Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ประสบการณ์เรียนต่อ TMC Academy ประเทศสิงคโปร์

อยากไปเรียน คอร์สระยะสั้นสิงคโปร์ ปริญญา ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยแห่งสิงคโปร์
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาที่สิงคโปร์ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157


เรียนต่อต่างประเทศ ทุนการศึกษา 2000$SGD » สำหรับนักเรียนหญิงที่สมัครเรียนระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ในสาขา Engineering/IT/Cybersecurity กับสถาบัน PSB Academy Singapore ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินมูลค่า 250$SGD เมื่อสมัครเรียน อ่านเพิ่มเติม

รีวิวเรียนต่อ TMC Academy ประเทศสิงคโปร์

 

 

 

Student Name:  TAT Mahaty (ผู้ช่วยสมเด็จพระสังฆราช แห่งประเทศกัมพูชา)

School:   TMC Academy

Course:    Certificate in English (Intermediate 1)


ก่อนอื่นอยากทราบว่าทำไม พระคุณเจ้า ถึงเลือกไปเรียนที่นี่ค่ะ

อาตมาเป็นเจ้าอาวาสวัด และเป็นผู้ช่วยสมเด็จ พระมหาสังฆราชแห่งกัมพูชาด้วยครับ หากว่า อาตมาอยู่ที่ประเทศกัมพูชา อาจจะไม่มีโอกาสฝึกฝนภาษาอังกฤษมากนัก ถึงเลือกเรียนที่ประเทศสิงคโปร์สะดวกในการเดินทาง เป็นประเทศที่ไม่ไกลมากด้วยครับ และประเด็นสำคัญที่สุดรวมทั้งในอดีตพระมหากษัตริย์  นโรดม สีหนุ ของกัมพูชา และผู้นำของประเทศสิงคโปร์ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครับ อาตมาจึงมาเลือกเรียนอยู่ที่นี้ครับ และยังสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับ โยมชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนา


พระคุณเจ้าค่ะ สภาพแวดล้อม ภูมิประเทศและชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ไปถึงแล้วประทับใจอะไรบ้างค่ะ 

บ้านเมืองดี และสะอาดด้วยครับ ชีวิตความเป็นอยู่สงบสุขดี ปลอดภัย ที่ประทับใจมากที่สุดคือเรื่องต้นไม้ครับ อาตมากลับไปประเทศจะเอาตัวอย่างเรื่องดูแลหรือปลูกต้นไม้ให้มีระเบียบเหมือนประเทศสิงคโปร์ครับ


พระคุณเจ้าค่ะ โรงเรียน อาจารย์ เพื่อนนักเรียนต่างชาติ และหลักสูตรที่ศึกษาอยู่เป็นอย่างไรบ้างค่ะ

โรงเรียนบรรยากาศดี สะอาด อาจารย์ดีเพราะเขามีความตั้งใจสอนครับ เพื่อนนักเรียนรักกันดีเวลาหยุดพักเขาก็ชวนกันไปทานอาหารอย่างสามัคคีกันครับ หลักสูตรที่เรียนก็ดีเยี่ยม แต่สำหรับอาตมาก็ลำบากนิดหน่อยเพราะเราเข้าเรียนมาเรียนใหม่ ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับ ต้องรักเรียนและสู้ๆต่อไปครับ ขอบคุณ OEC ครับ ที่ให้ข้อมูลและติดต่อประสานงานดูแลให้


 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ