Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ซัมเมอร์ออสเตรเลีย 2020 Summer Australia เรียนภาษาช่วงซัมเมอร์ ช่วงปิดเทอมราคาพิเศษ

เรียนซัมเมอร์ที่ออสเตรเลีย ปี 2020
ราคาซัมเมอร์ « คลิก

 ซัมเมอร์ออสเตรเลีย  Summer Autralia

 ซัมเมอร์ออสเตรเลีย   Summer Australia

เรียนซัมเมอร์ ออสเตรเลีย กับ OEC 2020

[ กรอกข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ]
รายละเอียดดูราคา «    คลิก


Summer Brisbane Australia Stem & Leadership Program 2020

ซัมเมอร์ออสเตรเลียคอร์ส Summer Australia

โครงการเรียนภาษาอังกฤษ และท่องเที่ยวภาคฤดูร้อน เรียนร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนออสเตรเลีย พร้อมทัศนศึกษาสำหรับน้องๆอายุ 11-17 ปี 

 

 ซัมเมอร์ออสเตรเลีย   Summer Australia

Summer Brisbane Australia STEM & Leadership Program 2020

โครงการซัมเมอร์ ออสเตรเลีย 1 เดือน

Summer study  ระยะเวลา 1 เดือน วันที่ 7 มี.ค. – 6 เม.ย. 2563  (Queensland Government School)

Summer study  อายุ 11-17 ปี 


 ซัมเมอร์ออสเตรเลีย   Summer Australia

ซัมเมอร์ออสเตรเลีย   Summer Australia

Education Queenland International (EQI) องศ์กรการศึกษานานาชาติรัฐควีนส์แลนด์ ได้รวบรวมบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อทุ่มเท และตอบสนองความต้องการของนักเรียนนานาชาติ

- ด้วยความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

- ความเป็นเลิศทางวิชาการ

- ภูมิประเทศที่สวยงามตามธรรมชาติ

- ค่าครองชีะที่พอเพียงและมีความเป็นไปได้

- การใช้ชีวิตและกิจวัตรประจำวันที่ถูกหลักพลานามัย

 

รัฐควีนส์แลนด์จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาในต่างประเทศ


 ซัมเมอร์ออสเตรเลีย   Summer Australia

ลักษณะโครงการซัมเมอร์ ออสเตรเลีย

- Full Immersion with Aussies Students เรียนรู้และสัมผัสการใช้ชีวิตในโรงเรียนร่วมกับนักเรียนออสซี่ พร้อมมี Aussie Buddy ควยช่วยเหลือให้นักเรียนไทยสามารถใช้ชีวิตในโรงเรียนได้คร่องตัวมากขึ้น

- Leadership Program at Tallebudgera Beach EEC

- STEM Progtam (Sceence, Technology, Engineering and Mathematics)

- ทัศนศึกษา Street Science at South Bank และ Warner Brothers Movie World Theme Park at Gold Coast

- ทริปพิเศษ เที่ยวเมืองซิดนีย์ 3 วัน 2 คืน

 

เมื่อเรียนจบคอร์สนักเรียนจะได้รับ Certificate จาก

- World Science Festival from Queensland Museum และ

- Department of Education, Queensland State


ข้อมูลโครงการและกิจกรรม 

Summer study  เรียนซัมเมอร์ที่ออสเตรเลีย 1 เดือน
Summer study  ตารางการเรียน ราคา และกิจกรรม

Download :  (ขนาด 974 KB)


 ซัมเมอร์ออสเตรเลีย   Summer Australia ซัมเมอร์ออสเตรเลีย   Summer Australia


ทำไมต้อง ไปเรียนที่ออสเตรเลีย ?

ออสเตรเลีย นับเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับความสนใจทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นประเทศจุดหมายปลายทาง  ของคนที่รักการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเรียนต่อในระดับชั้นต่างๆ หรือแม้แต่การไปเรียนภาษาช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน (Summer Course Program) เพราะขึ้นชื่อว่าเป็น หนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาดีเยี่ยม และเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยชั้นนำ  ด้วยความโดดเด่นของประเทศ ที่มีความหมายหลายทั้งด้าน วัฒนธรรม ภูมิประเทศ ผู้คนเป็นมิตร  และบรรยากาศของเมืองที่มีชีวิตชีวา จึงไม่แปลกที่ออสเตรเลียจะเข้ามาเป็นหนึ่งในตัวเลือกของผู้ที่ต้องการเดินทางไป ศึกษาต่อในต่างประเทศ   

 

โปรแกรมนี้ มีความโดดเด่น ในการที่น้องๆจะได้เรียนภาษาอังกฤษและ หลักสูตรวิชาการร่วมกับนักเรียนท้องถิ่นในโรงเรียน พร้อมกิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ทำให้เด็กๆได้มีโอกาสพัฒนา ความรู้ภาษาอังกฤษด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ (English Classes) และเรียนรู้ด้านวิชาการในชั้นเรียนปกติ (Class Integration) ซึ่งโครงการจะกระจายนักเรียนออกไปตามเขตโรงเรียน  เพื่อลดความกระจุกตัวเป็นกลุ่มของนักเรียนไทย   (3-5 คนต่อ 1 โรงเรียน) จึงทำให้นักเรียนมีโอกาสฝึกภาษากับเจ้าของภาษามากขึ้น


 ซัมเมอร์ออสเตรเลีย   Summer Australia


คุณสมบัติของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

1. นักเรียน อายุ 11-17 ปี

2. มีความสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ

3. สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ (นักเรียนต้องอยู่ร่วมกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย บ้านละ 1-2 คน)

4. สามารถปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน และกฎของบ้านได้

5. มีสุขภาพแข็งแรง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางโครงการจัดให้ได้


โครงการ  ซัมเมอร์ออสเตรเลีย  นี้เหมาะกับใครบ้าง ?

Summer Brisbane Australia Stem & Leadership Program 2020 เหมาะสำหรับน้องๆที่สนใจ อยากหาประสบการณ์ใหม่ๆ ในต่างประเทศ โดยโครงการนี้มีประเทศปลายทางคือประเทศออสเตรเลีย

การเข้าร่วมโครงการน้องๆจะต้องเข้าร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนชาวออสเตรเลียและพักอาศัยอยู่ กับครอบครัวชาวออสเตรเลีย (Host Family) ซึ่งการเดินทางไปศึกษาพำนักอยู่ในต่างประเทศ น้องๆจะต้องเปิดใจรับวัฒนธรรมใหม่และมีความพยามในการปรับตัว ฝึกฝน ตนเอง ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ อย่างไรก็ตามโครงการนี้ไม่ใช่การจัดทัวร์เพื่อท่องเที่ยว ฉะนั้นน้องๆที่ไปจะต้องมีความรับผิดชอบในการเข้าชั้นเรียนและทำกิจกรรมตามที่ ทางโครงการและโรงเรียนกำหนด


 ซัมเมอร์ออสเตรเลีย   Summer Australia

 น้องๆจะได้อะไรบ้างจากการเข้าร่วมโครงการนี้ ?

» ประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ ในประเทศออสเตรเลีย

» เพื่อนชาวต่างชาติ ซึ่งมีทั้งนักเรียนชาวออสซี่และอาจมีนักเรียนจากชาติอื่นๆด้วย 

» ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศออสเตรเลีย  

» มีโอกาสฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา  

» มีโอกาสได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ และผู้คนที่มาจากต่างประเทศ ต่าง วัฒนธรรม  

» มีโอกาสท่องเที่ยว เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ และเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่ทาง โรงเรียนและโครงการได้จัดทำไว้ให้     

» มีโอกาสที่จะได้เปิดโลก เห็นสิ่งต่างๆที่แตกต่างจากการเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศ ไทย ซึ่งน้องๆสามารถนำสิ่งนี้ไป   ต่อยอดความรู้ และการศึกษาในอนาคตได้


 ซัมเมอร์ออสเตรเลีย   Summer Australia


ราคาโครงการซัมเมอร์ออสเตรเลีย 1 เดือน

ราคา 175,000 บาท 

 

ขั้นตอนในการสมัคร

1. กรอกใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ต และเอกสารประกอบการสมัคร  (Transcript ย้อนหลัง 2 ปี พร้อมจดหมาย รับรองจากโรงเรียน)   

2. ชำระค่ามัดจำ 50,000 บาท ในวันที่ทำการจอง

3. สามารถแบ่งจ่ายค่าเรียนเป็นงวดได้  *ตามระยะเวลาที่กำหนด

 

ค่าใช้จ่ายรวม

✓ ค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน และกิจกรรมตลอดหลักสูตร

✓ ที่พักแบบโฮมสเตย์ พร้อมอาหาร 3 มื้อ (2 คนต่อบ้าน) พักเดี่ยวเพิ่ม 10,000 บาท

งานเลี้ยงต้อนรับ และอำลา จากทางโรงเรียน/ครอบครัวโฮมสเตย์

ประกาศนียบัตร

ค่าตั่วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด

ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าบริการรถรับ-ส่ง

ปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง

ครูพี่เลี้ยงไทย ดูแลตลอดการเดินทาง

 

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

⊗ ค่าทำหนังสือเดินทาง

⊗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่า Bus Pass, Sim card, Internet, น้ำหนักกระเป๋าเกิน ฯลฯ

⊗ ค่าอาหารระหว่างทริป Sydney

 

หมายเหตุ : เงินมัดจำจะนำไปเพื่อสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบินและค่าเรียนดังนั้นคณะผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ การคืนเงินจำนวนนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ซัมมอร์ทีออสเตรเลีย ซัมเมอร์ที่ออสเตรเลีย ซัมเมอร์ที่ออสเตรเล


 สนใจลงทะเบียนพี่ๆ OEC จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สำนักงานกรุงเทพฯ  

สาขาหัวหมาก  โทร : 02-7206844   LineID : oechm

สาขาปิ่นเกล้า โทร : 02-8819344   LineID : oecpinklao
 

สำนักงานเชียงใหม่
โทร 053 285157  LineID : oeccm3


 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ