Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

โรงเรียนมัธยม Wellington Private Education Network (WPEN) นิวซีแลนด์

โรงเรียนมัธยม Wellington Private Education Network (WPEN) นิวซีแลนด์

 

Wellington Private Education Network (WPEN) คือการรวมตัวระหว่างสามโรงเรียนเอกชนชั้นนำในกรุงเวลลิงตัน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการศึกษาคุณภาพและการดูแลเอาใจส่นักเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดในกรุงเวลลิงตัน เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ โรงเรียนทั้งสามแห่งได้แก่ 


Scots Collegescotscollege.school.nz

โรงเรียนเอกชนชายล้วน Year 1 ถึง 13 ที่รับทั้งนักเรียน  ประจำและไปกลับ เนื่องด้วยโรงเรียนใช้ระบบการสอนแบบ IB (International Baccalaureate) ทำให้โรงเรียน  มีสภาพแวดล้อมอันน่าตื่นเต้นสำหรับนักเรียนชายทุกคน  เพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา Scots College  สร้างนักเรียนให้เติบโตเป็นพลเมืองของโลกที่มีคุณภาพ  และมีความสมดุลในการใช้ชีวิต มีความโอบอ้อมอารีต่อผู้  อื่น มีความมานะ และมีความเอื้ออาทรต่อสังคมรอบข้าง

นักเรียนนานาชาติมีความสำคัญต่อโรงเรียนของเรา ด้วย  การนำความเป็นพลเมืองโลกมาสู่ครอบครัว Scots เราเชื่อมั่นว่า การบริการนักเรียนนานาชาติ ไม่เพียงแต่ให้บริการเฉพาะนักเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการประสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จในอนาคต โรงเรียนของเรามีชั้นเรียนขนาดเล็ก มีกลุ่มติวเสริมพิเศษ มีการดูแลทั้งด้านความเป็นอยู่และด้านการศึกษาแก่นักเรียนนานาชาติทุกคน หอพักนักเรียน 100 เตียง (ห้องคู่) ได้รับการออกแบบให้เหมือนบ้านพักเพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่นักเรียนบนพื้นที่ 12.5 ไร่ ภายในบริเวณโรงเรียนของหนึ่งในเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลก เราพร้อมให้การต้อนรับบุตรชายของท่านเพื่อย่างก้าวสู่ความสำเร็จที่ Scots College อ่านข้อมูลโรงเรียนต่อ

 

อ่านข้อมูลโรงเรียนต่อ

 


Samuel Marsden School marsden.school.nz

โรงเรียน Sameul Marsden ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนหญิงล้วนที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์ โรงเรียนมีสองวิทยาเขตด้วยกัน ได้แก่วิทยาเขต Karori ซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วน (Year 1 ถึง 13) ตั้งอยู่ประมาณ 5 กิโลเมตรจากตัวเมืองเวลลิงตัน ส่วนอีกวิทยาเขตได้แก่ วิทยาเขต Whitby ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษา (Year 7 ถึง 10) ตั้งอยู่ประมาณ 30 กิโลเมตรทางตอนเหนือของตัวเมืองเวลลิงตัน

 

อ่านข้อมูลโรงเรียนต่อ

 

 

Marsden Whitby marsden.school.nz/whitby

Marsden Whitby Samuel Marsden Collegiate School หนึ่งในโรงเรียนวิชาการหญิงล้วนที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์ Marsden Whitby เป็นโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียน Year 7 ถึง 13 ตั้งอยู่ประมาณ 30 กิโลเมตรทางตอนเหนือของตัวเมืองเวลลิงตัน

 

อ่านข้อมูลโรงเรียนต่อ

 


Chilton Saint James School chilton.school.nz

โรงเรียน Chilton Saint James เป็นโรงเรียนเอกชนหญิงล้วนชั้นนำของประเทศ ตั้งอยู่ที่ Lower Hutt ซึ่งอยูทางเหนือของตัวเมืองเวลลิงตัน ด้วยความสำเร็จจาก 98 ปีที่ผ่านมา ทำให้เรามีความภาคภูมิใจกับการเรียนการสอนที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ  ที่ Chilton นักเรียนเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งส่งผลให้นักเรียนของเรามีความเป็นเลิศทั้งด้านการศึกษา ศิลปะ และการกีฬา เช่นเดียวกันกับการเป็นคนดีของสังคมจากการทุ่มเทเวลาถึง 10,000 ชั่วโมงต่อปีเพื่อช่วยเหลือสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม นักเรียนหญิงของ Chilton ได้รับการเรียนรู้จากทุกแง่มุมของชีวิตการศึกษา

 

อ่านข้อมูลโรงเรียนต่อ

 


โรงเรียน (ปีที่ก่อตั้ง)

รับนักเรียน

อนุบาล

ประถม Y1-6

มัธยมต้น Y7-10

มัธยมปลาย Y11-13

Scots College (1916)

ประจำ
และไปกลับ

-

IBPYP

IBMYP


IBDP หรือ NCEA

Samuel Marsden  วิทยาเขต Karori (1878)

ไปกลับ

NZECC

NZC

NZC

NCEA (นักเรียน Year 12 สามารถเลือก เรียนบางวิชาในระบบแคมบริดจ์ (AS Level) ได้ และถ้าได้รับการคัดเลือกใน Year 13 นักเรียนจะได้รับ NZ Scholarship เพื่อเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ฟรี)

Samuel Marsden วิทยาเขต Whitby (2004)

ไปกลับ

-

-

NZC

NCEA

Chilton St James (1918)

ประจำ
และไปกลับ


IBPYP


IBPYP


IBMYP


NCEA หรือ แคมบริดจ์ (บัลเล่ต์)

 

แพ็คเกจทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทย

เกณฑ์การให้ทุนการศึกษา

  1. โรงเรียนในเครือ WPEN (Scots College, Samuel Marsden Collegiate และ Chilton Saint James School) มอบทุนการศึกษา 2 ทุนต่อโรงเรียนแก่นักเรียนสัญชาติไทย (รวมทั้งสิ้น 6 ทุน)
  2. โรงเรียนพิจารณาการให้ทุนแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนและผลภาษาอังกฤษดีเลิศเท่านั้น
  3. ทุนการศึกษานี้สำหรับผู้สมัคร Year 10 หรือ Year 11 ที่จะเริ่มเรียนในเทอมหนึ่งหรือเทอมสองของปี 2018 เท่านั้น
  4. ผู้สมัครจะต้องสมัครเรียนอย่างน้อย 4 เทอม (เทอม 1-4, 2018 หรือ เทอม 2-4, 2018+เทอม 1, 2019)
  5. การพิจารณาทุนการศึกษาในปีถัดไป ขึ้นอยู่กับผลการเรียนในปีนั้นๆ ของนักเรียนทุน
  6. ทุนการศึกษาของ Scots College มอบแก่นักเรียนประจำเท่านั้น (นักเรียนอยู่โฮมสเตย์ช่วงปิดเทอม)
  7. วันปิดรับสมัครขอทุนคือวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2017

 

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนประจำ (Scots College)

 

ราคาเต็มต่อปี

ราคาทุนปี 2018

ราคาทุนปี 2018
เป็นเงินบาท*

ค่าสมัคร

$1,250.00

-

-

ค่าเล่าเรียน

$30,350.00

$17,451.25

415,036.50 บาท

ค่า StudyCare

$5,000.00

$2,875.00

68,353.00 บาท

ค่าหอพัก 7 วัน

$16,260.00

$8,130.00

193,290.40 บาท

ค่าโฮมสเตย์ช่วงปิดเทอม

$3,200.00

$3,200.00

76,079.86 บาท

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

$1,200.00

$600.00

14,264.97 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

$1,200.00

$1,200.00

28,535.58 บาท

ค่าประกันสุขภาพ

$680.00

$680.00

16,170.16 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

$59,140.00

$34,136.25

811,730.47 บาท

 

 ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโฮมสเตย์ (Samuel Marsden และ Chilton Saint James)

 

ราคาเต็มต่อปี

ราคาทุนปี 2018

ราคาทุนปี 2018
เป็นเงินบาท*
 

ค่าสมัคร

$1,250.00

-

-

ค่าเล่าเรียน

$30,350.00

$17,451.25

414,933.92 บาท

ค่า StudyCare

$5,000.00

$2,875.00

68,362.44 บาท

ค่าโฮมสเตย์

$13500.00

$13,500.00

321,006.24 บาท

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

$1,200.00

$600.00

14,264.97 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

$1,200.00

$1,200.00

28,535.58 บาท

ค่าประกันสุขภาพ

$680.00

$680.00

16,170.16 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

$53,180.00

$36,306.25

863,273.31 บาท

 

* 1 เหรียญนิวซีแลนด์ = 23.7 บาท

 

ราคาทุนดังกล่าวรวม

ค่าสมัคร

ค่ารับส่งที่สนามบินโอ๊คแลนด์และเวลลิงตัน        

ค่าเล่าเรียน

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

ค่า StudyCare

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Incidentals)

ค่าที่พักและอาหารทุกมื้อ

ค่าประกันสุขภาพและการเดินทาง

 

ราคาทุนดังกล่าวไม่รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าสัปดาห์ EOTC

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ค่าสมัครหรือค่าต่อวีซ่านักเรียน

ค่าเครื่องแบบนนอกเหนือจากที่โรงเรียนกำหนด

 

หากมีปัญหาเรื่องการแสดงผลของตารางสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF


 


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
Wellington Private Education Network (WPEN)
ในประเทศไทยที่
OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157


รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ