Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ซัมเมอร์ออสเตรเลีย 2567 - เรียนภาษาอังกฤษไปพร้อมกับการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญ เมืองบริสเบน สำหรับน้องๆ 12-17 ปี

เรียนซัมเมอร์ที่ออสเตรเลีย 2567
Australia Summer Program 2024

  

                   

 

ซัมเมอร์ออสเตรเลีย 1 เดือน

Summer Australia Program เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมท่องเที่ยวสถานที่สำคัญ สุดมันส์ไปกับกิจกรรมกับ OEC

 

ลักษณะโครงการ

- เรียนภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษา Imagine Education Australia   ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์

- เรียนภาษาอังกฤษช่วงเช้า และภาคบ่ายร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ  พร้อมทัศนศึกษาระหว่างสัปดาห์

นักเรียนจะได้พักแบบ Host Family ครอบครัวละ 2 คน พร้อมอาหารที่ทางโฮสจัดให้ 3 มื้อต่อวัน

 

Australia Summer Program 2024

- ระยะเวลา 1 เดือน (วันที่ 5 เม.ย. - 4 พ.ค. 2567)

- เหมาะสำหรับน้อง ๆ อายุ 12 - 17 ปี

 

ข้อดีของโครงการ Australia Summer Program 2024

- มีโอกาสได้ฝึกภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่

- มีนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติ

- ชุมชนมีความเป็นมิตร ผู้คนมีน้ำใจ ยินดีต้อนรับผู้มาเยือน

- มีการเรียนการสอน และอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน

 

 ซัมเมอร์ออสเตรเลีย   Summer Australia

 

Download Brochure (3.03 MB)

 

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 219,000 บาท   

 

ค่าใช้จ่ายนี้รวม

- ค่าสมัครเรียน

- ค่าเล่าเรียน

- ค่าจัดหาที่พัก

- ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์พร้อมอาหาร 3 มื้อ

- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินคุ้มครอง 2,000,000 บาท

- กิจกรรมและทัศนะศึกษาตลอดโครงการ

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-บริสเบน-กรุงเทพฯ สายการบิน Qantas

 

ที่พัก / อาหาร

- นักเรียนจะได้พักแบบ Host Family ครอบครัวละ 2 คน พร้อมอาหารที่ทางโฮสจัดให้ 3 มื้อต่อวัน

 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

- ค่าอาหารบางมื้อ

- ค่าเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 

ตารางกิจกรรม

หมายเหตุ : ทาง OEC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม

  

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการติดต่อ OEC Global Education

• สาขาหัวหมาก กรุงเทพฯ โทร 02-720-6844-6 , 085-809-3322  Line ID: @oecglobal

• สาขาปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ โทร 096-836-6299  Line ID: oecpinklao

• สาขาเชียงใหม่ โทร 053-285-157, 091-858-1248  Line ID: oeccm3

 ซัมเมอร์ออสเตรเลีย   Summer Australia

โครงการนี้เหมาะกับใครบ้าง

โครงการ Australia Summer Program 2024 เหมาะสำหรับน้องที่สนใจอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆ ในต่างประเทศ โดยโครงการนี้มีประเทศปลายทางคือประเทศออสเตรเลีย การเข้าร่วมโครงการน้องๆจะได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน และพักอาศัยอยู่กับ Host Family ซึ่งการเดินทางไปศึกษาและพำนักอยู่ในต่างประเทศ น้องๆจะต้องเปิดใจรับวัฒนธรรมใหม่ๆและมีความพยายามในการปรับตัว ฝึกฝนตนเอง ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ อย่างไรก็ตามโครงการนี้ไม่ใช่การจัดทัวร์เพื่อท่องเที่ยว ฉะนั้นน้องๆที่ไปจะต้องมีความรับผิดชอบในการเข้าชั้นเรียนและทำกิจกรรมตามที่ทางโครงการและโรงเรียนกำหนด

 

น้องๆจะๆได้อะไรบ้างจากการเข้าร่วมโครงการนี้ ?

- ประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ ในประเทศออสเตรเลีย

- ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของประเทศออสเตรเลีย

- มีโอกาสฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ทั้งในห้องเรียนกับเพื่อน คุณครู และที่บ้านโฮส

- มีโอกาสได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ และผู้คนที่มาจากต่างประเทศ ต่างวัฒนธรรม

- มีโอกาสได้ท่องเที่ยว ทำกิจกรรมแบบชาวออสซี่ในชุมชนที่ปลอดภัยและเป็นมิตร

- มีโอกาสที่จะได้เปิดโลก เห็นสิ่งต่างๆที่แตกต่างจากการเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศไทย ซึ่งน้องๆสามารถนำสิ่งนี้ไปต่อยอดความรู้ และการศึกษาในอนาคตได้

 ซัมเมอร์ออสเตรเลีย   Summer Australia

ขั้นตอนในการสมัคร

1.กรอกใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ต

2.ชำระค่ามัดจำ 50,000 บาท ในวันที่ทำการจอง

3.ชำระค่าโครงการงวดที่ 2 จำนวน 80,000 ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2566

4.ชำระค่าโครงการงวดที่ 3 จำนวน 89,000 ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2566

หมายเหตุ : เงินมัดจำจะนำไปเพื่อสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบินและค่าเรียน ดังนั้นคณะผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินจำนวนนี้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

 ซัมเมอร์ออสเตรเลีย   Summer Australia 

รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ