Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

Simon Fraser University ,British Columbia แคนาดา

อยากไปเรียนและทำงานที่แคนาดา ภาษา มัธยม ปริญญา ตรี -โท -เอก โอกาสได้พีอาร์ที่แคนาดา
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศแคนาดา สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157


เรียนต่อต่างประเทศ เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ ที่ แคนาดา 5 สัปดาห์ เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมอายุระหว่าง 12-16 ปี ให้ซัมเมอร์ปีหน้าของน้องๆมีสีสันพร้อมเปิดประสบการณ์ในโรงเรียนมัธยมแคนาดา เรียนภาษา+ท่องเที่ยวเพลิดเพลินได้อย่างเต็มที่ สมัครด่วน! รับอีก 3 คนสุดท้ายเท่านั้น รับฟรี pocket money CA$100 อ่านต่อ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อที่ Simon Fraser University

Simon Fraser University (SFU) ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1963โดย ได้รับการสนับสนุน จาก Dr. J.B. Macdonald ตั้งอยู่ในรัฐ British Columbia มีนักเรียนกว่า 30,000 คน เปิดสอนในระดับ ประกาศนียบัตร ถึงระดับปริญญาเอก ประกอบด้วย 6 คณะดังนี้ Applied Sciences, Arts & Social Sciences, Business Administration, Education, Mathematics และ Sciences และหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ


Simon Fraser University กับ FIC

เตรียมเรียนปริญญาโทที่ วิทยาลัย Fraser International College (FIC) เป็นวิทยาลัยที่เปิดสอนโปรแกรมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังติดอันดับ 1 ใน10 ของประเทศแคนาดา สถาบันตั้งอยู่ในวิทยาเขตเดียวกับมหาวิทยาลัย Simon Fraser University โดยนักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆของ SFU ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด หรือสื่อการเรียนการสอน FIC เป็นสถาบันการศึกษาสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์และ มีคุณภาพสูง

ให้คำมั่นสัญญาต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อความสำเร็จ ในการศึกษา อีกทั้งคณาจารย์ที่ประสบการณ์สูงและชั้นเรียนขนาดเล็กที่ทำให้นักศึกษาได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง จึงสามารถรับประกันได้ว่านักศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Simon Fraser University ได้อย่างแน่นอน
Fraser International College อยู่ห่างจาก Down town Vancouver เพียง 25-30 นาที อยู่ใกล้ศูนย์กลางทาง ด้านการเงิน อุตสาหกรรม และการพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุด ทางด้านตะวันตกของแคนาดาที่ล้อมรอบไปด้วย ภูเขา และทะเล ทัศนียภาพสวยงาม และเหมาะแก่การทำกิจกรรม โดยสามารถมองเห็นวิวได้ 360 องศา


เตรียมเรียนมหาวิทยาลัยที่แคนาดา Pre-University Level Program (2 เทอม)

University Transfer Program (UTP) Stage I (Foundation)

เป็นหลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อปรับพื้นฐานความรู้เทียบเท่ากับนักศึกษา แคนาดา ถ้าผ่าน UTP ในระดับคะแนนที่เหมาะสมแล้วสามารถเรียนต่อ UTP II ได้ โดยเปิดรับนักเรียนที่จบ ม.5

หลักสูตรที่เปิดสอน

- Business Administration
- Computing Science
- Engineering Science
- Arts and Social Sciences


เตรียมเรียนมหาวิทยาลัยที่แคนาดา University Level Program (3 เทอม)

University Transfer Program (UTP) Stage II
เป็นหลักสูตรเร่งรัดในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเทียบเท่าปี 1 ซึ่งร่วมกับ Simon Fraser University ซึ่งถ้าผ่าน UTP II ในระดับ GPA ที่เหมาะสมแล้วสามารถเข้าเรียนต่อในชั้นปีที่ 2 ได้เลย เปิดรับ นักเรียนชั้น ม.6

หลักสูตรที่เปิดสอน

• Business Administration
• Computing Science
• Engineering Science
• Arts and Social Sciences
• Associate of Arts Degree*

* (หลักสูตร 2 ปี นักศึกษาที่มี GPA ที่เหมาะสมสามารถโอนหน่วยกิจเข้าเรียนปริญญาตรีปีที่ 3 ของคณะที่เกี่ยวข้อง ใน SFU ได้)


Study Abroad Programs (หลักสูตร 4 เดือน)

สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจในการศึกษาระหว่างประเทศระยะสั้น และ สามารถมีสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าเรียนต่อในวิทยาลัย FIC ระดับ UTP I หรือ UTP II และสามารถเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีปีที่ 2 ในมหาวิทยาลัย SFU กรณีที่สามารถสำเร็จ UTP II ในระดับ GPA ที่เหมาะสมได

Program Normal duration Total program
fees
University level programs
UTP Stage II 3 terms C$19,702*
Associate of Arts degree 2 Years C$19,702 per year
Pre-University Programs
UTP Stage I 2 terms C$15,955
Pre-Masters Programs
Pre-MBA 1 term C$12,890
Additional support programs
Integrated Term 1 term C$3,980 
(plus additional
costs of UTP program)
Cornerstone Term 1 term C$5,975 
(plus additional
costs of UTP program)
SFU PAS English language programs
Application fee   C$250
Program fee 1 - 2 terms C$6,055 per term
Compulsory charges
Academic Literacy Course 1 term C$1,970 
(plus additional costs of UTP II program)**
Lab fee for Biology or Physics courses   C$100
Medical insurance 16 months C$740
Student Services and Recreation Per term C$140

Fees and charges are listed in Canadian dollars (C$).
Actual tuition costs may vary, depending on your choice of courses.
Fees and charges are subject to change without notice.


สอบถามข้อมูล ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
Fraser International College
ในประเทศไทยที่
OEC Global Education
กรุงเทพ : โทร 02 720 6845
เชียงใหม่ : โทร 053 285157 - 8

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ