Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ข้อมูลเรียนต่อเยอรมนี เรียนต่อ ปริญญา ตรี -โท เยอรมัน

ข้อมูลประเทศเยอรมนี

เรียนต่อ ปริญญา ตรี -โท เยอรมัน

อยากไปเรียนต่อปริญญาที่เยอรมัน

สำหรับนักเรียนไทย ที่เรียนอยู่ในระดับ ม.5 - ม.6 และ อยากไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีประเทศเยอรมัน นักเรียนจะไม่สามารถสอบเข้าในระดับปริญญาตรีได้ทันที แต่จะต้องเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อน 1 ปี หรือเรียนภาษา และ หลักสูตรใน Studienkollegs ก่อน 1 ปี จึงมีระดับภาษาที่ดีพอก่อนสอบเข้าได้ในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยที่เรียนเสร็จก็ต้องวัดระดับความรู้ หากน้องยังไม่มีพื้นฐานภาษาเยอรมันที่ดี จะต้องเรียนภาษาเยอรมันให้ได้ในระดับที่มหาวิทยาลัยต้องการ ซึ่งมหาวิทยาลัยเยอรมัน โดยปกติควรสอบวัดระดับความรู้ให้ได้ อย่างน้อยระดับ B2 หรือ C1 แต่ถ้าต้องการเข้ามหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ อ่านต่อ   | สอบคัดเลือกปริญญาตรีที่เยอรมัน


เรียนต่อ

ประเทศเยอรมนี

เยอรมนี ประเทศมหาอำนาจในทวีปยุโรป ล้อมรอบด้วยประเทศเพื่อนบ้าน ถึง 9 ประเทศ คือ ออสเตรีย - เบลเยี่ยม - สาธารณรัฐเช็ก - เดนมารก - ฝรั่งเศส - ลักเซมเบอร์ก - เนเธอร์แลนด์ - โปแลนด์ - และสวิตเซอร์แลนด์ ภูมิประเทศของประเทศเยอรมันมีทิวทัศน์งดงาม แตกต่างกันไปหลายรูปแบบ ทั้งเทือกเขาส ที่ราบสูง เนินเขา ทะเลสาบ ท้องทุ่งที ปากแม่น้ำที่สวยงามเต็มไปด้วยเนินเขาและทะเลสาปขนาดใหญ่ที่มีบริเวณครอบคลุมถึงเทือกเขาแอลป์ ในส่วนของเยอรมัน

 

ลักษณะภูมิศาสตร์ของ เยอรมัน

อยากไป เรียนต่อเยอรมัน ต้องรู้ว่าเมืองที่ใหญ่ ของ เยอรมัน  คือ เบอร์ลิน (Berlin) รองลงไป คือ ฮัมบวร์ก (Hamburg), มิวนิค (Munich), โคโลญจน์ (Cologne) และแฟรงค์เฟริตต์ (Frankfurt)

ข้อมูลเรียนต่อเยอรมนี   เรียนต่อ ปริญญา ตรี -โท เยอรมัน

ลักษณะภูมิอากาศและฤดูกาลของ เยอรมัน

ภูมิอากาศของเยอรมัน จะแตกต่างกันในแต่ละเมือง โดยอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูหนาวที่ราบ 1 องศาเซลเซียส และ เทือกเขาจะอยู่ที่ - 5 องศาเซลเซียส ส่วนค่าอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงเดือนกรกฎาคมจะอยู่ที่ 15-20 องศา เซลเซียส เมืองหลวงของ เยอรมัน คือ กรุงเบอร์ลิน ซึ่งมีสถานที่ราชการที่สำคัญๆ หลายแห่ง

 

อากาศของเยอรมัน

สภาพอากาศที่เยอรมัน  มี 4 ฤดู ดังนี้

1  ฤดูร้อน ( มิถุนายน – สิงหาคม ) อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 15 - 20 องศาเซลเซียส

2  ฤดูใบไม้ร่วง ( กันยายน – พฤศจิกายน ) อากาศจะเย็นลง ใบไม้จะเปลี่ยนสีเหลืองบ้าง สีแดงบ้าง อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 5 - 15 องศาเซลเซียส

3.  ฤดูหนาว ( ธันวาคม – กุมภาพันธ์ ) อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 5 องศาถึง - 5 องศาเซลเซียส

4.  ฤดูใบไม้ผลิ ( มีนาคม- พฤษภาคม ) อากาศจะอุ่นขึ้น และเย็นสบาย

 

เวลาของ เยอรมัน

 ระบบเวลาของเยอรมัน จะช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง (ช่วง พฤศจิกายน - มีนาคม) เวลาจะช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ( ช่วง เดือนเมษายน - ตุุลาคม )

 

ประชากร ศาสนา ภาษาหลัก และสกุลเงินของเยอรมัน

อยากไปเรียนต่อเยอรมัน รู้ไหมว่าเยอรมันมีประชากรถึง 82 ล้านคน ซึ่งมากเป็นอันดับสองรองจากรัสเซียเลยล่ะ

ศาสนาของคนเยอรมัน  : ชาวเยอรมันนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่ รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ และศาสนายิว ตามลำดับ

ภาษาหลักของเยอรมัน : ภาษาเยอรมัน แต่โดยส่วนใหญ่ วัยรุ่นสามารถ พูด และฟังภาษาอังกฤษในระดับดี 

สกุลเงินของ เยอรมัน สกุลเงิน "ยูโร" 

 

สอบเข้า เรียนต่อเยอรมัน

ระบบการเมืองของ เยอรมัน

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ ซึ่งปกครองด้วยรัฐสภา และรัฐบาลของตนเอง

 

ระบบการศึกษาของ เยอรมัน

 เมื่ออยากเรียนต่อเยอรมัน ก็ควรทราบระบบการศึกษาของเยอรมันในปัจจุบัน ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยในเยอรมัน มีดังนี้

                  1. ปริญญาตรี เยอรมัน Bachelor Degree

2. ปริญญาโท เยอรมัน Master Degree

3. ปริญญาเอก เยอรมัน Doctorate Degree

 

คุณสมบัติของผู้สมัครและกระบวนการในการรับสมัครเรียนเยอรมัน

1.ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย (ม.6 หรือ ปวช.) ยังไม่เทียบเท่ากับของเยอรมัน


ดังนั้นผู้ที่จบ ม. 6 หรือ ปวช ที่จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย จึงต้องผ่านการสอบประเมินความรู้ ซึ่งสอบเป็นภาษาเยอรมันก่อน ผู้เข้าสอบต้องสมัครเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบประเมินความรู้ ในสถาบันเตรียม มหาวิทยาลัย โดยต้องมีพื้นความรู้ภาษาเยอรมันก่อนสมัครเข้าเรียนด้วย ส่วนผู้สมัคร ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบอื่น ๆ จะมีการพิจารณาเป็นรายบุคคลและ ขึ้นกับมหาวิทยาลัยที่สมัคร

 

2. ผู้ที่จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยของไทย ไม่จำเป็นต้องสอบประเมินความรู้ทางมหาวิทยาลัยหรือ คณะที่จะเข้าศึกษา คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยจะเทียบวิชาต่าง ๆ ที่เรียนมากับวิชาที่สอนอยู่ในมหาวิทยาเยอรมัน วิชาที่เทียบกันได้ก็จะได้รับการเทียบหน่วยกิต บางแห่งจะเทียบปริญญาตรีของไทย เท่ากับ 2 ปี ของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของเยอรมัน

 

สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติจะสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโทได้เลย นักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเยอรมัน จะต้องสมัครที่สำนักงานนักศึกษาต่างชาติ ของมหาวิทยาลัย

 

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับสมัคร และการพิจารณารับรองความรู้ สามารถสอบถาม ข้อมูลได้โดยตรงที่สำนักงานนักศึกษาต่างชาติ อนึ่ง ในบางสาขาวิชา ที่มีผู้สมัครมากเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยจะรับได้ทั้งหมด จะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก เช่น แพทยศาสตร์ การสมัครต้องผ่านศูนย์รับสมัครส่วนกลางของประเทศ เป็นต้น

 

คุณสมบัติทางภาษาเมื่อต้องการเข้าเรียนต่อเยอรมัน

หลักสูตรของ เยอรมัน

ด้วยภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนคือภาษาเยอรมัน ผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ ภาษาเยอรมัน ซึ่งเรียกว่า DSH ซึ่งทาง มหาวิทยาลัย ในเยอรมันเป็นผู้จัดสอบ ส่วนการสอบ TestDaF (เทียบเท่ากับ TOEFL ของภาษาอังกฤษ) สามารถสอบในประเทศไทยได้ โดยปกติควรได้ระดับ B2 or C1 เพื่อการันตีการเข้าสู่มหาวิทยาลัยเยอรมันได้

หลักสูตรนานาชาติ (International Degree )

- ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS ระดับ 4.5 หรือ TOEFL iBT ระดับ 53  
- ผลสอบภาษาเยอรมัน ระดับ B1 + or B1 แต่มีมหาวิทยาลัยที่เราเป็นตัวแทน ไม่ต้องมีพื้นฐานก็เข้าเรียนได้


ข้อมูลเยอรมนี   เรียนต่อ ปริญญา ตรี -โท เยอรมัน

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อเยอรมัน

        1.ค่าเล่าเรียน เยอรมัน 

ส่วนใหญ่ มหาวิทยาลัยของรัฐ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐจึงไม่เก็บค่าเล่าเรียน แต่ ต้องเข้าใจว่า เราจะต้องเก่งพอที่ทาง มหาวิทยาลัยของรัฐ นั้นๆ จะรับเราเข้าเรียน ปกติจะดูจากผลภาษาเยอรมัน และ ความสามารถ ความถนัดของนักเรียน อย่างไรก็ดี ก็มีมหาวิทยาลัยบางแห่งที่พิจารณาจาก ส่วนอื่น นอกเหนือจากภาษาที่มีอย่และ วัดจากผลสอบที่นักเรียนทำได้ในการสอบคัดเลือก

2.ค่าครองชีพ เยอรมัน 

ค่าครองชีพของนักศึกษาต่างชาติในเยอรมัน ประมาณ 8 - 900 ยูโรต่อเดือน (รวมค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าประกัน สุขภาพ ค่าหนังสือ)

 

การประกันสุขภาพเมื่ออยู่เยอรมัน

สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่เยอรมัน นักศึกษาทุกคนต้องมีประกันสุขภาพ

ทุนการศึกษาของ เยอรมัน

นักศึกษาทุกคนที่เรียนมหาวิทยาลัยของรัฐที่เยอรมัน เสมือนว่าได้รับทุนการศึกษาส่วนหนึ่ง นักศึกษาอาจจะจัดสรรเวลาทำงานได้ แต่ต้องพึงระวังที่จะไม่ให้เสียการเรียน สำหรับนักศึกษาจากกลุ่มประเทศนอกสหภาพยุโรป รวมทั้งนักศึกษาไทย จะได้รับอนุญาตให้ทำงานเพียงปีละ 120 วัน เมื่อเข้าเรียนหลักสูตรเรียนเต็มเวลาแล้ว สนใจเรียนต่อเยอรมัน 

 

สถาบันศึกษาในประเทศ เยอรมนี คลิ๊ก!

 

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844-6, LINE ID : @oecglobal
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 096-836-6299, 
LINE ID : oecpinklao
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3 

 รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ