Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

Liston College นิวซีแลนด์

โรงเรียน Liston College

ประเทศ New Zealand

 

โรงเรียนมัธยมที่มีคุณภาพ ต้องที่นิวซีแลนด์

“Liston College เป็นโรงเรียนคาทอลิกสำหรับเด็กชายโดยเฉพาะ"

- โรงเรียนตั้งอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ เมือง Waitakere ใช้เวลาเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเพียง 15 นาทีเท่านั้น 

- โรงเรียนเปิดสอนครอบคลุมทุกระดับชั้นตั้งแต่อายุ 11- 18 ปี ตัวโรงเรียนมีขนาดเล็กทำให้สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างปลอดภัยและทั่วถึง 

- Liston College มีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ ในทุกระดับชั้น จึงไม่ต้องกังวลด้านภาษา นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรให้เลือกเรียนตามความถนัดของ ผู้เรียนอีกด้วย ด้านความสำคัญกับนักเรียนต่างชาตินั้น โรงเรียนมีคณบดีของนักเรียนต่างชาติเพื่อดูแลด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่โดยเฉพาะ 

- สำหรับนักเรียนที่ไม่เคยเดินทางออกนอกประเทศมาก่อน โรงเรียนมีโปรแกรมพิเศษเพื่อช่วยให้นักเรียนต่างชาติ สามารถปรับตัวให้เข้ากับโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมใหม่ด้วย นอกจากนี้โรงเรียนยังจัด กิจกรรมพิเศษในโอกาสต่าง ๆ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมเป็นประจำ ตลอดทั้งปี

 

Why study at Liston College?

Liston College is committed to promoting the worth and self esteem of each individual student through an education aimed at the whole person. The college is small enough to have a friendly atmosphere in which teachers know students well, while also being able to offer subjects necessary for success in all examinations and future careers. The college has demanding academic standards and student achievement is high in both examinations and in subsequent tertiary education.
Liston College:

    Offers an education based on Christian values.
    Provides a student focused environment where learning is central.
    Is where academic excellence is a priority.
    Has the ability to meet diverse curriculum needs of International Students.
    Provides a wide range of student support services.
    Is an ideal stepping stone between school and university or employment.
    Is an International Catholic Boy’s College, where student will feel welcome and encouraged to excel in all areas of College life.
    Provides the advantages of a continuous education from Year 7 to 13 within a caring family atmosphere.
    Is a place where students are encouraged to build their leadership and communication skills and become part of the college life.
    Offers cultural, sporting, musical and leadership opportunities for all students to participate in.

What Liston College provides you, the International Student

    A quality education in a welcoming environment.
    Quality homestays.
    Excellent facilities.
    The benefits of a small school with a comprehensive curriculum.
    Assist you to become fluent in speaking, reading and writing English.
    Supports you to gain qualifications to enable entry to Polytechnics or Universities world wide.
    Help you reach your academic and personal goals.
    Challenges you to be the best person you possibly can be.
    Shares with you our culture and experiences as well as our heritage and history.
    Make available to you a variety of leadership opportunities.
    Assists you with advice and information on your subject choices, qualifications and tertiary programmes.
    Offer you a safe and caring school environment.
    Provides you personal guidance and support.
    Assists you to settle in with a comprehensive orientation programme.
    Provides you with the opportunity to become involved in many activities outside school such as sports and cultural activities as well as opportunities experiences such as: learning to ski, mountain biking, white water rafting, rock climbing etc

ค่าเทอม Liston College 

ค่าเรียน สามารถจ่ายเป็นรายปี หรือรายครึ่งปีได้ โดยในปีแรก หากจ่ายเป็นรายปีจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที 13,000 เหรียญนิวซีแลนด์ ส่วนหากชำระเป็นรายครึ่งปีจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 6,750 เหรียญนิวซีแลนด์ และในปีที่ 2 นั้นสามารถเลือกจ่ายในระบบรายปี, รายครึ่งปี หรือรายเทอมได้ หากจ่ายเป็นรายปีจะ มีส่วนลดให้ 1,000 เหรียญนิวซีแลนด์ คงเหลือ 12,000 เหรียญนิวซีแลนด์ รายครึ่งปีจะอยู่ที่ 6,500 เหรียญนิวซีแลนด์ และรายเทอมจะอยู่ที่ 3,300 เหรียญนิวซีแลนด์ ราคาค่าเรียนรวมอุปกรณ์ประกอบการเรียนทั้งหมดแล้ว แต่ไม่รวมถึงเครื่องแต่งกายและค่ากินอยู่อื่น ๆ 

 

 

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3 รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ