Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

โปรโมชั่นเรียนภาษาที่ Holmesglen เมลเบิร์น ออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ Holmesglen Institute of TAFE
เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

 

Holmesglen Institute of TAFE  เปิดสอนในปี ค.ศ. 1982 ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนกว่า 50,000 คน ซึ่งเป็นนักศึกษานานาชาติจำนวน 4,000 คน สถาบันเปิดสอนหลายสาขา เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, ธุรกิจ, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, การท่องเที่ยวและการบริการการโรงแรม  มีวิทยาเขต 3 แห่ง 

1.วิทยาเขต Chad stone
2.วิทยาเขต Moorabbin
3.วิทยาเขต Waverley

ตั้งอยู่ใกล้กับร้านค้าและสวนสาธารณะ มีสิ่งอำนวยความสะดวก และการนันทนาการรายรอบ อีกทั้งยังอยู่ภายในรัศมีที่จะเข้าถึงรถโดยสาร สาธารณะได้ง่าย โดยอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 20-30 นาที เท่านั้น และยังเป็นสถาบันที่เปิดสอนในด้านสายวิชาชีพชื่อดังแห่งหนึ่งของเมืองเมลเบิร์น เป็นหนึ่งในเครือข่ายของสถาบัน TAFE ซึ่งดำเนินงานโดยรัฐบาล (Australian Government network of TAFE Institutions) เปิดสอนในระดับวิชาชีพและระดับสูงขึ้น รวมทั้งเปิดสอนในหลักสูตรที่สามารถ ใช้ในการศึกษาต่อยอด ในระดับอุดมศึกษาได้ด้วย


 

จุดเด่นของสถาบัน  Holmesglen Institute of TAFE 
1. Holmesglen เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในออสเตรเลียที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า วิทยาลัย Holmesglen ยึดมั่นในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
 
2. Holmesglen มีหลักสูตรวิชาชีพให้เลือกมากมาย เปิดสอนทุกวันรวมทั้งวันอาทิตย์ นอกจากชื่อเสียงคุณภาพด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับมาตรฐานสากลแล้ว Holmesglen ยังเป็นที่ยอมรับในบทบาทนำในโครงการพัฒนานานาชาติ หลายโครงการ
 
3. ศูนย์ภาษาของ Holmesglen เป็นหนึ่งในศูนย์ภาษาชั้นนำของประเทศ ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองวิทยฐานะ คณาจารย์ล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์การสอน ทุกคนสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป นอกจากนี้คุณภาพหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพว่าทันสมัยที่ยึดเอาแนวทฤษฎีการสอนภาษาที่เน้นการสื่อสาร อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ยังครบครันเพียบพร้อม
 
4. วิทยาเขตหลักของวิทยาลัย Holmesglen ตั้งอยู่ในเขต  Chadstone  ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางเมือง Melbourne ไปทางตะวันออกเฉียงใต้เพียง 20 นาที การเดินทางสะดวก มีสายรถเมล์ผ่านวิทยาเขตจำนวนมาก อยู่ใกล้กับศูนย์การค้า สนามกีฬา ภัตตาคารและสถานบันเทิงต่าง ๆ

   

เรียนปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ที่ สถาบัน Holmesglen เมลเบิร์น

1. เรียนปริญญาตรีบริหารการบัญชี Bachelor of Business (Accounting)
2. เรียนปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Bachelor of Business Administration
3. เรียนปริญญาตรีด้าน Bachelor of Early Childhood Education
4. เรียนปริญญาตรีด้านพยาบาล Bachelor of Nursing
5. เรียนปริญญาตรีด้านการสำรวจ Bachelor of Building Surveying
6. เรียนปริญญาตรีด้านการจัดการ Bachelor of Construction Management and Economics
7. เรียนปริญญาตรีด้านกีฬา Bachelor of Sports Media


 


 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3