Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

Canada Summer Program 2023 ซัมเมอร์แคนาดา 2566 (5 สัปดาห์) เรียนในโรงเรียนมัธยมแคนาดา [ สำหรับน้องๆ 12-17 ปี ]

เรียนซัมเมอร์แคนาดา 2566
Summer Canada 2023

เรียนซัมเมอร์แคนาดา Summer Canada แวนคูเวอร์ แคนาดา

 [ ภาพกิจกรรมซัมเมอร์แคนาดาปี 2018 ]  รับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก ]


ซัมเมอร์แคนดา 2566

Canada Summer Program 2023 

โครงการเรียนภาษาและวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา ร่วมกับนักเรียนชาวแคนาดา พักกับครอบครัวชาวแคนาดา สนุกสนานไปกับกิจกรรมทัศนศึกษาเมืองวิคตอเรีย เมืองแวนคูเวอร์ และเมืองริชมอนด์  พร้อมเจ้าหน้าที่คนไทยดูแลตลอดการเดินทาง

Summer study  วันที่ 1 เม.ย. - 6 พ.ค. 2566 (ระยะเวลา 5 สัปดาห์) 

Summer study  สำหรับนักเรียนอายุ 12 - 17 ปี

Summer study  หมดเขตสมัครวันที่ 15 ธ.ค. 2565 

 

โครงการจัดขึ้นที่เขตการศึกษา Richmond School District เมือง Richmond

น้องๆ จะได้เรียนในโรงเรียนมัธยม เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ โดยเข้าเรียนในชั้นเรียนที่แตกต่างกันตามอายุของน้อง ๆ และมีโอกาสร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ และมีบัดดี้คอยช่วยเหลือเวลาที่อยู่ในโรงเรียน ได้เรียนวิชาการร่วมชั้นกับนักเรียนชาวแคนาดาและนักเรียนต่างชาติ สัมผัสการเรียน การสอนที่มีคุณภาพเป็นเลิศ นักเรียนที่ร่วมโครงการจะกระจายไปตามโรงเรียนต่างๆในเขตเมืองริชมอนด์

 

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าเรียนในชั้นเรียน ร่วมกับนักเรียนชาวแคนาดา ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ทั้งในเชิงวิชาการและการใช้ชีวิตประจำวัน  นอกจากนี้ยังได้ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเองและเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนต่างชาติ ต่างวัฒนธรรม นักเรียนจะได้พักอาศัยร่วมกับครอบครัวที่ทางโรงเรียนจัดหาให้และได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน และพี่เลี้ยงคนไทย

 

Richmond (ริชมอนด์) เป็นเมืองชายฝั่งซึ่งตั้งอยู่ในรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 185,000 คน จากหลากหลายประเทศทั่วโลก เมืองริชมอนด์ห่างจากตัวเมืองแวนคูเวอร์โดยใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ 25 นาที โดยรถยนต์ และห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์เพียง 2 กิโลเมตร

 

รายละเอียดโครงการ

• มีบัดดี้เป็นนักเรียนแคนาดา คอยให้คำแนะนำ
• พักกับครอบครัวชาวแคนาดา 1 ครอบครัว ต่อนักเรียน 2 คน มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน
• ทัศนศึกษาตามเมืองต่างๆ ได้แก่ Richmond Town Tour, Vancouver, Victoria, FlyOver Canada, Gastown, Ice Skating, Richmond Night Market, Race at Richmond Go-Karts
• หลังจากจบโครงการทางโรงเรียนจะมีใบรายงานผลการเรียนและประกาศนียบัตรให้นักเรียนทุกคน

 

Download Brochure

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 259,000 บาท 

 โปรโมชั่นพิเศษ สมัครภายใน 30 ก.ย. 2565 รับส่วนลด 5,000 บาท  

 

ราคานี้รวม : ค่าสมัครเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าจัดหาที่พัก ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์พร้อมอาหาร 3 มื้อ ค่าประกันการเดินทาง วงเงินคุ้มครอง 2,000,000 บาท กิจกรรมและทัศนะศึกษาตลอดโครงการ ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว ค่าทนายรับรองเอกสาร Custodian ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-แวนคูเวอร์-กรุงเทพฯ

 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

- ค่าอาหารบางมื้อ

- ค่าเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 

ที่พัก / อาหาร
พักกับครอบครัวชาวแคนาดา (บ้านละ 1-2 คน) พร้อมอาหารที่ทางโฮสจัดให้ 3 มื้อต่อวัน

 

ขั้นตอนในการสมัคร

1. กรอกใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ต

2. ชำระค่ามัดจำ  บาท ในวันที่ทำการจอง

3. ชำระค่าโครงการงวดที่ 2 จำนวน ภายในวันที่ 15 ก.ย. 2565

4. ชำระค่าโครงการงวดที่ 3 จำนวน ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2565

5.ชำระค่าโครงการงวดสุดท้าย จำนวน บาท ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2565

หมายเหตุ : เงินมัดจำจะนำไปเพื่อสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบินและค่าเรียน ดังนั้นคณะผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินจำนวนนี้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

กิจกรรม / ทัศนศึกษา

น้องๆ จะได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ซึ่งแตกต่างกันไปตามชั้นเรียนของตัวเองได้ร่วมกิจกรรมชองชุมชนและไปทัศนศึกษาตามที่ทางโครงการจัดให้

 

ตัวอย่างกิจกรรม

- Richmond Town Tour กิจกรรมนันทนาการและทัศนศึกษาเขตริชมอนด์

- Trip to Victoria พาน้องๆนั่งเรือเฟอร์รี่เดินทางไปยังเมืองวิคตอเรียเมืองที่ได้รับเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลก ชมวิวธรรมชาติที่สวยงาม เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสวน (The City of Garden) มีสวนดอกไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่าง Butchart Garden

- Trip to Vancouver : น้องๆ จะได้ไปทัศนศึกษาและชอปปิงที่เมืองแวนคูเวอร์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบริติชโคลัมเบีย ซึ่งถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าอยู่อันดับต้นๆ ของโลก มีชื่อเสียงทั้งในด้านแหล่งชอปปิง ทัศนียภาพที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัยและระบบขนส่งสาธารณะที่ดีเยี่ยม

- McArthur Glen Designer Outlet: พาน้องๆ ชอปปิงสินค้าแบรนด์เนม

- Farewell & Recognition : พิธีอำลา และมอบประกาศนียบัตร

 

ข้อดีของโครงการ Canada Summer Program

- ชุมชนเป็นชาวแคนาเดียน  ทำให้มีโอกาสได้ฝึกภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่
- มีนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติ
- ชุมชนมีความเป็นมิตร ผู้คนมีน้ำใจ ยินดีต้อนรับผู้มาเยือน
- วิชาการในโรงเรียนเด่น มีการเรียนการสอน และอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 

โครงการนี้เหมาะกับใครบ้าง ?

โครงการ Canada Summer Program 2023 เหมาะสำหรับน้องที่สนใจอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆ ในต่างประเทศ โดยโครงการนี้มีประเทศปลายทางคือประเทศแคนาดา การเข้าร่วมโครงการน้องๆจะได้เข้าร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนชาวแคนาดา และพักอาศัยอยู่กับ Host Family ซึ่งการเดินทางไปศึกษาและพำนักอยู่ในต่างประเทศ น้องๆจะต้องเปิดใจรับวัฒนธรรมใหม่ๆและมีความพยายามในการปรับตัว ฝึกฝนตนเอง ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ อย่างไรก็ตามโครงการนี้ไม่ใช่การจัดทัวร์เพื่อท่องเที่ยว ฉะนั้นน้องๆที่ไปจะต้องมีความรับผิดชอบในการเข้าชั้นเรียนและทำกิจกรรมตามที่ทางโครงการและโรงเรียนกำหนด

 

น้องๆจะได้อะไรบ้างจากการเข้าร่วมโครงการนี้ ?      

- ประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ ในประเทศแคนาดา
- เพื่อนชาวต่างชาติ ซึ่งมีทั้งนักเรียนชาวแคนาดาและมีนักเรียนจากชาติอื่นๆด้วย
- ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของประเทศแคนาดา
- มีโอกาสฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ทั้งในห้องเรียนกับเพื่อน คุณครู และที่บ้านโฮส
- มีโอกาสได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ และผู้คนที่มาจากต่างประเทศ ต่างวัฒนธรรม
- มีโอกาสได้ท่องเที่ยว ทำกิจกรรมแบบชาวแคนาเดียนในชุมชนที่ปลอดภัยและเป็นมิตร
- มีโอกาสที่จะได้เปิดโลก เห็นสิ่งต่างๆที่แตกต่างจากการเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศไทย ซึ่งน้องๆสามารถนำสิ่งนี้ไปต่อยอดความรู้ และการศึกษาในอนาคตได้

 

 


ประสบการณ์น้องๆบางส่วนที่ไปซัมเมอร์กับ OEC ปี 2019-2018

น้องวี่หลิว ด.ญ. วริศรา บูรณไมตรี อายุ 14 ปี โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียนที่  Lake Trail

A : ที่นี่ผู้คนเป็นมิตรดีค่ะ ปลอดภัยและก็มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นทำให้พูดภาษอังกฤษได้ดีขึ้นค่ะ

เรียนซัมเมอร์แคนาดา Summer Canada  ที่ แวนคูเวอร์ แคนาดา


เรียนซัมเมอร์แคนาดา Summer Canada  ที่ แวนคูเวอร์ แคนาดา

น้อง รัชกานต์ บุณยภักดิ์ ชื่อเล่น ปิ๊ง อายุ 15 ปี โรงเรียน หอวัง  เรียนที่ Lake Trail

A : ได้มาเรียนที่นี่ก็เพื่อนๆน่ารักค่ะ มีบัดดี้คอยช่วยเหลือในทุกๆเรื่อง แล้วก็...คุณครูที่นี่ก็คอยใส่ใจ ดูแลนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดีค่ะ

 


เรียนซัมเมอร์แคนาดา Summer Canada  ที่ แวนคูเวอร์ แคนาดา

น้องทิพย์ ด.ญ. ทิพวรรณ มาประสพ อายุ 14 ปี โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ เรียนที่ Cumberland Community

A : เพื่อนๆที่นี่น่ารักกันทุกคนเลยค่ะ คุณครูดูแลเอาใจใส่ ทำให้เรากล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น 

เรียนซัมเมอร์แคนาดา Summer Canada  ที่ แวนคูเวอร์ แคนาดา


" ประสบการณ์น้องๆบางส่วนที่ไปซัมเมอร์กับ OEC ปี 2017 "

เรียนซัมเมอร์แคนาดา Summer Canada  ที่ แวนคูเวอร์ แคนาดา เรียนซัมเมอร์แคนาดา Summer Canada  ที่ แวนคูเวอร์ แคนาดา


รวมภาพกิจกรรม โครงการเรียนซัมเมอร์แคนาดาที่ผ่านมา

เรียนซัมเมอร์แคนาดา Summer Canada  ที่ แวนคูเวอร์ แคนาดา


 สนใจลงทะเบียนพี่ๆ OEC จะติดต่อกลับ  

รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ