Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรม ที่สวิส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ข้อดีของการเรียนต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ 

 คุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษาที่ดี  Top  5 ของโลก 
สวิสฯ เป็นประเทศที่โด่งดังด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม
 เรียนภาคทฤษฏี + เน้นฝึกปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ทำกิจการโรงแรมได้ในอนาคต
ระหว่างฝึกงาน นักเรียนจะได้รับค่าตอบแทน ที่คุ้มค่า 
 ระยะเวลาเรียน ป.ตรี 3 - 4 ปี   [เรียน+ฝึกงาน]  
 ระยะเวลาเรียน  ป.โท 1 ปี และ MBA 2 ปี [เรียน+ฝึกงาน]  

 


เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ สาขาการโรงแรมชั้นนำของ สวิสเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรม ที่สวิส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
สวิส  Business & HOTEL Management School (BHMS)

เรียน ป.ตรี-โท ที่สวิตเซอร์แลนด์ กับ BHMS เรียน 6 เดือน + ฝึกงาน 6 เดือน ได้รับค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนขั้นต่ำ 70,000-80,000 บาท ต่อเดือน)

 

- ป.ตรี เรียน 3 ปี จบ เรียนในใจกลางเมืองลูเซิร์น
- หลักสูตร 2 ปริญญา Double degree
- โอกาสรับทุนกว่า 100,000 บาท
- 1 ใน 30 โรงเรียนการโรงแรมชั้นนำของโลก


สวิส  Hotel and Tourism Management Institute (HTMi)

สถานศึกษาที่เปิดสอนวิชาการโรงแรมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดสอนใน สถาบันการศึกษาของเอกชน ซึ่งได้รับการรับรองโดยรัฐ และ / หรือ รับรองโดยสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ระดับการศึกษาที่เปิดสอนมีตั้งแต่ระดับ Certificate (หลักสูตร 1 ปี หรือต่ำกว่า 1 ปี) Diploma (2 - 3 ปี) จนถึงระดับปริญญาตรี (4 ปี) และระดับปริญญาโท (2 ปี) 

 

ภาษาที่ใช้ในการสอนนั้น แตกต่างกันออกไปในแต่ละสถาบัน บางแห่งใช้ภาษาอังกฤษในการสอน บางแห่งใช้ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาเยอรมัน 


สวิส  Swiss College Of Hospitality Management

Swiss College Of Hospitality Management เป็น โรงเรียนการโรงแรมแนวบูติคแห่งแรกของ สวิสเซอร์แลนด์ (Boutique Hotel Management School )ในเขตการปกครองของ กรุงเบริ์น เมืองหลวง ของสวิสเซอร์แลนด์ ที่ซึ่งได้วางแนวคิดและ การพัฒนาในรูปแบบ จะเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับอาชีพสายการโรงแรม ภายใต้การใช้หลักการ ดำเนินงานของโรงแรมบูติค และรีสอร์ทในระดับหรูหรา การจัดระดับความหรูหราของโรงแรมนี้ สามารถพบเห็นได้ทั่วโลก


สวิส  เรียนภาษา ป.ตรี-โท International Business Academy of Switzerland (IBAS)
สถาบันบริหารธุรกิจ ในกลุ่มบริษัท MGW Group ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ในประเทศสวิสเซอแลนด์ เดนมาร์ก และสหรัฐอเมริกา  สถาบัน IBAS ตั้งอยู่ในเมืองซูริค ประเทศสวิสเซอแลนด์ มีโรงแรมขนาดเล็กของตนเองให้นักศึกษาฝึกงาน โดยมีลูกค้าจริงๆเข้าพัก และยังมีเครือข่ายโรงแรม Berjaya Hotels & Resorts ในหลายประเทศทั่วโลก รองรับเข้าทำงานหลังจากจบการศึกษา การเรียนเป็นหลักสูตรของสวิสเซอแลนด์ควบคู่กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ หรือ มาเลเซีย


สวิส  เรียนภาษากับ LSI สวิส เมืองซูริค

โรงเรียนสอนภาษาในซูริค และได้รับการยอมรับใน 8 ประเทศทั่วโลก LSI Zurich เป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรองจาก EAQUALS และมีการตรวจสอบเป็นประจำ นอกจากนี้เรายังเป็นสมาชิกขององค์กรอื่นที่ทำงานในสาขาของเรา สวัสดิการของนักเรียนเป็นส่วนสำคัญในการให้บริการของเรา สิ่งสำคัญก็คือความก้าวหน้าด้านการศึกษาของพวกเขาในฐานะโปรแกรมการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพ ทักษะและทักษะของภาษาต่างประเทศที่จำเป็นจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพส่วนบุคคลต่อไป หลักสูตรของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อสะท้อนถึงสิ่งนี้


สวิส เรียนภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศษ ที่สถาบันภาษา Alpadia Language School ประเทศ Germany, France, Switzerland

Alpadia Language School สถาบันสอนภาษาเยอรมัน และภาษาฝรั่งเศส สถาบันจัดตั้งมากว่า 20 ปี มี 4 วิทยาเขตดังนี้ ใน 3 ประเทศ Germany, France, Switzerland

1.ภาษาเยอรมัน Berlin ย่าน Schoneberg อยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวตามประวัติศาสตร์ของเยอรมันหลายแห่ง

2.ภาษาเยอรมัน Freiburg เมืองที่เงียบสงบ เรียบง่าย

3.ภาษาฝรั่งเศส Lyon ประเทศ France เมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา มีบรรยากาศที่นักเรียนจะได้สนุกไปกับการเรียนรู้

4.ภาษาฝรั่งเศส Montreux ประเทศ Switzerland เมืองที่สะดวกในการเดินทาง อยู่ใกล้กับทะเลสาปเจนีวา


ระบบการศึกษาของ สวิตเซอร์แลนด์ * แบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้

ระดับประถม- มัธยม

1. ระดับอนุบาล (Pre-School Education) ที่ สวิสเซอร์แลนด์

เป็นการศึกษาก่อนวัยเรียน โดยทั่วไปเด็กสวิตเซอร์แลนด์ จะเข้าเรียนอนุบาลตั้งแต่อายุ 3 - 6 ปี

 

2 ระดับประถมศึกษา (Primary Education) ที่ สวิสเซอร์แลนด์

เป็นการศึกษาภาคบังคับ เด็กสวิตเซอร์แลนด์ทุกคนจะต้องเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาเมื่ออายุ 6 ปีขึ้นไป จำนวนปีที่เรียนในระดับประถม ศึกษาแตกต่างกันไป แล้วแต่ ๆ ละ มณฑลจะจัด ส่วนใหญ่เป็น 6 ปี แต่บางมณฑล สวิตเซอร์แลนด์ จัดเป็น 4 ปี หรือ 5 ปี

 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Lower Secondary Education)สวิตเซอร์แลนด์

ระยะเวลาในการศึกษาระดับนี้ มณฑลส่วนใหญ่จัดไว้ 3 ปี ต่อจากประถมศึกษา แต่บางมณฑลอาจมีระยะเวลา ศึกษาเป็น 4 ปี หรือ 5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่การจัดการศึกษา ในระดับประถมศึกษาไว้กี่ปี แต่ถ้ารวมศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาแล้ว ต้องมีระยะ เวลาทั้งสิ้น 9 ปี

เด็กนักเรียนสวิตเซอร์แลนด์ ต้องศึกษาให้จบมัธยมศึกษาต้อนต้น จึงจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ เด็กนักเรียนสวิตเซอร์แลนด์ ระดับนี้อายุประมาณ 13 - 15 ปี นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้ว สามารถเลือกว่าจะเรียนต่อระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ฝึกงานสายอาชีพ[ Apprenticeship] สวิตเซอร์แลนด์

 

4.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper Secondary Education) สวิตเซอร์แลนด์

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1.โรงเรียนศิลปศาสตร์ (Liberal Arts School) สวิตเซอร์แลนด์
2.โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ ระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education)


เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ ระดับปริญญา การศึกษาวิชาชีพชั้นสูง

swiss Higher Vocational School สอนวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ครูอนุบาล ธุรกิจ การบริหาร เป็นต้น
swiss Higher Technical School สอนวิชาชีพทางช่าง เช่น วิศวกรรมศาสตร์

5. มหาวิทยาลัย (Universities) สวิตเซอร์แลนด์

การศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยี สวิตเซอร์แลนด์โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ระดับคือ

  • 1. เรียน สวิตเซอร์แลนด์ First Degree ( ปริญญาตรี)

สถานศึกษาบางแห่งเรียก Diploma ระยะเวลาใน การศึกษา 3 - 6.5 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา

 

  • 2. เรียน สวิตเซอร์แลนด Doctorate (ปริญญา โทและ เอก)

ระยะเวลาในการศึกษา 2 - 3 ปี ต่อจากปริญญาตรี การเรียนในระดับนี้ส่วนใหญ่เป็น การสัมมนา ค้นคว้าวิจัย และเขียนวิทยานิพนธ์ สถานศึกษาบางแห่งอาจแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ Licentiate, Diploma (หรือ Certificate) และ Doctorate


ปีการศึกษา ของ สวิตเซอร์แลนด์ แบ่งเป็น 2 ภาค (Semester)

- Winter Semester กลางเดือนตุลาคม - ต้นเดือนมีนาคม
- Summer Semester กลางเดือนเมษายน - กลางเดือนกรกฎาคม


รีวิวจากน้องๆบางส่วนที่ไปกับ OEC

เรียนการโรงแรม ที่สวิส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์   เรียนการโรงแรม ที่สวิส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการ
เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์
ในประเทศไทยที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157


 


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ