เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาตรี ปริญญาโท ที่สิงคโปร์ มหาวิทยาลัย สิงคโปร์

 
Bangkok Office Chiangmai Branch Ho Chi Minh City

   เรียนเยอรมัน | เรียนอิตาลี | เรียนสิงคโปร์ | เรียนสวิสเซอรแลนด์ | เรียนเนเธอร์แลนด์
 
           
 
ค้นหา
ค้นหาโดยพิมพ์ ชื่อสถาบัน หรือ เมืองที่สนใจไปเรียนต่อ

เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาตรี ปริญญาโท ที่สิงคโปร์ มหาวิทยาลัย สิงคโปร์

เรียนต่อสิงคโปร์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์PROMOTION ! เรียนภาษา ระยะสั้นสิงคโปร์ สอบถาม 02 720 6845


เรียน มหาวิทยาลัย ames Cook University สิงคโปร์

ได้รับชื่อตาม กัปตัน เจมส์ คุก นักเดินเรือชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นนักสำรวจ นักเดินทาง ในศตวรรษที่ 18 ที่เดินทางมาพบ เกาะออสเตรเลีย และในปี พ.ศ.2513 ได้จัดตั้งมหาวิทยาลัย James Cook University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ของออสเตรเลีย

James Cook University มหาวิทยาลัยรัฐบาลของออสเตรเลีย มีแคมปัส อยู่ใน 2 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย และ สิงคโปร์ นั้นคือ มหาวิทยาลัย เจมส์คุกส ที่เมือง Townsville เมือง Cairns และ สิงคโปร์ James Cook University มหาวิทยาลัยรัฐบาลจากประเทศออสเตรเลียเป็น 1 ใน 5 ของ มหาวิทยาลัย ต่างประเทศ ที่เปิดแคมปัสที่ประเทศสิงคโปร์

 

เรียนปริญญาตรี มหาวิทยาลัย สิงคโปร์ เพียง 2 ปี จบการศึกษา


มหาวิทยาลัย เจมส์คุกส สิงค์โปร์ อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง นักศึกษา เดินทางเรียนสะดวก ด้วยรถประจำทาง หรือ รถไฟฟ้าใต้ดิน ใกล้ ศูนย์อาหาร ร้านสะดวกซื้อ และ ห้องสมุด หลักสูตร เรียนปริญญาตรี 2 ประเทศ ทั้งที่สิงคโปร์และออสเตรเลีย เพียง 2 ปี จบการศึกษา

 

นักเรียนที่เรียนปริญญาตรี ที่สิงคโปร์ สามารถโอนไปเรียนที่ มหาวิทยาลัย เจมส์คุกก์ ออสเตรเลีย หากต้องการย้ายจากสิงคโปร์ไปยัง ออสเตรเลีย โอนหน่วยกิต ได้ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบ


เรียนปริญญาโท มหาวิทยาลัย สิงคโปร์ เพียง 1 ปี จบการศึกษา

 

มหาวิทยาลัย เจมส์คุกส เปิดหลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ด้านบริหารธุรกิจ ที่ James Cook University ใช้ระยะเวลา เพียง 1 ปี ผู้สมัคร ไม่จำเป็นต้อง มีประสบการณ์ในการทำงาน มีเพียงผลภาษา หรือ คะแนนภาษา ที่ได้การยอมรับโดย James Cook University มีสาขา ดังนี้ Major - Marketing Major - Accounting & Finance Major - Human Resource Management Major - Marketing

 

นอกจากนี้ยัง มี หลักสูตร ปริญญาโท การโรงแรม ( Master of International Tourism and Hospitality Management ) และ หลักสูตรปริญญาโท ไอที (Master of Information Technology )

 

เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาตรี ปริญญาโท ที่สิงคโปร์ มหาวิทยาลัย สิงคโปร์

 

ฟังประสบการณ์เรียนที่มหาวิทยาลัยจากน้องโดยตรง

 

 

เรียนปริญญาตรี บริหาร ไอที จิตวิทยา ที่สิงคโปร์

 

เรียนปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการตลาด ที่สิงคโปร์

Bachelor of Business - Marketing ระยะเวลา: 2 ปี

เรียนปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ ที่สิงคโปร์

Bachelor of Business - International Business ระยะเวลา: 2 ปี

เรียนปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการโรงแรม ที่สิงคโปร์

Bachelor of Business - Hospitality Management ระยะเวลา: 2 ปี

เรียนปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขา การจัดการการท่องเที่ยว ที่สิงคโปร์

Bachelor of Business - Tourism Management:ระยะเวลา 2 ปี

เรียนปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการจัดการ ที่สิงคโปร์

Bachelor of Business - Management & Entrepreneurship:ระยะเวลา 2 ปี

เรียนปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการเงิน ที่สิงคโปร์

Bachelor of Business (Financial Management)

เรียนปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขา จิตวิทยา ที่สิงคโปร์

Bachelor of Psychology ระยะเวลา 2 ปี

เรียนปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขา จิตวิทยา เกรียตินิยม ที่สิงคโปร์

Bachelor of Psychology (Honours) ระยะเวลา 3 ปี

ระบบการศึกษาจากออสเตรเลีย ดูแลนักศึกษาต่างชาติ ดีมาก

James Cook University ที่สิงคโปร์ ดูแลนักศึกษาต่างชาติดีมาก เพราะเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกับ มหาวิทยาลัย เจมส์คุกส์ ของออสเตรเลีย โดยนำหลักสูตรการสอนโดยตรงมาจากออสเตรเลีย
นักเรียนและผู้ปกครอง ทุกคน มั่นใจได้ในระบบ การศึกษาในมหาวิทยาลัย ระบบการเรียนการสอน James Cook University แคมปัส สิงคโปร์ ซึ่งมีคุณภาพทัดเทียมกับ มหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย นักศึกษาต่างชาติจำนวนมาก นักเรียนได้ฝึกภาษา นักเรียนสามารถเข้าถึงผู้สอนได้โดยตรงและ ได้รับการสนับสนุนอย่าง มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนประสบความสำเร็จสูงสุด

เรียนปริญญาโที บริหาร ไอที การโรงแรมที่สิงคโปร์

 

เรียน ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ** ไม่จำเป็นต้อง มีประสบการณ์ในการทำงาน
( Master of Business Administration )

 

เรียนบริหารธุรกิจ ที่ James Cook University ใช้ระยะเวลา เพียง 1 ปี ผู้สมัคร ไม่จำเป็นต้อง มีประสบการณ์ในการทำงาน มีเพียงผลภาษา หรือ คะแนนภาษา ที่ได้การยอมรับโดย James Cook University มีสาขา ดังนี้

sg Major - Marketing
sg Major - Accounting & Finance
sg Major - Human Resource Management
sg Major - Marketing

 

เรียนปริญญาโท การโรงแรม
( Master of International Tourism and Hospitality Management )

เรียนปริญญาโท ไอที
(Master of Information Technology )

เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาตรี ปริญญาโท ที่สิงคโปร์ มหาวิทยาลัย สิงคโปร์

หลักสูตรของ JCU ระยะ เวลา
เรียน ภาษาที่ สิงคโปร์   
sg English Language Preparatory Program  
เรียน เตรียมความพร้อมก่อนปริญญาตรี่  
sg Foundation Program 8 เดือน
เรียนปริญญาตรีสิงคโปร์ 
sg Bachelor of Business 2 ปี
sg Bachelor of Business and Environ. Science 2 ปี
sg Bachelor of Information Technology 2 ปี
sg Bachelor of Arts (Psychology Major) 2 ปี
เรียนปริญญาโทสิงคโปร์
sg Postgraduate Qualifying Program (PQP) 4 เดือน
sg Master of Business Administration (All spec ) 1 ปี
sg Master of IT (e-Business / Networking) 1 ปี
sg Master of Inter Tourism & Hospitality MGMT 1 ปี

สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
James Cook University สิงคโปร์

ในประเทศไทยที่
OEC Global Education
กรุงเทพ : โทร 02 720 6844 เชียงใหม่ : โทร 053 289107-8


singaporeเรียนภาษาใจกลางสิงคโปร์ สะดวก ปลอดภัย กับ Kaplan สิงคโปร์
singaporeเรียนป.ตรี 2 ปีจบ หรือ ป.โท ปีเดียวจบ James Cook University สิงคโปร์
singaporeเรียนปริญญา เรียนภาษา กับ TMC สิงคโปร์ สมัครวันนี้คอร์สภาษาสำหรับ เด็กมัธยม
singaporeเรียนปริญญาตรี ปริญญาโท กับ MDIS สิงคโปร์ สมัครเรียนปริญญาโท 1 ปีจบ
singaporeเรียน กับ มหาวิทยาลัยของอังกฤษ ออสเตรเลีย ที่ PSB Academy สิงคโปร์ สมัครเรียนปริญญาโท 1 ปีจบ
singaporeเรียนปริญญาตรี เรียนภาษาที่ Dimension Singapore สมัครวันนี้คอร์สภาษาสำหรับ เด็กมัธยม
singaporeเรียนออกแบบอัญมณีสิงคโปร์ Jewellery Design and Management International School
singaporeเรียนแฟชั่นดีไซน์ ปริญญาตรี ปริญญาโท ที่ Raffles Education สิงคโปร์
.

 

 

เรียนนิวซีแลนด์สนใจเรียนต่อ โปรดกรอกข้อมูลลง แบบฟอร์มทางพี่ๆ OEC จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล ค่ะ


singapore เรียน ประกาศนียบัตร อนุปริญญา เตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล ที่สิงคโปร
singapore เรียน หลักสูตรเตรียมสอบ A Level ที่สิงคโปร
singaporeหลักสูตร ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ที่สิงคโปร
singapore เรียนที่สิงคโปร์ กับ มหาวิทยาลัยจากอังกฤษ

 

 

 
     
 
 
 

  
Our Student
Our Student
Our Student
 

 

HOME
| OUR SERVICE | COUNTRY INFO | STUDY ABROAD | SPECIAL PROMOTION | MORE INFO | EVENT | CONTACT US


OUR SERVICE
COUNTRY INFO
STUDY ABROAD
SPECIAL PROMOTION
CONTACT US

สำนักงานใหญ่
ตึกขาว หนึ่งช่วงตึกถัดจาก ม.เอแบค หัวหมาก
ถ.รามคำแหง 24 หัวหมาก กรุงเทพ
Tel 02- 720 6844-6 , 086-6003996
085-8093322 , 089-1113917

สาขาเชียงใหม่
อาคาร UNISERV (IC เดิม) ซอยข้างหอประชุม ม.ช.
ถ.นิมมานเหมินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel 053-289107-8 , 084-0433100
089-5524747 ,081-8839093


Copyright 1985-2015 @ OEC GLOBAL EDUCATION Co.,Ltd - All Right Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความและรูปภาพ โดย บริษัท โอ อี ซี โกบอล เอดูเคชั่น จำกัด
ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความ ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย บัญญัติไว้สูงสุด
www.oecglobal.com | www.oecglobal.net