Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนต่อสิงคโปร์ Study in Singapore

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อสิงคโปร์ Study in Singapore เรียนต่อสิงคโปร์ Study in Singapore   

สำหรับน้องๆ ที่กำลังมองหาหลักสูตรการเรียนภาษาที่ประเทศสิงคโปร์ (แบบระยะสั้น หรือ ระยะยาว)  ปัจจุบัน นักเรียน นักศึกษาจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะไป “เรียนภาษาที่สิงคโปร์ที่ รู้จักกันดีว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งธุรกิจ การเงิน และการศึกษาที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงทำให้นักเรียนไทยนิยมที่มาเรียนที่สิงคโปร์  

 

สิงคโปร์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่เติบโตทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดในโลก นักเรียนที่มาเรียนได้รับโอกาสในการเรียนที่ มีคุณภาพระดับโลก และได้เรียนรู้วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน ไปพร้อมๆกัน  การปรับตัวของนักเรียนไทย ทำได้ไม่ยาก ทั้งเรื่องการปรับตัวเรื่องสภาพอากาศ อาหาร สิงคโปร์มีเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ที่มีความหลากหลายทั้งจีน มาเลย์ อินเดีย และ  ยุโรป ที่มา อาศัย จนกลายเป็น ชาติที่เรียกว่า “คนสิงคโปร์”  รวมทั้งประเพณีต่างๆ  การเป็นอาณานิคมของสิงคโปร์ยังคงมีอิทธิพลมาถึงทุกวันนี้  เห็นได้จากตึกและโบสถ์ต่างๆจะตั้งอยู่ทางใต้ของแม่น้ำ รวมทั้งสถาปัตยกรรม ที่น่าตื่นตาตื่นใจ  ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจถึงสมัยการปกครองในสมัยอดีต

 

การมาเรียนที่สิงคโปร์จะพบว่ามีการใช้ภาษาเอเชียท้องถิ่น และ การใช้ภาษาอังกฤษกันแพร่หลาย ส่งผลให้ระบบการศึกษาสิงคโปร์ เป็นแบบ bilingual   มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และ ภาษาท้องถิ่น  เช่น  มาเลย์  จีน  และ ทมิฬ

เรียนต่อสิงคโปร์ Study in Singapore

เรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์และมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีโอกาสได้ทั้งภาษาจีน

การศึกษาของสิงคโปร์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เด็กทุกคนจะได้รับโอกาส ในการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ และ ในขณะเดียวกันก็ยังได้ซึมซับวัฒนธรรมจีน และภาษาจีนอีกด้วย

 

มหาวิทยาลัย และสถาบันภาษาที่เปิดสอนปริญญาที่สิงคโปร์

มหาวิทยาลัย James Cook University, Singapore เรียนภาษา ป.ตรี-โท ได้รับปริญญาจากออสเตรเลีย
James Cook University ที่สิงคโปร์ ดูแลนักศึกษาต่างชาติดีมาก เพราะเป็นมหาวิทยาลัย เดียวกับ มหาวิทยาลัย เจมส์คุกส์ ของออสเตรเลีย โดยนำหลักสูตรการสอนโดยตรงมาจากออสเตรเลีย นักเรียนและผู้ปกครอง ทุกคน มั่นใจได้ในระบบ   อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 


เรียน Foundation, Diploma, ป.ตรี-โท Singapore Institute of Management (SIM) สิงคโปร์

สถาบันการศึกษาชั้นนำของเอกชน ที่ได้รับความนิยมที่สุดในสิงคโปร์ ครองรางวัลสถาบันการศึกษาเอกชนยอดเยี่ยม 6 ปีซ้อน Singapore Institute of Management หรือเรียกสั้นๆว่า SIM ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1964 โดยรัฐบาลสิงคโปร์ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดตั้งให้เป็น Open University Degree Programme  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 


Kaplan Singapore

สถาบันการศึกษาเอกชนของสิงคโปร์ ที่มีสาขาทั่วโลก เปิดมากว่า 70 ปี มีชื่ออย่างทางการว่า Kaplan Higher Education Academy เปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษและสอนวิชาต่างๆเช่น การบัญชี ธุรกิจ บริหารและจัดการ การเงิน การท่องเที่ยวและการโรงแรม สื่อสารมวลชน และอื่นๆอีกมากมาย มีระบบการสอนที่ทันสมัย โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท   อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 


Singapore Management University (SMU)

เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในการวิจัยระดับโลกการเรียนการสอนที่โดดเด่นทางด้านธุรกิจ มีหลักการสอนโดยใช้ต้นแบบมาจาก Wharton School ที่มีชื่อเสียงแห่งมหาวิทยาลัย Pennsylvania มีวิทยาเขตตั้งอยู่ใจกลางเมืองสิงคโปร์ และเป็นย่านธุรกิจ ศิลปะ และมรดกทางวัฒนธรรม สะดวกสบายในการเดินทางไปเรียน คณะที่เปิดสอน สาขาบริหารธุรกิจ , การบัญชี , เศรษฐศาสตร์ , ระบบสารสนเทศ , กฎหมาย   อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 


Dimensions International College

สถาบันเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ ภาษา , บริหารธุรกิจ , การจัดการ , ธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม บัญชี และ การตลาด มีตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร , อนุปริญญา , อนุปริญญาขั้นสูงจนถึงระดับปริญญาตรี   อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 


Management Development Institute of Singapore (MDIS)

MDIS ให้โอกาสกับบุคคลที่ต้องการพัฒนาความสามารถในวิชาชีพโดยจัดให้มีหลักสูตร การศึกษาในแขนงต่างๆ เช่น ด้านธุรกิจและการจัดการ ด้านสื่อสารมวลชน ด้านชีววิทยาการแพทย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทำงานด้านวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มีชื่อเสียง และ ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย เปิดสอนหลักสูตร ป.ตรี / ป.โท  เรียนจบแล้วได้วุฒิจากประเทศอังกฤษ หรือออสเตรเลียตามหลักสูตรที่เรียน   อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 


PSB Academy

สถาบันการศึกษาคุณภาพที่มีชื่อเสียงและทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศสิงคโปร์ เปิดสอนหลักสูตรภายใต้ the National Productivity Board (NPB) และเป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศ อังกฤษ และ ออสเตรเลีย PSB Academy เป็นสถาบันเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตร Diploma เมื่อเรียนจบแล้ว เรียนต่อเพียง 16-24 เดือน ก็ได้รับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัยชื่อดังของ ออสเตรเลียและ อังกฤษ เช่น University of Newcastle, University of Wollongong, Coventry University, Edit Cowan University เป็นต้น  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 


East Asia Institute of Management (EAIM)

สถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ เปิดสอนหลักสูตรตั้งแต่ระดับ อนุปริญญา จนถึงปริญญาโท โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ 4 แห่งคือ 1. De Montfort University 2. Edinburgh Business School , Heriot Watt University 3. Queen Margaret University 4. Aston University, Birmingham หลักสูตรที่เปิดสอน เช่น การจัดการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว / การจัดการธุรกิจ การเงิน การบัญชี ระบบข้อมูลธุรกิจ การตลาด / ชีววิทยา / วิทยาศาสตร์การแพทย์ / จิตวิทยา  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 


EVO house accommodation services in Singapore

บริการที่พักให้กับนักศึกษาจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในสิงคโปร์  เช่น  PSB  Academy,  KAPLAN  Higher  Education  Academy,  Raffles College , SMU  และ MDIS ปัจจุบัน EVO House มีที่ตั้งอยู่หลากหลายทั่วประเทศสิงคโปร์ เช่น River Valley, Bugis, Upper  Bukit  Timah, Holland  Village และ West  Coast  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 


At Sunrice Global Chef Academy Singapore

เปิดสอนหลักสูตรด้านการทำอาหาร และทำขนมโดยเฉพาะมีนักเรียนมากกว่า 40 เชื้อชาติ และมีเชฟที่มีชื่อเสียงหลากหลายประเทศมาสอน ที่ตั้งสถาบันอยู่ใจกลางเมือง มีสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือการเรียนการสอนครบครัน  ในแต่ละหลักสูตรนักเรียนจะได้ฝึกงานแบบได้รับค่าจ้างที่โรงแรม หรืออาหารที่มีชื่อเสียงระดับ 4-5ดาว ซึ่งจัดหาโดยสถาบัน และสถาบันยังมีทุนการศึกษาในและเทอมการศึกษาอีกด้วย  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 


เรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษา Inlingua 

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองถนนออชาร์ด ย่านช้อปปิ้ง เดินทางสะดวก ใกล้รถไฟและสถานที่เที่ยวต่างๆ ครูผู้สอนเป็นชาวต่างชาติ นักเรียนต่อห้องน้อย ได้ฝึกภาษาเต็มที่ นักเรียนไทยน้อยมาก รับนักเรียนอายุ 13 ปีขึ้นไป หลักสูตรที่เปิดสอน General English / Academy English  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 


TMC Academy

สถาบันจัดหลักสูตรการศึกษา Private Education Organizations (PEOs) ในรูปแบบที่แตกต่างและหลากหลายระดับ เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี และโท    อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 


เรียนภาษา ป.ตรี-โท Amity Global Institute Singapore

เป็นสถาบันเอกชน (มีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย) ได้รับรองมาตรฐานหลักสูตรการสอนมากมายจากหลากหลายหน่วยงานเช่น Edu Trust Singapore เปิดสอนในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ประกาศนียบัตรวิชาชีพการบัญชี หลักสูตรภาษาระยะสั้น และระยะยาว  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 


เรียนการโรงแรม และการท่องเที่ยว HTMi Singapore

สถาบันเอกชนด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวของสวิสเซอร์แลนด์ได้ขยายวิทยาเขตมาเปิดที่สิงคโปร์ เพื่อให้นักเรียนไม่ต้องเดินทางไกล มีโอกาสได้เรียนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการคุณภาพสูงเช่นเดียวกับ สวิสเซอร์แลนด์ มีรูปแบบการเรียนที่ควบคู่กับการปฎิบัติงานจริง พร้อมด้วยห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ทันสมัย   อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 


Curtin University Singapore

Curtin University Singapore รองรับโดยหลักสูตรอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Curtin University Australia วิทยาเขตที่ประเทศสิงคโปร์เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย Curtin University วิทยาเขตเมือง Pert ประเทศ Australia หลังจากเรียนจบแล้ว จะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัย Curtin University, Australia ซึ่งมีชื่อเสียงในระดับต้นๆของประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังเปิดสอนระบบ Pathway Program เพื่อความยืดหยุ่นของหลักสูตรนักเรียนสามารถเลือกเรียน อนุปริญญาก่อนเพื่อเตรียมพร้อมในระดับ Undergraduate ซึ่งทำให้นักเรียนเรียนจบเร็วขึ้น    อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 


Spring College International

สถาบันสอนภาษาชั้นนำของสิงคโปร์ อาจารย์ผู้สอน มีประสบการณ์ในการสอน ห้องเรียนสะดวกสบาย สิ่งอำนวยความสะดวก มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ล่าสุดควบคู่กับสื่อการเรียน และการสอนที่ทันสมัย    อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 


London school of Business and Finance (LSBF)

LSBF เป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์บรรยากาศและปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียน การสอนที่ช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้ เติบโตและประสบความสำเร็จ คุณจะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆจากทุกมุมโลก เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต   อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 


Nanyang Institute of Management (NIM)

สถาบันที่มีหลักสูตรใบประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพจากมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตร ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงและสมเหตุสมผลในประเทศสิงคโปร์ และได้รับความรู้และสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกับนักเรียนในต่างประเทศเช่น อังกฤษ    อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 


เรียนดนตรี เรียนเต้น สิงคโปร์  Singapore Raffles Music College

SRMC เป็นวิทยาลัยการดนตรี และการเต้นชั้นนำที่มีคุณภาพอันดับต้นๆของประเทศสิงคโปร์ และเป็นวิทยาลัยดนตรีเพียงแห่งเดียวในประเทศที่ได้รับรางวัล Edutrust Certification Award จาก CPE 4 ปีซ้อน และยังเป็นวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรกับมหาลัย London College of Music (ภายใต้มหาลัย University of West London) ซึ่งนักเรียนที่เรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ SRMC จะได้รับปริญญาบัตรที่ออกโดย London College of Music     อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 


Raffles Design Institute

สถาบันด้านแฟชั่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียและยุโรป​ เชียวชาญด้านการออกแบบและธุรกิจ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

- เรียน ป.ตรี 3 ปี และ ป.โท 1 ปี พิเศษ รับทุนสูงสุด S$10,000 

- มีสาขาทั้งหมด 18 สาขาใน 10 ประเทศเช่นที่ อิตาลี สิงคโปร์ ประเทศไทย เป็นต้น

  


เรียนออกแบบอัญมณี ที่ JDMIS 

JDMIS เป็นสถาบันชั้นนำด้านอัญมณีในประเทศสิงคโปร์ มีห้องเรียน และ ห้องปฎิบัติการขนาดใหญ่ที่ทันสมัย ชั้นเรียนขนาดเล็ก 8-12 คนในแต่ละชั้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิด สถาบันตั้งอยู่ที่ Sunshine Plaza อาคารออฟฟิต การค้ากลางใจเมือง ประเทศสิงคโปร์   อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3 

รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ