Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนอเมริกา เรียนต่ออเมริกา มหาวิทยาลัยของอเมริกาเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

เรียนต่ออเมริกา หลักสูตรไหนดี?

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการศึกษาต่อ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ภาษาอังกฤษช่วงปิดภาคเรียน มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท พี่ๆ OEC สามารถช่วยแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับน้องๆ ได้ค่ะ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

 

เรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกา มีหลักสูตรใดให้เลือกบ้าง?

เรียนภาษาอังกฤษ (English Course)

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษในอเมริกาได้รับความนิยมจากนักเรียนไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสูงในเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอน และมีสถาบันภาษาให้เลือกหลากหลาย ทั้งยังตั้งอยู่ใจกลางในเมืองใหญ่ยอดนิยม เช่น New York, Boston, Los Angeles, San Francisco เป็นต้น โปรโมชั่นค่าเรียนภาษาที่อเมริกาคลิก

 

เรียนมัธยมที่อเมริกา (High School)

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12- 18 ปี โดยจะเริ่มเรียนที่ Grade 7 และ Grade 8 เรียกว่า Junior High School หรือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และจะต่อด้วย Grade 9 ถึง Grade 12 เรียกว่า Senior High School หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับวิชาพื้นฐาน ที่ต้องเรียนจะมี วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และอาจเรียนวิชาเพิ่มเติมเช่นภาษาต่างประเทศ พลศึกษา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น โดยนักเรียนไทยส่วนใหญ่จะไปเริ่มเรียนที่ Grade 9 รายชื่อโรงเรียนมัธยมในอเมริกาคลิก

 

เรียนอนุปริญญาที่อเมริกา (Associate Degree)

Associate Degree หรือ วุฒิการศึกษาอนุปริญญา โดยส่วนใหญ่เปิดสอนในวิทยาลัย (College) ใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 2 ปี หลังเรียนจบสามารถโอนหน่วยกิตรายวิชาที่มีความคล้ายคลึงกันในสาขาวิชาเดียวกันไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีอีก 2 ปี โดยหลักสูตรนี้จะรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย โดยเงื่อนไขการรับเข้าเรียนจะยืดหยุ่นกว่าในการเข้าเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยในอเมริกาคลิก

 

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา (Undergraduate Programs)

หลักสูตรปริญญาตรีส่วนใหญ่ ใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี  ยกเว้นบางสาขาวิชาที่อาจใช้เวลานานกว่านั้น เช่น ทันตแพทย์, แพทย์ศาสตร์ เป็นต้น สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนักเรียนจะต้องมีผลการเรียนที่ดี และอาจจะต้องมีผลคะแนนสอบ SAT หรือ ACT ใช้ยื่นสมัครด้วย ทั้งนี้เกณฑ์การรับสมัครนั้นอาจแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยในอเมริกาคลิก

 

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา (Graduate Program)

หลักสูตรปริญญาโทส่วนใหญ่ระยะเวลาเรียน 2 ปี และมีบางโปรแกรมที่เปิดสอนระยะเวลา 1 ปี เช่น หลักสูตร MBA เป็นต้น สำหรับนักเรียนที่ได้รับใบตอบรับจากมหาวิทยาลัยในอเมริกานั้นจะต้องมีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยหรือสาขาวิชากำหนด เช่น เกรดเฉลี่ย ผลภาษา ผลสอบ GMAT หรือ GRE ประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น นักเรียนไทยที่จบปริญญาตรี 4 ปีจากที่ไทย หากมีคุณสมบัติไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนสามารถลงเรียนหลักสูตร Pre-Master หรือ Graduate Pathway Program ก่อนเริ่มเรียนหลักสูตรปริญญาโทได้ มหาวิทยาลัยในอเมริกาคลิก

 

หลักสูตรปริญญาที่แนะนำ

University

City

State

Program

California Lutheran University

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียน MBA 1 ปี รับ GPA 2.8 ไม่ต้องมีผล GMAT/GRE เข้าเรียนได้ตลอดปี

 

Thousand Oaks

California

    - MBA

    - Information Technology

    - Quantitative Economics

    - Public Policy and Administration

HULT Business

โดดเด่นด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจทั้ง เรียนปริญญาตรี – ปริญญาโทอเมริกา

 

 

Boston

San Francisco

Massachusetts

California

    - Business Administration

    - MBA

    - International Business

    - International Marketing

    - Finance

    - Business Analytics

    - Entrepreneurship and Innovation

    - Social Entrepreneurship

Kent State University

 

 

 

Kent

Ohio

    - Business Analytics

    - Computer Science

    - Nursing

    - Political Science

    - Fashion Design

    - Finance

    - Information Technology

    - Psychology

      And more

San Francisco State University

(Oxford International)

เรียนปริญญาตรีใน San Francisco ไม่ต้องสอบ SAT ผลภาษาไม่ถึงเกณฑ์ก็เข้าเรียนได้

San Francisco

California

    - Marketing

    - International Business

    - Hospitality & Tourism

    - Biochemistry

    - Engineering

    - Computer Science

And more

American University of Health Sciences (AUHS)

สถาบันเน้นหลักสูตรสายสุขภาพ เรียน ป.ตรี พยาบาล ในอเมริกา

 

Signal Hill

California

    - Nursing

    - Pharmacist

    - Clinical research

 

 

 

 

รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ