Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียน และ ทำงานนิวซีแลนด์ จบแล้วทำงานต่อได้

เรียนและทำงานที่นิวซีแลนด์
Study and Work in New Zealand

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

ทำไมต้องไปเรียนที่นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีความปลอดภัย คุณภาพ ติดระดับ Top ของโลก มีสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติ และมหาวิทยาลัยอีก 8 แห่ง ให้นักศึกษาทั่วโลกได้เข้าศึกษาระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเพิ่มทั้งทักษะ และความรู้ทั้งที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ และด้านอื่น ๆ ของชีวิตในระดับสังคมโลก นิวซีแลนด์มีโรงเรียนที่เปิดสอนคอร์สการเรียนด้านภาษาอังกฤษที่ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ หากเป็นโรงเรียนมัธยม ๆ ทุกแห่งจำต้องลงทะเบียนกับ NZQA ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ให้นักเรียนแน่ใจได้ว่าสถาบันที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่นั้น มีการเรียนการสอนที่ได้ประสิทธิภาพ
 

สำหรับผู้เรียนที่เข้ามาเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ จะได้พบกับความเป็นมิตรของคนนิวซีแลนด์ รวมทั้งการยินดีต้อนรับนักเรียนที่เข้ามาเรียนภาษา การดูแลรักษาความปลอดภัยจากรัฐบาลให้กับนักเรียนที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียน และการดูแลด้านอนามัย จึงทำให้ผู้เรียนมีความสนใจที่จะเข้ามาเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เมืองที่อบอุ่น จบแล้วมั่นใจ เรื่องภาษาอังกฤษมากขึ้น  

 

เรียนและทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์เป็นประเทศอันดับต้น ๆ ที่นักเรียนไทยนิยมไปศึกษา เพราะเป็นประเทศที่สามารถเรียนและยังสามารถทำงาน Part-time ได้และยังเป็นประเทศที่มีความสวยงาม สภาพแวดล้อม และคุณภาพของสถาบันศึกษา ซึ่งหากใครที่ต้องการเรียนและทำงานที่นิวซีแลนด์นั้นจะต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์ของนิวซีแลนด์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

ค่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับพี่ ๆ OEC อีกครั้ง

 

สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม