Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

Vernon School District แคนาดา

โรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอน Vernon School District #22

โรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอน (Vernon School District #22) ตั้งอยู่ที่เมืองเวอร์นอน ในหุบเขา Okanagan รัฐบริติชโคลัมเบีย อยู่ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์ประมาณ 4.5 ชั่วโมงทางรถยนต์หรือใช้เวลาเพียง 50 นาทีโดยเครื่องบิน

เมืองเวอร์นอนเป็นเมืองขนาดกลาง มีประชากรประมาณ 57,000 คน  ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา แม่น้ำ ภูเขาและทะเลสาบที่สวยงาม คือ Kalamalka Lake, Okanagan Lake และ Swan Lake เวอร์นอนเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวและเป็นเมือง   ที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดา


Vernon School District

หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกวัยและทุกระดับชั้น หลักสูตรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่หลากหลายและ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่และด้านวิชาการ  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสังคม

- ประถมศึกษา (อนุบาล – ม.1) 
- มัธยมศึกษา (ม.2 – ม.6)
- หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย และหลักสูตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
- พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL)
- หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นภาคฤดูร้อน
- หลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนต่างชาติ
- หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นฤดูหนาว
- พัฒนาด้านการกีฬา ฮอคกี้และฟุตบอล
  

 

 

วันเริ่มต้นการศึกษา

CANADA เทอม 1 : เดือนกันยายน – เดือนมกราคม
CANADA เทอม 2 : เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน
CANADA โรงเรียน Clarence Fulton เปิดรับเดือนกุมภาพันธ์  เมษายน กันยายนและเดือนพฤศจิกายน


ที่พัก

โฮมสเตย์ เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสบการณ์โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม ทาง Vernon School District ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือ และคัดสรรครอบครัวชาวแคนาดาให้แก่นักเรียนชาวต่างชาติระหว่างการศึกษา โฮมสเตย์จะบริการอาหาร 3 มื้อต่อวันและห้องนอนส่วนตัว แต่ละครอบครัวจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจากทางเจ้าหน้าที่ทางโรงเรียน โดยการสัมภาษณ์ส่วนตัว การตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่และสถานะทางการเงิน


โรงเรียนมัธยมศึกษาในเวอร์นอน

โรงเรียนคลาเรนซ์ ฟุลตัน (Clarence Fulton Secondary School)

เว็บไซต์ : https://www.sd22.bc.ca/school/fulton/Pages/default.aspx

เปิดสอน : Grade 8-12     

จำนวนนักเรียนทั้งหมด : ประมาณ 900 คน

จุดเด่นของโรงเรียน : ด้านกีฬา ศิลปกรรมและการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน เทอมการศึกษาแบ่งเป็น 4 เทอมการศึกษาคือ กุมภาพันธ์ เมษายน กันยายนและพฤศจิกายน

 

คลาเรนซ์ ฟุลตัน เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพียงแห่งเดียว ในบริติชโคลัมเบียที่ใช้ระบบภาคการศึกษาแบบ 4 ภาค ดังนั้นนักเรียนที่คลาเรนซ์จะลงเรียน 2 รายวิชาต่อภาค ภาคละ 10 สัปดาห์ ระบบนี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนโปรแกรมระยะสั้น และนักเรียนที่ต้องการเรียนเนื้อหาเข้มข้นแบบเร่งรัด


โรงเรียนชาร์ลส์ บลูม (Charles Bloom Secondary School)

เว็บไซต์ : https://www.sd22.bc.ca/school/bloom/Pages/default.aspx

เปิดสอน : Grade 7-12  

จำนวนนักเรียนทั้งหมด : ประมาณ 500 คน

จุดเด่นของโรงเรียน : เป็นโรงเรียนมัธยมที่มีจำนวนนักเรียนน้อยที่สุดในเวอร์นอน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศการเรียนและการใช้ชีวิตแบบชาวแคนาดา

 

ชาร์ลส์ บลูมเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่นำเอาแนวคิดแบบโรงเรียนชุมชนมาใช้ร่วมด้วย ตั้งอยู่ในชุมชนลุมบีซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเวอร์นอนประมาณ 30 นาที มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่าโรงเรียนมัธยมอื่นๆ ในเขต  นักเรียนต่างชาติที่เข้าเรียนที่บลูมจะได้รับประโยชน์จากความเป็นชุมชนที่แน่นแฟ้น จากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และจากสภาพเมืองชนบทซึ่งทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวแคนาดาอย่างแท้จริง


โรงเรียนคัลลามัลกา (Kalamalka Secondary School)

เว็บไซต์ : https://www.sd22.bc.ca/school/kalamalka/Pages/default.aspx

เปิดสอน : Grade 8-12     

จำนวนนักเรียนทั้งหมด : ประมาณ 720 คน

จุดเด่นของโรงเรียน : ความเป็นเลิศทางวิชาการ วงดนตรี และด้านกีฬา

คัลลามัลกาเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ในเขตที่ร่มรื่นน่าอยู่ใกล้กับชุมชนโคลด์สตรีมและใกล้ๆ กับทะเลสาบคัลลามัลกา คัลเป็นโรงเรียนที่มีความแข็งแกร่งทั้งในเรื่องวิชาการและการกีฬา

 

คัลเป็นโรงเรียนเดียวในเขตการศึกษาเวอร์นอนที่เปิดสอนการศึกษาแบบ AP (Advanced Placement)


โรงเรียนเวอร์นอน (Vernon Secondary School)

เว็บไซต์ : https://www.sd22.bc.ca/school/vss/Pages/default.aspx

เปิดสอน : Grade 8-12    

จำนวนนักเรียนทั้งหมด : ประมาณ 1,100 คน

จุดเด่นของโรงเรียน : ด้านการแสดง ด้านกีฬา วิชาเศรษฐศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม

เวอร์นอนเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีหลักสูตรหลากหลายมากที่สุดโรงเรียนหนึ่งในเมือง เปิดสอนรายวิชาทุกแขนง โรงเรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จด้านกีฬา ศิลปกรรม และวิชาการ นักกีฬาโรงเรียนได้เข้าแข่งขันในระดับมณฑลเสมอ ไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟ เคอร์ลิง ฟุตบอล  หรือกีฬาอื่น ภาควิชาการละครมีชื่อเสียงในการผลิตละครเพลง ทางด้านวิชาการ โรงเรียนมีโปรแกรมเศรษฐศาสตร์เปิดสอน ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นโปรแกรมหนึ่งที่ดีที่สุดของมณฑล


โรงเรียน ดับเบิลยู แอล ซีตัน (W.L. Seaton Secondary School)

เว็บไซต์ : https://www.sd22.bc.ca/school/seaton/Pages/default.aspx

เปิดสอน : Grade 8-12     

จำนวนนักเรียนทั้งหมด : ประมาณ 850 คน

จุดเด่นของโรงเรียน : เปิดสอนหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสแบบอิมเมอร์ชั่น ความหลากหลายเชื้อชาติของนักเรียน การแสดงที่เป็นเลิศ ดับเบิลยู แอล ซีตัน เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาระบบสองหลักสูตร คือหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสแบบอิมเมอร์ชั่น ซึ่งมีที่นี่เพียงแห่งเดียวในเมือง ซีตันจึงเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติมากที่สุดของเขต เหมาะสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติและผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยในแคนาดาอย่างมาก


ค่าใช้จ่ายการเรียนที่เขตการศึกษาเวอร์นอน 1 ปี

 

เหรียญแคนาดา

บาท

ค่าสมัคร

$250

6,250

ค่าเล่าเรียน

$12,850

321,250

ค่า custodian

$550

13,750

ค่าโฮมสเตย์

$8,750

218,750

ค่าประกันสุขภาพ

$850

21,250

ค่ากิจกรรม

$250

6,250

รวม

$23,500

587,500

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 $CAD = 25 บาท 


เหตุผลหลักที่นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ Vernon School District

CAN    เรียนต่อแคนาดา กับ Vernon School District เป็นสถาบัน ที่รองรับนักศึกษานานาชาติจากทั่วโลก
CAN    Vernon School District ได้รับการยอมรับจาก รัฐบาลว่า มีมาตรฐานการศึกษาสูง หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนของ Vernon School District มีความทันสมัย นักเรียนไทยไม่มากเหมาะกับการพัฒนาภาษา

CAN    สภาพแวดล้อมการอยู่ และ การเรียน มีความปลอดภัยสูง เหมาะสำหรับการเรียน การทำกิจกรรม
CAN    ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาและค่าครองชีพของ แคนาดา มีระดับต่ำ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของสถาบันการศึกษาในประเทศอื่น ๆ เช่น อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย เหตุผลที่อัตราค่าเล่าเรียนต่ำ เนื่องจากรัฐบาลแคนาดาให้เงินสนับสนุนทุกสถาบันการศึกษาใน แคนาดา
CAN    หากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากประเทศแคนาดา จะมีสิทธิในการสมัครเรียนต่อในแคนาดา หรือ อเมริกาได้ สะดวก


ประสบการณ์ในการเรียนที่ Vernon School District

บุษกุล พิทยาพงศาล (ตาล) International Student from Thailand
(Student of Fulton school)

สวัสดีค่ะ ชื่อตาลค่ะ มาอยู่ที่ Vernon ได้สักพักแล้ว(April 2009) ความจริงแล้ว ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะมาเรียนที่นี่เพราะตอนแรก ตั้งใจจะสอบ AFS แต่ว่า
ไม่ติด(*-*) ก็เลยได้ไปดูงานที่บูทของ OEC ที่เลือกมาประเทศแคนาดา เพราะ ค่าใช้จ่ายถูกกว่าประเทศอเมริกา

ตอนมาที่นี่แรกๆ ก็มีเบื่อบ้าง เพราะยังไม่มีเพื่อน จะรู้จักแต่เด็กต่างชาติไม่รู้จักเด็กแคนาดาเลย แต่พออยู่ไปซักพักก็เริ่มรู้จักคนมากขึ้น มีไปเที่ยว ไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆบ้าง คนที่นี่ก็น่ารักคอยช่วยเหลือเราตลอด Host ก็ใจดีมีอิสระในการใช้ชีวิต และมีกิจกรรมทำเรื่อย ตามฤดูกาล การเรียนที่โรงเรียนก็ไม่ยากจนเกินไป มีวิชาที่เมืองไทยไม่มี เป็นวิชาที่สอนให้เรานำไปประยุกต์ใช้ได้จริง การเรียนการสอนก็ ต่างกัน โรงเรียนที่นี่มี 4 เทอม 1เทอมจะประมาณสองเดือนกว่าๆ เทอมนี้ตาลเรียนสขามวิชา วันละสี่คาบ เข้าเรียนตั้งแต่ 8.30-15.00 น.

การสอบของที่นี่ก็แตกต่างจากเมืองไทย คือมีสอบย่อยตามบท, สอบวิชาเดียว(ขึ้นอยู่กับวิชาที่เลือกเรียน) และสอบใหญ่เทอมละครั้ง สำหรับคนที่ไม่แข็งแรงเรื่องภาษาก็มีสอน ESLให้

เรื่องการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็ไม่ยาก ค่ะ แต่ถ้าอยากจะ shopping ราคาเสื้อผ้าค่อนข้างแพงค่ะ แนะนำให้ซื้อจากเมืองไทยมาเลย และ เสื้อยืดที่ไม่ค่อยยับเอามาเยอะๆ เลยค่ะ เค้าไม่ค่อยรีดผ้ากัน และอย่าลืมซื้อของมาฝาก host ด้วยนะค่ะเค้าจะชอบมาก

ชีวิตที่นี่เรียบง่าย การเรียนก็ไม่ง่ายมากจบแน่นอนถ้าเรียนพอใช้ ส่งงานตรงเวลา ไม่ต้องรีบตื่นไปโรงเรียน กฎระเบียบไม่มากมาย ไม่ต้อง แต่งชุดนักเรียน เสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะก็ไม่มีใครว่า (ถ้าไม่กลัวหนาว) ที่นี่ดูเผินๆ เหมือนจะอยู่แบบนอกเมือง มีไร่นา จาก โรงเรียนมองเห็นฟาร์ม แต่ที่นี่เทคโนโลยีเค้าเจริญกว่าบ้านเราเยอะคะ เป็นเมืองเล็กที่พัฒนาแล้วค่ะ เหมือนกรุงเทพฯ เวลาวันหยุด สงกรานต์เลย

 


 


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
Vernon School District
ในประเทศไทยที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157


รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ