Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

Burnaby School District แวนคูเวอร์ แคนาดา

 Burnaby School District
แวนคูเวอร์ แคนาดา
 


โรงเรียน Burnaby School District ประจำเขตเบอร์นาบี ในมณฑล บริทิชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา มีนักเรียนนานาชาติจากทั่วโลกเข้าศึกษาที่โรงเรียน ของเขตเบอร์นาบี ตั้งแต่ ระดับประถมแคนาดา 40 แห่ง และ ระดับมัธยม แคนาดา มีให้เลือกหลายโซน ในโรงเรียนกว่า 8 แห่งใน แวนคูเวอร์

โดยนักเรียน มีช่วงอายุระหว่าง 5-18 ปี ทาง โรงเรียน ประจำเขตเบอร์นาบี มี ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และ การให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องที่อยู่นอกเหนือจากชั้น เรียน นักเรียน ของเบอร์นาบี เป็นที่ยอมรับถึงความสามารถในด้านศิลปะการแสดง กีฬา และความสำเร็จทางด้านวิชาการ

 

ประสบการณ์เรียนต่อโรงเรียนมัธยมที่แคนาดา 

 

      CANADA เรียนรวมกับนักเรียนชาวแคนาดา
       รับการฝึกอบรมวิชาภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด
       มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลากหลาย
       เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ESL แบบเข้มงวด

 

นอกจากนี้ จำนวนเปอร์เซ็นต์ของนักเรียน เบอร์นาบีที่ได้รับทุนการศึกษา และ ประสบ ความสำเร็จ ในการ เข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยของ แคนาดา และ อเมริกา อีกด้วย

 

เรียน ในโรงเรียนของเครือ เบอร์นาบี แคนาดา 

เบอร์นาบี แคนาดา มีสวนสาธารณะและสวนต่างๆมากมาย เบอร์นาบีจึงได้รับฉายาว่าเป็น นครแห่งสวน สาธารณะ และ บรรยากาศแบบชายฝั่งทะเลตะวันตก อันนุ่มนวลเบาสบายของ แคนาดา ผนวกกับความงาม ตามธรรมชาติของภูมิทัศน์ ของ แคนาดา ทำให้เบอร์นาบี เป็นสถานที่ที่เหมาะที่สุดสำหรับการศึกษา และการเดินทางเข้าไปยังเมืองแวนคูเวอร์นั้น ใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเพียง 30 นาที

 

Burnaby School District

Burnaby เป็นเขตโรงเรียน เอกชนชั้นนำของแคนาดา และได้รับการรับรองโดยกระทรวง ศึกษาธิการ จังหวัด เป็นเขตการศึกษาที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของมณฑลบริติชโคลัมเบีย แคนาดา

BurnabySchool District มีประชากรนักเรียน K-12 ที่ศึกษาแบบเทียบเท่าแบบเต็มเวลา (FTE) จำนวน 23,716 คน ซึ่งประกอบด้วยนักเรียน 13,000 คน จากโรงเรียนประถมศึกษา 41 แห่ง และนักเรียน 10,000 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาทางเลือกอีก 8 แห่ง

เขตการศึกษาแห่งนี้ได้ทำการส่งเสริมการผสมผสานทางวัฒนธรรมอันหลากหลายผ่าน ทางนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ของโรงเรียนซึ่งจะสร้างเสริมการยอมรับ ความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Burnaby School District ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของเกรทเตอร์ แวนคูเวอร์ ของแคนาดา ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยม 8 แห่งและโรงเรียน ประถม 41 แห่ง ในสภาพแวดล้อมที่สวยงาม นักเรียนต่างชาติสามารถเริ่มการศึกษาได้

ใน เดือนกันยายน มกราคม (สำหรับระดับ ประถมศึกษา) หรือ กุมภาพันธ์ (สำหรับระดับมัธยมศึกษา) นักเรียนสามารถลงทะเบียน เรียนในการศึกษาภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนเป็นภาคการศึกษา ปีการศึกษาและ ลงทะเบียนเรียนในรูปแบบอื่นๆ ได้

 

Burnaby School District

แต่ละ โรงเรียน เบอร์นาบี แคนาดา นอกจากจะมีอาจารย์ผู้สอนที่ทรงความรู้ และอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งยินดีให้ความช่วยเหลือแล้ว ยังมีการแต่งตั้งผู้ประสานงานสำหรับนักเรียนต่างชาติ โดยเฉพาะ ซึ่งจะไปเยี่ยมเยียนนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ และ คอยกระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียน ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียน พร้อม ทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ นอกหลักสูตรต่างๆ เพื่อจะได้ใช้ภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้โรงเรียน เบอร์นาบี แคนาดา ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ และ ศูนย์ค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้องสมุดขนาดใหญ่ ห้องเรียนศิลปะ การแสดง โรงละคร ห้องเรียนดนตรี สนามกีฬาหลายชนิด

 

ที่พักแบบโฮมสเตย์ ของ เบอร์นาบี แคนาดา 

นักเรียนต่างชาติจะได้รับการจัดให้พักอยู่กับครอบครัวชาวแคนาดาที่ผ่านการคัดเลือก มาอย่างดี โฮมสเตย์ของโรงเรียน Burnaby School District อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนซึ่ง เมื่อพักกับครอบครัวโฮมสเตย์นั้นจะเปิดโอกาส ให้นักเรียนนั้นได้รับประสบการณ์ ทางวัฒนธรรมของ แคนาดา พร้อมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผู้ปกครองสามารถมั่นใจว่าบุตรหลานของท่านอาศัยอยู่ท่าม เมืองเบอร์นาบี แคนาดา

 

 

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3 รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ