Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

Singapore Summer Program 2022 ซัมเมอร์สิงคโปร์ 2022 (ระยะเวลา 2 สัปดาห์) ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ไปพร้อมกับการท่องเที่ยว [ สำหรับน้องๆ 10-17 ปี ]

Singapore Summer Program 2022

ซัมเมอร์สิงคโปร์ 2022

ซัมเมอร์สิงคโปร์ 2565

Singapore Summer Program 2022

9 - 22 ตุลาคม 2565 (2 สัปดาห์)

เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการซัมเมอร์สิงคโปร์ ที่จะเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ไปพร้อมกับการท่องเที่ยวสถานที่สุดฮิต โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิดตลอดโครงการ

 

โครงการนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ อายุ 10-17 ปี เรียนในโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ ได้สัมผัสการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเป็นเลิศ เหมาะกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมกิจกรรมท่องเที่ยวสุดคุ้ม สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด

 

ลักษณะโครงการ

- เรียนภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษา Inlingua Singapore ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์

ร่วมกิจกรรมภาคบ่ายกับเพื่อนๆ  และทัศนะศึกษาระหว่างสัปดาห์

ที่พัก BEAT Sports Hostel

 

สถาบัน Inlingua เป็นสถาบันที่เปิดสอนมากว่า 43 ปี ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ถนนออชาร์ต ย่านช้อปปิ้ง เดินทางสะดวก ใกล้สถานีรถไฟฟ้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ครูผู้สอนเป็นชาวต่างชาติ และนักเรียนต่อห้องน้อย ทำให้ได้ฝึกภาษาอย่างเต็มที่

 

ข้อดีในการเรียนที่ สถาบัน Inlingua

- Inlingua ได้รับการรับรองโดย EduTrust ได้จดทะเบียนสถาบันการศึกษาโดยสภาการศึกษาเอกชน (CPE) ที่มีความน่าเชื่อถือในระบบการจัดการของโรงเรียนและการให้บริการด้านการศึกษา

ก่อตั้งขึ้นในปี 1972 โรงเรียนภาษา Inlingua เป็นหนึ่งในสถาบันดีที่สุดที่รู้จักในแวดวงสถาบันการศึกษา

Inlingua มีศูนย์ภาษาทั่วโลกมากกว่า 300 แห่ง ทั้งในยุโรป, แอฟริกา, เอเชีย, อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

Inlingua ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองย่านช็อปปิ้งที่คึกคักที่สุดของสิงคโปร์ ซึ่งสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT, รถประจำทางและรถแท็กซี่

Inlingua สนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน โดยมุ้งเน้นให้นักเรียน เรียนรู้ และเพิ่มประสบการณ์ที่สนุกสนานในชั้นเรียน เสริมสร้างการเรียนรู้ให้เร็วขึ้น เช่น ให้นักเรียนพูดหน้าชั้นเรียน หรือแม้แต่ผ่านการแสดงต่าง ๆ

มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ห้องเรียนที่ทันสมัยและ ยังมีส่วนบริการ อื่น ๆ เช่น สวนพักผ่อน, สนามเทนนิส และ ฟรี Wifi สำหรับนักเรียนทุกคน

 

Download Brochure คลิก

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 87,900 บาท 

โปรโมชั่นพิเศษ! สมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 รับส่วนลด 2,000 บาท

 

ค่าใช้จ่ายนี้รวม

- ค่าลงทะเบียน

ค่าเรียน

ค่ากิจกรรมต่าง ๆ พร้อมค่าเข้าชม

ที่พัก

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด  กรุงเทพ - สิงคโปร์

ภาษีสนามบินและเชื้อเพลิง

รถรับส่งสนามบิน

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

เจ้าหน้าที่คนไทยดูแลใกล้ชิดตลอดการเดินทาง

 

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

ค่าอาหาร เช้า กลางวัน เย็น

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ

 

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าบริการ 50%  และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของราคาโปรแกรม

 

ตารางกิจกรรม

หมายเหตุ : ทาง OEC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม

 

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการติดต่อ OEC Global Education

• สาขาหัวหมาก กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 085 8093322  Line ID: oechm

• สาขาปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ โทร 02 8819344 , 089 1118964  Line ID: oecpinklao

• สาขาเชียงใหม่ โทร 053 285157, 091 8581248  Line ID: oeccm3

 

โครงการนี้เหมาะกับใครบ้าง

โครงการ OEC Summer Program in Singapore 2022 เหมาะสำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว ได้ฝึกฝนการดูแลช่วยเหลือตัวเอง และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ซึ่งการเดินทางไปศึกษา พำนักอยู่ต่างที่ น้องๆจะได้รบเพื่อนใหม่ และต้องเปิดใจรับวัฒนธรรมที่อาจแตกต่าง ได้ใช้ความพยายามในการปรับตัว ฝึกฝนตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ อย่างไรก็ตามโครงการนี้ไม่ใช่การจัดทัวร์เพื่อท่องเที่ยว ฉะนั้นน้องๆที่ไปจะต้องมีความรับผิดชอบในการเข้าชั้นเรียนและทำกิจกรรมตามที่ทางโครงการและโรงเรียนกำหนด

 

น้องๆจะได้อะไรบ้างจากการเข้าร่วมโครงการนี้?

ประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ ในการเรียนรู้ทางภาษา และท่องเที่ยวในประเทศสิงคโปร์

ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์

ได้ฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา

มีโอกาสฝึกฝนตนเองเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ และผู้คนที่มาจากต่างสถานที่ต่างวัฒนธรรม

ได้ท่องเที่ยว เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ และเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่ทางโครงการได้จัดทำไว้ให้ 

มีโอกาสที่จะได้เปิดโลก เห็นสิ่งต่างๆที่แตกต่างจากการเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศไทย ซึ่งน้องๆสามารถนำสิ่งนี้ไปต่อยอดความรู้ และการศึกษาในอนาคตได้

 

ขั้นตอนในการสมัคร

1. กรอกใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ต

2. ชำระค่ามัดจำ 20,000 บาท ในวันที่ทำการจอง

3. ชำระค่าโครงการงวดที่ 2 จำนวน 30,000 บาท ภายในวันที่ 15 ส.ค. 2565

5. ชำระค่าโครงการงวดสุดท้าย จำนวน 37,900 บาท ภายในวันที่ 15 ก.ย. 2565

หมายเหตุ : เงินมัดจำจะนำไปเพื่อสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบินและค่าเรียน ดังนั้น คณะผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

 

กิจกรรมทัศนศึกษาสนใจลงทะเบียนพี่ๆ OEC จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ