Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนมหาวิทยาลัย Deakin University

Deakin University

 

Deakin University มีทั้งหมด 4 แคมปัส Burwood, Geelong, Waurn Ponds, และ Warrnambool Campus และ Deakin เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับนักศึกษาในการเดินทาง ได้แก่ รถบัส (Bus) รถไฟ (Train) และรถราง (Tram)* ค่าเรียนและทุน * ค่าเรียน | ทุนเรียน เรียนต่อปริญญา โทในออสเตรเลีย

 

Deakin University รัฐเมลเบิร์น ออสเตรเลีย เปิดรับตรงนักศึกษาไทย หลักสูตรอินเตอร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท โดยไม่ต้องยื่นผลคะแนน IELTS
เงื่อนไข

AUSจบปริญญาตรีจากสถาบันของไทยที่กำหนด ด้วย GPA 2.7 ขึ้นไป

AUSจบหลักสูตรที่มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และมีเอกสารยืนยัน

AUSสำหรับสมัครเรียนต่อปริญญาโท Coursework ในสาชาวิชาที่กำหนด IELTS 6.0/6.5

 


 


เรียน ปริญญาตรี และปริญญาโท- เอก ที่ Deakin University

AUSปริญญาเอก PhD หรือ ปริญญาโท Master's Degree (Research)

AUSเรียนปริญญาตรีออสเตรเลีย Bachelor's Degree

AUSเรียนปริญญาโทออสเตรเลีย Graduate Diploma or Master's Degree by Coursework

AUSทุนเรียนบางส่วน Partial Tuition Fee Waiver:

 


ทุนเรียนออสเตรเลีย กับ Deakin University

ทุนส่วนลดค่าเรียน 20% ใน  MBA  และ MBA (International) หรือ Combined double master degree ในคอร์ส MBA หรือ MBA (International)

เงื่อนไขของผู้รับทุน

1. นักเรียนมี ระดับคะแนน GMAT คะแนน 550 หรือ
2. .นักเรียนมี ระดับคะแนน GRE Verbal Reasoning score 160 และ  Quantitative Reasoning score  140

 

** โปรโมชั่น มีระยะเวลาจำกัด ราคาอาจเปลี่ยนแปลง โปร ล่าสุด โทรสอบถาม 02 720 6845

Deakin University มีทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา ที่สนใจไปเรียนที่ Warrnambool Campus และที่ Geelong Campus สำหรับนักเรียนไทยที่ผ่านเกณฑ์ และ มีผลการเรียน ดี ซึ่งมหาวิทยาลัย มีการศึกษาครบครัน มีความเป็นเลิศด้านความรู้ การวิจัยคุณภาพ ชั้นแนวหน้า และ เป็นหุ้นส่วน ภาคอุตสาหกรรมอีก ด้วย ซึ่งมีวิทยาเขตอยู่ในเมือง Melbourne Geelong และ Warrnambool


เรียนปริญญาโทออสเตรเลีย ที่ Deakin University - Warrnambool Campus

AUSMaster of Arts

AUSMaster of Commerce

AUSMaster of Economics

AUSMaster of Nursing สาขาขาดแคลน โอกาสเป็นประชากรของออสเตรเลีย

AUSMaster of Science (Biological & chemical Sci )

AUSMaster of Science (Environment)

AUSMaster of Commerce (Information Technology)


เรียนปริญญาโทออสเตรเลีย ที่ Deakin University - Geelong Campus

AUSMaster of Engineering

AUSMaster of Business Administration(international) ใช้เวลาศึกษา 1.5 years ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน เด่นด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

AUSMaster of Business Administration ใช้เวลาศึกษา 1.5 years ต้องมีประสบการณ์ทำงาน

AUSMaster of Information Technology ใช้เวลาศึกษา 1. years

AUSMaster of Water Resources Management

AUSMaster of Information System ใช้เวลาศึกษา 1.5 years

AUSMaster of Psychology Clinical

AUSMaster of Psychology Industrial and Organizational

AUSMaster of Art Exercise and nutrition sciences

AUSMaster of Architecture

AUSMaster of Construction Management


เรียนออสเตรเลีย ที่ Deakin University - Melbourne Campus

AUSMaster of Business Administration(international) ใช้เวลาศึกษา 1.5 years ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน เด่นด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

AUSMaster of Business Administration ใช้เวลาศึกษา 1.5 years ต้องมีประสบการณ์ทำงาน


เหตุผลหลักที่นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ Deakin University

AUSDeakin University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลขนาดใหญ่ และ มีนักศึกษากว่า70,000 คน

AUSระบบการเรียนการสอนจึงได้มาตรฐานเป็นที่ยอม รับโดย ทางมหาวิทยาลัย ได้รับ รางวัลเกียรติบัตรว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งปีของ ออสเตรเลียเอง 2 ปีซ้อน

AUSมหาวิทยาลัย Deakin University ลงทุนกับสื่อการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก ต่างๆ สำหรับ นักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย ทำให้มีนักศึกษา ในออสเตรเลียและต่างชาติสนใจ เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย

ระบบดูแลการเรียนของนักศึกษา

AUSคณะบริหารธุรกิจ ประสบ ความสำเร็จ ในการ ดูแลนักศึกษาต่างชาติให้ประสบ ผลสำเร็จในการเรียน

AUSDeakin เป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่บริการการ สอนเสริมราย สัปดาห์ในแต่ละรายวิชา

AUSนักศึกษาสามารถเลือก เรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อน ได้


เตรียมเรียนต่อปริญญาระดับมหาวิทยาลัย โปรแกรม University Pathway

 

หลักสูตรโปรแกรม University Pathway ที่เป็นเส้นทางการศึกษา Deakin University English Language Institute เปิดสอนหลากหลายหลักสูตร ซึ่งสามารถเตรียมนักศึกษา ให้พร้อมที่จะเข้าศึกษาใน หลักสูตรของ Deakin University หรือไม่ว่าจะเป็นเรียนที่ MIBT และ TAFE และ โอนหน่วยกิต หรือเรียนต่อหลักสูตรต่อโดยตรงที่ Deakin University นักศึกษาก็สามารถ เรียนต่อ ออสเตรเลีย

 


หลักสูตรปริญญาโท ตรี ของ Deakin University สาขายอดนิยม

เรียนโทใช้เวลา 1 ปี หรือ ปีครึง ที่ Deakin University ออสเตรเลีย

AUSMaster of Business Administration MBA ใช้เวลาศึกษา 1.5 years ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน เด่นด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

AUSMaster of Marketing ใช้เวลาศึกษา 1 year

ออกแบบสำหรับนักเรียนที่ไม่เคยเรียนตลาดมาก่อน เน้นออนไลน์และการตลาดระหว่างประเทศ

AUSMaster of Accounting information systems ใช้เวลาศึกษา1 year

AUSMaster of Arts and Entertainment Management ใช้เวลาศึกษา 1 year

AUSMaster of Commerce ใช้เวลาศึกษา 1.5 years

AUSMaster of Information System ใช้เวลาศึกษา 1.5 years

AUSMaster of International Business ใช้เวลาศึกษา 1.5 years

AUSMaster of International Finance ใช้เวลาศึกษา 1.5 years

>>ค่าเรียนปริญญา ที่ ออสเตรเลีย Deakin

 

เรียนสถาปัตยกรรม Faculty of ARCHITECTURE 

Master of Architecture ใช้เวลาศึกษา 2 years

>>ค่าเรียนปริญญา ที่ ออสเตรเลีย Deakin

 

เรียนศิลปศาสตร์ Faculty of ART

Master of Tourism Management ใช้เวลาศึกษา 1.5 years

Master of Art (International Relations)/

Master of International Business ใช้เวลาศึกษา 2 years

>>ค่าเรียนปริญญา ที่ ออสเตรเลีย Deakin

 

เรียนบริหารการศึกษา Faculty of EDUCATION

Master of Education TESOL ใช้เวลาศึกษา 1 year

>>ค่าเรียนปริญญา ที่ ออสเตรเลีย Deakin

 

เรียนวิศวกรรม Faculty of ENGINEERING

Master of Engineering ใช้เวลาศึกษา 1.5 years

>>ค่าเรียนปริญญา ที่ ออสเตรเลีย Deakin

 

เรียนกฏหมาย Faculty of LAW

Master of Commercial Law ใช้เวลาศึกษา 1 years

Master of Law ใช้เวลาศึกษา 1 years

>>ค่าเรียนปริญญา ที่ ออสเตรเลีย Deakin

 

เรียนจิตวิทยา Faculty of PSYCHOLOGY

Master of Psychology(Industrial and Organisational) ใช้เวลาศึกษา 2 years

>>ค่าเรียนปริญญา ที่ ออสเตรเลีย Deakin

 


ค่าเรียนต่อปริญญา ออสเตรเลีย Deakin University

ค่าเรียน  Deakin University   ค่าเรียน
AUD /ต่อปี

ARCHITECTURE

   
Master of Architecture 2 years $23,170
ART    
Master of Art (International Relations) 1.5 years $20,230
BUSINESS    
Master of Professional Accounting 1.5 years $24,120
Master of Arts and Entertainment Management   $24,610
Master of Business Administration 1.5 years $25,490
Master of Business Administration (International) 1.5 years $25,670
Master of Commerce 1.5 years $24,960
Master of International Business 1.5 years $25,290
Master of International Finance 1.5 years $25,670
Master of Marketing 1 year $24,830
EDUCATION AND TEACHING    
Master of Education 1 year $18,420
ENGINEERING    
Master of Engineering 1.5 years $24,080
INFORMATION TECHNOLOGY    
Master of Information Technology 1.5 years $22,290
PSYCHOLOGY    
Master of Psychology (Industrial & Organizational) 1 year $21,380
SCIENCE AND TECHNOLOGY    
Master of Biotechnology 1.5 years $25,440
ค่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง    

**ราคาอาจเปลี่ยนแปลง

 


เรียนต่อออสเตรเลีย

 ออสเตรเลียตั้งอยู่ในเขตซีกโลกใต้ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย มีชายฝั่งทะเลที่งดงาม ออสเตรเลีย มีป่าชื้นเขตร้อน ที่ยังคงความสมบูรณ์ แม้พื้นที่ในตอนกลางส่วนใหญ่จะเป็นทะเลทราย แต่บริเวณที่อยู่อาศัยทั่วๆไป มีสภาพแวดล้อม ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีระบบการศึกษาที่ดีติดอันดับโลก ชาวออสเตรเลีย มีสังคมที่มีหลากหลายวัฒนธรรม แต่ ออสเตรเลียมีความเป็นมิตร ผู้คนออสเตรเลียสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน นักเรียนนานาชาติสามารถเรียนรู้และ ท่องเที่ยวไปในสังคมที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลัก ปัจจุบัน ออสเตรเลียมีประชากร ราว 20 ล้านคน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ ,
Deakin University
ในประเทศไทยที่ OEC Global Education
กรุงเทพฯ หัวหมาก 02-720-6844  กรุงเทพฯ ปิ่นเกล้า 02-881-9344
เชียงใหม่ : 053-285157

ทุนเรียนของมหาวิทยาลัยอื่นที่ออสเตรเลีย


 


รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ