Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนมัธยมที่ เมลเบริน์ ซิดนีย์ บริสเบน ออสเตรเลีย

 

เรียนมัธยมที่ออสเตรเลีย  Australia High school

งานเรียนมัธยมต่างประเทศ  ออสเตรเลีย

ระบบการศึกษามัธยมออสเตรเลีย

การจัดการศึกษาระดับประถม และมัธยมในประเทศออสเตรเลีย อยู่ในความดูแล รับผิดชอบ ของแต่ละรัฐ โดยทั่วไป จะเริ่มรับ นักเรียนต่างชาติ เข้าเรียนต่อทั้ง โรงเรียนของรัฐ และเอกชน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 7 (Year 7 หรือเทียบเท่า ม.1) จนถึง ปริญญา สำหรับในระดับประถม ทางสถาบันการศึกษา จะพิจารณารับนักเรียนเป็นรายบุคคลไป ซึ่งนักเรียนจะต้องมีผู้ปกครองไปอยู่ด้วย

 

โรงเรียนประจำ หรือ โฮมสเตย์ ดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดให้มีผู้ปกครองดูแล (Guardian) ซึ่งอาจจะเป็นญาติพี่น้องที่อยู่ที่นั่น หากน้องๆ ไม่มีญาติพี่น้อง ทางโรงเรียน ที่นักเรียนสมัครจะจัดหาผู้ปกครอง (Guardian) ให้ ซึ่งต้องเสีย ค่าใช้จ่ายในการจ้างคนมาเป็นผู้ปกครอง แต่ก็ต้องเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ ที่พักอาศัยในออสเตรเลีย บางโรงเรียน อาจจะเป็น อาจารย์ หรือ เจ้าหน้าที่ โรงเรียน เป็นผู้ดูแลแทน 

 

โรงเรียนมัธยมที่น่าสนใจ

High school in Australia

City

State

Ashwood College 

Ashwood

Victoria

Fahan School 

Hobart

Tasmania

Footscray City College 

Footscray

Victoria

Friends’ School 

Hobart

Tasmania

Hutchins School

Hobart

Tasmania

Knox School 

Melbourne

Victoria

Launceston Church Grammar School

Launceston

Tasmania

Macquarie Grammar School 

Sydney

NSW

Maribynong College 

Macleod

Victoria

Mater Christi College

Belgrave

Victoria

Nudgee International College 

Brisbane

Queensland

New South Wales Government  Schools

Many Cities

NSW

Oxley College 

Melbourne

Victoria

Scotch Oakburn College

Launceston

Tasmania

St. Michael's Collegiate School

Hobart

Tasmania

St. Paul's College 

Adelaide

South Australia

South Australian Government Schools

Many Cities

South Australia

Tasmanian Government Schools

Many Cities

Tasmania

Taylors College - Study Group

Melbourne,
Perth,
Sydney

NSW

Toorak College 

Melbourne

Victoria

University Senior College

Adelaide

South Australia

Victorian Government  Schools

Many Cities

Victoria

Whitefriar Catholic College 

Melbourne

Victoria

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มี 2 แบบ คือ 

1. Day School ไปเช้าเย็นกลับ พักโฮมสเตย์

2. Boarding School  อยู่ประจำ พักหอพัก


ซึ่งทั้งแบบโรงเรียนประจำและ ไป-กลับ ยังแบ่งเป็น โรงเรียนหญิงล้วน หรือ โรงเรียนชายล้วน และ โรงเรียนสหศึกษา คือมีทั้งนักเรียนหญิงชายเรียนร่วมกัน แต่ในส่วนหอพักจะแยกชายหญิง

 

ระดับมัธยมศึกษาไฮสคูลของออสเตรเลีย แบ่งออกเป็น 

แต่ละรัฐจะแบ่งโรงเรียนไม่เหมือนกัน เช่น Year 7-10 กับ Year 11-12 แยกเรียนคนละโรงเรียนกัน

หรือเรียนรวมอยู่ในโรงเรียนเดียวกันก็มี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Year 7-10 หรือเทียบเท่า ม.1 - ม.4 ของไทย)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 11-12 หรือเทียบเท่า ม.5 - ม.6 ของไทย)

 

โรงเรียนนานาชาติ มัธยมออสเตรเลีย (International School)

เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนจากนานาชาติโดยเฉพาะนักเรียนที่มีภูมิหลังมาจากประเทศ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาแม่ ส่วนมากจะเป็น โรงเรียนไฮสคูล ระดับมัธยมปลายเน้นการปรับตัว และแก้ไขข้อบกพร่องทางภาษา ปีการศึกษาจะเริ่ม ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง ต้นธันวาคม หลักสูตรที่เปิดสอนมีทั้งหลักสูตรของออสเตรเลียเอง หรือหลักสูตร IB

การเปิดภาคเรียนของโรงเรียนไฮสคูล ออสเตรเลีย

โดยทั่วไปเวลาของการเปิดเรียนของ โรงเรียนมัธยม รัฐต่าง ๆ จะแตกต่างกัน บางรัฐจะแบ่งภาคการศึกษาเป็น 3 ภาค และบางรัฐจะแบ่งเป็น 4 ภาค โดยทั่วไปหากนักเรียนไทย มีคะแนนภาษาอังกฤษดี เช่น เรียนในระบบอินเตอร์มา หรือ มีผลสอบ IELTS 5.5 / TOEFL 500 ผลการเรียนดีก็สามารถต่อชั้นได้เลย เช่น จบ ม.3 ของไทย สามารถไปต่อ Year 10 (ม.4) ได้เลยหากผลการเรียนไม่ดี หรืออ่อนภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนอาจจะให้เรียน ปรับพื้นฐาน ประมาณครึ่งปี (2 เทอม)

 

ค่าเทอม เรียนมัธยมออสเตรเลีย

ค่าเทอมต่อปี แตกต่างกันระหว่างของรัฐและเอกชน ด้านล่างเป็นตัวอย่างของโรงเรียนรัฐบาล แห่งหนึ่ง

• ค่าเทอม Year 7 – Year 10 AUD 13,000/ปีการศึกษา

• ค่าเทอม Year 11 – Year 12 AUD 14,000/ปีการศึกษา

• ค่า homestay รวมอาหาร AUD 13,200/ปีการศึกษา

ทั้งหมดยังไม่รวมค่าชุดนักเรียน และค่ากิจกรรม

 

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3 

รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ