Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เปิดรับสมัครแล้ว! สอบชิงทุนการศึกษาระดับ ป.ตรี - โท สูงสุด 499,200 บาท มหาวิทยาลัย James Cook University, Singapore

สมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัย James Cook University, Singapore
ประเทศสิงคโปร์

 

 

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย James Cook University, Singapore

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สำหรับนักเรียนเทอมพฤศจิกายน 2566  

 

ลงทะเบียนสนใจเข้าร่วมสอบชิงทุนในรอบถัดไป

ลงทะเบียนสนใจเข้าร่วมสอบชิงทุนคลิก

 

ลักษณะทุน

ทุนการศึกษา

- ทุนฯส่วนลดค่าเรียนสุงสุด 499,200 บาท (8 วิชา) 

- ทุนฯส่วนลดค่าเรียนสูงสุด 50% (4 วิชา)

- ทุนฯส่วนลดค่าเรียนสูงสุด  25% (2 วิชา)

 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบสำหรับปริญญาตรี

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ในกรณีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต้องเรียน foundation ก่อน 8 เดือน

ในกรณีไม่มีผลสอบ IELTS หากได้รับทุน สามารถยื่นผลสอบทีหลังได้ หรือสอบตรงกับมหาลัยและเรียนปรับภาษากับมหาวิทยาลัย (เริ่มต้น 4 เดือน)

คุณสมบัติผู้สมัครสอบสำหรับปริญญาโท

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

สำหรับหลักสูตร MBA ในกรณีจบปริญญาตรีในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้อง ต้องเรียน online Academic Skills for Business Foundation ก่อนเริ่มหลักสูตร MBA (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ในกรณีไม่มีผลสอบ IELTS หากได้รับทุน สามารถยื่นผลสอบทีหลังได้ หรือสอบตรงกับมหาลัยและเรียนปรับภาษากับมหาวิทยาลัย (เริ่มต้น 4 เดือน)

 

เงื่อนไขการรับทุน

ทุนการศึกษามอบให้ เป็นส่วนลดค่าเรียนสำหรับสูงสุด 8 วิชาสำหรับ 1 ภาคการศึกษา และจะได้รับในเทอมสุดท้าย

ทุนการศึกษาไม่รวมในหลักสูตรเรียนภาษา และหลักสูตรปรับพื้นฐาน

ทุนการศึกษาที่ได้รับสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนในเทอม มีนาคม 2566 เท่านั้น

 

เอกสารในการสมัครเรียนเพื่อรับทุน

- สำเนาพาสปอร์ต

ใบแสดงผลการเรียน หลักฐานการจบการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ

ใบสมัคร (ขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ OEC Global Education)

ผลสอบ IELTS หรือ TOEFL (ถ้ามี)

หลักเกณฑ์การพิจารณาทุน

- การสอบวัดระดับออนไลน์ ลักษณะข้อสอบแบบ Aptitude Test

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสอบชิงทุนการศึกษา

 

 สอบถามข้อมูลได้ที่ OEC Global Education กรุงเทพฯ-เชียงใหม่  

หัวหมาก โทร. 02-7206844 Line id: @oecglobal

ปิ่นเกล้า โทร. 096-836-6299 Line id: oecpinklao

เชียงใหม่ โทร. 053-285157 Line id: oeccm3

  

 

รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ