Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

University Of Hull ประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยรัฐบาล Top Rank สหราชอาณาจักรมหาวิทยาลัย University Of Hull 

เมือง Hull  ประเทศอังกฤษ

มหาวิทยาลัยฮัลล์ University Of Hull

University Of Hull   มหาวิทยาลัยฮัลล์  ประเทศอังกฤษ

University Of Hull  มหาวิทยาลัยเก่าแก่และ ดีที่สุดของสหราชอาณาจักร 

มหาวิทยาลัย Hull ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1927 และเป็นสถาบันที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาผู้มีพรสวรรค์ และทุ่มเทมาแล้วหลายพันคน เปิดหลักสูตรการเรียนสาขาวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในวิทยาลัยทั้ง 6 ตามสาขาวิชา สอนโดยนักวิชาการศึกษา ซึ่งได้รับการส่งเสริมทางวิชาการจากงานวิจัยโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาจำนวน 96% พึงพอใจกับคุณภาพของบุคลากรด้านการสอนของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาต่างๆ จากการประเมินความพึงพอของนักศึกษา iGraduate Student Barometer Autumn Wave 2014

 

University Of Hull   มหาวิทยาลัยฮัลล์ ประเทศอังกฤษ

University Of Hull  มหาวิทยาลัยฮัลล์ ประเทศอังกฤษ

เรามีความภูมิใจว่า 95% ของบัณฑิตที่จบจากสถาบันมีงานทำ หรือเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่า ภายในเวลา 6 เดือน หลังศึกษาจบ จากการสำรวจสถิติของ Higher Education Statistics Agency และเรามุ่งมั่นที่จะทำความฝันด้านอาชีพของนักศึกษาให้กลายเป็นจริง การเรียนที่มหาวิทยาลัย Hull จะช่วยสร้างทักษะ ประสบการณ์ และความมั่นใจ ก่อนที่นักศึกษาจะก้าวออกไปในโลกการทำงานจริง 

 

University Of Hull   มหาวิทยาลัยฮัลล์

University Of Hull   มหาวิทยาลัยฮัลล์

นักศึกษาของเรารักการได้เรียนในมหาวิทยาลัย Hull เพราะเป็นสถาบันที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของประเทศสหราชอาณาจักรในหลายสาขา เช่น “ด้านค่าครองชีพ” และ “ค่าที่พัก” นอกจากนี้เมืองที่ตั้งมหาวิทยาลัย ยังเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูง 1 ใน 10 ของสหราชอาณาจักร สำรับนักศึกษาโดย เว็บไซต์ StuRents.com อีกด้วย  

การเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Hull จะทำให้คุณได้อยู่ท่ามกลางแหล่งศิลปะ และความบันเทิงตลอด 365 วัน เพราะเมืองฮัล เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมในสหราชอาณาจักรในปี 2017 มีเทศกาล งานศิลปะการจัดวาง และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่จะรวบรวมบุคคลที่มีชื่อเสียง และยังมีกิจกรรมสร้างโอกาสการเป็นอาสาสมัครทำงานในงานเทศกาลต่างๆ อีกด้วย นี่เป็นเพียงโอกาสครั้งเดียวในชีวิตนักศึกษา ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้


University Of Hull   มหาวิทยาลัยฮัลล์


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
University Of Hull
ในประเทศไทยที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157


 


รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ