Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนมัธยมต่างประเทศ เลือกเรียนมัธยมที่ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์

เรียนมัธยมต่างประเทศ

เรียนมัธยมต่างประเทศ

เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของ ลูกหลาน เราเป็นอย่างมาก แล้ว หากภาษาอังกฤษเราไม่แข็งพอ การเป็นอยู่ที่ต่างประเทศจะฝึกตัวของนักเรียน ให้กล้าพูดมากกว่า เพื่อนๆที่ต่างประเทศจะดีกับเราไหม เด็กๆ หลายๆ คนอาจมีคำถามเหล่านี้ ครูจะดูแลเอาใจใส่นักเรียนต่างชาติ หรือเปล่า จากที่แอดมิน เคยมีประสบการณ์ไปอยู่มาหลายครั้ง แต่ละครั้งอยู่เป็นเดือน ก็พบว่า เด็กนักเรียนไทย เก่งกว่า เด็กท่องถิ่นในหลายเรื่อง แต่ไม่ค่อยกล้าแสดงออก เช่น กล้าพูด กล้าคิด กล้าเล่นกีฬา ให้เค้าเห็นแม้เราจะถนัด ถ้าเรากล้าที่ก้าวออกไปเผชิญโลกภายนอกที่แตกต่างออกไปจากบ้านของเรา แน่นอนว่าประสบการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นกับเราแน่นอน ซึ่งแน่นอนว่ามันคุ้มค่าอย่างๆมาก

 


เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์จัดเป็นประเทศที่นักเรียนไทยนิยมส่ง ลูกๆ หลานๆ ไปเรียนในระดับมัธยมมากที่สุด เพราะนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ปลอดภัย และ ราคาไม่แพงมากเมื่อเทียบกับเรียนในยุโรป หรือ อเมริกาซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง นิวซีแลนด์ สงบ และปลอดภัย ไม่ค่อยมีปัญหาอาชาญกรรม ทำให้ผู้ปกครองของนักเรียนไทยส่วนใหญ่จึงมั่นใจว่าเมื่อส่งบุตรหลานไปเรียนนิวซีแลนด์แล้ว ก็มักจะได้ภาษาอังกฤษที่ดี และจบการศึกษาได้ตามเวลาแถมด้วยชาวนิวซีแลนด์นั้นเป็นมิตรและอัธยาศัยดี มีความหลากหลายของเชื่้อชาติ ทำให้คนในประเทศนี้ ส่วนใหญ่เข้าใจถึงความแตกต่าง

 

ประเภทของโรงเรียนค่าใช้จ่ายในการเรียน และที่พักมีแบบใด้บ้าง

โรงเรียนมีทั้งแบบ ชายล้วน หญิงล้วน และแบบสหศึกษา แยกเป็นเอกชน รัฐบาล และกึ่งรัฐบาล 

 

โรงเรียนรัฐบาลนิวซีแลนด์ (State School) 

โรงเรียนของรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากโรงเรียนรัฐบาลในนิวซีแลนด์มี คุณภาพดี และมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบ หากนักเรียนไทยไปเรียน  ค่าเรียนโดยเฉลี่ย 250,000-400,000 บาท ต่อปี รวมกับค่าที่พักโดยเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 200,000 - 3000,000 บาทต่อปี (ขึ้นอยู่กับเมือง) 

 

โรงเรียนเอกชนกึ่งรัฐบาลนิวซีแลนด์  (Integrated School)

โรงเรียนเอกชนกึ่งรัฐบาลนิวซีแลนด์ นั้นเป็นโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลบางส่วนเท่านั้น มีค่าเรียนโดยเฉลี่ย  350,000-400,000 บาท ต่อปี  ค่าที่พัก โดยเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 200,000-300,000 บาทต่อปี (ขึ้นอยู่กับเมืองด้วย )

 

โรงเรียนเอกชนนิวซีแลนด์  (Private School)

โรงเรียนของเอกชนนิวซีแลนด์เป็นโรงเรียนขนาดไม่ใหญ่มาก  ทางโรงเรียนประเภทนี้จะดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากไม่มีงบจากภาครัฐทำให้ มีค่าใช้จ่ายในการเรียนโดยเฉลี่ยสูง ถึง 400,000-700,000 บาท ต่อปี ค่าที่พัก แต่โดยเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 250,000 - 300,000 บาท ต่อปี * (ขึ้นอยู่กับเมืองด้วย) ที่พัก ของโรงเรียนนิวซีแลนด์ หลักๆ มี 2 แบบ คือ พักกับโฮมสเตย์ กับ พักหอพักของโรงเรียนประจำ **เลือกโรงเรียนมัธยมต่างประเทศได้ตามเมืองที่ต้องการ

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

 


 


งานเรียนมัธยมต่างประเทศ  ออสเตรเลีย เรียนมัธยมที่ออสเตรเลีย

การจัดการศึกษาระดับประถม และมัธยมในประเทศออสเตรเลีย อยู่ในความดูแล รับผิดชอบ ของแต่ละรัฐ โดยทั่วไป จะเริ่มรับ นักเรียนต่างชาติ เข้าเรียนต่อทั้ง โรงเรียนของรัฐ และเอกชน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 7 (Year 7 หรือเทียบเท่า ม.1) จนถึง ปริญญา สำหรับในระดับประถม ทางสถาบันการศึกษา จะพิจารณารับนักเรียนเป็นรายบุคคลไป 

 

 

โรงเรียนไฮสคูล ไปเช้าเย็นกลับ ประจำ หรือ โฮมสเตย์ ระดับมัธยมศึกษา มี 2 แบบ คือ 

1. Day School ไปเช้าเย็นกลับ 

2. Boarding School โรงเรียนไฮสคูล ประจำ หรือ โฮมสเตย์


ซึ่งทั้งแบบโรงเรียนประจำและ ไป-กลับ นอกจากนี้โรงเรียนไฮสคูล ยังแบ่ง เป็น โรงเรียนไฮสคูล หญิงล้วน หรือ โรงเรียนไฮสคูล ชายล้วน และ โรงเรียนไฮสคูล สหศึกษาคือมีทั้งนักเรียนหญิงชายเรียนร่วมกัน

 

ระดับ มัธยมศึกษา ไฮสคูล ของออสเตรเลีย แบ่งออกเป็น 

ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (Year 7-10 หรือเทียบเท่า ม.1 - ม.4 ของไทย)

ระดับ โรงเรียนไฮสคูล มัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 11-12 หรือเทียบเท่า ม.5 - ม.6 ของไทย)

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

 เรียนมัธยมที่แคนาดา

แคนาดาเปิดรับสมัครนักเรียนจากต่างชาติเกือบทุกประเทศ โดยมากเป็น ชาวอเมริกาใต้ ยุโรป และเอเชีย โรงเรียนที่แคนาดากว่า 80-90% เป็นของรัฐบาลซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากโรงเรียนรัฐบาลมีสภาพที่ดี และมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบ เพราะได้รับการสนับสนุนการรัฐบาลเป็นจำนวนมาก โดยโรงเรียนรัฐในแคนาดาถูกแบ่งเขตการศึกษาต่างๆ เรียกว่า School District  แต่ละเขตการศึกษานั้นๆ ก็จะมีโรงเรียนรองรับนักเรียน อีกหลายโรงเรียนย่อยความแตกต่าง ด้าน ขนาด และจำนวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียน 

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

 


 โรงเรียนมัธยมของอังกฤษ และสหราชอาณาจักร

โรงเรียนมัธยมในประเทศอังกฤษมีหลายโรงเรียนที่มีคุณภาพการศึกษาระดับโลกเลยทีเดียว โดยโรงเรียนมัธยมของประเทศอังกฤษ จะแบ่งออกเป็นโรงเรียนรัฐบาล และก็โรงเรียนเอกชน แต่สำหรับนักเรียนต่างชาติ จะมีสิทธิ์เรียนในโรงเรียนเอกชนเท่านั้น โดยโรงเรียนเอกชนนั้น หรือ Private School จะเปิดรับสมัครนักเรียนอายุ 13 ปี ที่สอบผ่าน CEE (การสอบวัดระดับหลังจากเรียนจบชั้นประถม เพื่อเข้าเรียนในชั้นมัธยม) ผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กๆไปเรียนยังโรงเรียนชายล้วน หญิงล้วน หรือโรงเรียนสหศึกษา ซึ่งมีให้เลือกอยู่ทั่วประเทศ ทั้งแบบประจำ และไปเช้ากลับเย็น ก็เลือกได้เช่นกัน 

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

 เรียนมัธยมที่อเมริกา 

ประเทศที่นักไทยสนใจไปศึกษามากที่สุด แต่จะได้ไปหรึเปล่า ก็ต้องพยายามกันมากหน่อย ด้วยความยากในการสมัคร และ ค่าเรียน และการแข่งขันที่สูง ทั้งระดับ มัธยมต้น และ  มัธยมปลาย  แต่ไม่ใช่นักเรียนทุกคนที่ต้องการไปแล้วสามารถ ไปได้ เพราะอเมริกามีกฏเกณฑ์การรับสมัครที่ยากในระดับโรงเรียน และ ยากในการขอวีซ่าเข้าประเทศอเมริกาถือว่า เป็นประเทศ มีคุณภาพชีวิต และ คุณภาพการศึกษาสูง และ สำเนียงภาษาที่คุ้นหู คนไทย  

 

โรงเรียนมัธยมอเมริกามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก อเมริกามีชื่อเสียงในเรื่องเทคโนโลยี ความทันสมัยในการใช้ชีวิต มีความหลากหลายในวัฒนธรรม แต่มีข้อจำกัดคือเมื่อไปศึกษาโรงเรียนมัธยมของรัฐบาล รัฐบาลมีนโยบายใหม่คือ ให้นักเรียนต่างชาติศึกษาในโรงเรียนของรัฐได้ 1 ปีเท่านั้น แต่หากต้องการเรียนต่อต้องศึกษาต่อที่โรงเรียนเอกชน * โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับรายละเอียด 

   

โรงเรียนมัธยม ของรัฐบาลอเมริกา

เปิดรับสมัครนักเรียนจากต่างชาติ  โรงเรียนในอเมริกาของรัฐบาล รองรับนักเรียนในแต่ละระดับ มีความแตกต่างด้านขนาด และจำนวนประชากรในแต่ละพื้นที่ โรงเรียนรัฐบาล มีนักเรียนทีทุนสนับสนุนมากกว่าโรงเรียนเอกชนจากหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนต่างชาติ มีความหลากหลายในวัฒนธรรม เชื้อชาติ และประเพณี
 

ค่าใช้จ่ายเรียนมัธยมรัฐบาลอเมริกา

- ค่าใช้จ่ายในการเรียนของโรงเรียนรัฐบาล รวม ค่าที่พัก/ค่าอาหาร/ประกันสุขภาพ เฉลี่ยต่อปี 1 ล้านบาท (ค่าใช้จ่ายอาจสูงขึ้นอยู่กับเมือง)
 

 

โรงเรียนมัธยมของเอกชน 

โรงเรียนเอกชนในอเมริกานั้น มั่นใจได้เลยเมื่อคุณได้ส่งบุตรหลานไปศึกษาที่โรงเรียนเอกชนในอเมริกา  ครูจะสามารถดูแลนักเรียนได้อยากทั่วถึง หลักสูตรในการสอนของโรงเรียนเอกชนในอเมริกานั้น นักเรียนสามารถเลือกวิชาเรียนต่างๆได้ เน้นมีความเป็นระเบียบวินัย ฝึกให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำ เพิ่มทักษะให้กับนักเรียนโดยการให้เล่นกีฬา ดนตรี และศิลปะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี ค่าใช้จ่ายในการเรียนของโรงเรียนรัฐบาล รวม ค่าที่พัก/ค่าอาหาร/ประกันสุขภาพ เฉลี่ยต่อปี  1.5 ล้านบาท  (ค่าใช้จ่ายอาจสูงขึ้นอยู่กับเมือง)  

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

 


โรงเรียนมัธยมเอกชน St. Francis Methodist School (SFMS) ประเทศสิงคโปร์

โรงเรียนหนึ่งทางเลือก สำหรับนักเรียนไทยหลายคน ที่ประสบปัญหาภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงมากนัก และมีช่องว่างระหว่างมาตรฐานความรู้นักเรียนไทย กับมาตรฐานระบบการศึกษาสิงคโปร์อยู่ห่างกันเกินไป ทำให้นักเรียนเหล่านี้ไม่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเช้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลของสิงคโปร์ได้ (การสอบ AEIS)  หรือบางคนเข้าไปเรียนแล้ว การเรียนไม่ไหว เรียนไม่ทัน  ดังนั้นโรงเรียนเอกชนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นักเรียนไทยสามารเข้าเรียนได้ มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนระบบมัธยม นอกจากนี้ยังมีทางเลือกหลักสูตรมัธยมมากกว่า 1 หลักสูตรที่เหมาะกับตนเอง

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

 


เรียนโรงเรียนมัธยมในประเทศไทยกับโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ

Regent's International School Bangkok จัดระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติด้วยหลักสูตรแบบองค์รวมของสหราชอาณาจักรและหลักสูตร International Baccalaureate โดยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Year 13) อายุ 2 - 18 ปี แบบประจำ (อยู่หอพัก) และไป-กลับ 
 

เป็นโรงเรียนนานาชาติระดับแนวหน้าในประเทศไทย เป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในระดับภูมิภาคที่อยู่ภายใต้เครือข่ายองค์กรระดับโลก Round Square ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่เลือกเฟ้นโรงเรียนที่ผลิตผู้เรียนที่มีศักยภาพความเป็นผู้นำที่มีความรู้ทางวิชาการโดดเด่นและยังผสานความมีคุณธรรมและจริยธรรม  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

 


 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3  

รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ