Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ซัมเมอร์แคนาดา 2567 Canada Summer Program เดือน ก.ค. เรียนภาษาไปพร้อมกับการท่องเที่ยว เรียนในโรงเรียนมัธยมแคนาดา [ สำหรับน้องๆ 13-18 ปี ]

เรียนซัมเมอร์แคนาดา 2567
Summer Canada 2024

รับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

 

                   

  

ซัมเมอร์แคนดา 2567 เดือน ก.ค.

Canada Summer Program 2024 

โครงการเรียนภาษาและร่วมกิจกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาร่วมกับนักเรียนชาวแคนาดา และนักเรียนจากหลากหลายประเทศทั่วโลก พักกับครอบครัวชาวแคนาดา สนุกสนานไปกับกิจกรรมทัศนศึกษาเมืองแวนคูเวอร์ และเมืองริชมอนด์  พร้อมเจ้าหน้าที่คนไทยดูแลตลอดการเดินทาง

 Summer study  วันที่ 21 ก.ค. - 11 ส.ค. 2567 (ระยะเวลา 3 สัปดาห์) 

 Summer study  สำหรับนักเรียนอายุ 13 - 18 ปี

 

 

โครงการจัดขึ้นที่เขตการศึกษา Richmond School District เมือง Richmond

Richmond (ริชมอนด์) เป็นเมืองชายฝั่งซึ่งตั้งอยู่ในรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 185,000 คน จากหลากหลายประเทศทั่วโลก เมืองริชมอนด์ห่างจากตัวเมืองแวนคูเวอร์โดยใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ 25 นาที โดยรถยนต์ และห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์เพียง 2 กิโลเมตร

 

รายละเอียดโครงการ 3 สัปดาห์

• น้องๆ จะได้สัมผัสประสบการณ์ความแปลกใหม่ที่ต่างจากไทย กับกิจกรรมสุด adventure ตลอดทั้ง 3 สัปดาห์
• make friend make fun and make yourself better ภายใต้กิจกรรมสุดมันส์ ที่จะพาน้องๆ เพลิดเพลินไปกับสิ่งรอบตัว 
• โครงการนี้จะช่วยดึงศักยภาพความเป็นผู้นำของน้องๆ ให้กล้าที่จะคิด กล้าที่จะทำ กล้าที่จะตัดสินใจ
• เรียนรู้ภาษาควบคู่ไปกับการปรับตัว เพื่อเชื่อมโยงความหลากหลายให้กลายเป็นทีมเดียวกัน 
• ค้นหาความชอบเพื่อต่อยอดในอนาคต เพราะการเรียนรู้ไม่ได้สิ้นสุดแค่ในห้องเรียน 

• เน้นการพัฒนาทั้ง hard skills และ soft skills ไปพร้อมๆ กัน 

• Summer Camp in Richmond  ให้อะไรมากกว่าในห้องเรียน เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาแบบ multi skills โครงการนี้จึงตอบโจทย์สำหรับน้องๆ ในวัยนี้เป็นอย่างมาก

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 239,000 บาท

Download Brochure (5.52MB)

 

 

ราคานี้รวม : ค่าสมัครเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าจัดหาที่พัก ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์พร้อมอาหาร 3 มื้อ ค่าประกันการเดินทางวงเงินคุ้มครอง 2,000,000 บาท กิจกรรมและทัศนศึกษาตลอดโครงการ ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว ค่าทนายรับรองเอกสาร Custodian ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-แวนคูเวอร์-กรุงเทพฯ

 

 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  - ค่าอาหารบางมื้อ

  - ค่าเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน

  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 

ที่พัก / อาหาร : พักแบบ Homestay (บ้านละ 1-2 คน) พร้อมอาหารที่ทางโฮสจัดให้ 3 มื้อต่อวัน

 

ตารางกิจกรรม

กิจกรรม / ทัศนศึกษา

น้องๆ จะได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และไปทัศนศึกษาตามที่ทางโครงการจัดให้

 

 

ตัวอย่างกิจกรรม

   - Richmond Town Tour กิจกรรมนันทนาการและทัศนศึกษาเขตริชมอนด์
   - Trip to Vancouver : น้องๆ จะได้ไปทัศนศึกษาและช้อปปิ้งที่เมืองแวนคูเวอร์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบริติชโคลัมเบีย ซึ่งถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าอยู่อันดับต้นๆ ของโลก มีชื่อเสียงทั้งในด้านแหล่งช้อปปิ้ง ทัศนียภาพที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัยและระบบขนส่งสาธารณะที่ดีเยี่ยม
   - McArthur Glen Designer Outlet: พาน้อง ๆ  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
   - Farewell & Recognition : พิธีอำลา และมอบประกาศนียบัตร

 

 

น้องๆจะๆได้อะไรบ้างจากการเข้าร่วมโครงการนี้?

  - ประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ ในประเทศแคนาดา
  - เพื่อนชาวต่างชาติ ซึ่งมีทั้งนักเรียนชาวแคนาดาและมีนักเรียนจากชาติอื่นๆด้วย
  - ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของประเทศแคนาดา
  - มีโอกาสฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ทั้งในห้องเรียนกับเพื่อน คุณครู และที่บ้านโฮส
  - มีโอกาสได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ และผู้คนที่มาจากต่างประเทศ ต่างวัฒนธรรม
  - มีโอกาสได้ท่องเที่ยว ทำกิจกรรมแบบชาวแคนาเดียนในชุมชนที่ปลอดภัยและเป็นมิตร
  - มีโอกาสที่จะได้เปิดโลก เห็นสิ่งต่างๆที่แตกต่างจากการเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศไทย ซึ่งน้องๆสามารถนำสิ่งนี้ไปต่อยอดความรู้ และการศึกษาในอนาคตได้

 

ขั้นตอนในการสมัคร

• กรอกใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ต

• ชำระค่ามัดจำ 70,000 บาท ในวันที่ทำการจอง

• ชำระค่าโครงการงวดที่ 2 จำนวน 80,000 ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2567

• ชำระค่าโครงการงวดสุดท้าย จำนวน 89,000 ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2567

หมายเหตุ : เงินมัดจำจะนำไปเพื่อสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบินและค่าเรียน ดังนั้นคณะผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินจำนวนนี้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : @oecglobal
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, LINE ID : oecpinklao
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3