Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ข้อมูลประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร

 อยากไปเรียนภาษา คอร์ส ระยะสั้น ป.ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยที่อังกฤษ

เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศอังกฤษ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

ข้อมูลประเทศสหราชอาณาจักร

ข้อมูลประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร

 

ข้อมูลประเทศอังกฤษ  [ สหราชอาณาจักร]

สหราชอาณาจักรอังกฤษ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของทวีปยุโรป และเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาต่างชาติในการไปศึกษาต่ออันเนื่องมาจากภูมิประเทศที่สวยงาม มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรม การอุตสาหกรรม ความมีคุณภาพของการศึกษา และ การเป็นศูนย์รวมแหล่งวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย 
»  อากาศที่อังกฤษเป็นยังไงบ้าง​
»  ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษ
»  การคมนาคมของประเทศอังกฤษ
»  เมืองท่องเที่ยวของประเทศอังกฤษ

สหราชอาณาจักร (UK) ย่อมาจาก United Kingdom มีชื่อเต็มว่า United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland หรือเรียกว่า Great Britain หมายถึง เกาะใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วย ประเทศอังกฤษ(England) เวลส์(Wales) และสก๊อตแลนด์(Scotland) ซึ่งรวมกันเป็นบริเตนใหญ่ และแคว้นไอร์แลนด์เหนือ(Northern Ireland)


ข้อมูลประเทศอังกฤษ 

พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศอังกฤษจะเป็นพื้นที่ราบต่ำ ซึ่งในทางตอนเหนือ และตะวันตกจะเป็นพื้นที่ราบสูงอยู่บ้าง ด้านประชากรประเทศอังกฤษมีประชากร 53.9 ล้านคนโดยประมาณ ในส่วนของลอนดอน  London ที่เป็นเมืองหลวงรวมถึงเมืองใหญ่ในอังกฤษมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 8 ล้านคน  เมือง Birmingham ประมาณ 1 ล้านคน ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร  ระบบเศรษฐกิจอังกฤษจัดเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่นำวิทยาการทันสมัยมาทดแทนอุตสาหกรรมในรูปแบบเดิม อีกทั้งยังมีเมืองหลวงอย่าง Londonเป็นผู้นำและศูนย์กลางทางด้านการธนาคารประกันและ บริการด้านการเงินอื่นๆชั้นแนวหน้าของโลก


ภูมิอากาศของอังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์ 

เนื่องจากสหราชอาณาจักรมีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะ มีกระแสน้ำอุ่นและน้ำเย็นไหลผ่าน ภูมิอากาศโดยทั่วไปจึงจัดอยู่ในประเทศค่อนข้างหนาวและมีความชื้นสูง และมีลม อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในช่วงฤดูหนาวคือ 2 - 4 องศาเซลเซียส และ สูงสุดในช่วงฤดูร้อนคือ 18 - 22 องศเซลเซียส โดยทางตอนเหนือจะหนาวกว่าทางตอนใต้ และจะมีฝนตกทางภาคตะวันตกมากกว่าทางตะวันออก และคาดการณ์ได้ยากว่าฝนจะตกช่วงใดบ้าง ดังนั้นประชากรจึงมักพกร่มติดตัวตลอดเวลา

 

กล่าวโดยรวมได้ว่า อังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์ เป็นประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่อนข้างสูง โดยไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างชัดเจนในบางวัน อาจมีสภาพอากาศให้ได้พบเห็นเกือบทุกรูปแบบก็ว่าได้โดยสหราชอาณาจักรมีฤดูกาลทั้งหมด 4 ฤดูคือ

1. ฤดูใบไม้ผลิ : มีนาคม - พฤษภาคม

2. ฤดูร้อน : มิถุนายน - สิงหาคม

3. ฤดูใบไม้ร่วง : กันยายน - พฤศจิกายน

4. ฤดูหนาว : ธันวาคม - กุมภาพันธ์

 

สหราชอาณาจักร เป็นที่ตั้งของเส้นแบ่งเขตเวลาของโลก (GMT - Greenwich Mean Time) ดังนั้นประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออก จึงมีเวลาที่เร็วกว่า โดยเร็วกว่าประมาณ 6 ชั่วโมง (ในช่วง มีนาคม - ตุลาคม) หรือ 7 ชั่วโมง (ในช่วง ตุลาคม - มีนาคม)

 

ทั้งนี้เนื่องจากสหราชอาณาจักรจะเปลี่ยนเวลา daylight saving จาก GMT ไปใช้ BST ( British Summer Time) ในช่วงฤดูร้อน ซึ่งหมายถึงการปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง ในช่วงปลายเดือนมีนาคม - ตุลาคมเวลาของอังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์  ข้อมูลประเทศอังกฤษ   สหราชอาณาจักร

สังคมและวัฒนธรรมของอังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์ 

การแต่งตัวของนักเรียนที่ประเทศอังกฤษ

สำหรับการแต่งกายของนักศึกษาที่อังกฤษจะแตกต่างจากประเทศเราที่ต้องใส่ยูนิฟอร์มแต่นักศึกษาประเทศอังกฤษสามารถแต่งกายชุดลำลองไปเรียนได้ น้องๆนักศึกษาสามารถแต่งตัวได้ตามใจ  เหมาะสมกับ อากาศและ แฟชั่น ไม่เน้น ทางการมากนัก แต่ในบางสถานการณ์อย่างเช่น วันปฐมนิเทศ สัมภาษณ์งาน น้องๆ ก็ควรเลือกเครื่องแต่งกายให้ดูสะอาดเรียบร้อย สุภาพ และน่าเชื่อถือมากกว่าวันปกติทั่วไป 


ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษ

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษน้องๆจะได้เจอกับเพื่อนต่างชาติหลากหลายประเทศ ต่างภาษา ที่จะทำให้น้องๆได้แลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมที่สนใจให้ทำมากมาย เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเอง พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ แก่น้องๆโดยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องปรึกษาแค่เรื่องการเรียนเท่านั้น

 

เมื่อมีปัญหาใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนหรือการใช้ชีวิต น้องๆควรปรึกษา อาจารย์ หรือ ที่ปรึกษาได้ทันที โดยไม่ต้องเกรงใจ  อาจารย์พร้อมจะช่วยเหลือน้องๆอยู่เสมอ นอกจากนี้ อาจารย์มหาวิทยาลัยหลายแห่ง ยังมีบริการนักศึกษาต่างชาติขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่น้องๆอย่างเต็มที่ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษ ผู้ชายและผู้หญิงในประเทศอังกฤษจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน


ข้อมูลประเทศอังกฤษ   สหราชอาณาจักร

การทักทาย

ชาวอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก น้องๆก็น่าจะคุ้นเคยกับการทักทายโดยใช้คำง่ายๆกับคนทั่วไป ซึ่งมักทักกันเป็นเรื่องปกติ


การนัดหมาย เวลา

คนอังกฤษให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลามาก หากมีการนัดหมายหรือได้รับเชิญไปงาน หรือนัดอาจาย์ น้องๆควรไปให้ถึงตามกำหนดเวลา ไม่ควรไปก่อนเวลานานๆ หรือสายเกิน 15 นาทีเป็นต้น


ประชากร

ประชากรของสหราชอาณาจักรมี 65 ล้านคน โดยกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆของประเทศ ดังนี้

1. อังกฤษมีประชากร ประมาณ 54 ล้านคน

2. สก๊อตแลนด์มีประชากร ประมาณ 5 ล้านคน

3. เวลส์มีประชากร ประมาณ 3.  ล้านคน

4. ไอร์แลนด์เหนือมีประชากร ประมาณ 2 ล้านคน

ประชากรทั้งประเทศพูดภาษาอังกฤษแต่ก็มีสำเนียง แตกต่างกันไปซึ่งผู้ฟังจะรู้โดยทันทีว่ามา จากส่วนไหนของประเทศ


ข้อมูลประเทศอังกฤษ

ระบบการปกครองของอังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์ 

ระบบการปกครองของสหราชอาณาจักรเป็นแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ซึ่งมีพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 เป็นประมุขของประเทศ

 

รัฐสภาของอังกฤษแบ่งเป็น 2 สภา คือ สภาขุนนาง (House of Lords) และสภาล่าง (House of Commons) โดยสมาชิกสภาขุนนาง เป็นขุนนางสืบตระกูลประมาณ 900 คน อีกประมาณ 300 คน เป็นขุนนางตั้งใหม่จากผู้มีความรู้ความสามารถ หรือผู้ประกอบคุณงามความดีให้กับประเทศชาติ

 

ส่วนสภาล่างมาจากการเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี มีประมาณ 600 คน อำนาจการแต่งตั้งรัฐบาล เป็นของสภาล่าง ส่วนสภาสูงมีหน้าที่สำคัญก็คือ การกลั่นกรองกฎหมาย ตรวจสอบระบบการเมือง การปกครองของสหราชอาณาจักร ซึ่งถือว่ามีความมั่นคงในระเบียบการปกครอง มายาวนานมากที่สุดประเทศหนึ่ง


ไฟฟ้าของอังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์

ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศ คือ ระบบ 240 V. AC 50 Hz เหมือนประเทศไทย แตกต่างกันในลักษณะของปลั๊กไฟ ซึ่งจะเป็นปลั๊กไฟฟ้าแบบ 3 ขา ถ้านำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจากประเทศไทย นักเรียนต้องใช้ตัวเสียบต่อปลั๊กไฟฟ้าชนิดที่มีแบบ 3 ขา ติดตัวไปด้วย


ประปาของอังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์ สหราชอาณาจักร

ระบบน้ำประปาสะอาดจนสามารถดื่มน้ำจากก๊อกได้เลย


โทรศัพท์ขออังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์ สหราชอาณาจักร

โทรศัพท์สาธารณะมีแบบใช้บัตรโทรศัพท์ ซึ่งสามารถซื้อบัตรได้ที่ทำการไปรษณีย์และร้านค้าที่มีป้าย Phonecard มีราคาตั้งแต่ 2,5,10 ปอนด์ และ 20 ปอนด์ ให้เลือก ถ้าต้องการโทรศัพท์ระหว่างประเทศในราคาถูก ควรสอบถามจากร้านค้า หรือ ใช้บริการของ Swiftcall โดยการขอซื้อรหัสที่เรียกว่า Pin ซึ่งมีจำหน่ายตามร้านขายหนังสือพิมพ หรือร้านแขกนั้นเอง แต่ปัจจุบันมีมักใช้ซิมมือถือมากกว่า ทางค่ายบริการมือถือมักมีโปรแจกซิมฟรีให้นักเรียนและนักท่องเที่ยวใช้งานได้สะดวก ในการโทร และใช้เน็ต

 


การคมนาคมของประเทศอังกฤษ 

การเดินทางด้วยรถไฟสะดวกที่สุด เพราะเชื่อมต่อไปถึงเมืองใหญ่ทุกแห่ง ระบบขนส่งมวลชนที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ รถไฟ เพราะสะดวกและมีเครือข่ายเส้นทางเดินรถเชื่อมต่อกันกระจายทั่วประเทศ เส้นทางเดินรถไฟสายหลักจะเริ่มจากกรุงลอนดอนและเชื่อมต่อไปถึงเมืองใหญ่ๆ รวมทั้งเมืองเล็กๆบางแห่ง การให้บริการแม่นยำตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทำให้การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางเป็นไปตามเวลานัดหมาย นักเรียนนักศึกษาประเทศอังกฤษมีสิทธิ์ขอทำบัตร Rail Card ประเภทนักเรียนเพื่อรับส่วนลดขอใบสมัครได้จากสถานีรถไฟในเมืองใหญ่ๆประเทศอังกฤษได้ 


ศุลกากรของประเทศอังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์

คำแนะนำในการนำของใช้ส่วนตัวเข้าสหราชอาณาจักรนั้นต้องสำแดงของที่มูลค่าสูง **


การประกันสุขภาพ ของ อังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์

นักศึกษาต่างชาติควรทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในขณะศึกษาที่สหราชอาณาจักร เพราะระบบการรักษาพยาบาลฟรี ที่เรียกว่า โครงการบริการสาธารณสุขแห่งชาติ NHS (National Health Service) ให้บริการฟรี เฉพาะการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ไม่รวมการเจ็บป่วยที่ต้องมีการผ่าตัด นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ มีความประสงค์ขอใช้บริการรักษาสุขภาพฟรีของ NHS สามารถทำได้โดยขอให้ทางสถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินเรื่องสมัครให้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซด์ของกระทรวงสาธารณสุข


ลอนดอน  

สนใจเรียนต่อ ป.โท อังกฤษ
แต่ผลภาษาไม่มี หรือเกรดน้อย ทักมาคุยกันก่อนที่

  


เมือง ท่องเที่ยว ของ อังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์ 

ลอนดอน (London)

เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักร เมืองที่น่าสนใจและเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ลอนดอนคือศูนย์รวมวัฒนธรรม ประเพณี ในรูปแบบที่เคร่งครัด และมีแบบแผน เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการศึกษาต่อ กรุงลอนดอนเองยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย เช่น รัฐสภา หอนาฬิกาบิกเบน ทราฟัลการ์สแควร์ พระราชวังบัคกิงแฮม และหอคอยลอนดอน นอกจากนี้ยังเพียบพร้อมด้วยแหล่งบันเทิงและชีวิตยามค่ำคืนที่ย่านโซโห และยังเป็นแหล่งรวมของการช้อปปิ้งชั้นนำ เช่น ห้างแฮร์ล็อด และมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ เป็นต้น

 

เคมบริดจ์ (Cambridge)

เมืองเคมบริดจ์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และการศึกษา แรกเริ่มเป็นเมืองที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรม มีพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง  

 

อ๊อกซ์ฟอร์ด(Oxford)

เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน เป็นเมืองเกี่ยวข้องกับศาสนา ตั้งอยู่ห่างจากกรุงลอนดอนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 80 กิโลเมตร เป็นเมืองที่แวดล้อมด้วยทุ่งกว้างใหญ่ ทิวเขา และมีแม่น้ำเทมส์ไหลผ่าน ภายในเมืองมีสถาปัตยกรรมที่งดงามตามแบบฉบับอังกฤษหลายแห่ง มีพิพิธภัณฑ์และหอศิลปกรรม

 

แคนเทอร์เบอร์รี่ (Canterbury)

แคนเทอร์เบอร์รี่เป็นเมืองที่สวยงาม มีโบสถ์ที่มีความสำคัญและเก่าแก่ที่สุดของอังกฤษ ภายในเมืองมีศูนย์การค้าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงลอนดอนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 95 กิโลเมตร

 

บริสโทล (Bristol)

Bristol เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ อยู่ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางทิศตะวันตกประมาณ 190 กิโลเมตร เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตตะวันตกของประเทศอังกฤษ มีสะพานแขวนที่สวยงามชื่อ บรูเนล

 

บอร์นมัธ (Bournemouth)

Bournemouth เป็นเมืองชายทะเลที่มีชื่อเสียง ใช้เวลาเดินทางจากกรุงลอนดอนทางรถไฟประมาณ 2 ชั่วโมง มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย Bournemouth เป็นเมืองที่มีทิวทัศน์งดงามและปราศจากมลพิษ

 

บาธ (Bath)

Bath เป็นเมืองตากอากาศที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศ ที่มีมาตั้งแต่อาณาจักรโรมันโบราณ ตั้งอยู่ในทุ่งหญ้าเอวอนที่เขียวชอุ่ม มีบ่อน้ำพุร้อนสำหรับอาบน้ำแร่ Bath เป็นเมืองประวัติศาสตร์ อยู่ห่างจากกรุงลอนดอนประมาณ 160 กิโลเมตร

 

เบอร์มิ่งแฮม (Birmingham)

เป็นเมืองที่แวดล้อมไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอังกฤษ มีหมู่บ้านที่สวยงามเหมือนภาพวาด เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการผลิตเครื่องดื่มและอาหาร เช่น ช็อคโกแลตยี่ห้อ Cadbury อีกทั้งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 2 แห่งคือ มหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮม และมหาวิทยาลัยแอสทั่น

 

แมนเชสเตอร์ (Manchester)

เมืองนี้ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศทางตอนเหนือ แมนเชสเตอร์ เป็นเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางดนตรี และ การละครของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของทีมฟุตบอลที่ชาวไทยรู้จักดี คือ ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด Manchester

 

ไบร์ทตันและโฮพว์ (Brighton and Hove)

เมือง Brighton and Hove สองเมืองนี้ เป็นเมืองพักตากอากาศขนาดกลาง ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทางตอนใต้ของลอนดอน Brighton and Hove เป็นเมืองที่รวบรวมวัฒนธรรม และแหล่งบันเทิงต่างๆ เอาไว้ด้วยกัน และเป็นสถานที่ซึ่งชาวอังกฤษใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ