Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียน และ ทำงานนิวซีแลนด์ จบแล้วทำงานต่อได้ Edenz College Auckland

อยากไปเรียนภาษาที่ นิวซีแลนด์ คอร์ส มัธยม ปริญญา ตรี -โท -เอก ที่นิวซีแลนด์
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศนิวซีแลนด์ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 720684402 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

Edenz College

 


เรียนและทำงานนิวซีแลนด์  ทำงานได้อีก 1 ปี ทำงานระหว่างเรียนได้ 

 

Edenz College เปิดสอนมานานกว่า 25 ปี หางานง่าย เดินทางสะดวก เรียนภาษา+ทำงานระหว่างเรียน และสามารถขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบได้ 1 ปี หรือ ลงเรียนภาษาก็สามารถทำงานระหว่างเรียนได้เพียงลงเรียนมากกว่า 14 สัปดาห์ขึ้นไป

 

ทำงานถูกกฏหมาย มีเจ้าหน้าที่คนไทยประจำกรุงเทพ และนิวซีแลนด์

 แชต มาคุยกัน   


กรอกข้อมูลสั้นๆ พี่จะตอบกลับโดยเร็ว..จ้า


 

ประสบการณ์เรียนต่อ Edenz College นิวซีแลนด์

   

เป็นประสบการณ์บางส่วนของน้องๆ ที่ไปกับ OEC  [ คลิกรูปเพื่ออ่านประสบการณ์ ]


ทำงานอย่างถูกกฏหมายระหว่างเรียนที่นิวซีแลนด์ 

นิวซีแลนด์ อนุญาตให้นักเรียนไทย สามารถทำงานระหว่างเรียนได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เมื่อลงเรียนภาษา 14 สัปดาห์ขึ้นไปกับโรงเรียนภาษา โดย OEC เป็นเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของสถาบันดังกล่าว


NZ  โปรโมชั่น เรียนภาษา 14 สัปดาห์ เริ่มต้นที่ 90,000 กว่าบาท  อยากไปเรียนและทำงาน ต่อนิวซีแลนด์ โปรโมชั่นเรียนต่อนิวซีแลนด์


สถาบันขนาดใหญ่ Edenz College

- Edenz College สถาบันขนาดใหญ่ ใกล้มหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ ทีตั้งอยู่ในโอ๊คแลนด์   ที่ Edenz ประสบความสำเร็จและ เป็นที่ยอมรับ อย่างกว้างขวาง ในด้านการสอน ภาษาอังกฤษ

- ทุกหลักสูตร ได้รับการรับรองจาก NZQA – New Zealand Qualifications Authority (เทียบ เท่ากับกระทรวงศึกษาธิการ ของ ประเทศไทย) ดำเนินการบริหารงาน โดยผู้บริหารชาวนิวซีแลนด์ ที่อยู่ในวงการการศึกษา

   NZ ENGLISH ACADEMY
   NZ TESOL ACADEMY
   NZ BUSINESS ACADEMY
   NZ FILM ACADEMY
   NZ DIGITAL MEDIA ACADEMY
   NZ HEALTH ACADEMY
   NZ TECHNOLOGY ACADEMY

 

- EDENZ ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 โดยเจ้าของและผู้อำนวยการ ทิม คูเปอร์ EDENZ ฝึกอบรม สถานประกอบการ EDENZ ได้รับการจดทะเบียนกับคุณสมบัตินิวซีแลนด์ Authority (NZQA) ในปี 1989 และ เป็นหนึ่งในโรงเรียน ของนิวซีแลนด์และออสเตรเลียที่จะได้รับคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 (Q-ฺBase)
 

- EDENZ มีคุณภาพ ค่าเล่าเรียนไม่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของโรงเรียน และ การดูแล นักเรียนของเรา EDENZ เปิดสอน โปรแกรมภาษาอังกฤษทั่วไป การฝึกอบรมครูต่างชาติ สอนการทำภาพยนตร์เป็นธุรกิจ เน้นหลักสูตรการเรียนการสอน ที่เข้มข้นและ ทันสมัยสามารถประยุกต์ ใช้ได้จริง โดยทางสถาบัน จะจำกัดจำนวนนักเรียนต่อ ชั้นเรียนให้เหมาะสมเพื่อการดูแลอย่างใกล้ชิด และ ทั่วถึง

 


เรียนนิวซีแลนด์ หลักสูตร Diploma in Business & Tourism Management

NZ    เรียน 1-2 ปี เพือทำงานในนิวซีแลนด์ได้ 1 ปี มีโอกาสยื่นขอสมัคร PR ได้ตามที่กฏ Immigration กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครด้วยค่ะ  read more studyaboard..

เรียนบริหาร Graduate Diploma in Business & EDENZ PARTNERSHIP

NZ   เรียนหลักสูตรบริหาร Graduate Diploma in Business 1 ปี (ระหว่างเรียนทำงานได้ 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์) หลังจากเรียนจบ สามารถอยู่ต่อใน นิวซีแลนด์ได้อีก 1 ปีเต็ม!! เปิดเรียน 5 ครั้งต่อปี ใน มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และกันยายน 

NZ 


เรียน Diploma จบภายใน 1 ปี* ทำงาน ได้อย่างถูกกฎหมาย 1 ปี ที่นิวซีแลนด์
 One-Year Diploma in Business |Tourism Management

 

   NZ  ENGLISH ACADEMY
   NZ TESOL ACADEMY

   NZ BUSINESS ACADEMY

NEW ZEALAND DIPLOMA IN BUSINESS (LEVEL 5)
NEW ZEALAND DIPLOMA IN BUSINESS (LEVEL 6)
DIPLOMA IN BUSINESS (LEVEL 7)
BACHELOR OF APPLIED MANAGEMENT

   NZ DIGITAL MEDIA ACADEMY

DIPLOMA IN 3D ANIMATION   (LEVEL 6)    
DIPLOMA IN ADVANCED 3D ANIMATION (LEVEL 7)  
BACHELOR OF APPLIED ARTS (DIGITAL MEDIA PRODUCTION)

   NZ HEALTH ACADEMY

DIPLOMA IN MANAGEMENT (HEALTHCARE) (LEVEL 7)

   NZ TECHNOLOGY ACADEMY

DIPLOMA IN SOFTWARE DEVELOPMENT (LEVEL 7)


 หลักสูตร Diploma 

NZ  Diploma เป็นหลักสูตรหนึ่งปี และ เมื่อจบแล้วนักเรียน สามารถ ต่อวีซ่า ทำงานได้อีก 1 ปี หลังจากเรียนจบ

NZ   นักเรียนสามารถทำงานได้ ์ในระหว่างเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห * ถูกต้องตามกฎหมาย*

NZ   นักเรียน เรียนจบสามารถต่อวีซ่าหางาน/ทำงานได้อีก 1 ปี *ไม่จำกัดชั่วโมงทำงาน

NZ   ค่าจ้างทำงานที่นิวซีแลนด ขั้นตำ (NZ$ 9-15 / hour) เฉลี่ย ต่อ ชั่วโมง

NZ   โอกาสหางานได้มากกว่า หากน้องๆ เลือกเมืองใหญ่ และเมืองท่องเทียว

NZ   นักเรียน เดินทางสะดวก สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง Auckland – Tauranga - Queenstown

NZ   นักเรียนไม่ต้องใช้วุฒิมัธยม 6 และโอนหน่วยกิต เข้ามหาวิทยาลัยได้

NZ   นักเรียน แบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้เป็นเทอม*   ค่าเรียน คลิก

NZ   สำหรับผู้ทีต้องการขอสัญชาตินิวซีแลนด์ ประกาศนียบัตรนี้ จะเพิ่มคุณสมบัติให้แก่ผู้สมัคร


เหตุผลหลักที่นักศึกษาเลือกเรียนที่ Edenz นิวซีแลนด์

NZ   หลักสูตรธุรกิจ การตลาด การท่องเที่ยว บัญชี ภาษา เน้นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้น และทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงโดย ทางสถาบัน จะจำกัดจำนวนนักเรียน ต่อชั้นเรียน ให้เหมาะสมเพื่อการดูแลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง

NZ   อาจารย์ Edenz มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วย ประสบการณ์ด้านการ สอนภาษาอังกฤษ อีกทั้งเจ้าหน้าที่คนไทยที่พร้อมยินดีให้คำปรึกษาและดูแลตลอดระยะเวลาการศึกษา

NZ   ตั้งอยู่ กลางเมือง Auckland สะดวกต่อการเดินทาง เนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางเมือง Auckland ซึ่งถือเป็น เมืองท่า และ ย่านธุรกิจ ที่สำคัญของ นิวซีแลนด์

NZ   อุปกรณ์อำนวยความสะดวก มีบริการด้านสารสนเทศแก่นักเรียน อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และ พริ้นเตอร์ พร้อมกันนี้ยังมีห้องสมุด และ Common Room
NZ   เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในการหาความรู้และทำกิจกรรม

NZ   กิจกรรม ทุกวันศุกร์ทางสถาบันจะจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้ทำความรู้จัก กับเพื่อนต่างชาติ มากขึ้น เช่น กิจกรรมปีนเขา Soccer เที่ยวชมนกเพนกวินที่ Under Water World ท่องเที่ยวสวนสัตว์ และเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์

 


ที่พักสำหรับนักเรียนและ นักศึกษา

ทีพัก มี สิ่งอำนวยความสะดวก มีบริการตู้ซักผ้า และ อาหารแก่นักเรียน  read more studyaboard.. รูปที่พัก 1 และ รูปที่พัก 2    *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


 


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
Edenz เรียนและทำงานที่นิวซีแลนด์
ในประเทศไทยที่
OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ