Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

มหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์

เรียนมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์

การเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี และ ปริญญาโทในนิวซีแลนด์นั้น นักศึกษาต้องมีผลการเรียนระดับก่อนหน้าที่ดี รวมถึงทักษะภาษาอังกฤษระดับสูง ทั้งยังมีผลการเรียน ในระดับที่ต้องการ จึงจะสามารถผา่นการคัดเลือกเข้าไปยังมหาวิทยาลัยได้ โดยการวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษนั้นจะกระทำโดยผ่านการ สอบภาษาอังกฤษ  อาทิ  IELTS  ซึ่งปกติรับขึ้นต่ำที่ 5.5 สำหรับ ปริญญาตรี และ  6.5 สำหรับปริญญาโท ทั้งนี้ ขึ้นกับ คณะและสาขาที่สนใจเรียน

 

คุณสมบัติของผู้ต้องการเรียนปริญญาที่นิวซีแลนด์
ระดับปริญญาตรี ที่นิวซีแลนด์

นักศึกษาจบชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากทางมหาวิทยาลัยของประเทศไทย สามารถสมัครเข้าเรียน ต่อในระดับ ปริญญาตรี (แต่ถ้านักศึกษามีวุฒิจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องเข้าเรียนหลักสูตร Foundation Studies Programme ก่อน หรือมิฉะนั้นก็เข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน Year 13 หรือเลือกเรียนหลักสูตรอนุปริญญาในวิทยาลัย อาชีวศึกษา 2 ปี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 แล้วจึงสมัครเรียนต่อปริญญาตรี) คะแนน TOEFL อย่างต่ำ 550 หรือ IELTS 5.5 


ระดับปริญญาโท/เอก ที่นิวซีแลนด์

นักศึกษาจะต้องสำเร็จปริญญาตรี/โท มีคะแนน TOEFL 600 หรือ IELTS 6.5-7.0 บางสาขาวิชาจะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้วย มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีเอกสารชี้แจงวิทยานิพนธ์ พร้อมประวัติส่วนตัว มหาวิทยาลัย ในนิวซีแลนด์มีด้วยกันทั้งหมด 8 มหาวิทยาลัย และเป็นของรัฐบาลทั้งหมด มหาวิทยาลัยเหล่านี้กระจายอยู่ตามเมืองใหญ ่ทั่วประเทศ โดยอยู่ที่เกาะเหนือและเกาะใต้ 

 

ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ ระบบเทอม มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ มี 3 เทอม

เทอมที่ 1. มีนาคม – พฤษภาคม
เทอมที่ 2. มิถุนายน – สิงหาคม
เทอมที่ 3. กันยายน – พฤศจิกายน

 

ระบบภาคเรียน (Semester) มี 2 ภาค

เทอมที่ 1. มีนาคม – มิถุนายน

เทอมที่ 2. กรกฎาคม – พฤศจิกายน    

 

วันหยุดภาคฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ และมีวันหยุดประมาณ 2-3 สัปดาห์ ในระหว่างเทอม/ภาค มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ช่วงต้นปีการศึกษาในเดือนมีนาคม มีบางมหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาใหม่กลางปีในเดือนกรกฎาคมในบางสาขา

 


 

The University of Auckland

มหาวิทยาลัยแห่ง เมืองโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ อยู่ที่เมือง AUCKLAND เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุด เด่นทางด้านคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และมีการสอนวิชาการแว่น (OPTOMETRY) และวิจิตรศิลป์ด้วย อ่านเพิ่มเติมคลิก


Auckland University of Technology (AUT)

Auckland University of Technology ก่อตั้งเมื่อปี 1895 มีนักศึกษาประมาณ 25,000 คน มีหอพักมหาวิทยาลัย ที่สามารถเดินไป เรียน และ AUT อยู่ใจกลางเมือง โดยทาง มหาวิทยาลัย Auckland University of Technology (AUT) คัดเลือกสถานที่พักสำหรับนักศึกษาอย่างรอบคอบ มี Homestay ที่จดทะเบียนกับมหาวิทยาลัย แต่ละครอบครัวได้ถูกสัมภาษณ์และตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ด้านที่พัก   AUT University มีนักศึกษาจาก 85 ประเทศทั่วโลกกำลังศึกษาอยู่ที่ AUT และพวกเขาได้รวมการเรียน หนึ่งที่สนับสนุนความหลากหลายของผู้คนวัฒนธรรมและความคิด  อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


Lincoln University

มหาวิทยาลัยลินคอล์น (Lincoln University) หนึ่งในแปด มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์ โดยในตอนก่อตั้งใช้ชื่อว่า The Canterbury Agriculture College ในภายหลังได้สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยลินคอล์น ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองไคร์สเชิร์ช ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ ตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองมากนัก ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2421 ตั้งอยู่ในเมืองไคร์สเชิร์ช ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาะใต้ของประเทศ  อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


Victoria University of Wellington

Victoria University of Wellington เป็นมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำที่มีความแข็งแกร่งทางด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย นิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1899 ทำให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัย Victoria ตั้งอยู่ในเมือง Wellington อันเป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ โดยตั้งอยู่ใกล้กับรัฐสภา สถานทูตและสถาบันวิจัยชั้นนำมากมาย   อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


University of Otago

มหาวิทยาลัยโอทาโก้ อยู่ที่เมือง DUNEDIN เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1869 เด่นในวิชาที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ กายภาพบำบัด ตลอดจนวิชาพลศึกษา นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์  อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


University of Waikato

University of Waikato ตั้งอยู่ที่เมือง Hamilton City ซึ่งแวดล้อมไปด้วยเนินเขาที่เขียวขจี ป่า ทะเลสาบและแม่น้ำ โดยตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเลที่สวยงามสองแห่งในศูนย์กลางตอนบนของ North Island Auckland ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด ของนิวซีแลนด์ อยู่ห่างออกไปทางเหนือเพียง 90 นาทีหากเดินทางด้วยรถยนต์ เช่นเดียวกับรีสอร์ตท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงระดับโลกของ Waitomo Caves, Rotorua และ Taupo ก็อยู่ห่าง ออกไป ไม่เกิน 90 นาที เรียนที่แฮมิลตัน ซึ่งเป็นเกาะที่มีแม่น้ำไวกาโต ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของนิวซีแลนด์ไหลผ่าน นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไวกาโต   อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


Massey University

มหาวิทยาลัย Massey ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดสอนโดยระบบออนไลน์มานานกว่า 50 ปี นักศึกษาชาวนิวซีแลนด์เองก็เรียนผ่านระบบออนไลน์กับทาง Massey เป็นจำนวนมาก จากการจัดลำดับโดย QS World University Rankings  มหาวิทยาลัย Massey ติดอัดดับท๊อป 300 ของโลก และติดอันดับท๊อป 5 สำหรับการเรียนออนไลน์  อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


University of Canterbury

University of Canterbury เป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 200 แห่งทั่วโลก ตั้งอยู่ในบริเวณที่กว่างขวาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีเยี่ยมไว้ให้ บริการ นักศึกษา ประกอบ ด้วยห้องบรรยาย แบบโรงละคร อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร และอาคารวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ห้องปฎิบัติการ สตูดิโอ และห้องปฎิบัติการวิจัย   อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3