Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

มหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์

อยากไปเรียนภาษาที่ นิวซีแลนด์ คอร์ส มัธยม ปริญญา ตรี -โท -เอก ที่นิวซีแลนด์
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศนิวซีแลนด์ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 720684402 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157


เรียนต่อต่างประเทศ เรียนซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2020 ระยะเวลา 1-2 เดือน เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมอายุระหว่าง 10-18 ปี โครงการดีๆ ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆในต่างแดน แถมยังได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเพื่อนชาวต่างชาติ ชวนเพื่อนซี้มาสมัครเป็นคู่รับส่วนลดรวม 12,000 บาท วันนี้-28 ธ.ค. 2562 สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด อ่านต่อ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์

 

การเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี และ ปริญญาโทในนิวซีแลนด์นั้น นักศึกษาต้องมีผลการเรียนระดับก่อนหน้าที่ดี รวมถึงทักษะภาษาอังกฤษระดับสูง ทั้งยังมีผลการเรียน ในระดับที่ต้องการ จึงจะสามารถผา่นการคัดเลือกเข้าไปยังมหาวิทยาลัยได้ โดยการวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษนั้นจะกระทำโดยผ่านการ สอบภาษาอังกฤษ  อาทิ  IELTS  ซึ่งปกติรับขึ้นต่ำที่ 5.5 สำหรับ ปริญญาตรี และ  6.5 สำหรับปริญญาโท ทั้งนี้ ขึ้นกับ คณะและสาขาที่สนใจเรียน


ไปเรียนต่อระดับไหน ก็มั่นใจเมื่อสมัครกับ
OEC ผู้เชียวชาญ เรียนต่อนิวซีแลนด์ ที่เปิดมายาวนานกว่า 30 + ปี

 

คุณสมบัติของผู้ต้องการเรียนปริญญาที่นิวซีแลนด์

ปริญญาตรี ปริญญาโทที่  มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ 
ระดับปริญญาตรี ที่นิวซีแลนด์

นักศึกษาจบชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากทางมหาวิทยาลัยของประเทศไทย สามารถสมัครเข้าเรียน ต่อในระดับ ปริญญาตรี (แต่ถ้านักศึกษามีวุฒิจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องเข้าเรียนหลักสูตร Foundation Studies Programme ก่อน หรือมิฉะนั้นก็เข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน Year 13 หรือเลือกเรียนหลักสูตรอนุปริญญาในวิทยาลัย อาชีวศึกษา 2 ปี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 แล้วจึงสมัครเรียนต่อปริญญาตรี) คะแนน TOEFL อย่างต่ำ 550 หรือ IELTS 5.5 


ระดับปริญญาโท/เอก ที่นิวซีแลนด์

นักศึกษาจะต้องสำเร็จปริญญาตรี/โท มีคะแนน TOEFL 600 หรือ IELTS 6.5-7.0 บางสาขาวิชาจะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้วย มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีเอกสารชี้แจงวิทยานิพนธ์ พร้อมประวัติส่วนตัว มหาวิทยาลัย ในนิวซีแลนด์มีด้วยกันทั้งหมด 8 มหาวิทยาลัย และเป็นของรัฐบาลทั้งหมด มหาวิทยาลัยเหล่านี้กระจายอยู่ตามเมืองใหญ ่ทั่วประเทศ โดยอยู่ที่เกาะเหนือและเกาะใต้ มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์

 

University in New Zealand  City State
Auckland University of Technology  Auckland North Island
Lincoln University  Canterbury South Island
Massey University  Palmerston North
,Auckland
North Island
University of Auckland  Auckland North Island
University of Canterbury  Christchurch South Island
University of Otago  Dunidin South Island
University of Waikato  Hamilton North Island
Victoria University of Wellington    

 


UNIVERSITY OF AUCKLAND 

มหาวิทยาลัยแห่งเมือง โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์  UNIVERSITY OF AUCKLAND อยู่ที่เมือง AUCKLAND เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุด เด่นทางด้านคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และมีการสอนวิชาการแว่น (OPTOMETRY) และวิจิตรศิลป์ด้วย


AUCKLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

มหาวิทยาลัยแห่งเมือง โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์   อยู่ที่เมือง AUCKLAND เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุปริญญา ปริญญาตรี โท และเอก โดยผสมผสานทั้งการเรียนทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สาขาที่เด่นได้แก่สาขาในสาขาธุรกิจ คอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปะ

 


UNIVERSITY OF OTAGO

มหาวิทยาลัยโอทาโก้  อยู่ที่เมือง DUNEDIN เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1869 เด่นในวิชาที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ กายภาพบำบัด ตลอดจนวิชาพลศึกษา นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 


UNIVERSITY OF WAIKATO

มหาวิทยาลัยไวทาโก้  UNIVERSITY OF WAIKATO อยู่ที่เมือง HAMILTON  มหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์แห่งนี้  เด่นทางวิชาการจัดการ วิทยาศาสตร์ และนิติศาสตร์

 


MASSEY UNIVERSITY 

มหาวิทยาลัย MASSEY UNIVERSITY นี้ มีความทันสมัย และมีขนาดใหญ่  อยู่ใกล้เมือง AUCKLAND และ PALMERSTON NORTH มหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์แห่งนี้ เด่นทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร และสัตวแพทยศาสตร์

 


VICTORIA UNIVERSITY OF WELLINGTON 

 มหาวิทยาลัยวิคตอเรียแห่ง เมือง WELLINGTON  นิวซีแลนด์ VIC U OF WELLINGTON  เป็นมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเก่าแก่มาก ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1899 มหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์แห่งนี้ เด่นทางด้าน รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์

 


UNIVERSITY OF CANTERBURY

 มหาวิทยาลัยแคนทาเบอร์รี่ อยู่ที่เมือง CHRISTCHURCH มหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์แห่งนี้ เด่นทางด้านนิติศาสตร์ วนศาสตร์ และวิจิตรศิลป์

 


LINCOLN UNIVERSITY 

 มหาวิทยาลัย ลินคอน อยู่ใกล้เมือง CHRISTCHURCH เป็นมหาวิทยาลัย ที่ใหม่ที่สุด แยกมาจาก UNIVERSITY OF CANTERBURY เด่นทางด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารสิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ เกษตรกรรมพืชสวน


ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ ระบบเทอม มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ มี 3 เทอม

เทอมที่ 1. มีนาคม – พฤษภาคม
เทอมที่ 2. มิถุนายน – สิงหาคม
เทอมที่ 3. กันยายน – พฤศจิกายน

ระบบภาคเรียน (Semester) มี 2 ภาค

เทอมที่ 1. มีนาคม – มิถุนายน

เทอมที่ 2. กรกฎาคม – พฤศจิกายน    

 

วันหยุดภาคฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ และมีวันหยุดประมาณ 2-3 สัปดาห์ ในระหว่างเทอม/ภาค มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ช่วงต้นปีการศึกษาในเดือนมีนาคม มีบางมหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาใหม่กลางปีในเดือนกรกฎาคมในบางสาขา 

 


สอบถามข้อมูล ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ 
มหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ 
OEC Global Education
กรุงเทพ : โทร 02 720 6844 เชียงใหม่ : โทร 053 285157 

 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ