Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ทุนส่วนลดค่าเรียนต่อต่างประเทศ ทุนเรียนดี* สมัครที่ กรุงเทพ เชียงใหม่


เรียนต่อต่างประเทศ เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ 2020 ที่ นิวซีแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ระยะเวลา 1-2 เดือน เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมอายุระหว่าง 10-18 ปี สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด รับส่วนลดทันทีที่สมัครสูงสุด 6,000 บาท หมดเขต 31 ม.ค. 2563 อ่านต่อ

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนต่อต่างประเทศ
 อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อิตาลี ยุโรป [ บางส่วน ]


ทุนรัฐบาล ศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

ทุนรัฐบาลศึกษาต่อต่างประเทศแบบ 100% เป็นการให้ทุนโดยมีสอบแข่งขัน และผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เท่านั้นจึงจะได้ไปศึกษาตามสถาบันที่ให้ทุนนั้นๆ และ ผู้รับทุนต้องกลับมารับใช้หน่วยงานที่ออกทุนให้เป็นระยะเวลา อย่างน้อย 2 เท่าของการเดินทางไปศึกษา หากไม่มาต้องชดใช้เงิน เป็นจำนวน 2 เท่าขึ้นไป  ตัวอย่างเช่น ทุนกพ. ที่สำนักงาน กพ จะเป็นผู้จัดสอบแข่งขัน โดยผู้สนใจควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก scholar.ocsc.go.th 


ทุนของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

ทุนศึกษาต่อต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นทุนเรียนบางส่วน ทุนการศึกษาในระดับมัธยมจนถึงอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเหล่านี้ มอบให้นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อระดับวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี หรือ โท อาจมีบางสาขาเป็นสาขาวิชาชีพ ความสามารถในงานเทคนิค และ งานกึ่งวิชาชีพ แบบนี้ส่วนใหญ่ไม่ต้องกลับมาชดใช้ทุน 


รูปแบบในการขอทุนการศึกษาของต่างประเทศ 

ทุนการศึกษาของต่างประเทศ โดยทั่วไปนักเรียนที่จะขอทุน ควรมีผลการเรียนระดับที่ดีมาก  และ ปกติมักจะมีผู้เข้าขอทุนจำนวนมาก โดยมากทางโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัยจะมอบให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นด้านการเงิน หรือ นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยระดับสูง  เป็นพิเศษ เช่น เกรด 3.5-4.0  หรือ นักเรียนมีความสามารถที่เด่นด้าน กีฬา ศิลปะการแสดง หรือ ด้านอื่นๆ นักเรียนสามารถสมัครขอทุนการศึกษาได้ที่สถาบันการศึกษาได้โดยตรง หรือ โดยผ่านการสมัครจากเอเจนซี่*


ทุนเรียนดีเป็นอย่างไร มีหลักเกณฑ์ ด้านใดบ้าง  services 

ทุนเรียนดีเค้าให้ทั้งหมด หรือ แค่บางส่วน  บางทุนการศึกษาอาจมีการให้โดยอัตโนมัติเมื่อสมัครเรียน หากนักเรียนมีคุณสมบัติตามเกณท์ที่กำหนด เช่น เกรดดี ภาษาุสุดยอด แต่น้องๆ ก็ต้องเช็คข้อมูลทุนกับสถาบันให้ดีว่า เมื่อเรียนจบ แล้ว น้อง ๆ ต้องกลับมาใช้ทุนไหม ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ บางทุนจะรวมค่าเล่าเรียน ที่พักและค่าครองชีพ ขณะที่ในบางทุนการศึกษาอาจรวม เฉพาะค่าเล่าเรียน หรือ จ่ายให้แค่บางส่วน จะอย่างไรก็ตามทุนการศึกษายังทำให้นักเรียน ได้ส่วนลดค่าเรียนเป็นระดับหมื่นบาททีเดียว


ทุนส่วนลดค่าเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือหมดเขตแล้ว สามารถเช็คข้อมูลอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่ OEC ค่ะ

กรุงเทพฯ หัวหมาก โทร 02-7206844 | ปิ่นเกล้า 02-8819344 | เชียงใหม่ 053-285157


สนใจ เรียนต่อ  เรียนปริญญาโท เรียนปริญญาตรี แต่ ผลภาษาไม่มี หรือ เกรดน้อย ทักมาคุยกันก่อนที่

    


 


สำหรับผู้สนใจ ข้อมูลการเรียนต่อระดับปริญญาตรีในสหรัฐอเมริกา หลักสูตร 2+2 เรียนในวิทยาลัยชุมชน แล้วโอนเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย และมีหลักสูตรเรียนควบ High School Completion สำหรับน้อง ม.5 อ่านเพิ่มเติม


ทุนเรียนปริญญาตรี-โท ที่อเมริกา

 

ทุนเรียนอเมริกา ป.ตรี-โท

• DeVry Universiry ระดับ ป.ตรี รับทุน USD 3,000 - 6,000 ต่อ ปี และรับทุนต่อเนื่องจนจบ 4 ปี 

• Keller Graduate School of Management รับทุน ป.โท USD 1,500 - 3,750 ต่อปี และต่อเนื่องจนจบ 2 ปี  

< อ่านต่อ >


ทุนเรียนออสเตรเลีย

ทุน ศึกษาต่อต่างประเทศ บางทุนจะรวม ค่าเล่าเรียน ที่พักและค่าครองชีพ ขณะที่ในบาง ทุนการศึกษาอาจรวม เฉพาะค่าเล่าเรียนหรือ จ่ายให้แค่บางส่วน จะอย่างไรก็ตามทุนการศึกษา ยังทำให้ นักเรียน ได้ส่วนลดค่าเรียนเป็นระดับหมื่นบาททีเดียว


ทุนการศึกษาเรียนต่อมหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษ

 

International Study Group (ISC) สถาบันภาษาในเครือของ Study Group


เสนอทุน 1,000 – 3,000 ปอนด์

สำหรับ นศ.ไทย ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญา ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษ อาทิเช่น  

 

Kingston University London
Lancaster University
University of Leeds
University of Sheffield
University of Huddersfield


เป็นต้น รายละเอียดทุนของแต่ละมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ไฟล์ PDF **
 

สถาบัน ISC เปิดสอนหลักสูตร Pathway เพื่อให้ นศ.เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ International Foundation, International Year One และ Pre Master


** ทั้งนี้เงื่อนไข สาขาวิชาและหลักสูตรที่เปิดรับของแต่ละมหาวิทยาลัยจะแตกต่างกัน **
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ OEC ค่ะ 


 

ทุนการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศ

เรียนอังกฤษ | เรียนอเมริกา |เรียนแคนาดา |เรียนนิวซีแลนด์ |เรียนออสเตรเลีย | เรียนสิงคโปร์


 
ประเทศ หัวข้อทุนการศึกษา
อเมริกา เรียน ป.ตรี ที่อเมริกา เส้นทางสู่มหาลัยระดับท็อป แบบ 2+2
อเมริกา เรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย อเมริกา
อเมริกา ทุนเรียนภาษา เรียนจบ ไม่ต้องสอบ TOEFL เข้ามหาิวิทยาลัย อเมริกาได้ทันที
นิวซีแลนด์ NZ ทุนเรียนปริญญา ที่ Otago University
นิวซีแลนด์ NZ ทุนเรียนปริญญา ที่ Lincoln University สำหรับนักเรียนไทย
นิวซีแลนด์ NZ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ของ University of Canterbury
ออสเตรเลีย ทุนเรียนทำอาหารเป็น เชพ ระดับโลก ที่ ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย NZ ทุนเรียนที่มหาวิทยาลัย La Trobe University
ออสเตรเลีย NZ ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัย Queensland University of Technology (QUT)
ออสเตรเลียNZ ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัย La Trobe University
อังกฤษ ใหม่ ทุนเรียนต่อ ป.ตรี-โท สำหรับ นักศึกษาที่ผลการเรียน GPA 2.5 ขึ้นไป
อังกฤษNZ ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยของอังกฤษ University of Bedfordshire 
อังกฤษ ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยของอังกฤษ University of Sunderland
อังกฤษNZ ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยของอังกฤษ Teesside University
อังกฤษ ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยของอังกฤษ University of Greenwich
อังกฤษ ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยของอังกฤษ University of Portsmouth
อังกฤษ ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยของอังกฤษ Bournemouth University
   

 


 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ OEC ใกล้บ้านคุณ

OEC กรุงเทพฯ    

OEC สาขา หัวหมาก :
โทร : 02-720-6844 
Line ID :  oechm

OEC สาขา ปิ่นเกล้า :
โทร : 02-881-9344
Line ID : oecpk 

 

OEC เชียงใหม่

OEC สาขา เชียงใหม่ : 
โทร : 053 285157
Line ID : oeccm7
 

 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ