Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ข้อมุลเรียนต่อ ศึกษาต่ออเมริกา

 อยากไปเรียนภาษา คอร์ส ระยะสั้น ป.ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยที่อเมริกา

เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศอเมริกา กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

ข้อมูลประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลอเมริกา เรียนต่ออเมริกา

สหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ใน ทวีปอเมริกาเหนือ มีประชากรประมาณ 298 ล้านคน สหรัฐอเมริกาประกอบด้วยรัฐต่างๆ 50 รัฐ กับ 1 เขตการปกครองนั้นคือ วอชิงตัน ดีซี ( Washington DC) โดยมีมลรัฐ Alaska อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแคนาดา และมีมลรัฐฮาวายอยู่ทางตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิก มีเนื้อที่ประมาณ 9.9 ล้านตารางกิโลเมตร (เทียบเท่ากับ 18 เท่าของพื้นที่ประเทศไทย) 


เรียนที่อเมริกา 

อเมริกา เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากรัสเซียและ แคนาดา เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศกว้างขวางมาก จึงทำให้ภูมิอากาศแตกต่างกันด้วย 

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้หลายรัฐ ดังนั้นอเมริกา จึงถูก แบ่งเป็น 7 เขตดังนี้

ข้อมูลอเมริกา เรียนต่ออเมริกา

  1. Northwest State : Washington, Oragon, Idaho
  2. Southwest State : California, Nevada, Utah, Arizona
  3. North Central State : Montana, Wyoming, Colorado, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Minnesota, Iowa, Missouri
  4. South Central State : New Mexico, Oklahoma, Arkansas, Texas, Louisiana
  5. Midwest State : Wisconsin, Illinois, Michigan, Indiana, Ohio, Kentucky
  6. Northeast State : New Hampshire, Vermont, New York, Pennsylvania, West Virginia, Virginia, Maine, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, District of Columbia
  7. Southeast State : Tennessee, North Carolina, South Carolina, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida

เศรษฐกิจของอเมริกา    

เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเป็นระบบเศรษฐกิจเสรี ชาวอเมริกันส่วนใหญ่จะมีฐานะใกล้เคียงกัน มีเป็นจำนวนน้อยที่จะ ร่ำรวยมหาศาล หรือยากจนมากมาย 

สหรัฐเป็นประเทศที่มีความเจริญและเป็นผู้นำในธุรกิจหลายประเภทและทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องบิน คอมพิวเตอร์ รวมถึงการท่องเที่ยว และความบันเทิง ความมั่งคั่งส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมอุตสาหกรรม และธุรกิจเอกชน


ซานฟราน ข้อมูลอเมริกา เรียนต่ออเมริกา


ภูมิอากาศของอเมริกา

อากาศแตกต่างกันในแต่ละเมือง และ รัฐ อเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่ จึงมีสภาพอากาศไม่เหมือนกัน เช่น อากาศหนาว ถึง หนาวเย็นมากที่บริเวณขั้วโลกเหนือ ในมลรัฐอะแลสกา ขณะที่บริเวณที่ราบด้านตะวันตกของแม่น้ำมิสซิสซิปปี (Mississippi) จะค่อนข้างแห้งแล้ง และมีความแห้งแล้งมากบริเวณที่ลุ่มภาคตะวันตกเฉียงใต้ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิต่ำในช่วงฤดูหนาว ซึ่งจะมีอากาศดีขึ้นเป็นครั้งคราวในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ เว้นแต่ในมลรัฐฮาวาย และมลรัฐฟลอริดา มีอากาศอบอุ่น ตลอดเกือบทั่งปี โดยจะได้รับความอบอุ่นจากลมของเนินเขาด้านตะวันออก ของเทือกเขาร๊อกกี้ 

ฤดูกาลมีทั้งหมด 4 ฤดู คือ

1. ฤดูร้อน ( Summer) มิถุนายน – สิงหาคม 
2. ฤดูใบไม้ร่วง ( Autumn) กันยายน – พฤศจิกายน 
3. ฤดูหนาว ( Winter) ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 
4. ฤดูใบไม้ผลิ ( Spring) มีนาคม – พฤษภาคม 


ระบบไฟฟ้าของอเมริกา

ระบบไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกาเป็นระบบ 115V,600 Cycles ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย ไม่แนะนำให้นักศึกษานำเครื่องไฟฟ้าจากประเทศไทยติดตัวไป


เวลาที่อเมริกา 

ด้วยประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างมาก จึงมีการแบ่งความแตกต่างของเวลาตามเส้นแบ่งของโลกเป็น 4 เขตเวลา (Time Zone) คือ

1. Eastern Time Zone (EST) : จะมีเวลาช้ากว่าในประเทศไทย 12 ชั่วโมง 
2. Central Time Zone (CST) : จะมีเวลาช้ากว่าในประเทศไทย 13 ชั่วโมง 
3. Mountain Time Zone (MST) : จะมีเวลาช้ากว่าในประเทศไทย 14 ชั่วโมง 
4. Pacific Time Zone (PST) : จะมีเวลาช้ากว่าในประเทศไทย15 ชั่วโมง

ในแต่ละ Time Zone จะมีเวลาแตกต่างกัน 1 ชั่วโมง ตัวอย่างเช่น เวลาใน Eastern โซน เป็นเวลาบ่าย 4 โมงเย็น เวลาในเขต Central โซนจะเป็นบ่าย 3 โมงเย็น ในเขต Mountain โซนเป็นเวลาบ่าย 2 โมง และเวลาในเขต Pacific โซนจะเป็นเวลาบ่ายโมงตรง ในฤดูใบไม้ร่วงจะมีการหมุนเข็มนาฬิกาให้เวลาเดิน หน้าเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง โดยจะหมุนในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ตุลาคม และในฤดูใบไม้ผลิ จะหมุนเข็มนาฬิกาให้เวลาถอยหลัง 1 ชั่วโมง โดยจะหมุนในวันอาทิตย์แรกของ เดือนเมษายน


ศุลกากรของอเมริกา

การนำเงินติดตัว เมื่อไปเรียนที่อเมริกา หรือซื้อสินค้าไปยังอเมริกา จะมีข้อจำกัดหลายอย่าง  หากนักศึกษาต้องการนำเงินสดสกุลดอลลาร์สหรัฐเข้าประเทศได้ แต่วงเงินสูงสุดไม่เกิน US$ 10,000 หากพกเงินสดถ้ามากกว่านั้นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางเข้าประเทศ


 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ