Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ทุนเรียนออสเตรเลีย สำหรับ นักเรียนไทย La Trobe University เมลเบริน์

มหาวิทยาลัย La Trobe  University
เมืองเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตรของ La Trobe University ติดอันดับ Top 100 ของโลก

ทุนสำหรับนักเรียน หรือนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม 

 

ทุนการศึกษาระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโท 

South East Asia Scholarships (SEAS)

Scholarship

Amount

Criteria

College Excellence Scholarship (CES)

15-25% tuition fee scholarship for the entire duration of degree.

Offered to eligible students (eg. For Thailand High School qualification,Thailand Matayom 6, we can award 15% for GPA 3.0, 20% for GPA 3.2 and highest 25%  for GPA 3.6 or above. For PG, we can award 15% if they have 65% Australian equivalent average form UG, 20% for 70% average and 25% for 75% average)

ELICOS Scholarship

La Trobe can sponsor half of ELICOS fee (maximum 10 weeks). Strictly upon request (not automatic).

La Trobe can sponsor half of ELICOS fee (maximum 10 weeks). We can combine ELICOS with CES or CSDS.

CSDS scholarship

Amount up to $5000 once-off scholarship.

Once off scholarship for student that does not meet the CES criteria or student applying for programs not under CES scheme. Can only combine with ELICOS scholarship.


เรียนปริญญาโทที่เมลเบริน์ La Trobe University

 

“เมืองเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีสีสันมาก ” มีสถานที่เที่ยวในเมืองหลากหลาย จะสนุกไปกับการชอปปิ้ง อร่อยกับอาหารนานาชาติ การนั่งรถรางชมบ้านเมืองอันสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมโบราณ ก็เพลิดเพลิน

 

มุ่งหวังไปเรียน ที่เมือง เมลเบิร์น  ที่ สถาบันชั้นนำในออสเตรเลีย ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปเพียง เข้ามาปรึกษา เรา และเลือกสาขาต่อจากนั้นก็ สมัครเรียนในเมลเบิร์น   ออสเตรเลีย  น้องๆที่ต้องการ เรียนภาษา เพื่อตระเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนสถาบันชั้นนำในออสเตรเลีย

 

La Trobe University เป็นมหาวิทยาลัยอันดับสามของรัฐวิคตอเรีย Main campus อยู่ที่เมือง Bundoora และ Melbourne ในรัฐ Victoria มหาวิทยาลัยมี จำนวนนักเรียน นักศึกษากว่า 26,500 คน มีจำนวน นักเรียน ต่างชาติ 4,200 คน ซึ่งมาจาก มากกว่า 90 ประเทศ มหาวิทยาลัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งสถานที่ในการเรียน และ ที่พัก

 

มหาวิทยาลัย La Trobe University ก่อตั้งเมื่อปี 1964 และปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุด มีชื่อเสียง และ เติบโตเร็วที่สุดของออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านความเป็นเลิศ ในการสอน และการค้นคว้าวิจัย โครงการและหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจากทั่วโลก นอกจากนั้น มหาวิทยาลัย La Trobe ยังเป็นสมาชิกของ Association of Commonwealth Universities

 


เหตุผลที่ควรเลือกเรียนที่ La Trobe University ออสเตรเลีย

     CAN  La Trobe University เป็นมหาวิทยาลัยอันดับสามของรัฐวิคตอเรีย อยู่ที่เมือง Bundoora และ Melbourne ในรัฐ Victoria

     CAN  วิทยาเขตของ La Trobe University ประกอบด้วยนักศึกษากว่า 26,000 คน ซึ่งรวมถึง นักศึกษาต่างชาติกว่า 4,500 คน จากประเทศต่างๆ กว่า 90 ประเทศ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่ มากที่สุด ของ Victoria

     CAN  La Trobe มีความช่วยเหลือด้านทักษะการเรียนและ ทักษะ ภาษาอังกฤษ และมีชื่อเสียงที่โด่งดังในเรื่อง ของบริการและความช่วยเหลือที่มีให้กับนักศึกษาต่างชาติ

     CAN  อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่กว่า 3,000 คน นักศึกษาสามารถเข้ามีส่วนร่วมในชมรมและสมาคมต่างๆ ที่มีอย่างหลากหลาย บริการรับที่สนามบินฟรี
     CAN ทุนเรียนออเตรเลีย ของ La Trobe University (บางส่วน)

    CAN  La Trobe เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ อันดับ 3 ของ Victoria, Australia

    CAN  มีวิทยาเขตต่างๆที่ตั้งอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติที่งดงาม


หลักสูตรของ La Trobe University ที่ติดอันดับ Top 100 ของโลก

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย La Trobe University ที่ติดอันดับ Top 100 ของโลก โดยการจัดอันดับของ QS World University Rankings โดยการประเมินตามรายวิชา การจัดอันดับประเมินจาก 8,391 หลักสูตร จาก มหาวิทยาลัยกว่า 2,858 แห่ง โดย 68 ล้านแหล่งอ้างอิง

หลักสูตรของ La Trobe University ที่ติดอันดับ Top 50 ของโลsก ได้แก่
หลักสูตรสังคมวิทยา (Sociology) La Trobe เป็นสถาบันที่โดดเด่นทางด้านนี้ ได้คะแนนอันดับที่ 43

 

หลักสูตรที่ติดอันดับ Top 100 ของโลก ได้แก่

    CAN การสื่อสารและสื่อ (Communications and Media)

    CAN ประวัติศาสตร์ (History)

    CAN ศึกษาศาสตร์ (Education)

    CAN ภาษาศาสตร์ (Linguistics)


หลักสูตรที่ติดอันดับ Top 150 ของโลก ได้แก่

    CAN จิตวิทยา (Psychology)

    CAN ภาษาอังกฤษ และวรรณคดี (English language and Literature)

    CAN การบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)

 

หลักสูตร ที่ติดอันดับระหว่าง Top 150-200 ของโลก ได้แก่

    CAN ปรัชญา (Philosophy)

    CAN กฎหมาย (Law)

 

มหาวิทยาลัย เห็นว่าเป็นผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจมาก สำหรับทุกฝ่าย ทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ผลการจัดอันดับครั้งนี้เป็นการยืนยันคุณภาพในการเรียนการสอนของ La Trobe ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่ La Trobe ได้พัฒนาหลักสูตร มาอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรทางด้านนี้ของ La Trobe มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล

ผลการจัดอันดับนี้ยังเป็นการรับรองคุณภาพของหลักสูตร ที่ La Trobe จัดการเรียนการสอน ช่วยสนับสนุนความน่าเชื่อถือให้กับคณาจารย์ของ La Trobe และยังเป็นการสร้างรากฐาน ที่แข็งแกร่งให้กับการพัฒนาหลักสูตรและ งานวิจัยในอนาคตของมหาวิทยาลัยต่อไปอีกด้วย


เรียนภาษาที่เมลเบริน กับ La Trobe University Language Centre จบต่อปริญญาได้ทันที


สถาบันภาษา La Trobe University Language Centre เป็นสถาบัน ของ มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ Bundoora และ Bendigo สถาบันภาษามีหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ELICOS  เริ่มตั้งแต่ beginners จนถึง  advanced  สำหรับ นักเรียนของ ศูนย์ภาษาอังกฤษ The La Trobe University Language Centre เท่านั้น จบหลักสูตร ที่สถาบันกำหนด สามารถเข้าเรียนที่ La Trobe University ในระดับ ปริญญาตรีและ ปริญญาโทได้ทันทีโดยไม่ต้อง สอบ IELTS  

 

La Trobe University ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัย 10 อันดับแรกในประเทศออสเตรเลีย และอยู่ในกลุ่ม มหาวิทยาลัย อันดับที่ 3 ในรัฐ Victoria ในปี . 2007 จากข้อมูล ของ Shanghai Jiao Tong University ศูนย์ไบโอเทคโนโลยีแห่ง ใหม่ภายใน วิทยาเขต มูลค่า A$ 27 ล้าน ซึ่งมี Microsoft Centre และ Research and Development Park ภายในวิทยาเขต

 


เรียนปริญญาโท ประกาศนียบัตร  ออสเตรเลีย

หลักสูตร ประกาศนียบัตร บริหารธุรกิจ บริหารการศึกษา กฏหมาย ที่ออสเตรเลีย

    CAN Graduate Certificate in Business Administration

    CAN Graduate Certificate in Education (Professional Development)

    CAN Graduate Certificate in Global Business Law

    CAN Graduate Certificate in Humanities and Social Sciences

    CAN Graduate Diploma in Computing

    CAN Graduate Diploma in Counselling and Human Services

หลักสูตร ปริญญาโท บัญชี การเงิน วิศวกรรม ที่ออสเตรเลีย

    CAN Master of Accounting and Financial Management

    CAN Master of Agricultural Science and Management

    CAN Master of Applied Linguistics

    CAN Master of Biomedical Engineering

    CAN Master of Business Administration

    CAN Master of Electronic Engineering

    CAN Master of Education

    CAN Master of Educational Leadership and Management

    CAN Master of Financial Analysis

    CAN Master of Global Business Law

    CAN Master of Information Systems Management

    CAN Master of Information Technology

    CAN Master of International Business

    CAN Master of International Business and Law

    CAN Master of International Development

    CAN Master of International Development with Honours

    CAN Master of International Relations

    CAN Master of Islamic Banking and Finance

    CAN Master of Nursing (Research Methods)

    CAN Master of Telecommunication and Network Engineering

    CAN Master of Telecommunication Engineering

 

สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
La Trobe University
ในประเทศไทยที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157