นมิตร ผู้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน นักเรียนสามารถเรียนรู้และท่องเที่ยวไปได้ในทุกๆที่ ในสังคมผู้คนส่วนใหญ่ในออสเตรเลียใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ประเทศออสเตรเลียมีประชากรเฉลี่ยราว 22 ล้านคน

 

สภาพภูมิอากาศของออสเตรเลีย

สภาพอากาศในประเทศออสเตรเลีย แตกต่างกันไปตามฤดูกาลและสภาพภูมิประเทศ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ทัสมาเนีย ประมาณ 11-12 องศาเซลเซียส ร้อนสุดในแถบตอนเหนือของประเทศ ประมาณ 34 องศาเซลเซียส  อ่านข้อมูลสภาพอากาศต่อคลิก

 

ภาษาที่ใช้ในท้องถิ่นของออสเตรเลีย

ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาราชการ แต่ก็ยังมีการใช้ภาษาอื่นๆ ในออสเตรเลีย มีกลุ่มคนกว่า 100 เชื้อชาต ิในออสเตรเลียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติที่สุดในโลก

 

ศาสนาที่คนนับถือที่ออสเตรเลีย

ชาวออสเตรเลียร้อยละ 70 นับถือศาสนาคริสต์ ่ แต่ก็มีทุกศาสนาในประเทศ

นักเรียนสามารถพบเห็นวัดไทย วัดจีน โบสถ์ สุเหร่า และโบสถ์ยิว ตั้งอยู่ในเมืองสำคัญๆ ต่างๆ โดยเฉพาะในเมืองวอลลองกอง มลรัฐนิวเซาธ์เวลส์มีวัดจีนใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้ชื่อว่า วัดนานเทียน

 

เวลาของออสเตรเลีย

เวลาในประเทศออสเตรเลียจะเร็วกว่าประเทศไทย ประมาณ 1 - 3 ชั่วโมง

ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม จะหมุนนาฬิกาขึ้นอีก 1 ชั่วโมงในเกือบทุกรัฐ

 

เรียนต่อ เมลเบริน์ / ซิดนีย์ / บริสเบน ออสเตรเลีย

รัฐและเมืองที่น่ารู้จักของออสเตรเลีย

ออสเตรเลียประกอบด้วยรัฐใหญ่ 6 รัฐ และเขตปกครองตนเอง 2 มณฑล มณฑลนครหลวงของออสเตรเลีย (Australian Capital Territory) คือ แคนเบอร์ร่า (Canberra) คือเมืองหลวงของประเทศ แคนเบอร์ร่า เป็นศูนย์กลางการปกครอง ลักษณะตัวเมืองทันสมัย เพราะมีการวาง ผังเมืองอย่างดีเยี่ยม เป็นที่ตั้งขององค์กรระดับชาติ และหน่วยงานสถานฑูตของประเทศต่างๆ รวมทั้งสถานฑูตไทย

 

รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) ออสเตรเลีย

ซิดนีย์

รัฐนิวเซาท์เวลส รัฐนี้มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด มีชาวไทยและนักศึกษาไทยมากที่สุดด้วย เป็นรัฐที่มีการพัฒนาทางอุตสาหกรรมมากที่สุดในออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ (Sydney) เป็นเมืองหลวงของมลฑล เป็นเมืองที่คึกคัก เต็มไปด้วยสีสัน มีชีวิตชีวา สัญลักษณ์ของเมืองคือ โอเปร่าเฮาส์ (Opera House) และสะพานฮาเบอร์ (Sydney Harbour Bridge) เป็นดินแดนที่ไม่เคยหลับไหล มีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ ทางอุตสาหกรรม และให้การยอมรับในด้านความงดงามและสีสันของชีวิต

 

รัฐมณฑลตอนเหนือ (Northern Territory)  ออสเตรเลีย

รัฐมณฑลตอนเหนือนี้ เป็นแหล่งรวมประวัติศาสตร์ของชาวอะบอริจิน ศูนย์รวมด้านอาหารและวัฒนธรรมของเมืองดาร์วิน สำรวจป่าฝนและภาพสลักบนหินของชาวอะบอริจินที่อุทยานแห่งชาติ ชมหินยักษ์ สัญลักษณ์อันมีชื่อเสียงของเมือง ล่องเรือไปตามลำธารขนาดใหญ่ มณฑลตอนเหนือยังมีชีวิตธรรมชาติมากมายให้แสวงหา รวมทั้งถิ่นทุรกันดารในชนบทที่มีสีสันเจิดจ้าภูมิประเทศสำหรับการผจญภัยกลางแจ้ง

ดาร์วิน (Darwin) เป็นเมืองหลวงของมณฑล ตอนเหนือมีอุทยานแห่งชาติที่สวยงาม แถบนี้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของชาวเผ่าพื้นเมือง ตัวเมืองมีความทันสมัย สะดวกสบายเทียบเท่ากับเมืองอื่นๆ แต่ยังคงวัฒนธรรมดั้งเดิมแบบอะบอริจินไว้

 

รัฐควีนส์แลนด์ (Queensland) ออสเตรเลีย

รัฐควีนส์แลนด์ ดินแดนแห่งแสงแดดอันอบอุ่น รัฐควีนส์แลนด์เป็นราชินีแห่งการท่องเที่ยว มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของออสเตรเลีย ชายฝั่งทะเล แหล่งตั้งถิ่นฐานและสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงกระจุกอยู่ที่นี่ สาเหุตที่ควีนส์แลนด์จัดเป็นราชินีแห่งการท่องเที่ยว เพราะรัฐที่มีภูมิประเทศค่อนข้างหลากหลาย ชายหาดสีขาวในแถบ Sunshine Coast พื้นที่เขียวชอุ่มของป่าฝนเดนทรี (Daintree) และสีฟ้าใสของแนวปะการังเกรตแบเรียรีฟ (Great Barrier Reef)

แนวปะการัง Great Barrier หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ตามธรรมชาติของโลก และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก แนวปะการัง Great Barrier นั้นถือเป็นระบบแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก แนวปะการังแห่งนี้เริ่มต้นจากทางเหนือของ Bundaberg และขยายตัวไปยังแหลม York ซึ่งประกอบไปด้วยแนวปะการัง โดยรวมจะมีระยะทางยาวแห่งความน่าอัศจรรย์ถึง 2,300 กม.

 

รัฐเซาท์ออสเตรเลีย (South Australia) ออสเตรเลีย

รัฐออสเตรเลียใต้ (South Australia) ขนแกะชั้นดี เหล้ารสละมุน และไวน์ชั้นเลิศที่ออสเตรเลียใต้ ออสเตรเลียใต้เป็นรัฐที่มีประชากรน้อย แต่สงบ เมืองหลวงคือ เมืองแอดดิเลด เป็นเมืองแห่งเทศกาล เพราะเป็นเมืองที่จัดเทศกาลต่างๆเป็นประจำ พื้นที่เกษตรกรรมที่ให้ผลผลิตสูงของรัฐนี้จะกระจุกตัวอยู่ทางใต้และในแถบชลประทานของแม่น้ำเมอร์เรย์ มีวัดไทย คือวัดรัตนประทีป

 

เมืองหลวงชื่อ อาดิเลด (Adelaide) ครั้งหนึ่งเมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็น "เมืองแห่งเทศกาล" เนื้อที่ส่วนใหญ่จะแห้งแล้ง มีพื้นที่เกษตรกรรมเพียง 10% ภูมิอากาศไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก แต่เป็นแหล่งผลิตเหล้าไวน์ชั้นดี

 

รัฐทัสเมเนีย (Tasmania) ออสเตรเลีย

ทัสเมเนีย เป็นรัฐที่เล็กที่สุด รูปร่างคล้าย"หัวใจ" เป็นเกาะตั้งอยู่ห่างจาก รัฐวิคตอเรียประมาณ 200 กิโลเมตร มีอากาศหนาวที่สุดของออสเตรเลีย สภาพภูมิประเทศเป็นหุบเขา และที่ราบสูง ทิวทัศน์สวยงามมากๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของออสเตรเลีย ที่นี่เป็นเมืองสงบ และค่าครองชีพถูก

เมืองหลวงชื่อ โฮบาร์ต (Hobart) ทัสเมเนียเป็นรัฐที่ขนาดเล็กที่สุด ลักษณะเป็นเกาะ ตั้งอยู่ห่างจากรัฐวิคตอเรียแผ่นดินใหญ่ ประมาณ 240 กิโลเมตร มีอากาศหนาวที่สุด สภาพภูมิประเทศเป็นหุบเขาและที่ราบสูง ทิวทัศน์สวยงามมาก จนได้รับการขนานนามว่าเป็สวิตเซอร์แลนด์ของออสเตรเลีย ที่นี่เป็นเมืองสงบ ค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนถูก เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทัสเมเนีย (University of Tasmania) คนไทยเหมาะสำหรับการเรียนภาษาเป็นอย่างมาก

 

รัฐเวสเทอร์นออสเตรเลีย (Western Australia) ออสเตรเลีย

รัฐที่มีพื้นที่มากที่สุดของออสเตรเลีย อุดมสมบูรณ์ด้วยเหมืองแร่ และแร่ทองคำ มีชายฝั่งทะเล เมืองหลวงชื่อเพิร์ธ (Perth) เป็นรัฐที่มีพื้นที่มากที่สุด อุดมสมบูรณ์ด้วยเหมืองแร่ และแร่ทองคำ มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 12000 กิโลเมตร อาชีพหลักๆของที่นี่คือ การทำประมงและทำเหมืองแร่ นอกจากนี้ เมืองยังเป็นแหล่งผลิตเพชรมากเป็นอันดับสามของโลก เพิร์ธ เป็นเมืองทีสะอาด สวยงาม และอยู่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุด ใช้เวลาในการเดินทางเพียง 6 ชั่วโมงครึ่ง มีเวลาต่างกันกับประเทศไทยเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้นั้น

 

รัฐวิคตอเรีย (Victoria) ออสเตรเลีย

รัฐวิกตอเรียม มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นความงดงามตามธรรมชาติมากมาย ตั้งแต่สถานที่สาธารณะ พิพิธภัณฑ์ทันสมัย และโรงบ่มไวน์ที่เขต Yarra Valley เรือกลไฟ ดูเพนกวินพันธุ์นางฟ้าบนเกาะฟิลลิป ชายฝั่งของเขตภูมิภาค สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการของเมือง รัฐนี้ได้ชื่อว่า Garden State เนื่องจากมีสวนสาธารณะมากกว่ารัฐอื่น

 

เมืองหลวง ชื่อ เมลเบิร์น Melbourne เป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสอง เป็นศูนย์กลางด้านศิลปะ และเป็นที่ตั้งหอศิลป์ (National Gallery of Victoria) ที่ตั้งของศูนย์แสดงคอนเสิร์ต (Melbourne Concert Hall) ที่มีระบบเสียงที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง

 

ฤดูกาล ออสเตรเลีย

Sydney Monthly averages
January Avg low: 20° Avg hi: 26°
February Avg low: 20° Avg hi: 26°
March Avg low: 18° Avg hi: 25°
April Avg low: 15° Avg hi: 23°
May Avg low: 13° Avg hi: 20°
June Avg low: 10° Avg hi: 18°
July Avg low: 9° Avg hi: 17°
August Avg low: 10° Avg hi: 18°
September Avg low: 12° Avg hi: 20°
October Avg low: 14° Avg hi: 22°
November Avg low: 16° Avg hi: 23°
December Avg low: 18° Avg hi: 25°

 

ฤดูกาลที่ออสเตรเลีย ออสเตรเลียนั้นมี 4 ฤดู คือ

ฤดู เวลา รายละเอียด
ใบไม้ผลิ
Sept- Nov
เป็นช่วงเวลาที่อากาศดี มีดอกไม้บานสวยงาม
ร้อน
Dec-Feb
อากาศร้อน แห้งแล้ง บางแห่งร้อนจัด หรืออาจมีไฟป่า
ใบไม้ร่วง
Mar-May/

เริ่มเย็น ตามเมืองชายฝั่งตอนใต้ เขตป่าฝนน้ำมาก

หนาว
Jun-Aug
อากาศเย็นจัด มีหิมะตกเฉพาะบางเมือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3