Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ข้อมุลเรียนต่อ ศึกษาต่ออเมริกา

 อยากไปเรียนภาษา คอร์ส ระยะสั้น ป.ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยที่อเมริกา

เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศอเมริกา กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157


เรียนต่อต่างประเทศ » เปิดสอบชิงทุน!" โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา และยุโรป 2019-2020 *รับทุนสมทบ 2 หมื่น ถึง 5 หมื่นบาท อ่านต่อ เรียนต่อต่างประเทศ

ข้อมูลประเทศสหรัฐอเมริกา

   

   


สหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ใน ทวีปอเมริกาเหนือ มีประชากรประมาณ 298 ล้านคน สหรัฐอเมริกาประกอบ ด้วยรัฐต่างๆ 50 รัฐ กับ 1 เขตการปกครองคือ วอชิงตัน ดีซี ( Washington DC) โดยมีมลรัฐ Alaska อยู่ทางตะวันตก เฉียงเหนือของแคนาดา และ มีมลรัฐฮาวายอยู่ทางตอนกลาง ของมหาสมุทรแปซิฟิก มีเนื้อที่ประมาณ 9.9 ล้านตารางกิโลเมตร (เทียบเท่ากับ 18 เท่าของพื้นที่ ประเทศไทย) 


เรียนที่อเมริกา 

อเมริกา เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากรัสเซียและ แคนาดา เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศกว้างขวางมาก จึงทำให้ภูมิอากาศแตกต่างกันด้วย 

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้หลายรัฐ ดังนั้นอเมริกา จึงถูก แบ่งเป็น 7 เขตดังนี้

  1. Northwest State : Washington, Oragon, Idaho
  2. Southwest State : California, Nevada, Utah, Arizona
  3. North Central State : Montana, Wyoming, Colorado, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Minnesota, Iowa, Missouri
  4. South Central State : New Mexico, Oklahoma, Arkansas, Texas, Louisiana
  5. Midwest State : Wisconsin, Illinois, Michigan, Indiana, Ohio, Kentucky
  6. Northeast State : New Hampshire, Vermont, New York, Pennsylvania, West Virginia, Virginia, Maine, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, District of Columbia
  7. Southeast State : Tennessee, North Carolina, South Carolina, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida

เศรษฐกิจอเมริกา    

เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเป็นระบบเศรษฐกิจเสรี ชาวอเมริกันส่วนใหญ่จะมีฐานะใกล้เคียงกัน มีเป็นจำนวนน้อยที่จะ ร่ำรวยมหาศาล หรือยากจนมากมาย 

สหรัฐเป็นประเทศที่มีความเจริญและเป็นผู้นำในธุรกิจหลายประเภทและทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เช่นอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องบิน คอมพิวเตอร์ รวมถึงการท่องเที่ยวและบันเทิง ความมั่งคั่งส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมอุตสาหกรรม และธุรกิจเอกชนภูมิอากาศ อเมริกา

อากาศแตกต่างกันในแต่ละเมือง และ รัฐ อเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่ จึงมีสภาพอากาศไม่เหมือนกัน เช่น อากาศหนาว ถึง หนาวเย็นมากที่บริเวณขั้วโลกเหนือ ในมลรัฐอะแลสกา ขณะที่ บริเวณที่ ราบด้านตะวันตกของ แม่น้ำมิสซิสซิปปี (Mississippi) จะค่อนข้างแห้งแล้งและ มีความแห้งแล้งมากบริเวณที่ลุ่มภาค ตะวันตกเฉียงใต้ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิต่ำในช่วงฤดูหนาว ซึ่งจะมีอากาศดีขึ้นเป็นครั้งคราวในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ เว้นแต่ในมลรัฐฮาวาย และมลรัฐฟลอริดา มีอากาศอบอุ่น ตลอดเกือบทั่งปี โดยจะได้รับความอบอุ่นจากลมของเนินเขาด้านตะวันออก ของเทือกเขา ร๊อกกี้ 

ฤดูกาลมีทั้งหมด 4 ฤดู คือ

1. ฤดูร้อน ( Summer) มิถุนายน – สิงหาคม 
2. ฤดูใบไม้ร่วง ( Autumn) กันยายน – พฤศจิกายน 
3. ฤดูหนาว ( Winter) ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 
4. ฤดูใบไม้ผลิ ( Spring) มีนาคม – พฤษภาคม 


ระบบไฟฟ้า อเมริกา

ระบบไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกาเป็นระบบ 115V,600 Cycles ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย ไม่แนะนำให้นักศึกษานำ เครื่องไฟฟ้าจากประเทศไทยติดตัวไป


เวลา 

ด้วยประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างมาก จึงมีการแบ่งความแตกต่างของเวลา ตามเส้นแบ่งของโลก เป็น 4 เขตเวลา (Time Zone) คือ

1. Eastern Time Zone (EST) : จะมีเวลาช้ากว่าในประเทศไทย 12 ชั่วโมง 
2. Central Time Zone (CST) : จะมีเวลาช้ากว่าในประเทศไทย 13 ชั่วโมง 
3. Mountain Time Zone (MST) : จะมีเวลาช้ากว่าในประเทศไทย 14 ชั่วโมง 
4. Pacific Time Zone (PST) : จะมีเวลาช้ากว่าในประเทศไทย15 ชั่วโมง

ในแต่ละ Time Zone จะมีเวลาแตกต่างกัน 1 ชั่วโมง ตัวอย่างเช่น เวลาใน Eastern โซน เป็นเวลาบ่าย 4 โมงเย็น เวลาในเขต Central โซนจะเป็นบ่าย 3 โมงเย็น ในเขต Mountain โซนเป็นเวลาบ่าย 2 โมง และเวลาในเขต Pacific โซนจะเป็นเวลาบ่ายโมงตรง ในฤดูใบไม้ร่วงจะมีการหมุนเข็มนาฬิกาให้เวลาเดิน หน้าเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง โดยจะหมุนในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ตุลาคม และในฤดูใบไม้ผลิ จะหมุนเข็มนาฬิกาให้เวลาถอยหลัง 1 ชั่วโมง โดยจะหมุนในวันอาทิตย์แรกของ เดือนเมษายน


ศุลกากรของอเมริกา

การนำเงินติดตัว เมื่อไปเรียนที่อเมริกา หรือ ซื้อสินค้าไปยังอเมริกา มีข้อจำกัดหลายอย่าง นักศึกษา หากต้องการนำเงินสด สกุลดอลลาร์สหรัฐเข้าประเทศได้ แต่ วงเงินสูงสุดไม่เกิน US$ 10,000 หากพกเงินสดถ้ามากกว่านั้นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ก่อนเดินทางเข้าประเทศ

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ