Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เปิดรับสมัครแล้ว! สอบออนไลน์ เพื่อชิงทุนการศึกษาเรียน ป.ตรี ป.โท ทุนการศึกษาสูงสุด 100% มูลค่ากว่า 500,000 บาท James Cook University, Singapore

สมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัย James Cook University, Singapore
ประเทศสิงคโปร์

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย James Cook University, Singapore

เปิดรับสมัครแล้ว! สอบชิงทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  

ทุนการศึกษาสูงสุด 100%   มูลค่ากว่า 500,000 บาท

 

ลงทะเบียนสนใจเข้าร่วมสอบ

 

ลักษณะทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาทั้งหมด 3 อันดับ

• ส่วนลดค่าเรียนสูงสุด 100% ในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

• ส่วนลดค่าเรียนสูงสุด 50% ในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

• ส่วนลดค่าเรียนสูงสุด 25% ในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

*1 ปีการศึกษาจะเทียบเท่ากับ 8 วิชา

 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบสำหรับปริญญาตรี

- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

- ในกรณีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ต้องเรียน foundation ก่อน 8 เดือน

- ในกรณีไม่มีผลสอบ IELTS หากได้รับทุน สามารถชื่นผลสอบที่หลังได้ หรือสอบตรงกับมหาลัยและเรียนปรับภาษากับ มหาวิทยาลัย (เริ่มต้น 4 เดือน)

 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบสำหรับปริญญาโท

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

- สำหรับหลักสูตร MBA ในกรณีจบปริญญาตรี ในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้อง ต้องเรียน online Academic Skills for Business Foundation ก่อนเริ่มหลักสูตร MBA (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

- ในกรณีไม่มีผลสอบ IELTS หากได้รับทุน สามารถยื่นผลสอบที่หลังได้ หรือสอบตรงกับมหาลัยและเรียนปรับภายากับมหาวิทยาลัย (เริ่มต้น 4 เดือน)

 

เงื่อนไขการรับทุน

- ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษานี้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาอื่นที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย James Cook วิทยาเขตสิงคโปร์

ทุนการศึกษานี้สามารถใช้ได้กับปริญญาตรีและปริญญาโททุกสาขายกเว้น ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (เกียรตินิยม) อนุปริญญาโทสาขาจิตวิทยา ปริญญาโทสาขาจิตวิทยา (คลินิก) และปริญญาโทสาขาปรัชญา

สำหรับทุนการศึกษาที่มอบให้ปริญญาตรีสาขาธุรกิจและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและปริญญาตรีสาขาธุรกิจและวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม (สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ทุนการศึกษาจะใช้ได้กับวิชาที่เกี่ยวกับธุรกิจเท่านั้น

ทุนการศึกษานี้ไม่ครอบคลุมค่ธรรมเนียมใหม่ในกรณีที่ผู้รับทุนการศึกษาไม่ผ่านวิชาใดวิชาหนึ่งระหว่างการศึกษา

ทุนการศึกษานี้อาจถูกยกเลิกได้ หากทางมหาวิทยาลัยเห็นถึงพฤติกรรมที่ไม่น่าพอใจของผู้รับทุน

- ทางมหาวิทยาลัยไม่รับประกันการจ้างงานหลังจากจบการศึกษา

- หากผู้รับทุนถอนตัวหรือยกเลิกทุนการศึกมา มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนทุนการศึกษาทั้งหมด

ทุนการศึกษาไม่สามารถใช้ในการ โอนข้ายเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย James Cook ในประเทศออสเตรเลียได้

- ผู้ได้รับทุนการศึกษาจำเป็นต้องรับบทบาทในการเป็น Student Ambassador ให้กับมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์และให้ คำปรึกษาตามที่จำเป็น

- ทุนการศึกษามอบให้ เป็นส่วนลดค่าเรียนสำหรับสูงสุด 8 วิชาสำหรับ 1 ภากการศึกษา และ จะได้รับในเทอมสุดท้าย

- ทุนการศึกษาไม่รวมในหลักสูตรเรียนภาษา และ หลักสูตรปรับพื้นฐาน

 

เอกสารในการสมัครเรียนเพื่อรับทุน

- สำเนาพาสปอร์ต

- ใบแสดงผลการเรียน หลักฐานการ จบการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ

- ใบสมัคร (ขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ OEC Global Education)

- ผลสอบ IEL TS หรือ TOEFL (ถ้ามี)

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาทุน

- การสอบวัดระดับออนไลน์ ลักษณะข้อสอบแบบ Aptitude Test

 

ค่าสมัครเรียน 260$ SGD

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบชิงทุน ต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด และได้จดหมายตอบรับเข้าเรียน

 

James Cook University (JCU) Singapore

เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลของออสเตรเลียและเป็นวิทยาเขตเอเชียแห่งแรกที่มาเปิดสอนในวิทยาเขตของตนเองที่ประเทศสิงคโปร์และประสบความสำเร็จมาก โดยนำหลักสูตรการสอนโดยตรงมาจากออสเตรเลีย และยังมีบุคลากรมาจาก ออสเตรเลีย เพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการศึกษานักเรียนทุกคนสามารถมั่นใจในระบบการศึกษาของ มหาวิทยาลัยที่วิทยาเขตสิงคโปร์ได้

 

นักเรียนที่เรียนแคมปัสสิงคโปร์ จะสำเร็จการศึกษาเร็วกว่าในวิทยาเขตอื่นๆ ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบสำหรับวิทยาเขตนี้ นักเรียนจะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก เนื่องจากเปิดเรียน 3 เทอมต่อปี

 

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและครอบคลุมทั่วมหาวิทยาลัย มีห้องบร รยาย ห้องปฏิบัติการ และมีเครื่องมือ ทันสมัย ห้องปฏิบัติกาคอมพิวเตอร์ ที่มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ห้องอาหาร ห้องสมุด นักเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าความเป็นอยู่ระหว่างที่เรียนจะได้รับความสะดวกสบายและคุณภาพทางการศึกษาที่ดีเยี่ยมเทียบเท่ากับนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย

 

หลักสูตรเตรียมพร้อมภาษาที่เปิดสอน

English Language Preparatory Program (ELPP) 4 Level ระยะเวลาเรียน 4 เดือน ต่อ level
เปิดเรียน (level 1 - 3) มกราคม มีนาคม พฤยภาคม กรกฎาคม กันยายน
พฤศจิกายน
เปิดเรียน (Level 4) มีนาคม กรกฎาคม พฤศจิกายน

 

Pre University Foundation Program สำหรับผู้ที่จบชั้น ม.5 ระยะเวลาเรียน 8 เดือน
เปิดเรียน มีนาคม กรกฎาคม พฤศจิกายน

 

 

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844-6, LINE ID : @oecglobal
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 096-836-6299, 
LINE ID : oecpinklao
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3 

 


รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ