Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

About OEC [TH] แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ

 About us : OEC Global Education


       >> Thai   English


โอ อี ซี โกลเบิล เอดูเคชั่น จำกัด

หนึ่งในผู้ก่อตั้งสมาคมแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เปิดมา 30 กว่าปี

OEC Global Education เป็นศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2528 (ค.ศ. 1985) ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ OEC Global Education เป็นหนึ่งในศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย เป็นสมาชิก และหนึ่งในผู้ก่อตั้ง สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

 

THAI INTERNATIONAL EDUCATION CONSULTANTS ASSOCIATION หรือ เรียกอย่างย่อว่า เทียก้า (TIECA) โดยผู้บริหารของเรา เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆและช่วยงานบริหารสมาคมฯ ในหลายยุคสมัย แต่เดิมบริษัทใช้ชื่อว่า Oversea Education Center (OEC) เพราะเป็นบริษัทแนะแนวลำดับแรกๆของประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น OEC Global Education ซึ่งยังคงตัวย่อเดิมของบริษัท เป็น OEC ที่ลูกค้ายังคงจดจำได้ตลอดมา

 

OEC ตัวแทนคุณภาพ หนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
OEC Global Education is an approved member of the 
Thai International Education Consultant Association ( TIECA).

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ)

คุณ ปวีณา ปาณะวร ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานใหญ่  บริษัท โออีซี  โกลเบิลเอดูเคชั่น อดีตกรรมการ สมาคมฯสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ)  ในครั้งเข้ารับตำแหน่งรุ่นที่ผ่านมา และมีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี พ.ศ.2557 อ่านข้อมูลต่อ...


OEC เป็น ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ  ที่ได้รับการรับรองจากหลายสถาบันถึงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ  เช่น  OEC เป็น New Zealand Recognized Agent TIECA membership   ICEF Agent memeber FELCA membership   เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็น แผนกการศึกษา ของ สถานฑูตนิวซีแลนด์ แผนกการศึกษา ของ บริติชเคาซิล แผนกการศึกษาสถานทูตออสเตรเลีย 

 

เจ้าหน้าที่แนะแนวของ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ    ล้วนมีประสบการณ์ในการเรียน และการใช้ชีวิตในต่างประเทศ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อที่ตรงไปตรงมา และซื่อสัตย์ต่อลูกค้าตลอดไป

 

OEC เป็น สมาชิก ของหน่วยงานเหล่านี้

 -  TIECA
 -  New Zealand Recognized Agent
 -  ICEF
 -  Felca

       

OEC ได้พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้ เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษา ในหลายประเทศทั่วโลก ที่นักเรียนไทย ที่ สนใจไปเรียนต่อต่างประเทศ เช่น อังกฤษ  อเมริกา นิวซีแลนด์  ออสเตรเลีย  แคนาดา  สิงคโปร์    เยอรมัน สวิส และอีกหลายประเทศในยุโรป  การไป เรียนต่อต่างประเทศ จะ เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้ประสบการณ์ พร้อมการใช้ชีวิตที่ดี    นักเรียนสามารถเลือก โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัยได้ ตรงตามความต้องการ และ ความสามารถของนักเรียนเอง

 

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ที่ปรึกษาการเรียนต่อต่างประเทศ OEC ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของนักเรียนทุกท่าน อบอุ่นใจสะดวกสบาย มั่นใจ เมื่อ ปรึกษาเรื่องเรียนต่อต่างประเทศ กับ OEC
 

เรียน ปริญญาโท ปริญญาตรี ปริญญาเอก มัธยมศึกษา ต่างประเทศ

study oversea หลักสูตรภาษาอังกฤษ ทุก ระดับ
study oversea หลักสูตรมัธยมศึกษา: ประจำ หรือ ไป-กลับ เปิดรับตลอดปี
study oversea หลักสูตร Certificate
study oversea หลักสูตร Diploma
study oversea หลักสูตรปริญญาตรี:
study oversea หลักสูตรปริญญาโท:
study oversea หลักสูตรปริญญาเอก

 

เอเจนซี่เรียนต่อต่างประเทศ
OEC ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนจากสถานบันการศึกษาซึ่ง กพ. ให้การรับรอง ทั้งในอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา และสวิสเซอร์แลนด์


ติดต่อ OEC : เอเจนซี่เรียนต่อต่างประเทศ:

โอ อี ซี โกลเบิล เอดูเคชั่น จำกัดOEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844 , ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157 
 , เวียดนาม : โทร (84) 8 38208921


 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ