Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ซัมเมอร์แคนาดา 2567 (5 สัปดาห์) เรียนภาษาไปพร้อมกับการท่องเที่ยว เรียนในโรงเรียนมัธยมแคนาดา [ สำหรับน้องๆ 13-17 ปี ]

เรียนซัมเมอร์แคนาดา 2567
Summer Canada 2024

รับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

          

                   

 

ซัมเมอร์แคนดา 2567

Canada Summer Program 2024

ขณะนี้กรุ๊ปซัมเมอร์แคนาดาเต็มแล้ว 

โครงการเรียนภาษาและวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาร่วมกับนักเรียนชาวแคนาดา ได้พักกับครอบครัวชาวแคนาดา และสนุกสนานไปกับกิจกรรมทัศนศึกษาที่เมืองแวนคูเวอร์ เมืองวิสต์เลอร์ และเมืองริชมอนด์  พร้อมเจ้าหน้าที่คนไทยดูแลตลอดโครงการ

Summer study  วันที่ 6 เม.ย. - 12 พ.ค. 2567 (ระยะเวลา 5 สัปดาห์) 

Summer study  สำหรับนักเรียนอายุ 13 - 17 ปี

โครงการจัดขึ้นที่เขตการศึกษา Richmond School District เมือง Richmond

น้องๆ จะได้เรียนในโรงเรียนมัธยม เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ โดยเข้าเรียนในชั้นเรียนที่แตกต่างกันตามอายุของน้อง ๆ และมีโอกาสร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ และมีบัดดี้คอยช่วยเหลือเวลาที่อยู่ในโรงเรียน ได้เรียนวิชาการร่วมชั้นกับนักเรียนชาวแคนาดาและนักเรียนต่างชาติ สัมผัสการเรียน การสอนที่มีคุณภาพเป็นเลิศ นักเรียนที่ร่วมโครงการจะกระจายไปตามโรงเรียนต่างๆในเขตเมืองริชมอนด์

 

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าเรียนในชั้นเรียน ร่วมกับนักเรียนชาวแคนาดา ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ทั้งในเชิงวิชาการและการใช้ชีวิตประจำวัน  นอกจากนี้ยังได้ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเองและเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนต่างชาติ ต่างวัฒนธรรม นักเรียนจะได้พักอาศัยร่วมกับครอบครัวที่ทางโรงเรียนจัดหาให้และได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน และพี่เลี้ยงคนไทย เจ้าหน้าที่ OEC

 

Richmond (ริชมอนด์) เป็นเมืองชายฝั่งซึ่งตั้งอยู่ในรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 185,000 คน จากหลากหลายประเทศทั่วโลก เมืองริชมอนด์ห่างจากตัวเมืองแวนคูเวอร์โดยใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ 25 นาที โดยรถยนต์ และห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์เพียง 2 กิโลเมตร

 

รายละเอียดโครงการ

• เรียนในโรงเรียนมัธยมแคนาดา เรียนเนื้อหาในชั้นเรียนของโรงเรียนร่วมกับนักเรียนชาวแคนาดา เรียนวิชาพื้นฐานตามชั้นเรียนตัวเอง เช่น Science, Math, English และอื่นๆ
• มี Buddy เป็นนักเรียนแคนาดา คอยให้คำแนะนำ
• พักกับครอบครัวชาวแคนาดา 1 ครอบครัว ต่อนักเรียน 2 คน และมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน
• ทัศนศึกษาตามเมืองต่าง ๆ ได้แก่ Richmond Town Tour, Vancouver, Whistler
, FlyOver Canada, Gastown, Ice Skating, Richmond Night Market และ Race at Richmond Go-Karts
• หลังจากจบโครงการทางโรงเรียนจะมีใบรายงานผลการเรียนและประกาศนียบัตรให้นักเรียนทุกคน

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 279,000 บาท

ขณะนี้กรุ๊ปซัมเมอร์แคนาดาเต็มแล้ว 

 

Download Brochure (3.61MB)

 

 

ราคานี้รวม : ค่าสมัครเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าจัดหาที่พัก ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์พร้อมอาหาร 3 มื้อ ค่าประกันการเดินทาง วงเงินคุ้มครอง 2,000,000 บาท กิจกรรมทัศนศึกษาตลอดโครงการ  ค่าทนายรับรองเอกสาร Custodian ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - แวนคูเวอร์

 

ตารางกิจกรรม

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

- ค่าอาหารบางมื้อ

- ค่าเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 

ที่พัก / อาหาร : พักกับครอบครัวชาวแคนาดา (บ้านละ 1-2 คน) พร้อมอาหารที่ทางโฮสจัดให้ 3 มื้อต่อวัน

 

กิจกรรม / ทัศนศึกษา

น้องๆ จะได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ซึ่งแตกต่างกันไปตามชั้นเรียนของตัวเองได้ร่วมกิจกรรมชองชุมชนและไปทัศนศึกษาตามที่ทางโครงการจัดให้

 

ตัวอย่างกิจกรรม

- Richmond Town Tour กิจกรรมนันทนาการและทัศนศึกษาเขตริชมอนด์

- Trip to Whistler 2 วัน 1 คืน พาน้อง ๆ สัมผัสบรรยากาศสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงระดับโลก  ทั้งยังเคยเป็นสถานที่จัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวอีกด้ว

- Trip to Vancouver : น้อง ๆ จะได้ไปทัศนศึกษาและช็อปปิ้งที่เมืองแวนคูเวอร์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบริติชโคลัมเบีย ซึ่งถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าอยู่อันดับต้น ๆ ของโลก มีชื่อเสียงทั้งในด้านแหล่งช็อปปิ้ง ทัศนียภาพที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย และมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีเยี่ยม

- McArthur Glen Designer Outlet: พาน้อง ๆ  ช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม

- Farewell & Recognition : พิธีอำลา และมอบประกาศนียบัตร

 

ข้อดีของโครงการ Canada Summer Program

- ชุมชนเป็นชาวแคนาเดียน  ทำให้มีโอกาสได้ฝึกภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่
- มีนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติ
- ชุมชนมีความเป็นมิตร ผู้คนมีน้ำใจ ยินดีต้อนรับผู้มาเยือน
- วิชาการในโรงเรียนเด่น มีการเรียนการสอน และอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 

ซัมเมอร์แคนาดา 2567

โครงการนี้เหมาะกับใครบ้าง ?

โครงการ Canada Summer Program 2024 เหมาะสำหรับน้องที่สนใจอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆ ในต่างประเทศ โดยโครงการนี้มีประเทศปลายทางคือประเทศแคนาดา การเข้าร่วมโครงการน้องๆจะได้เข้าร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนชาวแคนาดา และพักอาศัยอยู่กับ Host Family ซึ่งการเดินทางไปศึกษาและพำนักอยู่ในต่างประเทศ น้องๆจะต้องเปิดใจรับวัฒนธรรมใหม่ๆและมีความพยายามในการปรับตัว ฝึกฝนตนเอง ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ อย่างไรก็ตามโครงการนี้ไม่ใช่การจัดทัวร์เพื่อท่องเที่ยว ฉะนั้นน้องๆที่ไปจะต้องมีความรับผิดชอบในการเข้าชั้นเรียนและทำกิจกรรมตามที่ทางโครงการและโรงเรียนกำหนด

 

น้องๆจะได้อะไรบ้างจากการเข้าร่วมโครงการนี้ ?      

- ประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ ในประเทศแคนาดา
- เพื่อนชาวต่างชาติ ซึ่งมีทั้งนักเรียนชาวแคนาดาและมีนักเรียนจากชาติอื่นๆด้วย
- ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของประเทศแคนาดา
- มีโอกาสฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ทั้งในห้องเรียนกับเพื่อน คุณครู และที่บ้านโฮส
- มีโอกาสได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ และผู้คนที่มาจากต่างประเทศ ต่างวัฒนธรรม
- มีโอกาสได้ท่องเที่ยว ทำกิจกรรมแบบชาวแคนาเดียนในชุมชนที่ปลอดภัยและเป็นมิตร
- มีโอกาสที่จะได้เปิดโลก เห็นสิ่งต่างๆที่แตกต่างจากการเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศไทย ซึ่งน้องๆสามารถนำสิ่งนี้ไปต่อยอดความรู้ และการศึกษาในอนาคตได้

 


ประสบการณ์น้องๆบางส่วนที่ไปซัมเมอร์กับ OEC

เรียนซัมเมอร์แคนาดา  Summer Canada   ที่ แวนคูเวอร์ แคนาดา  เรียนซัมเมอร์แคนาดา  Summer Canada   ที่ แวนคูเวอร์ แคนาดา   เรียนซัมเมอร์แคนาดา  Summer Canada   ที่ แวนคูเวอร์ แคนาดา

 

 

 สนใจลงทะเบียนพี่ๆ OEC จะติดต่อกลับ  

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : @oecglobal
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3