Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

Jame cook university Singapore มหาวิทยาลัย เจมส์คุก สิงคโปร์

อยากไปเรียน คอร์สระยะสั้นสิงคโปร์ ปริญญา ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยแห่งสิงคโปร์
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาที่สิงคโปร์ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาที่ James Cook University ราคาไม่แพง อ่านต่อคลิก
เรียนต่อต่างประเทศ
ฉลอง ปีที่ 31 OEC สมัครเรียนคอร์สระยะยาว รับฟรี! บัตร Starbuck คลิกอ่านต่อ

มหาวิทยาลัย เจมส์คุก
ปริญญาโท 1 ปี  หรือ ปริญญาตรี 2  ปี  สิงคโปร์  
 Master Degree  in Singapore
James Cook University


มหาวิทยาลัยเจมส์คุก James Cook University  

เรียนต่อสิงคโปร์  ปริญญาโท  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสิงคโปร์

James Cook University มีทั้งหมด 3 แคมปัส อยู่ใน 2 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย และ สิงคโปร์ นั้นคือ

มหาวิทยาลัย เจมส์คุกส (James Cook University) แคมปัส ที่เมือง Townsville และ เมือง Cairns ออสเตรเลีย   มีแห่งที่สาม คือ แคมปัส สิงคโปร์ ซึ่ง James Cook University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลจากประเทศออสเตรเลียเป็น 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่เปิดแคมปัสที่ประเทศสิงคโปร์


เรียน สิงคโปร์

ฟังประสบการณ์คอร์สภาษาที่มหาวิทยาลัย เจมส์คุกส

มหาวิทยาลัย เจมส์คุก James Cook University 

James Cook University ตั้งอยู่ที่ 149 Sims Drive ซึ่งอยู่ในตัวเมือง นักศึกษาเดินทางไปเรียนสะดวก ด้วยรถประจำทาง หรือ MRT โดยสถานีที่ใกล้มหาวิทยาลัยมี 2 สถานี คือ Kallang MRT และ Aljunied MRT จากสถานี MRT นักเรียนเดินไปอีกแค่ 10-15 นาทีก็ถึงมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังใกล้ ศูนย์อาหารและร้านสะดวกซื้อ

เรียนปริญญาตรี 2 ประเทศทั้งที่สิงคโปร์ และ ออสเตรเลีย เพียง 2 ปี
เรียนปริญญาโท 1 ปี  Master Degree  in Singapore จบ ที่ สิงคโปร์


มหาวิทยาลัย เจมส์คุกส ได้รับชื่อตาม กัปตัน เจมส์ คุก นักเดินเรือชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นนักสำรวจ นักเดินทาง ในศตวรรษที่ 18 ที่เดินทางมาพบ เกาะออสเตรเลีย และในปี พ.ศ.2513 ได้จัดตั้งมหาวิทยาลัย James Cook University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ของออสเตรเลีย


 เทียบโอนระหว่าง แคมปัสได้  เรียน JCU สิงคโปร์ 1 ปี แล้ว ไปเรียนต่อที่ JCU ออสเตรเลีย ได้

นักเรียนที่เรียนที่สิงคโปร์ สามารถโอนไปเรียนที่ มหาวิทยาลัย เจมส์คุกก์ ออสเตรเลีย หากต้องการย้ายจากสิงคโปร์ไปยัง ออสเตรเลีย โอนหน่วยกิต ได้ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบ


เรียนปริญญาตรี บริหาร ไอที จิตวิทยา สิงคโปร์

เรียนปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการตลาด ที่สิงคโปร์

Bachelor of Business - Marketing ระยะเวลา: 2 ปี


เรียนปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ ที่สิงคโปร์

Bachelor of Business - International Business ระยะเวลา: 2 ปี


เรียนปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการโรงแรม ที่สิงคโปร์

Bachelor of Business - Hospitality Management ระยะเวลา: 2 ปี


เรียนปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขา การจัดการการท่องเที่ยว ที่สิงคโปร์

Bachelor of Business - Tourism Management:ระยะเวลา 2 ปี


เรียนปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการจัดการ ที่สิงคโปร์

Bachelor of Business - Management & Entrepreneurship:ระยะเวลา 2 ปี


เรียนปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการเงิน ที่สิงคโปร์ NEW !

Bachelor of Business (Financial Management)


เรียนปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขา จิตวิทยา ที่สิงคโปร์

Bachelor of Psychology ระยะเวลา 2 ปี


เรียนปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขา จิตวิทยา เกรียตินิยม ที่สิงคโปร์

Bachelor of Psychology (Honours) ระยะเวลา 3 ปี


มหาวิทยาลัย James Cook  สิงคโปร์ คุณภาพ เดียวกัน กับ ม. เจมส์คุกส์ ของออสเตรเลีย

James Cook University ที่สิงคโปร์ ดูแลนักศึกษาต่างชาติดีมาก เพราะเป็นมหาวิทยาลัย เดียวกับ มหาวิทยาลัย เจมส์คุกส์ ของออสเตรเลีย โดยนำหลักสูตรการสอนโดยตรงมาจากออสเตรเลีย นักเรียนและผู้ปกครอง ทุกคน มั่นใจได้ในระบบ การศึกษาในมหาวิทยาลัย ระบบการเรียนการสอน James Cook University แคมปัส สิงคโปร์ ซึ่งมีคุณภาพทัดเทียมกับ มหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย นักศึกษาต่างชาติจำนวนมาก นักเรียนได้ฝึกภาษา นักเรียนสามารถเข้าถึงผู้สอนได้โดยตรงและ ได้รับการสนับสนุนอย่าง มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนประสบความสำเร็จสูงสุด


ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  Master Degree  in Singapore
( Master of Business Administration )มหาวิทยาลัยแห่งสิงคโปร์

เรียน ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  ที่ James Cook University ใช้ระยะเวลา เพียง 1 ปี ผู้สมัคร ไม่จำเป็นต้อง มีประสบการณ์ในการทำงาน มีเพียงผลภาษา หรือ คะแนนภาษา ที่ได้การยอมรับโดย James Cook University มีสาขา ดังนี้   ** ไม่จำเป็นต้อง มีประสบการณ์ในการทำงาน แต่ผลภาษาต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

  1. Major - Marketing
  2. Major - Accounting & Finance
  3. Major - Human Resource Management
  4. Major - Marketing

ปริญญาโท การโรงแรม( Master of International Tourism and Hospitality Management )


 ปริญญาโท ไอที (Master of Information Technology )


ระยะเวลาเรียน ปริญญา ที่ สิงคโปร์ 

หลักสูตรของ JCU ระยะ เวลา
เรียน ภาษาที่ สิงคโปร์   
English Language Preparatory Program 4 เดือน
เรียน เตรียมความพร้อมก่อนปริญญาตรี่  
Foundation Program 8 เดือน
เรียนปริญญาตรีสิงคโปร์   
Bachelor of Business 2 ปี
Bachelor of Business and Environ. Science 2 ปี
Bachelor of Information Technology 2 ปี
Bachelor of Arts (Psychology Major) 2 ปี
เรียนปริญญาโทสิงคโปร์  
Postgraduate Qualifying Program (PQP) 4 เดือน
Master of Business Administration (All spec ) 1 ปี
Master of IT (e-Business / Networking) 1 ปี
Master of Inter Tourism & Hospitality MGMT 1 ปี

 

สอบถามค่าเทอม และ ค่าใช้จ่ายในการเรียนได้

 


 

"OEC ประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี "

เรียนต่อสิงคโปร์  

สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
James Cook University สิงคโปร์
ในประเทศไทยที่
OEC Global Education
กรุงเทพ : โทร 02 720 6844  เชียงใหม่ : โทร 053 285157 / 081-8811548

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ