Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

University of Victoria แวนคูเวอร์ แคนาดา

รายชื่อมหาวิทยาลัยแคนาดา [แนะนำ]

โทอังกฤษ  Brock University 

โทอังกฤษ  Thompson River University 

โทอังกฤษ  University of Fairleigh Dickinson

โทอังกฤษ  University of Victoria 

โทอังกฤษ  Vancouver Island University

โทอังกฤษ  York University 

โทอังกฤษ  University of Canada West 

โทอังกฤษ  Simon Frasor University 

University of Victoria


University of Victoria (UVic) ตั้งอยู่ในเมืองหลวงชายฝั่งทางตะวันตก ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ Victoria, British Columbia. Victoria เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล รัฐ British Columbia ประเทศแคนาดา


คณะที่เปิดสอนที่ University of Victoria

CAN  Faculty of Business
CAN  Faculty of Education
CAN  Faculty of Engineering
CAN  Faculty of Fine arts
CAN  Faculty of Graduate Studies
CAN  Faculty of Human and Social Development
CAN  Faculty of Humanities
CAN  Faculty of Law
CAN  Division of Medical Sciences
CAN  Faculty of Science
CAN  Faculty of Social Sciences


เรียนภาษา กับ ศูนย์ภาษา ของ มหาวิทยาลัย

โปรโมชั่นเรียนภาษาที่แคนาดา Up

CAN หลักสูตรภาษาอังกฤษ
CAN หลักสูตรเตรียมมหาวิทยาลัยวิทยาลัย
CAN หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
CANหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ
CANหลักสูตร เตรียมภาษาอังกฤษ (TOEFL / TOEIC )


ศูนย์ภาษาอังกฤษ English Language Centre (ELC) ที่ UVic

CAN ศูนย์ภาษาอังกฤษ (ELC) ที่ UVic หรือ Univerisity of Victoria เมือง Victoria (เมืองหลวงของรัฐ British Columbia) เป็นศูนย์ให้การศึกษาด้านภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในแคนาดา ด้วยหลักสูตรเข้มข้นอันหลากหลายและมีให้เลือกทุกเดือน หลักสูตรของ ELC ที่นี่จึงสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อตารางและความสนใจของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างสะดวก ทําให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษในวิกตอเรียได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น 1 เดือน 6 เดือน หนึ่งปีหรือนานกว่านั้นก็ได้ นักเรียนมีชั่วโมงเรียนในห้องประมาณ 20-30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนกิจกรรมนอกห้องเรียนนักเรียนจะได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์กับเจ้าของภาษา นําโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมวัฒนธรรมของศูนย์ฯ ผู้ที่สําเร็จหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรและใบรายงานผลการเรียน

การเรียนที่ UVic จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าประทับใจ นักเรียน ELC จะมีโอกาสได้เข้าร่วมชั้นเรียนที่หลากหลายทั่วมหาวิทยาลัยและสามารถใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการด้านภาษา หอสมุด ศูนย์กีฬาและนันทนาการได้อย่างเต็มที่ ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้ซึมซับบรรยากาศและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนักศึกษามหาวิทยาลัยที่น่าตื่นเต้นและมีชีวิตชีวา


 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

แต่ละปีมีนักเรียนนานาชาติจากกว่า 30 ประเทศเลือกเรียนหลักสูตรของ ELC เพื่อบรรลุเป้าหมาย ในการพัฒนา ทักษะ ภาษาอังกฤษโดยส่วนตัว เพื่อประกอบอาชีพ หรือเพื่อใช้ในการศึกษาต่อ

CAN  หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น 12 สัปดาห์ (ELPI)

CAN  30 ชั่วโมงของการเรียนการสอนต่อสัปดาห์ วันจันทร์ถึงวันศุกร์
CAN  6 ระดับชั้น: ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูง
CAN  ระดับชั้นเพื่อเตรียมเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย และหลักสูตรเรียนภาษาและฝึกงาน
CAN  ศูนย์การเรียนและคลินิคการออกเสียง
CAN  ร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรฟรี

CAN ที่พักและอาหาร:
CAN  โฮมสเตย์ (พักอาศัยกับครอบครัว)


CAN หลักสูตรภาษาอังกฤษรายเดือน (กันยายน – พฤษภาคม)

CAN  20 ชั่วโมงของการเรียนการสอนต่อสัปดาห์ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี
CAN  3 ระดับชั้น: ก่อนระดับกลาง ระดับกลาง และขั้นสูง
CAN  เน้นทักษะด้านการพูดและการฟัง
CAN  ร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร ฟรี

CANที่พักและอาหาร:
CAN  โฮมสเตย์ (พักอาศัยกับครอบครัว)


CANหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน (มิถุนายน – สิงหาคม)

20 ชั่วโมงของการเรียนการสอนต่อสัปดาห์ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เฉพาะช่วงเช้า)
3 ระดับขั้น: ก่อนระดับกลาง ระดับกลาง และขึ้นสูง
เน้นทักษะด้านการพูดและการฟัง
ร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรฟรี

ที่พักและอาหาร:
CAN  โฮมสเตย์ (พักอาศัยกับครอบครัว) (มิถุนายน);
CAN  หอพักในมหาวิทยาลัย (กรกฎาคมและสิงหาคม)


CANหลักสูตรเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย
CANหลักสูตรฝึกงานภาษาอังกฤษ
CANหลักสูตรฝึกงานอาสาสมัคร
CANหลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC / IELTS
CANหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นสูงและแคนาดาศึกษา
CANหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับครูอาจารย์
CANหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
CANหลักสูตรตามความต้องการเฉพาะกลุ่ม


ที่พักอาศัยแบบต่างๆ

 โฮมสเตย์ (การอยู่อาศัยกับครอบครัว)

ELC ใหับริการโครงการโฮมสเตย์ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นสำหรับนักเรียนทั้งในหลักสูตรระยะสั้นและ ระยะยาว โดยนักเรียนจะชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยตรงให้กับครอบครัวที่ดูแล

ที่พักแบบโฮมสเตย์ประกอบด้วย:

CAN  การรับและส่งนักเรียนจากสนามบินในวิกตอเรีย
CAN  ห้องพักส่วนตัวพร้อมเฟอร์นิเจอร์
CAN  อาหารและของว่างทุกมื้อ


หอพักของมหาวิทยาลัย

ระหว่างหลักสูตรระยะสั้นฤดูร้อนนักเรียนจะอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยร่วมกับนักเรียนต่าง ชาติคนอื่นๆและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมวัฒนธรรมของ ELC

หอพักของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย:

CAN  ห้องส่วนตัวพร้อมเฟอร์นิเจอร์
CAN  อาหารในโรงอาหาร (2-3 มื้อต่อวัน)


เหตุผลหลักที่นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ University of Victoria

CAN University of Victoria เป็นสถาบันชั้นแนวหน้า ที่รองรับนักศึกษานานาชาติจากทั่วโลก
CAN University of Victoria ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติว่า มีมาตรฐานการศึกษาสูง
CAN มหาวิทยาลัย University of Victoria เป็นของรัฐบาล ได้รับการรับรองวิทยฐานะขั้นพื้นฐานโดยสำนักงาน ก.พ.
CAN หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนของแคนาดา มีความทันสมัย
CAN ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาและค่าครองชีพของแคนาดามีระดับต่ำ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของสถาบันการศึกษาในประเทศอื่น ๆ เช่น อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย เหตุผลที่อัตราค่าเล่าเรียนต่ำ เนื่องจากรัฐบาลแคนาดาให้เงินสนับสนุนทุกสถาบันการศึกษาในแคนาดา
CAN หากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากประเทศแคนาดา จะมีสิทธิในการสมัครขอพำนักต่อเพื่อทำงานได้ เป็นเวลา 3 ปีเต็ม ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติทางด้านประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษาก่อนที่จะกลับมาหางานประจำใน ประเทศไทยได้


กิจกรรมระหว่างเรียนที่ University of Victoria

CAN หลักสูตรการแล่นเรือใบ (sailing) สำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์
CAN หลักสูตรปีนเขา สำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์
CAN หลักสูตรเล่นสกี สำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์


วิคตอเรีย , Vancouver Island

่ วิคตอเรีย Victoria เป็นเมืองขนาดเล็กที่มีประชากรประมาณ 335,000 คน ตัวเมืองล้อมรอบไปด้วย เทือกเขา กับ มหาสมุทรแปซิฟิก วิคตอเรียเป็นเมืองหลวงของงบริติชโคลัมเบีย ตั้งอยู่ตรง ปลายสุดของเกาะแวนคูเวอร์ อากาศเย็นสบายตลอดปี


วัฒนธรรมของแคนาดา

ในเมือง วิคตอเรีย นี้ ผู้คนเป็นมิตร และ วิคตอเรีย มีวัฒนธรรมที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติ และยังอุดมไปด้วยศิลปะ โดยมีการแสดงศิลปะและการแสดงบนเวทีมากมาย


หลักสูตรที่น่าสนใจ ที่ วิคตอเรีย

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ
2. หลักสูตรปริญญาตรี
3. หลักสูตรปริญญาโท
4. หลักสูตรปริญญาเอก


โฮมสเตย์

การพักแบบโฮมสเตย์ คือ การอาศัยอยู่ในบ้าน กับครอบครัวชาว วิคตอเรีย โดยที่นักเรียนมีห้องเป็นส่วนตัว ครอบครัวเจ้าของบ้านนั้น จะต้อนรับและดูแลนักศึกษาเสมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่ง ของบ้าน บ้านแต่ละหลังถูกคัดเลือกมาอย่าง รอบคอบ


หอพักของมหาวิทยาลัย

สถาบัน การศึกษาหลายแห่งจะมีหอพักประจำ สำหรับนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือละแวกใกล้เคียง ห้องพักจะเป็นแบบเดี่ยว หรือไม่ก็เป็นแบบห้องรวม และมีโรงอาหารไว้คอยบริการ

 

สอบถามข้อมูล ทุนการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยแคนาดา
OEC Global Education
กรุงเทพ (02) 720 6845 - 6 เชียงใหม่ 081-8811548 , 053 285157