Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

โปรโมชั่นเรียนภาษา Worldwide School of English นิวซีแลนด์

อยากไปเรียนภาษาที่ นิวซีแลนด์ คอร์ส มัธยม ปริญญา ตรี -โท -เอก ที่นิวซีแลนด์
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศนิวซีแลนด์ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 720684402 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

โปรโมชั่นเรียนภาษา Worldwide School of English
 โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์  โปรโมชั่นคลิก

Worldwide School of English โอ๊คแลนด์เรียนภาษาที่โอ๊คแลนด์

เรียนภาษาที่ โอ๊คแลนด์

- โรงเรียนสอนภาษา Worldwide มีการเสนอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ซึ่งตั้งใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ โดยโรงเรียนมีการเรียนการสอนใน 7 ระดับสำหรับภาษาอังกฤษทั่วไป (รับนักเรียนอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี) ห้องเรียนในแต่ละห้องจะมีนักเรียนไม่เกิน 14 คน โรงเรียน Worldwide ยังมีโปรแกรมต่างๆให้นักเรียนเลือกเรียนอีกมากมาย อาทิเช่น BEC อังกฤษธุรกิจ, Cambridge, FCE/CAE, IELTS และการสอบ TOEIC รวมทั้งโปรแกรมอีก 16 โปรแกรม ร่วมกับโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากทางรัฐบาล และโรงเรียนยังได้มีโปรแกรม สำหรับ tour group สำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี 

 

- Worldwide School of English จะเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนให้นักเรียนฟรี และจะไม่ใช้หนังสือเล่มเดียวในการเรียนการสอน เพราะว่า Worldwide มีหลักสูตรพิเศษและได้มีการพิสูจน์ว่าอยู่ในระดับเดียวกับ textbook รวมทั้งเรามีกิจกรรมที่ควบคู่กับการเรียนได้แก่ วีดีโอ, นิตยสาร, การฟังเทป, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, หนังสือพิมพ์ และ วารสารต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนา จากทางโรงเรียน สำหรับหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปWorldwideจะเน้นด้านความคล่องในด้านทัศษะต่างๆ ซึ่งได้รับในการเรียนภาคเช้า ในห้องเรียนจะมีหัวข้อต่างๆให้นักเรียนได้เสนอความคิดเห็น ไม่ว่าเป็นกลุ่มหรือจับคู่ เพื่อพัฒนาด้านการฟัง ซึ่งใช้ในชีวิตประจำวัน ทุกวันศุกร์ตอนบ่าย นักเรียนสามารถเลือกทำกิจกรรม อาทิเช่น ดูภาพยนต์, เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ, กิจกรรมนอกโรงเรียนในราคาถูก 

 

- Worldwide School of English เชื่อว่าโรงเรียนเราเป็นสากลในการสอนภาษาอังกฤษ และอาจารย์ของเรา มาจากประเทศต่างๆที่พูดภาษาอังกฤษ ได้แก่ นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย, อเมริกา, อังกฤษ, แคนนาดา และ แอฟริกาใต้ ที่โรงเรียน Worldwide คุณสามารถพูดและเรียนภาษาอังกฤษกับนักเรียนต่างชาติจากประเทศต่างๆ ประมาณ 30 ประเทศ ได้แก่ นักเรียนเซ็ก, เวียดนาม, บลาซิล, จีน, เยอรมัน, ญี่ปุ่น, โคลอมเบีย ฯลฯ ซึ่งสามารถช่วย ในการพัฒนาด้านภาษา


เรียนภาษาที่โอ๊คแลนด์
โรงเรียน Worldwide โอ๊คแลนด์ 

 โปรแกรมเสริม ได้แก่

- การใช้ชีวิตในฟารม์ 

- การฝึกงาน

- การแลกเปลี่ยนระหว่าง ทำงานในครอบครัวต่างชาติ เช่น ดูแลบ้าน และเด็กๆ โดยคุณสามารถพักอาศัยได้ฟรี

- กีฬาในช่วงหน้าร้อน

- อาสาสมัคร

- โปรแกรมการเรียนด้านการท่องเที่ยวและการบิน 

- มีกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียนหลังเลิกเรียน วันหยุดสุดสัปดาห์ และกิจกรรมพิเศษที่ได้รับการจดทะเบียนกับ NZQA


 โปรโมชั่นเรียนภาษา ปี 2019  Worldwide School of English

เมือง Auckland  ประเทศนิวซีแลนด์

ค่าสมัคร NZ$250

อัตราแลกเปลี่ยน 1NZD ~ 25 *อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

Full-Time  General  English  (ต้องลงเรียน 14 สัปดาห์ขึ้นไป)

ระยะเวลาเรียน

ราคาโปร / สัปดาห์

14-23  สัปดาห์

$270

24-35 สัปดาห์

$265

   36+ สัปดาห์

$260

 

Full-Time  Intensive  English 

ระยะเวลาเรียน

ราคาโปร / สัปดาห์

2-13 สัปดาห์

$350

14-23 สัปดาห์

$290

24-35 สัปดาห์

$285

36+ สัปดาห์

$280ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก เมื่อเรียนที่โอ๊คแลนด์ 

- โรงเรียน Worldwide ยังมีห้องพักให้กับนักเรียนได้พักผ่อน ได้แก่ โทรศัพท์ฟรี, ห้องครัวฟรี ชาและกาแฟ โทรท้ศน์ และ โต๊ะปิงปอง

- นักเรียนทุกคนจะมีที่ปรึกษาเป็นคนสัญชาติ เดียวกันกับนักเรียน และมีการให้คำแนะนำแก่นักเรียนเพื่อวางแผนการเรียนในอนาคต

- มีบริการรับนักเรียนฟรีจากสนามบิน รวมทั้งการจัดเตรียมที่พักให้แก่นักเรียน ได้แก่ หอพักนักเรียน ซึ่งมีแบบ ห้องเดี่ยว และ ห้องรวม หอพักอยู่ที่ Newmarket หรือ พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ 

- มีห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง (ฟรีอินเตอร์เน็ต และ อีเมล) และ ได้มีการติดตั้ง HOTSPOT

- มีห้องดูภาพยนต์ และ ห้องสมุด ศูนย์การเรียนภาษาด้วยตัวเอง เพื่อเสริมทัศษะให้กับนักเรียน รวมทั้งแบบฝึกหัด, เทปการฝึกการฟัง, คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมแบบฝึกหัดภาษาและวีดีโอ


เรียนภาษาที่โอ๊คแลนด์

เรียนภาษาที่โอ๊คแลนด์


 


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
Worldwide School of English
ในประเทศไทยที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ