Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนมัธยมที่ เมลเบริน์ ซิดนีย์ บริสเบน ออสเตรเลีย

 

เรียนมัธยมที่ออสเตรเลีย  Australia High school

งานเรียนมัธยมต่างประเทศ  ออสเตรเลีย

ระบบการศึกษามัธยมออสเตรเลีย

การจัดการศึกษาระดับประถม และมัธยมในประเทศออสเตรเลีย อยู่ในความดูแล รับผิดชอบ ของแต่ละรัฐ โดยทั่วไป จะเริ่มรับ นักเรียนต่างชาติ เข้าเรียนต่อทั้ง โรงเรียนของรัฐ และเอกชน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 7 (Year 7 หรือเทียบเท่า ม.1) จนถึง ปริญญา สำหรับในระดับประถม ทางสถาบันการศึกษา จะพิจารณารับนักเรียนเป็นรายบุคคลไป

 

ไฮสคูลประจำ หรือ โฮมสเตย์ เราดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดให้มีผู้ปกครองดูแล (Guardian) ซึ่งอาจจะเป็นญาติพี่น้องที่อยู่ที่นั่น หากน้องๆ ไม่มีญาติพี่น้อง ทางโรงเรียน ที่นักเรียนสมัครจะจัดหาผู้ปกครอง (Guardian) ให้ ซึ่งต้องเสีย ค่าใช้จ่ายในการจ้้างคนมาเป็นผู้ปกครอง แต่ก็ต้องเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ ที่พักอาศัยในออสเตรเลีย บางโรงเรียน อาจะเป็น อาจารย์ หรือ เจ้าหน้าที่ โรงเรียน เป็นผู้ดูแลแทน 

 

โรงเรียนมัธยมที่น่าสนใจ  

High school in Australia City State
Ashwood College Thai lang Ashwood Victoria
Fahan School Thai lang Tasmania Tasmania
Footscray City College Thai lang Footscray Victoria
Macquarie Grammar School Thai lang Sydney NSW
Maribynong College Thai lang Macleod Victoria
Nudgee International College Thai lang Brisbane Queensland
New South Wales School Regions Thai lang aus Many Cities NSW
St. Michael's College School Tasmania Tasmania
St. Paul's College Thai lang Adelaide South Australia
Taylors College - Study Group Melbourne,
Perth,
Sydney
NSW
The Friends School Thai lang Tasmania Tasmania
University Senior College Adelaide South Australia
Mater Christi College Thai lang Belgrave Victoria
Oxley College Thai lang Melbourne Victoria
Toorak College Thai lang Melbourne Victoria
Knox School Thai lang Melbourne Victoria
Whitefriar Catholic College Thai lang Melbourne Victoria

โรงเรียนไฮสคูล ไปเช้าเย็นกลับ ประจำ หรือ โฮมสเตย์ ระดับมัธยมศึกษา มี 2 แบบ คือ 

1. Day School ไปเช้าเย็นกลับ 

2. Boarding School โรงเรียนไฮสคูล ประจำ หรือ โฮมสเตย์


ซึ่งทั้งแบบโรงเรียนประจำและ ไป-กลับ นอกจากนี้โรงเรียนไฮสคูล ยังแบ่ง เป็น โรงเรียนไฮสคูล หญิงล้วน หรือ โรงเรียนไฮสคูล ชายล้วน และ โรงเรียนไฮสคูล สหศึกษาคือมีทั้งนักเรียนหญิงชายเรียนร่วมกัน

 

ระดับ มัธยมศึกษา ไฮสคูล ของออสเตรเลีย แบ่งออกเป็น 

ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (Year 7-10 หรือเทียบเท่า ม.1 - ม.4 ของไทย)

ระดับ โรงเรียนไฮสคูล มัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 11-12 หรือเทียบเท่า ม.5 - ม.6 ของไทย)

 

โรงเรียนนานาชาต มัธยมออสเตรเลีย (InternationalSchool)

เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนจากนานาชาติโดยเฉพาะนักเรียนที่มีภูมิหลังมาจากประเทศ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาแม่ ส่วนมากจะเป็น โรงเรียนไฮสคูล ระดับมัธยมปลายเน้นการปรับตัว และแก้ไขข้อบกพร่องทางภาษา ปีการศึกษาจะเริ่ม ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง ต้นธันวาคม

 

การเปิดภาคเรียนของโรงเรียนไฮสคูล ออสเตรเลีย

โดยทั่วไปเวลาของการเปิดเรียนของ โรงเรียนไฮสคูล รัฐต่าง ๆ จะแตกต่างกัน บางรัฐจะแบ่งภาคการศึกษาเป็น 3 ภาค และบางรัฐจะแบ่งเป็น 4 ภาค โดยทั่วไปหากนักเรียนไทย มีคะแนนภาษาอังกฤษดี มีผลสอบ IELTS (5.5) หรือ TOEFL (500) ผลการเรียนดีก็สามารถต่อชั้นได้เลย เช่น จบ ม.3 ของไทย สามารถไปต่อ Year 10 (ม.4) ได้เลยหากผลการเรียนไม่ดีทางสถาบันอาจจะให้เรียน ปรับพื้นฐานของนักเรียน ประมาณครึ่งปี เรียนมัธยมออสเตรเลีย ไม่มีผลภาษาอังกฤษ เราช่วยได้

 

ค่า เทอม เรียน มัธยม ออสเตรเลีย

ค่าเทอมต่อปี แตกต่างกันระหว่างของรัฐและเอกชน ด้านล่างเป็นตัวอย่างของโรงเรียนของเอกชน แห่งหนึ่ง

Year 7 – $10,320

Year 8 – $10,550

Year 9 – $10,990

Year 10 – $10,990

Year 11 – $11,440

Year 12 – $11,440

ทั้งหมดไม่รวมค่าชุดนักเรียน และค่ากิจกรรม

 

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ